mpotega1

Projekt dofinansowała
Fundacja mBanku

 

Projekt „Matematyka w domu, szkole i zagrodzie” realizowany w I półroczy roku szkolnego 2022/2023 dobiegł końca. Podczas podsumowującego happeninguwręczone zostały nagrody i dyplomy dla Szkolnych Rachmistrzów, nagrodzono autorów makiet
i lapbooków. Wszyscy uczestnicy zaangażowani w realizację Projektu otrzymali pamiątkowe zakładki.

Nagrodzeni uczniowie – wg kolejności alfabetycznej.

Certyfikaty potwierdzające uzyskanie tytułu Szkolnego Rachmistrza otrzymali:

Klara Biernacka         kl. IV

Adam Czekaj              kl. VI

Maja Gocyła              kl. V

Maria Jędrzejewska   kl. VI

Igor Lis                       kl. IV

Adam Machura          kl. V

Laura Zbornik            kl. V

Laureatami konkursu „Makieta wiejskiej zagrody” zostali:

Maria Jędrzejwska     kl. VI

Iga Łukasik                kl. V

Szymon Pawełek        kl. V

Wyróżnienia w konkursie „Makieta wiejskiej zagrody” otrzymali:

Oliwier Bogusławki   kl. VIIIb

Weronika Czekaj       kl. VI

Uliana Stefuryn          kl. V

Za zaangażowanie w realizację Projektu i wykonie ciekawych lapbooków wyróżniono:

Weronikę Czekaj       kl. VI

Wiktorię Katolik        kl. V

Laurę Zbornik            kl. V.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udziału w projekcie i gratulujemy nagrodzonym.

Alicja Nimirska

Ilona Kurzak – Szewczyk

1podsumowanie

2podsumowanie

mfundacja

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

Kontynuujemy realizację zaplanowanych zadań projektu „Matematyka w domu, szkole i zagrodzie” dofinansowanego przez Fundację mBanku w ramach dziewiątej edycji Potęgi.    W listopadzie 2022r. odbył się wyjazd uczniów klas IV, V i VI do Muzeum Dawnych Rzemiosł w Starym Młynie w Żarkach.  Nowoczesna ekspozycja, w której obok oryginalnych sprzętów i narzędzi sprzed wielu lat znajdują się świetnie wkomponowane nowoczesne elementy multimedialne i interaktywne, wywołały duże zainteresowanie uczniów. Odbyli swoistą podróż w czasie, podczas, której mogli posłuchać, co na temat swoich rzemiosł mieli do powiedzenia między innymi młynarz, bednarz i szewc.

Podczas warsztatów edukacyjnych uczniowie mieli okazję rozszerzyć umiejętności wykraczające poza podstawę programową matematyki poprzez stosowanie w praktyce dawnych systemów miar i jednostek. Poznali sposób korzystania ze specjalnej wagi, którą posługują się między innymi rolnicy i młynarze. Przeliczali tuziny, mendle i kopy. Dowiedzieli się, że metr to nie tylko jednostka długości.  Na targowiskach rolnicy nawet współcześnie posługują się nią, jako nieformalną jednostką masy podczas zakupu zboża czy ziemniaków. Uczniów czekało wiele przykładów do wyliczenia i poradzili sobie z nimi bardzo dobrze. Bez problemu przeliczali także litry i mililitry w warsztacie bednarza. Muzeum nastawione jest na aktywne zwiedzanie, dlatego przygotowuje wiele dodatkowych atrakcji np. samodzielne posługiwanie się żarnami w celu uzyskania mąki. Hitem były telefony z przeszłości – ekspozycja dawnych telefonów, z których można usłyszeć nagrania opracowane w taki sposób, że miało się wrażenie, że jest to rozmowa z osobą żyjącą w dawnych czasach.
            W listopadzie rodzice uczniów mieli okazję wziąć udział w rozgrywkach gry „Super Farmer” oraz zmierzyć się z tabliczką mnożenia uzyskując tytuł „Mistrza Tabliczki Mnożenia”. Spotkanie, w którym uczestniczyły również dzieci, przebiegało w miłej atmosferze, było wiele uśmiechów, pojawiły się pomysły na wspólne spędzanie czasu z matematyką i grami edukacyjnymi.

Z kolei uczniowie w stacjach zadaniowych „Czas, pieniądz, odległość, masa” rozwiązywali zadania i odpowiadali na pytania zawarte w zestawach. Wyzwanie było o tyle ciekawe, że zadania losowali kostkami do gry i oprócz typowych zadań do obliczania pojawiały się zagadki i pytania na spostrzegawczość, co pozwoliło połączyć naukę z zabawą.

