Sienkiewiczowskie abecadło – warsztaty literackie

  

W poniedziałek 12 grudnia i środę 14 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyły się warsztaty przeprowadzone przez P. Jolantę Jakubczyk, pracownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu, dotyczące życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodów „Roku Sienkiewiczowskiego” w naszej szkole. Podczas warsztatów literackich uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej i I - III Gimnazjum mieli możliwość obejrzenia autorskiej prezentacji multimedialnej „Sienkiewiczowskie abecadło” prezentującej ciekawostki i anegdoty z życia   i twórczości pisarza oraz mogli wykazać się swoim talentem i kreatywnością wykonując zadania przygotowane przez prowadzącą.

Serdecznie dziękujemy Pani Jolancie Jakubczyk za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów literackich. Bardzo dziękujemy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  w Siewierzu za owocną współpracę.