Dzień Przedszkolaka 

 

  "Każdy przedszkolak dobrze wie,
 że kiedy wrzesień kończy się,
 od najmłodszego aż po starszaka,
 wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”.

 


         20 września  roku obchodzimy w Polsce szczególne święto - Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka - ustanowione   przez Sejm, żeby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej  w rozwoju i wychowaniu dzieci. Dzień Przedszkolaka to święto nie tylko przedszkolaków, ale również rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych.

Przedszkolaki z  Żelisławic  wraz z nauczycielkami po raz  pierwszy świętowały ten dzień. Uroczystość odbyła się                      22 września. Wszystkie dzieci dotarły do przedszkola z pięknym uśmiechem, w odświętnych strojach .Tak, jak prosiły panie, zabrały ze sobą z domu dużą porcję dobrego humoru. Dzieciaki  od samego rana bawiły się i śpiewały przedszkolne piosenki m.in.               „Nikt w przedszkolu się nie nudzi”, „Jestem sobie przedszkolaczek” . Później rozpoczęły się  rywalizacje międzygrupowe, zabawy  ruchowe, plastyczne  i  taneczne. Dzieciaki tańczyły  przy skocznych przebojach  przedszkolnych, a nawet disco polo. Mali dżentelmeni zapraszali do tańca piękne królewny.  Aż miło było popatrzeć.

W dalszej części uroczystości 4- latki, które rozpoczęły  w tym roku „przygodę z przedszkolem”, złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przyjęte w poczet grzecznych, mądrych i odważnych przedszkolaków.

Propagowanie Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka bezsprzecznie umożliwi podniesienie rangi wychowania przedszkolnego w społeczeństwie. Zwróci uwagę na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka, zwiększy świadomość oraz wiedzę dzieci, ich rodziców i innych osób dorosłych na ten szczególnie ważny okres rozwojowy dziecka. Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji  do świętowania, wesołej zabawy i czerpania radości  z bycia przedszkolakiem. Zapewniamy, że dzień ten na stałe zapisze się w naszym przedszkolnym kalendarzu imprez.

Opracowała

D. Kubisa- Skalska

 

 

„Wyprawa-poprawa”, czyli udział w finale 22. edycji akcji

„Sprzątanie Świata – Polska”

 

Trzeci weekend września przedszkolaki oraz uczniowie ZSP w Żelisławicach po raz kolejny przystąpili do finału ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata”. Tegoroczna edycja ruszyła pod hasłem „Wyprawa-poprawa” i jej celem było zwrócenie uwagi na rolę, jaką każdy może odegrać  w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami w gminie.

W piękny, słoneczny piątek, po zajęciach lekcyjnych,  wszyscy uczniowie zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci wyruszyli wraz z nauczycielami sprzątać wyznaczone im tereny.  Przebieg akcji w naszej placówce koordynowała P. Jolanta Machura.

Tradycyjnie udział w akcji połączony został z obchodami Święta Pieczonego Ziemniaka, podczas których uczniowie mogli skosztować pysznego, rodzimego posiłku przygotowanego przez swoich rodziców – „pieczonek”.

 Oprac. Aleksandra Buła

 

 

