Profilaktyczno-wychowawcze spotkania z funkcjonariuszem Policji na terenie gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

 

 

          W dniu 9 grudnia 2015 r.  gościliśmy Pana sierżanta sztabowego Piotra Kuśkę, który przeprowadził w klasach gimnazjalnych profilaktyczne pogadanki na temat prawnych, społecznych        i osobistych konsekwencji sięgania przez osoby niepełnoletnie po tzw. środki psychoaktywne.             W czasie prelekcji Pan Piotr przybliżył także uczniom funkcjonujące w polskim prawie określenia demoralizacji, czynu karalnego, przestępstwa i odniósł się do konsekwencji prawnych ich popełniania. Kolejnym z zagadnień poruszanych w rozmowach z uczniami były problemy cyberprzestępczości i cyberprzemocy. Policjant w przystępny i poparty przykładami sposób przedstawił młodzieży zagadnienia będące odpowiedzią na aktualne zagrożenia cywilizacyjne. Spotkanie stało się okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy przedstawicielem organów ścigania i młodymi ludźmi funkcjonującymi w realiach społeczeństwa nowoczesnych technologii.

                                              

    Spotkanie zorganizowała Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny