ŚLUBOWANIE I PASOWANIE

NOWYCH CZŁONKÓW MDP

W ŻELISŁAWICACH

           032     045

            Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym   w Żelisławicach cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy fakt, że z początkiem nowego roku szkolnego w szeregi MDP wstąpiło 11 nowych członków. Po okresie przygotowawczym przyszedł czas, aby młodzi strażacy złożyli ślubowanie i zostali pasowani na strażaków – członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Doskonałą okazją do tego było walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach, które odbyło się w dniu 18 lutego br. W obecności licznie zgromadzonych gości, m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, Zastępcy Burmistrza Dariusza Waluszczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Muchy, przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP kapitana Zbigniewa Gnacika, Radnej Rady Miejskiej Alicji Bieniek, dyrektor ZSP w Żelisławicach Ewy Stelmach, księdza proboszcza Marka Majchrzaka, druhów strażaków, koleżanek i kolegów z drużyny oraz swoich rodziców nowo wstępujący członkowie MDP złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar OSP w Żelisławicach. Aktu pasowania na strażaka – członka MDP dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, a jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz  dh Zdzisław Banaś. Pasowani druhowie otrzymali legitymacje członkowskie z rąk opiekuna drużyny st. kpt. Andrzeja Machury. Po uroczystości i zakończeniu zabrania przyszedł czas na wspólny poczęstunek przygotowany przy udziale rodziców oraz dokonanie wpisów w kronice MDP. Obecnie członkowie MDP w Żelisławicach przygotowują się do eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, po których zdobywcy trzech pierwszych miejsc w swoich grupach wiekowych będą reprezentować MDP w eliminacjach gminnych planowanych na dzień 10 marca.

 

 Komendant Gminny

ds. Ochrony Przeciwpożarowej