p1

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

     1 września 2015 r. społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach powitała nowy rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 9.00 uroczysta Msza Święta w Kościele parafialnym p.w. Jana Chrzciciela w Żelisławicach. Następnie uczniowie udali się do szkoły, gdzie o godzinie 10.30 w sali gimnastycznej szkoły rozpoczął się apel. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji - dr Katarzyna Węcel-Ptaś, Radna Powiatu Będzińskego - P. Lidia Maltazar-Czerczak, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu- Panie pełniące również funkcję sołtysów sołectwa: Żelisławice- P. Alicja Bieniek oraz sołectwa Leśniaki - P. Zofia Machura, ksiądz proboszcz Marek Majchrzak, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, rodzice, dziadkowie oraz przyjaciele placówki.
     W nowym roku szkolnym Pani Dyrektor Ewa Stelmach serdecznie powitała uczniów, rodziców i nauczycieli, przypomniała zebranym o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i życzyła wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów i nauczycieli oraz rodziców skierowała P. Katarzyna Węcel-Ptaś, odczytując list Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Następnie Wicedyrektor Szkoły P. Anna Skwara zapoznała zebranych z organizacją roku szkolnego 2015/2016.
     Po oficjalnej części uroczystości uczniowie klasy V zaprezentowali program artystyczny, składający się dwóch części: pierwszej nawiązującej do 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz drugiej nawiązującej do minionych wakacji i rozpoczynającego się roku szkolnego.
     Na zakończenie uczniowie przeszli do sal lekcyjnych, w których wychowawcy zapoznali ich z aktualnym planem lekcji, a także omówili sprawy bieżące.

Oprac. Aleksandra Buła

Zakończenie udziału w Programie „Akademia uczniowska"

     Gimnazjum w Żelisławicach w latach szkolnych 2010-2015 uczestniczyło w Programie „Akademia uczniowska", zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z partnerami: Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty i wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
     Gimnazjaliści brali udział w zajęciach Szkolnych Kół Naukowych z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Mieli możliwość realizacji projektów uczniowskich, publikowania swoich osiągnięć w formie blogów i prezentacji multimedialnych, pracowali metodami eksperymentowania i wzajemnego nauczania. Nauczyciele matematyki, fizyki i biologii odbyli cykl szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych mających na celu przedstawienie zasad wdrażania w pracy z uczniami metod opartych na eksperymentach i obserwacjach naukowych, zajęciach z pytaniem problemowym oraz grach edukacyjnych..
Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne w postaci zestawu edukacyjnego przydatnego na lekcjach chemii oraz mikroskopu elektronicznego. W ramach "Akademii uczniowskiej" zostały sfinansowane wycieczki edukacyjne, w czasie których uczniowie wykonywali eksperymenty i poznawali interesujące zagadnienia z zakresu przedmiotów ścisłych.
     W Katowicach odwiedzili Instytut Fizyki, gdzie uczestniczyli w zajęciach dedykowanych gimnazjalistom, a odwiedzając Regionalną Rozgłośnię
     Radio Katowice zapoznali się z szerokim wachlarzem zagadnień związanych z nagrywaniem i emisją dźwięku. W Chorzowie uczestniczyli w seansie tamtejszego planetarium. W Krakowie uczestniczyli w lekcji dotyczącej częstotliwości dźwięków oraz wykonywali doświadczenia na eksponatach dostępnych w Ogrodzie Doświadczeń i Muzeum Inżynierii Miejskiej. Dwukrotnie odbyły się wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, którym towarzyszyło min. zwiedzanie ogrodu uniwersyteckiego oraz udział w Pikniku Naukowym na Stadionie Narodowym.
     Realizację zadań "Akademii uczniowskiej" w naszej placówce prowadził zespół nauczycieli w składzie Alicja Nimirska -koordynator szkolny, Henryka Skowron, Katarzyna Bryła oraz Lucyna Czapla.
     Edukacja oparta na metodach naukowych została zastosowana podczas Szkolnego Festiwalu Naukowego.


