Scenariusz uroczystości z okazji Dni Folkloru oraz piątej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Narrator I: Witamy wszystkich zebranych. Z okazji piątej rocznicy przystąpienia Polski do UE oraz Dni Folkloru chcielibyśmy zaprosić was do wspólnej zabawy, która będzie polegała na sprawdzeniu wiedzy na temat tradycji, obyczajów i historii państw należących do UE. Przedstawiciele klas będą zmagać się z przygotowanymi dla nich konkurencjami, a Jury w składzie: p. mgr Małgorzata Miłoch, p. mgr Barbara Będkowska, p. mgr Anna Skwara podejmie ostateczną decyzję, która z klas wie najwięcej o UE i państwach do niej należących.

Narrator II: Pierwszą konkurencją będzie prezentacja dotycząca jednego z krajów, do której wybrane osoby miały przygotować się wcześniej. Klasy mogą zdobyć od 0 do 5 punktów. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min. Zapraszamy klasę IV

Teraz kolej na klasę V

Zobaczmy, co przygotowała klasa VI

Zapraszamy I gimnazjum

A oto efekty pracy klasy II gimnazjum

Ostatniej prezentacji dokona klasa III gimnazjum

Narrator I: Kolejna konkurencja to losowanie pytań dotyczących wiedzy na temat UE.za tę konkurencję klasy mogą zdobyć maksymalnie 1 punkt. Tym razem prosimy przedstawiciela klasy III gimnazjum o uwagę. Czytam pytanie:
1. W jakich trzech głównych dziedzinach współpracują ze sobą państwa w ramach UE (tak zwane 3 filary UE)?
gospodarce, polityce zagranicznej i sprawach wewnętrznych
klasa II gimnazjum:
1. W którym roku został podpisany traktat z Maastricht? 
1992
klasa I gimnazjum:
1. Mocą jakiego traktatu powołano UE? Proszę podać tylko nazwę. 
Traktatu z Maastricht
klasa VI szkoły podstawowej:
1. Co oznacza pojęcie Unia Europejska?
 UE jest ponadnarodową organizacją gospodarczo-polityczną
klasa V szkoły podstawowej:
1. Jak nazywamy proces tworzenia całości z pewnych części (zespolenie kilku elementów w jedna całość)?
integracja
klasa IV szkoły podstawowej
1. Wspólną walutą Unii Europejskiej jest………………..
EURO

Narrator II: Teraz podamy nazwy potraw charakterystyczne dla wybranego kraju UE, a wy musicie powiedzieć, co to za kraj. Możecie zdobyć maksymalnie 1p. Zaczyna klasa IV.

