Za co Polacy kochają Sienkiewicza

 

SAM 2218       SAM 2227

 

SAM 2235

 

 

4 listopada  br. uczniowie klas VI szkoły podstawowej, I i III gimnazjum brali udział w zajęciach bibliotecznych pt. „Za co Polacy kochają Sienkiewicza”.  18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. "Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń” – podkreślili senatorowie .”Należy w setną rocznicę śmierci oddać należny hołd temu Wielkiemu Polakowi i przyczynić się do popularyzacji Jego twórczości oraz idei zawartych w Jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości.” Henryk Sienkiewicz był i jest ambasadorem polskości. Senat zwrócił się  do organów państwa i instytucji społeczeństwa obywatelskiego, by w swojej działalności w roku 2016 uwzględniły potrzebę popularyzacji twórczości Noblisty.

             Przed rozpoczęciem zajęć uczestnicy obejrzeli wystawkę książek i adaptacji filmowych na podstawie dzieł H. Sienkiewicza zgromadzonych w naszej bibliotece. Mogli też pochwalić się przyniesionymi z domów własnymi dziełami pisarza. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli fragment filmu pt.”Larum grają…”  z autentycznymi zdjęciami i zapisem ceremonii pogrzebowej autora „Krzyżaków”, która przerodziła się w owych czasach w manifestację narodową. Czytali fragment „Pana Wołodyjowskiego” , poznali anegdoty o autorze, dowiedzieli się -” Jak Polacy kiedyś czytali  Sienkiewicza”. Pracowali w grupach i indywidualnie  rozwiązując zadania quizu oraz krzyżówki. Wspólnie, całymi klasami sporządzali „ mapę myśli’  pod hasłami: „ Za co Polacy kochają Sienkiewicza” , „Bohater Sienkiewiczowski” , Sienkiewicz – z czym nam się kojarzy ”. Zainteresowanie uczniów świadczyło o potrzebie przeprowadzenia takich zajęć.

            Realizowane zajęcia doskonale wpisały się w tematykę związaną z życiem i twórczością patrona naszej Szkoły w Roku Sienkiewiczowskim.

Prowadzące: Małgorzata Miłoch, Małgorzata Szczotarska