Oprac.: Alicja Nimirska

II Szkolny Festiwal Nauki


     Obserwacje i eksperymenty rozwijające wyobraźnię i zainteresowanie otaczającym światem były podstawą do zorganizowania II Szkolnego Festiwalu Naukowego, który odbył się w 24 czerwca 2015 roku.
   Uczniowie przygotowali i zaprezentowali doświadczenia przedstawiające zagadnienia fizyczne, chemiczne, biologiczne i matematyczne. W pierwszej części odbyły się pokazy w wykonaniu zespołów uczniowskich. Między innymi badane były siły fizyczne, właściwości roztworów o różnych stężeniach, właściwości ciał stałych i ciekłych, przeprowadzona została widowiskowa erupcja wulkanu, wykazano, że fale dźwiękowe można wykorzystać do gaszenia płomienia, powstawały artystyczne prace z użyciem naturalnych barwników, złamane zostały szyfry, odczytane kody QR itd.
    Publiczność bacznie obserwowała działania kolegów i koleżanek z zespołów badawczych, poznając zasady przeprowadzania doświadczeń.
     W drugiej części był czas na indywidualne eksperymentowanie i obserwacje pod kierunkiem uczniów z zespołów badawczych i czujną opieką nauczycieli. Priorytetem było przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w kontakcie z substancjami, urządzeniami i przyborami znajdującymi się na poszczególnych stanowiskach pracy.
Publiczność okazała się bardzo aktywna, uczniowie z zaangażowaniem przeprowadzali doświadczenia i zadawali dodatkowe pytania osobom z zespołów badawczych.
Nauczyciele organizujący Szkolny Festiwal Naukowy: Alicja Nimirska, Katarzyna Bryła, Lucyna Czapla oraz Ilona Śmigas zachęcają wszystkich chętnych uczniów, którzy są zainteresowani doświadczeniami naukowymi do udziału w kołach zainteresowań z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, na których będzie możliwość opracowania ciekawych eksperymentów do kolejnej edycji Festiwalu. W szkolnej bibliotece można znaleźć książki z ciekawymi propozycjami doświadczeń do wykonania w warunkach domowych pod opieką rodziców lub opiekunów. Podczas przeprowadzania obserwacji i doświadczeń zawsze należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny.
Doświadczenia przygotowali i z sukcesem zademonstrowali uczniowie z kl. VI - Klaudia Kieras, Julia Grzesista, Magdalena Karcz, z kl. IG - Karina Sornik, Weronika Machura, Wiktoria Baran, Wiktoria Merta, Milena Żyszkowska, Marcin Jaszka, Oskar Ślęzak, z kl. IIG - Kamila Woźniak, Natalia Bereza, Łukasz Ziętek, Kamil Syrek oraz z kl.IIIG - Norbert Jaszka, Marcin Jeziorski, Patryk Ślęzak, Karolina Tomczyk, Paweł Proskornicki, Sylwia Bijak, Julia Surma, Patrycja Syrek, Sylwia Grzanka, Anna Merta, Damian Opaliński.


Oprac. Alicja Nimirska

 

SUKCESY SZKOŁY

W DRUGIM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

W II półroczu roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach  chętnie uczestniczyli licznych konkursach i zawodach. Mamy wiele powodów do dumy.

     Gratulujemy osiągniętych sukcesów i życzymy udanych wakacji.

 

Czytaj więcej: SUKCESY SZKOŁY W DRUGIM PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

 

Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I

 

 

    W naszej szkole pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki na stałe wpisało się, do kalendarza uroczystości szkolnych. Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsza wypożyczona książka powinna być długo zapamiętana.

   Dnia 17.06.20115r. uczniowie należący do Koła Przyjaciół Książki przygotowali krótkie przedstawienie pt „W krainie bajek”, podczas którego starali się przekazać wiedzę o książce   i bibliotece. Następnie uczniowie kl. I skupieni i poważni złożyli obietnicę, że będą kochać, szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika i wręczenia zakładek.

    Panie bibliotekarki pogratulowały nowym czytelnikom i życzyły wspaniałych przygód w świecie książki.

                                                                                                       M. Szczotarska

 

Wycieczka kl. I do Osikowej Doliny

 

      Dnia 29.05.2015r. uczniowie kl. I wraz z wychowawcą zwiedzały Osikową Dolinę w Koziegłowach. Zapoznały się z mało znaną techniką rękodzielniczą. Podczas warsztatów uczniowie mogli rozwijać swoje zdolności artystyczne i wykazać się kreatywnością przez własnoręcznie wykonanie ozdób z drzewa osikowego.