1. Kategoria: potrawy
a) ślimaki, żabie, udka, ostrygi - Francja
b) spaghetti, pizza, lasagne, risoto - Włochy
c) gyros, ser feta, musata, tzatziki - Grecja
d) knedliki, utopenec, czosneczkowa polewka - Czechy
e) paella, gazpacio, serrawito, lapus - Hiszpania
f) kołduny, cepeliny, bliny, czebureki – Litwa  
Narrator I: Kolejna konkurencja to nazwanie stolicy państwa, którego nazwę wam podamy. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia to 1p. Prosimy o uwagę III gimnazjum.
2. Kategoria stolice:
a) Portugalia – Lizbona
b) Łotwa – Ryga
c) Hiszpania – Madryt
d) Francja – Paryż
e) Niemcy – Berlin
f) Czechy - Praga
Narrator II: Teraz dostaniecie kartkę, na której znajdują się kontury flagi i nazwa państwa, do którego należy. Waszym zadaniem jest odpowiednie jej pokolorowanie. Za poprawną odpowiedź otrzymacie 1p. ( zaproponowane przez organizatorów flagi należały do następujących państw: Austria, Węgry, Francja, Niemcy, Czechy, Włochy)
(piosenka „Europo witaj nam”)
Narrator I:  Flagi przekazujemy Jury i przechodzimy do kolejnej konkurencji. Należy połączyć zabytek z państwem, w którym się znajduje. 1 punkt za prawidłową odpowiedź. Prosimy o uwagę klasę IV.
3. Zabytki: 
a) Wieża Eiffla – Francja
b) Koloseum – Włochy 
c) Big Ben – Anglia
d) Kolumna Zygmunta – Polska
e) Krzywa Wieża – Włochy
f) Ostra Brama – Litwa
Narrator II: Teraz prosimy o podanie nazwy kraju, do którego odnoszą się podane przez nas skojarzenia. Do zdobycia 1 punkt. Zacznijmy od klasy III gimnazjum.
4. Skojarzenia:
a) Królowa Małgorzata II, zamek Kronborg, Mała Syrenka -Dania
b) Szmaragdowa Wyspa, Święty Patryk, hrabstwa – Irlandia 
c) Wiatraki, muzeum sera, tulipany – Holandia 
d) Kanał La Manche, Lazurowe Wybrzeże, Pola Elizejskie – Francja 
e) Laponia, renifery, Maminki – Finlandia 
f) Jan Paweł II, Sobótka, Przylądek Rozewie – Polska 
Narrator I: Kolejna konkurencja to sprawdzian wiadomości z zakresu wiedzy o UE. Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia to 1. klasa IV – uważajcie, czytam pytanie:
2. Opisz flagę UE.  
Wieniec z 12-stu gwiazd, barwy żółto chromowej na lazurowym tle
klasa V szkoły podstawowej:
2. Hymnem Unii Europejskiej jest………………………..
Finał ,,Ody do Radości z IX symfonii Ludwika van Bethoweena
klasa VI szkoły podstawowej:
2. Opisz paszport UE
Na okładce w kolorze burgundzkiego wina widnieje napis „Unia” oraz nazwa państwa, którego obywatelem jest jego posiadacz. Wprowadzony został do użytku w 1985 roku Europejska.
klasa I gimnazjum:
2. Naczelnym organem UE, który wytycza cele strategiczne i w jego skład wchodzą szefowie państw lub rządów krajów  członkowskich jest……………………….
Rada Europejska
klasa II gimnazjum:
2. Jak nazywają się członkowie Komisji Europejskiej powoływani na okres 5 lat, po jednym z każdego państwa członkowskiego?
Komisarze
klasa III gimnazjum:
2.   Najwyższy organ sądowy UE to…………..
Trybunał Sprawiedliwości

Narrator II: A teraz każda grupa dostanie kopertę, w której znajdują się puzzle. Trzeba ułożyć je tak, by stworzyły obraz bardzo znanego w Polsce zabytku. Czas pracy – 3 min. Maksymalna ilość punktów to 1.
(piosenka „Europo, witaj nam”)
Koniec czasu. Zapraszamy jury do obejrzenia efektów pracy zespołów i przyznanie punktów.

Narrator I: Następną konkurencją jest dopasowanie podanego przez nas nazwiska, do konkretnego kraju, z którego dana postać pochodzi. Do zdobycia 1 p. zaczynamy od III G.
5. Znane postaci:
a) Bach, Beethoven, Luter – Niemcy
b) Mozart, Schubert, Freud – Austria
c) Homer, Sokrates, Pitagoras – Grecja
d) Da Vinci, Michelangelo, Verdi – Włochy
e) Bonaparte, Skłodowska – Curie, Eiffel – Francja
f) Szymborska, Chopin, Bolesław Chrobry - Polska
Narrator II: Podamy teraz nazwy charakterystycznych dla danych państw utworów muzycznych, a wy musicie podać nazwę tego państwa, do zdobycia 1p. Prosimy o uwagę klasę IV
6. Utwór muzyczny: 
a) Polonez – Polska
b) Polka – Czechy
c) Zorba – Grecja
d) Flamenco – Hiszpania
e) Kankan – Francja
f) Walc - Austria

Narrator I: Przedostatnią konkurencją będzie ułożenie hasła, sloganu reklamowego kraju, którego prezentację przygotowywała wasza klasa. Czas pracy 3 min. Do zdobycia maksymalnie 5 punktów. Publiczność zapraszamy do wysłuchania krótkich wiadomości na temat obchodów Świąt Wielkanocnych w wybranych krajach Unii.
 
