W karnawale same bale,

czyli rodzinne biesiadowanie w ZSP w Żelisławicach

 

42    47

 

Już po raz czwarty w ZSP w Żelisławicach zorganizowano uroczystość środowiskową z  cyklu Rodzinne Biesiadowanie. W tym roku tematem przewodnim był karnawał, bal karnawałowy i zabawy mu towarzyszące. 23 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej ZSP w Żelisławicach zebrała się społeczność lokalna, zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, aby wspólnie uczestniczyć w imprezie środowiskowej „W karnawale same bale, czyli rodzinne biesiadowanie” prowadzonej przez P. Justynę Felis i  P. Aleksandrę Bułę- nauczycielki naszej szkoły. Bohaterkami uroczystości były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich   z Leśniaków i  Żelisławic oraz Panowie z Chóru Męskiego w Żelisławicach, a także uczniowie i przedszkolaki z naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas Goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, zastępca Burmistrza P. Dariusz Waluszczyk wraz  z Małżonką, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu P. Barbara Bochenek, Ksiądz Proboszcz Marek Majchrzak, Ksiądz Proboszcz z Parafii w Brudzowicach Stanisław Straż, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, a jednocześnie sponsor naszej uroczystości P. Jan Mucha, Radna Rady Miejskiej  w Siewierzu i Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, Radna Rady Miejskiej   w Siewierzu i Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Gminny Komendant OSP P. Andrzej Machura,  Przewodnicząca Rady Rodziców P. Małgorzata Sierka wraz  z Radą Rodziców,  Podopieczni Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc, Prezesi Stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym, Prezesi Zakładowych Organizacji Związkowych, Dyrektorzy Placówek Kulturalno-Oświatowych z gminy Siewierz, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, sponsorzy i przyjaciele szkoły, a wśród nich  dr n. med. Jacek Kocot. Tegoroczna uroczystość, oprócz wspólnej zabawy, miała jeszcze jeden cel- zorganizowaliśmy kiermasz, z którego całkowity dochód został przekazany na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc w Siewierzu. W organizację kiermaszu włączyły się: Stowarzyszenie Art. Eco plus w Siewierzu, Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki. Środki pieniężne na konto stowarzyszenia przekazały również osoby prywatne. Za wsparcie naszej inicjatywy serdecznie dziękujemy.

Na program artystyczny złożyły się występy przedszkolaków, uczniów klas II i III szkoły podstawowej, Kół Gospodyń Wiejskich z Żelisławic i Leśniaków, Chóru Męskiego z Żelisławic. W pokazie tańców towarzyskich mogliśmy zobaczyć Dawida Będkowskiego  (absolwenta naszej szkoły) wraz z partnerką taneczną Anną Łopatą oraz uczennicę klasy VI naszej szkoły Dominikę Nuckowską z partnerem tanecznym Piotrem Trząskim.  Na zakończenie wszyscy zebrani zatańczyli wspólnie walczyka, ugi-bugi i makarenę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie uroczystości oraz włączyli się w kiermasz zorganizowany na rzecz Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc.

 

Oprac. Ewa Stelmach