Małgorzata Szczotarska

 

Dzień Matki w klasie I 

 

      Dzień Matki, to dzień szczególny dla dzieci. Mama, to pierwsze słowo każdego dziecka, osoba najważniejsza w życiu. W tym dniu mamy obchodzą swoje święto. Dnia 27.05.2015r. dzieci z kl. I zaprosiły swoje mamy do szkoły. Przygotowały przedstawienie „Za co kochamy nasze mamy" oraz wiersze. Śpiewały również piosenki i pięknie tańczyły. Po występach uczniowie wręczyli własnoręcznie wykonane laurki i kwiaty. Następnie odbył się konkurs dla mam. Dzieci własnoręcznie wykonały portrety swoich mam i zrobiły wystawę. Zadaniem mam było rozpoznanie siebie na obrazkach. Po konkursie wszystkie mamy zostały zaproszone na słodki poczęstunek. Atmosfera tej uroczystości była podniosła i niezwykle rodzinna.

Małgorzata Szczotarska

 

 

 

Wojewódzki Konkurs związany z osobą Henryka Sienkiewicza

 

 

Za nami kolejna edycja Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach., którego celem jest popularyzacja twórczości pisarza,  rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych.  Od kilku lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szkół z terenu kilku powiatów, dlatego od ubiegłego roku organizatorzy nadali mu nową formułę, rozdzielając na dwa konkursy –  Powiatowy dla uczniów szkół podstawowych i Wojewódzki dla uczniów gimnazjów. W tym roku, na wyraźną prośbę młodzieży, do konkursu mogli przystąpić również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Również od tego roku Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia.

Zmagania uczestników odbywały się  w trzech kategoriach: praca literacka, prezentacja multimedialna oraz reportaż filmowy. Do organizatora konkursu spłynęło 89 prac z 18 szkół, spośród których Jury konkursowe w składzie: P. Jolanta Jakubczyk, P. Alicja Nimirska, P. Paweł Korusiewicz i P. Aleksandra Buła, wyłoniło następujących laureatów:

Laureaci Powiatowego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza

dla uczniów szkół podstawowych

Kategoria: praca literacka

O tym, jak Pan Sienkiewicz Afrykę zwiedzał.

I miejsce – Nikola Gubała

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

Opiekun: mgr Wioletta Drygalak

II miejsce – Aleksandra Wyszyńska

Miejski Zespół Szkół w Porębie

Opiekun: mgr Urszula Urbańczyk

III miejsce- Jakub Jąderko

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

Opiekun: mgr Aneta Bednarz

Laureaci Powiatowego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza

dla uczniów szkół podstawowych

Kategoria: prezentacja multimedialna

Podróże Henryka Sienkiewicza do Afryki a powieść „W pustyni  i w puszczy”.

I miejsce – Natalia Gocyła

Zespół Szkół w Brudzowicach

Opiekun: mgr Anetta Jąderko

II miejsce – Daniel Czapla

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

Opiekun: mgr Elżbieta Pałuchowska

III miejsce – Dominik Uchnast

Szkoła Podstawowa nr 8 w Myszkowie

Opiekun: mgr Ewa Makieła

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza

dla uczniów gimnazjum

Kategoria: praca literacka 

Autorytety w „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Który z nich jest  Ci najbliższy i dlaczego?

I miejsce – Kinga Kaczmarska

Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

Opiekun: mgr Joanna Waszkiewicz

II miejsce – Weronika Marcoń

Zespół Szkół w Pińczycach

Opiekun: mgr Beata Korusiewicz

III miejsce – Natalia Cieślakowska

Zespół Szkół w Siewierzu

Opiekun: Jolanta Tomsia

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza

dla uczniów gimnazjum

Kategoria: prezentacja multimedialna

Przedstaw najciekawsze, Twoim zdaniem, epizody z życia codziennego Henryka Sienkiewicza.