Narrator II: Jury prosimy o ocenę prac i zaczynamy ostatnią konkurencję z zakresu wiedzy o UE. Kolejny punkt do zdobycia. Proszę reprezentantów klasy IV  o wysłuchanie pytania:
3. W którym roku Polska przystąpiła do UE.
2004
klasa V szkoły podstawowej:
3. Wymień przynajmniej dwie instytucje Unii Europejskiej.
Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Parlament Europejski, trybunał Sprawiedliwości, Trybunał obrachunkowy
klasa VI szkoły podstawowej:
3. Które z podanych miast jest siedzibą Komisji Europejskiej:
Bruksela, Strasburg czy Luksemburg?
Bruksela
klasa I gimnazjum:
3. Wymień przynajmniej jednego ojca zjednoczonej Europy.
Robert Schuman, Jean Moneta, Konrad Adenauer, Alcie de Gasperi, Paul Henri Spajak, Winston Churchill
klasa II gimnazjum:
3. Wymień przynajmniej jeden organ pomocniczy UE.
Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Bank Centralny.
klasa III gimnazjum:
3. Jakie ma zadanie Trybunał Obrachunkowy?
Kontroluje wszystkie dochody i wydatki instytucji unijnych; bada prawidłowośc  przychodów i rozchodów budżetu UE

Narrator I: Na tym kończymy nasz konkurs. Jury prosimy o podliczenie wyników, a wszystkim dziękujemy za uwagę i mamy nadzieję, że to spotkanie pomogło Wam utrwalić sobie wiadomości na temat Unii. 

Opracowały: mgr Aleksandra Buła
mgr Agnieszka Łaszczyca 


Jak możemy pomóc mu w niepowodzeniach szkolnych?

1. Problemy dziecka rozpoczynającego naukę szkolną:
a) konieczność sprostania obowiązkom szkolnym,

- przed posłaniem dziecka do szkoły należy go stopniowo „oswajać” z terminem obowiązek, np. poprzez przydzielenie mu już w domu (stosownie do jego wieku) obowiązków, np. sprzątanie pokoju,
  
b) należy zwrócić szczególną uwagę na stałość rozkładu dnia dziecka, tzn. stałe godziny snu, stałe godziny posiłków, stałe elementy planu dnia, np.
- godz. 7.00 pobudka, czynności higieniczne, śniadanie,
- od 8.00 do 13.00 zajęcia szkolne (koniecznie II śniadanie),
- ok. godz. 14.00 powrót do domu, obiad i krótki odpoczynek,
- od 15.00 do 16.00 nauka (jeśli jest dziecko młodsze to z przerwami),
- od 16.00 do 19.00 zabawa na świeżym powietrzu,
- ok. 19.00 kolacja, czynności higieniczne,
- godz. 21.00 sen (dziecko w wieku szkolnym powinno spać min. 8 godzin na dobę).

c) praca z uczniem w domu:
- długość tej nauki uzależniona jest od wieku dziecka (dzieci 6-letnie są w stanie skupić wydajnie swoją uwagę na mniej więcej pół godziny dlatego jeśli zadań domowych jest więcej należy stosować przerwy),
- w pracy z dzieckiem w domu zaczynamy od zadań dla dziecka łatwiejszych, następnie przystępujemy do zadań trudnych i kończymy znowu łatwymi,
- w pracy z dzieckiem rozpoczynającym naukę szkolną zwracamy szczególną uwagę na naukę czytania (opanowanie techniki czytania płynnego na głos, a później czytania ze zrozumieniem, możemy dziecku dawać do przeczytania krótkie teksty, bądź dzielić dłuższy tekst na mniejsze fragmenty a następnie zadawać dziecku pytania do przeczytanego tekstu),
- opanowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem ma kluczowe znaczenie dla dalszej edukacji i to nie tylko w zakresie nauki j. polskiego ale także innych przedmiotów (umiejętność czytania poleceń do zadań ze zrozumieniem),

2. Wytworzenie u dziecka właściwej motywacji do nauki.

a) nieustannie od pierwszych klas szkoły podstawowej rodzice powinni podkreślać w obecności dziecka znaczenie wiedzy w dorosłym życiu poprzez np.

