Udział MDP w 90-leciu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach

IMG 4215                 IMG 4216

 

DSCF7774

 

 

 

W dniu 3 maja 2016 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach obchodziła swój jubileusz 90-lecia działalności. Faktyczne obchody jubileuszu przypadały w 2015 roku ale ze względu na rozbudowę stadionu sportowego LKS „Ostoja” zostały przeniesione na rok 2016 i zostały połączone z uroczystością obchodów Konstytucji 3-go maja oraz Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz.13.45 zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych przed kościołem pod wezwaniem „Świętego Jana Chrzciciela” w Żelisławicach. Pod dowództwem Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Siewierzu a zarazem PrezesaOchotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach st. kpt Andrzeja Machury i przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Żelisławice oraz orkiestry miejskiej z Siewierzapoczty sztandarowe, kompania honorowa, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz strażacy zostali wprowadzeni do kościoła.Mszę świętą w intencji strażaków koncelebrowali ksiądz kanonik Franciszek Błasik oraz proboszcz parafii Żelisławice ksiądz Marek Majchrzak. Po mszy św. Uformowano kolumnę marszowa i nastąpił przemarsz na stadion sportowy. Przemarsz odbywał się łącznikiem miedzy ul. Przyszłości a ul. Piastów aby w odpowiednim momencie zatrzymać się przed kaplicą św. Jana, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh. Zdzisław Banaś w asyście Poseł na Sejm RP Barbary Chrobak oraz  Przewodniczącej Rady Miasta w Siewierzu Barbary Bochenek złożyć wiązanki kwiatów na pomnikach poległych za wolność w czasie I i II wojny światowej. Główne uroczystości na stadionie zostały rozpoczęte od złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez dowódcę uroczystości dh. Andrzeja Machurę na ręce Wiceprezesa ZOW ZOSP RP w Katowicach dh. Zdzisław Banasia. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego została podniesiona flaga na masz. Otwarcia uroczystości dokonał Burmistrz Miasta i Gminy SiewierzZdzisławBanaś, który przywitał przybyłych na uroczystości parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, władz samorządowych, organizacji społecznych, politycznych, instytucji i urzędów, wśród których znaleźli się m. in. Posłowie na Sejm RP Barbara Chrobak, Waldemar Andzel, Robert Warwas, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej Janusz Kmiecik. Burmistrz wygłosił również okolicznościowe przemówienie. W dalszej części uroczystości członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dhWiktoria Baran i dh Kamil Syrek przedstawili rys historyczny OSP w Żelisławicach. Uroczystości były okazją do wyróżnienia medalami „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujących członków i sympatyków OSP w Żelisławicach:

Złotym medalem – dh Mieczysław Duda

Srebrnym medalem – ksiądz kanonik Franciszek Błasik

                                 - dh Rafał Machura s. Jana

                                 - dh Mariusz Machura s. Jana

Brązowym medalem – ksiądz proboszcz Marek Majchrzak

                                  - dh Michał Jędrzejewski

                                  - dh Artur Pawlik

                                  - dh Damian Kania    

Odznaką „ Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali:

- dh Dariusz Machura

- dh Kamil Machura

- dh Mateusz Syrek

- dh Przemysław Machura

Ponadto okolicznościowymi statuetkami z okazji 90 –lecia OSP w Żelisławicach uhonorowani zostali:

 • Dh Nowak Stefan
 • Dh Las Adam
 • Dh Machura Jan
 • DhMachura Lucjan
 • Dh Machura Ryszard
 • Dh Merta Lucjan
 • Dh Machura Henryk
 • Dh Surma Jan
 • Dh Sułkowski Wacław
 • Dh Kania Czesław
 • Dh Las Krzysztof
 • Dh Syrek Grzegorz
 • Dh Machura Jacek
 • Dh Kowalczyk Stanisław
 • Dh Syrek Zygmunt
 • Dh Gnacik Zbigniew

Wręczenia statuetek dokonał prezes Andrzej Machura.

W dalszej części uroczystości zaproszeni goście składali gratulacje i życzenia. W dowód uznania za dotychczasowa działalność Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu ufundował  dla OSP w Żelisławicach system powiadamiania SMS który w znacznym stopniu wpłynie na mobilność jednostki.

Po części oficjalnej na scenie wystąpili: młodzież szkolna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, Orkiestra Dęta  OSP w Żelisławicach, Chór Męski z Żelisławic oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach. Największą atrakcją uroczystości był wieczorny występ góralskiej kapeli „Baciary” na który przybyły tłumy widzów.

Jolanta Machura