I miejsce – Wiktor Kruczek

Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Myszkowie

Opiekunowie: mgr Małgorzata Adamczyk, mgr Aneta Branczewska

II miejsce – Michał Górnik

Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Dąbrowie Górniczej

Opiekun: mgr Agnieszka Kowalczyk

III miejsce – Agnieszka Mazur

Gimnazjum im. St. Staszica w Porębie

Opiekun: Jadwiga Karcz

Natalia Bereza

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

Opiekun: mgr Dorota Grzesiak

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu związanego z osobą Henryka Sienkiewicza

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Kategoria:  reportaż filmowy

Z Henrykiem Sienkiewiczem przez świat

Paulina Będkowska

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu

Opiekun: mgr Ewelina Owczarek

Uroczyste podsumowanie Konkursu odbyło się 14 maja 2015 r. w Pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. W tym dniu, w godzinach rannych, dzięki uprzejmości sponsorów, laureaci konkursu oraz ich opiekunowie, Dyrektor ZSP P. Ewa Stelmach, pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu P. Jolanta Jakubczyk, przedstawiciele Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach oraz Samorządu Uczniowskiego wyruszyli w daleką, lecz spokojną i przyjemną podróż do majątku Noblisty. Na miejscu  do uczestników dołączył Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś i wszyscy razem udali się piękną aleją lipową do Muzeum, gdzie wzięli udział w lekcji „Afrykańska podróż Henryka Sienkiewicza” przeprowadzonej przez pracownika Pałacyku, następnie  zwiedzili pomieszczenia, w których mieszkał i pisał Henryk Sienkiewicz. Zwiedzający podziwiali obrazy Malczewskiego, Pochwalskiego, osobiste pamiątki Noblisty, książki, piękne meble oraz obejrzeli multimedialną wystawę biograficzno-literacką.   W drugiej części podsumowania nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników, podczas którego laureaci odebrali gratulacje oraz nagrody z rąk ich fundatora, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz  P. Zdzisława Banasia. Podsumowanie to odbyło się w jednym z pomieszczeń Muzeum-saloniku Henryka Sienkiewicza. Na zakończenie  w Pałacyku na wszystkich uczestników wyjazdu czekał słodki poczęstunek i chwila wytchnienia po dniu pełnym emocji i wrażeń. Finaliści do domów powrócili z ciepłymi wspomnieniami, dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami (m.in. tablety, ebooki, książki Noblisty), a ich prace zostały przekazane do muzeum. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach składa serdeczne podziękowani: Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisławowi Banasiowi,   P. Piotrowi Wosinkowi- Prezesowi PHU Promag, P. Janu Musze- Radnemu Rady Powiatu Będzińskiego,  P. Ewie Nowak- skarbnikowi Rady Rodziców, przedstawicielom Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach, pracownikom Pałacyku Henryka Sienkiewicza   w Oblęgorku, członkom jury:  P. Aleksandrze Bule, P. Jolancie Jakubczyk, P. Alicji Nimirskiej,  P. Pawłowi Korusiewiczowi, opiekunom uczestników konkursu za udział   w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia, jakim była ta uroczystość.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              Oprac. A. Buła

                                                                                         ZSP w Żelisławicach

 

 

Sukces naszej uczennicy

 

      Martyna Woźniak, uczennica klasy I szkoły podstawowej zdobyła wyróżnienie w regionalnym konkursie Piosenki Angielskiej pt. „My favourite song", który odbyła się 30 kwietnia w MDK w Myszkowie.
      Patronem konkursu był burmistrz Miasta Myszkowa P. Włodzimierz Żak. Trzy pierwsze miejsca zdobyli uczniowie powiatu myszkowskiego, natomiast wyróżnienie przypadło w udziale naszej uczennicy z powiatu będzińskiego. Martynka zaśpiewała piosenkę pt. „Neverending story", która stanowiła duże wyzwanie dla uczennicy klasy pierwszej. Jury doceniło jednak talent naszej uczennicy, która zdobywając wyróżnienie dostała także pamiątkowy dyplom i nagrodę rzeczową. Martynce gratulujemy i życzymy jej dalszych sukcesów!

      Anna Gnacik

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS „ZUCH”

  W dniu 12 marca 2015r.  już po raz drugi siedemnastu uczniów ZSP w Żelisławicach z klas I-III wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie „ZUCH” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego testu zróżnicowanego w zależności od klasy.