- wskazywanie pozytywnych przykładów z najbliższego, znanego dziecku otoczenia,
- wskazywać korzyści płynące z edukacji,

b) w kontakcie z nauczycielami, wychowawcami i szkołą próbować odnaleźć w dziecku te uzdolnienia i zainteresowania, na bazie których można planować i budować jego przyszłość i ustalać kierunek dalszego kształcenia (rodzice, nawet wbrew swoim ambicjom i oczekiwaniom, muszą pogodzić się z faktem, że dziecko bez słuchu muzycznego i uzdolnień plastycznych nie zostanie artystą, dziecko nie mające umysłu ścisłego nie zostanie fizykiem jądrowym itp.),
c) uczyć dziecko od najmłodszych lat jak radzić sobie z niepowodzeniami, i tak:

- uświadamiać mu, że nie zawsze musi osiągać sukcesy,
- wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka poprzez (nie udało ci się zdobyć nagrody w konkursie plastycznym, ale za to dostałeś piątkę z matematyki, dostałeś 1 z sprawdzianu z przyrody – zobacz jakie popełniłeś błędy i popraw je),

d) absolutnie nie można w obecności dziecka krytykować osób dla niego znaczących, np. rodziców, nauczycieli, kolegów

- jeśli w oczach dziecka nauczyciel ocenił go niesprawiedliwie absolutnie nie należy podważać jego zdania, należy natomiast mu wytłumaczyć, iż nauczyciel też jest człowiekiem i zdarza mu się popełniać błędy,

e) należy unikać przesadnego porównywania dziecka do innych dzieci ponieważ budzi to u niego tendencje do zazdrości, do niezdrowej rywalizacji,


NIEPOWODZENIA SZKOLNE

1. Istnieją dwie zasadnicze przyczyny niepowodzeń szkolnych dziecka.

a) niepowodzenia wynikające z deficytów rozwojowych (nadpobudliwość psychoruchowa, niedosłuch, problemy ze wzrokiem, zaburzenia koncentracji uwagi, dysleksja rozwojowa i inne), które pedagodzy są w stanie u uczniów wychwycić i wówczas skierować uczniów i ich rodziców na konsultacje do specjalistów, najczęściej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarzy specjalistów

- w przypadku gdy np. poradnia dokona diagnozy, w opinii bądź w orzeczeniu wydaje konkretne wskazówki do pracy z dzieckiem na terenie szkoły i na terenie domu,

b) niepowodzenia wynikające z zaniedbań środowiska rodzinnego (dzieci w pierwszych latach nauki nie są dopilnowane i przyzwyczajone do systematycznej pracy, nie opanowały w porę umiejętności czytania ze zrozumieniem, nerwowa atmosfera w domu spowodowana przedłużającymi się konfliktami, brak zainteresowania dzieckiem ze strony rodziców, zbyt mało czasu poświęcanego dzieciom).

2. Nie ma możliwości udzielenia pomocy dzieciom tylko w szkole, konieczna jest ścisła współpraca rodziców i szkoły, dziecko musi być kontrolowane i czuć, że jest kontrolowane.

Materiał przygotowała mgr Agnieszka Sieradzka (pedagog szkolny)

   Już po raz drugi  Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach  w dniu 19 marca br.  odbywały  się „ Dni Folkloru” .Szkolny  korytarz  zamienił  się  w przepięknie kolorowe muzeum  regionalne . Uczniowie  wraz  z nauczycielami przygotowali  stoiska  regionalne dotyczące  ludowych tradycji i zwyczajów  do  dziś obchodzonych  w Żelisławicach. Wystawa zaczynała  się od jesiennych wróżb , przez  obyczaje  bożonarodzeniowe , wielkanocne , aż  do  letnich świąt Bożego Ciała, Dożynek . Były również  przedmioty  związane z gospodarstwem :  maśniczka, drewniana maglownica, kołowrotek ,kamienne żarna , ul pszczeli, strugi stolarskie , misy i dzbany gliniane oraz  wiele,   wiele  innych. Stoisko z  elementy sztuki  ludowej : hafty ,rzeźby, stroje ludowe przygotowały panie z Przedszkola , wykorzystując materiały użyczone od rodziców przedszkolaków.

