Rumieńce lata pobladły,
Kolejne wakacje za nami,
Pełni sił i zapału,
Do ciebie szkoło wracamy !

SAM 20622

        1 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach  rozpoczął się nowy rok szkolny. Spotkanie uczniów ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza św. w kościele parafialnym p.w. Jana Chrzciciela w Żelisławicach, następnie uczniowie udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej miała miejsce akademia. W uroczystości udział wzięli  Pani Dyrektor Ewa Stelmach , grono pedagogiczne, zaproszeni goście, rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Pani Dyrektor Ewa Stelmach powitała wszystkich zgromadzonych i oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2016/2017. Następnie Pani Wicedyrektor Pani Anna Skwara przedstawiła organizację pracy szkoły w nowym roku. 

        Po oficjalnej części uroczystości uczniowie klasy 5  zaprezentowali program artystyczny opracowany przez wychowawczynię panią  Alicję Nimirską we współpracy z panią Małgorzatą Ziają, która zadbała o oprawę muzyczną. Program składał się z dwóch części. Pierwsza nawiązywała do rocznicy wybuchu II wojny światowej,  druga  do minionych wakacji i rozpoczynającego się roku szkolnego. Uczniowie klasy piątej kilka ostatnich dni wakacji przeznaczyli na próby, aby móc, jak najlepiej zaprezentować się przed publicznością.

      Po zakończeniu akademii, uczniowie przeszli do sal lekcyjnych na spotkanie organizacyjne z wychowawcami, które  było również okazją na spotkanie z koleżankami i kolegami z klasy. Był czas na pierwsze dzielenie się wakacyjnymi wrażeniami i wspomnieniami oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i na drodze.

Marlena Czarnecka