Dzieci musiały wykazać się wiedzą ogólną, a zwłaszcza bardzo dobrą umiejętnością czytania ze zrozumieniem i liczenia. Testy konkursowe zawierały 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogły zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi. Treść testów była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymał dyplom.

     W tym roku laureatem z naszej szkoły z zakresu edukacji wczesnoszkolnej został  Przemysław Merta uczeń klasy III. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania. Wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Maksymalna liczba Zdobytych punktów

Średnia  krajowa

Liczba uczestników

Klasa I

210

149

5053

Klasa II

210

146

4877

Klasa III

210

148

4307

                                                                                               Organizator:  Ilona Ludwik

„Bogowie i herosi" po raz XIII w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach.


      30 kwietnia bieżącego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich". To już trzynaste spotkanie, które zgromadziło miłośników starożytnych wierzeń. Na miejsce licznie przybyły drużyny ze szkół gminy Siewierz oraz Myszkowa, Poręby, Pińczyc i Koziegłówek wraz z opiekunami. Zmagania odbywały się w siedmiu konkurencjach. Uczestnicy niczym mitologiczni herosi zmierzyli się między innymi z takimi zadaniami jak: testy, krzyżówki, wykreślanki wyrazowe, czy puzzle mitologiczne. W szlachetnej rywalizacji wyłonione zostały drużyny zwycięzców. I tak laur przypadł w udziale zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Pińczycach: Emilii Cichopek i Filipowi Skwarze. Należy wspomnieć, że ci młodzi ludzie z klasy V obronili tytuł z ubiegłego roku. Zaraz za nimi uplasowali się uczniowie naszej szkoły: Patrycja Poznańska i Mikołaj Broncel, a miejsce trzecie przypadło drużynie z Zespołu Szkół w Siewierzu w składzie: Michał Skalski i Radosław Czapla. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.
      Najbardziej cieszy nas fakt, że z każdym rokiem rośnie liczba chętnych uczniów biorących udział w konkursie. Świadczy to dobrze nie tylko o nas jako organizatorach, ale przede wszystkim wskazuje na kierunek zainteresowań tych młodych ludzi kibicujących naszemu przedsięwzięciu. Kultura śródziemnomorska dalej inspiruje poszukiwanie własnej drogi życiowej, daje możliwość rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. Prawdą jest co napisał Joseph Campbell, że dzięki mitom można uświadomić sobie, jakim cudem jest wszechświat, jego kształt oraz tajemnica jaka się w nim kryje. Mity pokazują, że ład świata polega na podtrzymaniu i uzasadnianiu pewnego porządku społecznego. Wskazują w jaki sposób żyć po ludzku w każdych okolicznościach.
      Mam nadzieję, że te głęboko humanistyczne wartości będą przyświecać dalszym edycjom naszego konkursu i wpływać na wychowanie kolejnych pokoleń miłośników wierzeń starożytnych Hellenów. Umocniona takimi nadziejami czekam z niecierpliwością na następny rok.


Dorota Grzesiak


      Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach składa gratulacje laureatom konkursu i ich opiekunom oraz nauczycielom naszej szkoły: mgr Dorocie Grzesiak, mgr Barbarze Będkowskiej, mgr Małgorzacie Szczotarskiej za wzorową organizację konkursu.


Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego mgr Ewa Stelmach

Zajęcia w bibliotece w Żelisławicach

        28.04.2015r. już po raz kolejny Koło Przyjaciół Książki pod opieką p. M. Szczotarskiej odwiedziło Filię Biblioteczną w Żelisławicach. Tematem lekcji bibliotecznej była 60 rocznica wydania książki A. Lindgren „Pipi i przyjaciele". Pani bibliotekarka J. Madejska zapoznała członków Koła z historią powstania tej pełnej humoru i przygód książki. Potem uczniowie obejrzeli najbardziej zabawne historie rudowłosej dziewczynki i jej przyjaciół. Na zakończenie wykonali ilustracje do wybranego fragmentu filmu.
     Członkowie Koła Przyjaciół Książki byli zadowoleni z ciekawych zajęć i zapowiedzieli, że nadal będą uczestniczyć w takich spotkaniach.