  W jednej z sal lekcyjnych zorganizowano wystawę prac plastycznych   zatytułowaną „Spełniam swoje pasje i marzenia” . Wystawiono prace naszych  pań „ Barbary  Będkowskiej i Agnieszki Mostowskiej  , pana Zbigniewa Gwoździa , starszych koleżanek i kolegów – Edyty Syrek , Klaudii Machury , Artura Pawlika – byłych uczniów naszej szkoły oraz obecnych naszych kolegów: Oli  Mazur, Ani Płaczkowskiej , Magdaleny Machury , Magdaleny Malinowskiej , Marleny Gębskiej .

    W godzinach popołudniowych  odbył się koncert pt. „Leć głosie po rosie ku zielonym łąkom”, w którym uczestniczyli:  KGW Żelisławice , KGW Leśniaki, Orkiestra Strażacka,  Chór Męski  z Żelisławic  , przedszkolaki  i chór szkolny z naszego Zespołu.

Wśród  przybyłych  gości był Burmistrz  Miasta  i Gminy  Siewierz  p. Andrzej  Mruk , Zastępca Burmistrza p. Iwona Kubik, p. Anna Mzyk , ksiądz Dziekan Franciszek Błasik , sołtysi  Żelisławic i Leśniaków, przedstawiciele  Rady Sołeckiej ,   radni, rodzice  oraz  wiele osób  przychylnych  naszej  szkole. Odbył się również  konkurs na koszyczek wielkanocny przygotowany przez panie z Kół Gospodyń – zwyciężczynie otrzymały w nagrodę wspaniałe baby wielkanocne.

   Po  części artystycznej mogliśmy  skosztować pysznego  swojskiego  chleba upieczonego przez p. Danutę  Świebodę   ze swojskim smalcem przygotowanym  przez p. Zofię i Jana Machurów , wspaniały bigos i żurek  przygotowany przez pracowników szkoły.

Nad przygotowaniem tych obchodów pracował cały Zespół : uczniowie, Grono Pedagogiczne, pracownicy , rodzice. Całe przedsięwzięcie udowodniło , że  warto  było podjąć  trudy  pokazania  dzieciom  co  ważne i piękne w  ich  najbliższym  otoczeniu. Pokazania , że „pięknie żyć” , „spełniać swoje marzenia” można wszędzie – nawet w małej miejscowości.

