ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEZ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

 DSC 0203               DSC 0216

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki było w dniu 10 marca br. miejscem zmagań uczestników eliminacji Miejsko Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”. Do tegorocznej edycji turnieju zgłoszonych zostało 45 uczestników reprezentujących placówki szkolne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Do rywalizacji w turnieju uczestnicy przystąpili w trzech kategoriach wiekowych: Gr. I – szkoły podstawowe, Gr. II – szkoły gimnazjalne oraz Gr. III - szkoły ponadgimnazjalne.

    Przybyłych na eliminacje uczestników, ich opiekunów i przedstawicieli jednostek OSP serdecznie przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Siewierzu Zdzisław Banaś. Regulamin konkursu przedstawił Komendant Gminny Z OSP RP w Siewierzu Andrzej Machura, który był również członkiem jury. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Zbigniew Gnacik Skład jury uzupełnili przedstawiciele gminnych jednostek OSP Bartłomiej Machura i Mariusz Myrta oraz Olga Brzozowska - sekretarz komisji gminnej eliminacji

Zgodnie z regulaminem turnieju w pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem   pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie  Do drugiego etapu zakwalifikowało się po 5 osób z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustne3j każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

W przerwie między pierwszym a drugim etapem dla uczestników turnieju przygotowany został pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego pozostającego w dyspozycji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Będzinie – Posterunek w Siewierzu.

   I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
I miejsce –Wojciech Góra   - Zespół Szkół w Brudzowicach
II miejsce –Magdalena Borówka- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach
III miejsce –Oliwier Łukasik- OSP Wojkowice Kościelne
IV miejsce –Wiktoria Lebiocka - OSP Dziewki
V miejsce –Wiktoria Wołczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych   

  II grupa wiekowa (gimnazja)
I miejsce - Bartosz Polak       - Zespół Szkół w Brudzowicach
II miejsce - Bartosz Brzyski- Zespół Szkół w Brudzowicach
III miejsce - Krystian Las       - OSP Żelisławice  
IV miejsce –Katarzyna Jędrzejczyk      - ZS Siewierz
V miejsce - Wiktoria Machura            - OSP Żelisławice    
    Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych w postaci bonów towarowych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejsko-gminnych turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym.    Gratulujemy naszym zwycięzcom: Magdalenie Borówce i Krystianowi Lasowi życząc sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych.

 

 

opracowała: mgr Jolanta Machura