M. Szczotarska

 

Święta, święta...

      Ostatnie dni przed wiosenną przerwą świąteczną upłynęły społeczności szkolnej w szczególnej atmosferze, którą pomogły zbudować działania podjęte przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Już w marcu Dyrektor szkoły, P. Ewa Stelmach, ogłosiła konkurs na Palmę Wielkanocną, który zaowocował ogromną ilością pięknych i oryginalnych prac konkursowych, które można było podziwiać podczas uroczystości „Jak to drzewiej u nas na Wielkanoc bywało, czyli rodzinne biesiadowanie". Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonania swoich palm, włączając w ich przygotowanie rodziców i dziadków. Aktywnie w przygotowanie włączył się Samorząd Uczniowski ogłaszają konkurs na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną oraz organizując Kiermasz Wielkanocny.
     31 marca 2015 r. każda klasa wraz z wychowawcą przygotowała śniadanie wielkanocne. Na stołach nie mogło zabraknąć tradycyjnych, świątecznych potraw, tj. wielkanocnego jajka i białego barszczu, które wszyscy spożyli ze smakiem i uśmiechem na ustach. Po wspólnym posiłku wszyscy udali się do sali gimnastycznej na uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem P. Beaty Sarneckiej. Występujący uczniowie zaprezentowali zebranym zwyczaje i tradycje świąteczne naszego regionu. Na zakończenie P. Dyrektor ogłosiła wyniki ogłoszonych konkursów, przypomniała wszystkim o bezpiecznym zachowaniu podczas nadchodzącej wiosennej przerwy i złożyła życzenia zdrowych, radosnych świąt.

Natalia Bereza i Łukasz Ziętek
uczniowie kl. II G

Turniej piłki nożnej


W dniu 15 kwietnia 2015 (środa) odbyły się gminne zawody piłki nożnej w Zespole Szkół w Siewierzu. W turnieju brały udział cztery drużyny ze szkół z Siewierza, Żelisławic, Wojkowic Kościelnych oraz Brudzowic. Pierwsze miejsce zajął Siewierz, drugie Wojkowice Kościelne, trzecie Brudzowice a czwarte Żelisławice. Siewierz zakwalifikował się do zawodów powiatowych.


Kamil Syrek
uczeń kl. II G

 

Sprawdzian szóstoklasistów

    1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas szóstych szkół podstawowych przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu, który obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W naszej szkole sprawdzian napisało 19 szóstoklasistów. Sprawdzian ma formę pisemną i od roku szkolnego 2014/2015 składa się z dwóch części – pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎natomiast druga zadania z języka obcego nowożytnego. Obie części przeprowadzane są jednego dnia. Część pierwsza trwała 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej.
      Oficjalne wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone 29 maja 2015 r. Życzymy, aby wysiłek szóstoklasistów zaowocował wysokimi wynikami.

Sylwia Nowak,
uczennica kl. II G

Dzień Kariery Zawodowej


     W dniu 27 marca uczestnicy koła dziennikarskiego brali udział w Dniu Kariery Zawodowej w Zespole Szkół w Porębie. Głównym celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc w planowaniu kariery zawodowej czy też przekazywanie informacji na temat rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz, dyrektorzy szkół, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz społeczność lokalna. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracodawców (praktyki, staże, zatrudnienie), funduszami europejskimi (stażami i praktykami zagranicznymi, wolontariatem), kierunkami rozwoju lokalnego rynku pracy. Dla uczestników przygotowane zostały pokazowe zajęcia edukacyjne (m.in. lekcja języka angielskiego), spotkanie z doradcą zawodowym, porady psychologów i pedagogów.


Kamila Woźniak,
uczennica kl. II G