   mgr Małgorzata Miłoch

Dnia 12 marca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyło się uroczyste spotkanie z poetą- Józefem Baranem . Pomysłodawcą spotkania był p. Wiesław Nowak , od wielu lat czynnie wspierający nasza szkołę w poczynaniach kulturalnych. Organizatorem spotkania był Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pań: Doroty Grzesiak , Agnieszki Szado , Anety Bijak . Wśród zaproszonych gości były władze gminy Andrzej Mruk i Iwona Kubik , Dziekan ks. Franciszek Błasik , dyrektor SP w Dziewkach Jolanta Wojdas , wicedyrektor ZS w Siewierzu Ewa Stelmach , nauczyciele poloniści i bibliotekarze , emerytowania nauczyciele, sołtysi Żelisławic i Leśniaków, przedstawiciele organizacji lokalnych . Zaproszenia na spotkanie otrzymały wszystkie SU szkół z terenu Gminy Siewierz. W odświętnie przygotowanej sali gimnastycznej uczniowie recytowali wiersze poety , przekazywali informacje z jego biografii. W drugiej części spotkania nasz honorowy gość czytał fragmenty swojej powieści pt. „ Najdłuższa podróż” i odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników spotkania . Można było dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o poecie – Józefie Baranie . Urodził się w podtarnowskim Borzęcinie. Do szkoły poszedł w wieku 6 lat. Od początku wyróżniała go wielka miłość do książek. Był górnikiem, sportowcem, nauczycielem, dziennikarzem, a nade wszystko poetą. Debiutował w wieku 22 lat , na łamach „Tygodnika Kulturalnego”. Jego twórczość jest bogata. Pierwsze wiersze związane były z krajobrazem lat dziecinnych, opowiadały o ojcu, matce, znajomych, sąsiadach i ich przywiązaniu do kawałka ziemi – ostatnie są najczęściej powrotem do przyrody, lasu, ogrodu. Otrzymywał liczne nagrody m.in. literacką nagrodę im. Andrzeja Bursy, Literacką nagrodę im. Stanisława Piętaka, nagrodę Fundacji Kościelskich, prestiżowe wyróżnienie amerykańskiego Pen Clubu. Razem z dwoma innymi polskimi poetami czytał swoje wiersze w gmachu ONZ w 2000r. Jesienią 2001r. został zaproszony jako jedyny polski autor na XXI Światowy Kongres Poetów w Sydney, w Kongresie brało udział 120 poetów z całego świata. O poecie powiedzieli: - Ksiądz Jan Twardowski powiedział, że „smakował jego lirykę jak kubek czystej źródlanej wody”, - Sławomir Mrożek dodał, że „odzywa się tylko wtedy, gdy ma coś do powiedzenia”, - Czesław Miłosz pisał, że „w jego wierszach znajduje coś dla siebie”, - Anna Dymna stwierdza, że „umie patrzeć na świat i dostrzega zjawiska, fakty, rzeczy, które innym umykają, które dla innych w ogóle nie są godne zauważenia”.

mgr Małgorzata Miłoch

W ostatnią  niedziele stycznia,  w kościele parafialnym w Żelisławicach odbyła się ostatnia z uroczystych imprez organizowanych z okazji roku jubileuszu 600-lecia. Gospodarzem pierwszej z trzech części uroczystości był ks. Franciszek Błasik – proboszcz parafii żelisławickiej. Podczas mszy św. kolędował  gościnnie zakopiański zespół „Oscypek”  z Janem Karpielem „Bułecką” i  Hanną Rybkówną .Wśród kościelnych murów popłynęły nuty góralskich kolęd i pastorałek  oraz słowa życzeń „na ten nowy rok”. Prezentujący muzykę najpiękniejszych gór Europy zespół koncertował we wszystkich  niemal krajach  od Uralu po Pireneje . W kraju poza Podhalem muzycy współpracują z wieloma instytucjami kulturalnymi m.in. Filharmonią  Narodową  , Polskim Radiem i Telewizją , rejestrując swój przebogaty repertuar na płytach i kasetach , stanowiących swego rodzaju kanon wykonawczy dla całej rzeszy młodych muzyków. Druga część uroczystości odbywała się w szkole . Stanowił ją wernisaż dzieł Tadeusza Puszczewicza – malarza mieszkającego  w Koziegłowach .Urodził się 12 maja 1932r. w Grodźcu , w rodzinie Józefa i  Józefy z Rutkiewiczów . Szkołę  Podstawową  ukończył w Koziegłowach . Absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Częstochowie ( rok 1954). W tymże liceum pracował  jako nauczyciel metoloplastyki   w latach 1954-1957.Już w 1948 roku był współwykonawcą , a po kilku latach doświadczeń stał się samodzielnym wykonawcą polichromii w 30 kościołach i kaplicach- w tym  polichromii w kościele w Żelisławicach . Zajmował się też odnawianiem wnętrz w wielu domach i instytucjach .

Namalował  ponad 400 obrazów , głównie w technice  olejnej i akwareli.  Są to pejzaże i martwe natury

 obiekty sakralne  i świeckie , z ziemi koziegłowskiej , siewierskiej , myszkowskiej, z terenu Częstochowy , Krakowa i uroczego Szlaku Orlich Gniazd. Trzecią częścią spotkania pt. „ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI” były wspomnienia o profesorze Kazimierzu Nowaku . O jedynym , jak do tej pory profesorze z naszej miejscowości opowiadali przyjaciele i byli uczniowie : Stefan Nowak , Wiesław Nowak,  Andrzej Matan .

