images 3

Dyrektor ZSP w Żelisławicach 

w imieniu całej społeczności szkolnej

składa serdeczne gratulacje 

dla Zespołu Śpiewaczego KGW Leśniaki

 z okazji otrzymania Nagrody

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyrażam głębokie uznanie 

dla działalności KGW Leśniaki,

 dziękuję za współpracę i życzę dalszych sukcesów.

 

 

Ewa Stelmach – dyrektor ZSP w Żelisławicach