W domu i zagrodzie, czyli rodzinne biesiadowanie

 

17 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się kolejna uroczystość z cyklu „Rodzinne biesiadowanie”, która na stałe wpisała się w życie kulturalne placówki. Celem imprezy była pielęgnacja regionalnego dziedzictwa, bogatych tradycji lokalnych i regionalnej kuchni.

W piątkowe popołudnie, mimo burzowej, bardzo wietrznej pogody, do placówki licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś z małżonką, zastępca Burmistrza Pan Dariusz Waluszczyk, Radny Rady Powiatu Będzińskiego- Pan Jan Mucha, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu- Panie pełniące również funkcję sołtysów sołectwa: Żelisławice- P. Alicja Bieniek oraz sołectwa Leśniaki- P. Zofia Machura, ksiądz proboszcz Marek Majchrzak, dyrektorzy placówek kulturalnych   i oświatowych gminy Siewierz, Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niwy   w Brudzowicach dr Emilian Kocot, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Katowicach dr Jacek Kocot, Zarząd Rady Rodziców, prezesi i dyrektorzy oraz władze lokalnych organizacji i stowarzyszeń,, sponsorzy i przyjaciele placówki. Gościliśmy również przedstawicieli Stowarzyszenia „Banku Życzliwych Serc" działającego na terenie gminy na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic”.

W ubiegłych latach podczas spotkania prezentowane były lokalne zwyczaje karnawałowe oraz wielkanocne. W tym roku tematem spotkania były tradycje życia codziennego. Uczniowie oraz goście wystąpili w strojach stylizowanych na ubiory regionalne. Sala gimnastyczna, dzięki odpowiedniej dekoracji wykorzystującej tradycyjne rekwizyty,  na czas występów zamieniła się w izbę biesiadną. 

Uroczystości rozpoczęły się od występu uczennic ZSP, które wcielając się w rolę członkiń kół gospodyń wiejskich, opowiadały o „swych” codziennych obowiązkach, pracach   i związanych z nimi zwyczajach. Następnie wystąpiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Żelisławic, które przygotowały pokaz wyrabiania masła i sera, przedstawiły zwyczaje związane z pieczeniem chleba oraz zapoznały zebranych z zakresem obowiązków, jaki mieli poszczególni członkowie rodziny. Panie na zakończenie swojego występu przygotowały degustację własnych wypieków i wyrobów. Podczas, gdy zebrani kosztowali pyszny swojski chleb z masłem oraz ciasta drożdżowe, na scenie wystąpili uczniowie, którzy tym razem wcielili się w role mężów i synów kobiet spędzających czas na próbie do występu koła gospodyń. Mężczyźni (także lubiący pośpiewać i potańczyć),  kierowani chęcią zdobycia we wsi popularności, szczególnie wśród pięknych i młodych niewiast, zakładają chór męski.

Występ uczniów zakończył pokaz tańca do utworu „Miała baba koguta” w wykonaniu zespołu Żeleśniaki  oraz występ chóru szkolnego. Kontynuując część wokalną programu, przed publicznością wystąpili Panowie z Chóru Męskiego w  Żelisławicach, z którymi zebrani chętnie odśpiewali popularne, ludowe przyśpiewki. Jako ostatnie na scenie zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach, które przygotowały prezentację zwyczajów związanych z sianokosami. Ich występ zachwycił wszystkich, bowiem było to barwne widowisko pełne humoru, śpiewu i tańca, a występujący w profesjonalny sposób odegrali swoje role. Również Panie z Leśniaków przygotowały dla publiczności poczęstunek – tym razem zebrani w sali gimnastycznej próbowali swojski chlebek ze smalcem.

Część artystyczną imprezy zakończyło przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, który na uroczystości przybył z rodziną i swoją dumą –wnuczkiem Stasiem. Głos zabrała również Pani Dyrektor, która podziękowała Paniom  z Kół i Panom z Chóru za przygotowanie swoich prezentacji, sponsorom za wsparcie finansowe, rodzicom za pomoc, a zebranym za przybycie. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do jednej z sal, gdzie czekał już stół biesiadny ze słodkimi wypiekami rodziców i babć uczniów naszej szkoły, kawa, herbata, pyszny bigos oraz lokalny żurek, przygotowany dzięki wsparciu sponsorów uroczystości.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego jakże cennego dla społeczności szkolnej   i lokalnej przedsięwzięcia. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu mamy możliwość podejmować działania zmierzające do integracji społeczności lokalnej, kultywowania regionalnych tradycji i wspólnego, kilkupokoleniowego spędzenia wolnego czasu. Wasza chęć i zapał  do proponowanych przez naszą placówkę działań utwierdza nas w przekonaniu, że warto  i należy współpracować na rzecz pielęgnowania regionalnego dziedzictwa oraz krzewienia wśród dzieci i młodzieży postaw lokalnego patriotyzmu.

W szczególny sposób za pomoc w zorganizowaniu uroczystości dziękujemy: Kołom Gospodyń Wiejskich z Żelisławic i Leśniaków oraz Chórowi Męskiemu z Żelisławic, nauczycielom ZSP w Żelisławicach zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia,    rodzicom i rodzinom uczniów ZSP w Żelisławicach za przygotowanie wypieków, P. Janowi Musze-Radnemu Rady Powiatu Będzińskiego za sponsoring, P. Elżbiecie Mazurkiewicz za poczęstowanie nas sokiem jabłkowym z Tłoczni Mazurkiewiczów, P. Alicji Nowak- właścicielce Restauracji „Zamkowa’ w Siewierzu, P. Januszowi Stelmachowi-dyrektorowi ZS w Brudzowicach, pracownikom obsługi ZSP w Żelisławicach za przygotowanie tradycyjnego bigosu i żurku, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.