Sprzątanie Świata

ss baton thumb

 

W trzeci piątek września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                       w Żelisławicach uczestniczyli w realizacji ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.    Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

 Nasz udział w tym przedsięwzięciu stał się już tradycją, gdyż co roku w wybrany piątek  września uczniowie wyruszają sprzątać naszą „małą ojczyznę”. Każda klasa ma wyznaczony teren, na którym stara się przywrócić porządek. Po ciężkiej pracy uczniowie mogli odpocząć i zrelaksować się przy ognisku, na którym można było upiec kiełbaski lub tradycyjne „prażonki”.

Tegoroczna 23. edycja akcji przebiegała pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”.  Uczestnictwo uczniów z Żelisławic w przedsięwzięciu poprzedzone było pogadankami na lekcjach wychowawczych na temat głównych przesłań akcji, tj. promowania poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikania odpadów, uświadomienie dzieciom  ich wpływu na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy za zaangażowanie.

  Oprac. A. Buła