Włączyliśmy bezpieczniki

 

     To już drugi rok naszego udziału w programie „Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka”, nad którym patronat objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Celem programu jest  edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. 

     W ubiegłym roku szkolnym  na zajęciach przeszkolonych zostało 100 % uczniów szkoły podstawowej, w tym roku uzupełniliśmy tę listę o klasy pierwsze i czwartą. Dzięki firmie TAURON mamy dostęp do interesujących materiałów dydaktycznych, uczniowie zaś otrzymują specjalne firmowe upominki.

Dziękujemy.

Beata Sarnecka