Popłynęły opowieści o życiu zawodowym i osobistym , które przybliżyły naszym uczniom sylwetkę profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Śląskiego , dziekana Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu, autora licznych prac naukowych z dziedziny prawa. Dowiedzieliśmy się jak można „pięknie żyć” , w każdym miejscu na ziemi. Jeden z naszych uczniów, w pracy na konkurs „Europa w Szkole”, na temat „ Wartości jakimi powinien kierować się w życiu obywatel zmieniającej się Europy” napisał: Żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Od pierwszych chwil swego życia jest wśród ludzi, którymi buduje związki . Pozostając osobną jednostką , staje się także członkiem różnych grup – rodziny, grupy koleżeńskiej , potem społeczności szkolnej , później lokalnej. Więzi grupowe odgrywają ważną role w życiu każdego z nas . To kim jestem , zależy nie tylko od tego co myślę i czuję , ale również i od tego w jakiej rodzinie się wychowałem , co uważam za swoją małą ojczyznę, w jakiej miejscowości  mieszkam , jakie książki czytam ,  w jakim  języku mówię , jakie wartości są dla mnie ważne .Każdy człowiek ma swój własny system wartości , którymi kieruje się w życiu. Chociaż ludzie 

i ich systemy wartości różnią się między sobą , są  jednak takie idee,  które szanuje  każdy człowiek.(...)

Wśród wartości preferowanych przez inne narody europejskie  wybrałem te , które według mnie są ważne w życiu każdego młodego człowieka . Podobnie jak Austriacy uważam ,  że czytanie jest jedną z najbardziej potrzebnych umie­jętności w życiu codziennym . Należy przywiązywać wagę do wiedzy i wykształcenia jak czynią to Belgowie. Cenię  sprawność fizyczną, siłę, odpor­ność, a także hart ducha -jak Finowie oraz otwartości na świat -jak Portugalczycy. Dużym szacunkiem darzę tych , którzy jak Grecy biorą na siebie wiele obowiązków , jak Francuzi  wykazują  wiele tolerancji dla odmiennych kultur i zachowań oraz wzajemny szacunek.

Dla mnie , tak jak i dla  Duńczyków bardzo ważną wartością jest demokracja. Uważam,  że dużą rolę odgrywa przestrzeganie prawa  jak dla Szwedów .Szanuje Irlandczyków za przywiązanie do własnego języka narodowego , który jest składnikiem kultury narodu, Portugalczyków za przywiązanie do własnej tradycji , Niemców za to ,że dbają by uczniowie poczuli się w szkole jak w miłym, przyjaznym miejscu i szybko znaleźli przyjaciół. Ważną sprawą jest również możliwość porozumiewania się między ludźmi dlatego uważam , że uniwersalizm języka angielskiego jest też jedna z  ważnych rzeczy w życiu młodego człowieka .

    Wiem jednak , że  nie będzie dla mnie piękniejszego języka niż  mowa polska , piękniejszej muzyki nad mazurki Chopina , krajobrazu nad widok z mojego okna zaśnieżonych sosen . Że tylko melodia Mazurka Dąbrowskiego mnie wzruszy do łez , a widok polskiej flagi trzepocącej na wietrze wywoła drżenie serca. To bowiem stanowi o mojej odrębności , o moim miejscu na ziemi. Będąc Europejczykiem , czy obywatelem świata  należy zawsze mieć poczucie własnej przynależności narodowej, własnej odrębności , bo tylko w ten sposób możemy zachować swoją niezależność .

Nasze styczniowe  spotkanie udowodniło , że mimo upływającego czasu i zmieniających się warunków  życia wciąż ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa  wiedza , kultura i sztuka .

Młodzież szkolna przygotowała montaż słowno-muzyczny  pt. „Wędrówką życie jest człowieka” .

 

 

              Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach