Lekcja biblioteczna

 

SAM 2107

19 września 2016 r. uczniowie klasy II b szkoły podstawowej wzięli udział  w zajęciach bibliotecznych        w filii bibliotecznej w Żelisławicach. Podczas spotkani Pani Justyna Madejska omówiła z uczniami organizację pracy biblioteki,  zasady korzystania ze zgromadzonych zbiorów w wypożyczalni i czytelni, opowiedziała o ciekawych propozycjach czytelniczych oraz gorąco zachęcała do częstych odwiedzin w godzinach popołudniowych.  W ten deszczowy poniedziałek uczniowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych o tematyce bajkowej. Bibliotekarka czytała uczestnikom fragmenty bajek Perrault, następnie przygotowała wiele zagadek, quizów  i konkursów. Drugoklasiści wykonali także ilustracje do poznanych bajek. Ich prace zostały umieszczone w galerii w filii bibliotecznej. Na zakończenie uczniowie otrzymali słodki poczęstunek oraz zakładki, które mamy nadzieję, będą często używane.

Poniedziałkowa   wizyta  rozpoczęła  cykl spotkań uczniów  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego      w Żelisławicach z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Siewierzu, których celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do samokształcenia, budowanie pozytywnych postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 Oprac. A. Buła