logo-Laboratoria Przyszlosci poziom kolor-e1642516756298-600x246

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻELISŁAWICACH OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE

W KWOCIE 60 TYS. ZŁ DO ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH, 
 W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”.

 

Szkoła planuje zakup: (wyposażenie podstawowe)

 • Drukarki 3D wraz z akcesoriami z dostępem do platformy druku 3D.
 • Filamenty.
 • Profesionalny aparat fotograficzny wraz z akcesoriami.
 • Statyw do aparatu z akcesoriami.
 • Mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami.
 • Lutownicy.
 • Mikroport z akcesoriami.
 • Oświetlenie do realizacji nagrań.
 • Gimbal.

Dodatkowo w ramach projektu szkoła zakupi:

 • Laptopy do obsługi drukarki 3D - pracownia druku 3D.
 • Klocki do konstruowania robotów - Zestaw LEGO® Education SPIKE™ Prime - pracownia STEAM.
 • Głosnik mobilny do nagłośnienia imprez szkolnych. 

logo ok

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy.

GRAFIKA 2