Wizyta uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Policji
w Katowicach

          Korzystając z zaproszenia Pana Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, w piątek, 3 czerwca 2016r., uczestniczyliśmy w „Dniu otwartym” szkoły.

Od momentu przyjazdu na miejsce zbiórki zostaliśmy objęci indywidualną opieką przez przydzielonych nam funkcjonariuszy. Panowie: posterunkowy Łukasz Lẽahn i posterunkowy Paweł Wodziński sprawowali nad nami bezpośrednią opiekę, byli naszymi przewodnikami i nauczycielami objaśniając istotę i wagę prezentowanych treningów i pokazów. Ze szczególnym zaciekawieniem nasi uczniowie podziwiali pokazy użycia broni palnej i symulacje pirotechniczne, a także pokazy samoobrony w różnych sytuacjach z jakimi w swojej codziennej pracy styka się policja.

Uczniowie mieli okazję podziwiać pracę psów policyjnych i koni wykorzystywanych do pracy w służbie jak również skosztować policyjnej grochówki serwowanej w polowych warunkach. W rozmowach młodzieży z towarzyszącymi nam policjantami często padały pytania dotyczące rekrutacji do szkoły, warunków nauki zawodu, przygotowania do egzaminów wstępnych do szkoły i specyficznych, bo skoszarowanych warunków nauki i służby.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy i pedagog szkolny: mgr Katarzyna Bryła, mgr Ilona Kurzak-Szewczyk, mgr Dorota Grzesiak i mgr Agnieszka Sieradzka.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pani Alicji Bieniek – radnej Rady Miejskiej w Siewierzu za zorganizowanie i sfinansowanie ciekawego wyjazdu edukacyjno-zawodowego uczniów.

                                                                  Opracowała: Agnieszka Sieradzka

IMG 20160603 115837 IMG 20160603 125658

IMG 20160603 125158