            W najbliższych dniach odbędzie się konkurs „Rachmistrz”, wystawka prac „Makieta wiejskiej zagrody” i wyłonienie autorów najciekawszych projektów. Będzie też coś dla podniebienia - przygotowywanie smakołyków, któremu będzie towarzyszyć ważenie i przeliczanie ilości potrzebnych produktów. Na zakończenie zaplanowany został happening matematyczny.

Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie

Alicja Nimirska

Ilona Kurzak – Szewczyk

1

kolaż młyn m bank

mfundacja

Projekt dofinansowała Fundacja mBanku

 

Szkolny konkurs w ramach projektu mPotęga na wykonanie pracy przestrzennej
„Makieta wiejskiej zagrody”

 

Cele konkursu:
- rozwijanie wyobraźni geometrycznej - uczeń korzysta z własności figur geometrycznych w praktyce
- posługiwanie się nazwami i własnościami figur płaskich i przestrzennych
- kształtowanie i promowanie postaw sprzyjających rozumieniu funkcjonowania środowiska rolniczego
- docenianie wartości przyrodniczych, krajobrazowych, gospodarczych
i estetycznych obszarów rolniczych

Warunki uczestnictwa.

- konkurs dla uczniów klas IV-VI
- wymiary podstawy, na której zostanie wykonana praca nie powinny przekroczyć 40cm długości i szerokości
- w pracy powinny znaleźć się wykonane własnoręcznie elementy, z dowolnie dobranych materiałów, np. zabudowania, ogrodzenie, sad, ogródek lub inne według inwencji własnej uczestnika konkursu ze zwróceniem uwagi na elementy w kształcie figur geometrycznych
- do pracy powinien zostać dołączony krótki opis, w którym uczestnik konkursu posłuży się nazwami i własnościami figur płaskich i przestrzennych lub wzajemnym położeniem widocznych elementów makiety (np. równolegle, prostopadle). Opis nie może przekroczyć 50 słów i powinien odnieść się do pięciu elementów geometrycznych widocznych na makiecie lub ich wzajemnego położenia.

Rozstrzygnięcie konkursu:
- ocenie będzie podlegać estetyka, pomysłowość wykonanej pracy oraz poprawne posługiwanie się nazwami i własnościami figur
- na zwycięzców czekają dyplomy i nagrody.

Prace należy oddać w terminie do 12 grudnia.

Zachęcamy do udziału

Alicja Nimirska

Ilona Kurzak-Szewczyk

 

fundacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach realizuje projekt dofinansowany
przez Fundację mBanku.

Ogólnopolski Program mPotęga jest programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Zrealizowaliśmy już pierwsze zadania. Detektywi, podążając tropem matematyki w swoim otoczeniu zebrali wiele ciekawych materiałów i opracowali je w formie ciekawych lapbooków. Wiele emocji towarzyszyło podczas odszukiwania i rozwiązywania zadań ukrytych na terenie szkoły, zwłaszcza, że do odczytania treści często potrzebny był czytnik kodów QR, a zadania wymagały nieszablonowych rozwiązań. Z kolei gry takie, jak „Super Farmer” dały możliwość rozwijania strategicznego myślenia. Podczas Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia uczniowie rozwijali i sprawdzali swoją sprawność rachunkową wykonując obliczenia o zróżnicowanym poziomie trudności. Wkrótce uczniowie udadzą się na wyjazd do Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach, gdzie zapoznają się między innymi ze sposobami i systemami miar i wag stosowanymi się w przeszłości. Na uczniów czekają nagrody, które będą mogli uzyskać m.in. w turnieju Rachmistrz. Swoją pomysłowością i kreatywnością posłużą się podczas budowy przestrzennej zagrody, a umiejętności kulinarne w połączeniu z obliczeniami zastosują podczas przygotowywania „Smakołyków z krain Liliputów i Olbrzymów”. Dla rodziców przygotowane zostanie m. in. spotkanie z tabliczką mnożenia oraz rozgrywki gier strategicznych.

Zachęcamy do aktywnego udziału i zabawy z matematyką.

Alicja Nimirska

Ilona Kurzak-Szewczyk

1667552348531

1667552348544

1667552348555

 

 

 

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa jpg 2 1

 

 

 

"Matematyka". 
Projekt  dofinansowała Fundacja mBanku.

 

 

 

Ogólnopolski program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi.

 

W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację mFundacja przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego nauczycielka Alicja Nimirska opracowała wniosek pt. „Matematyka” w kategorii II, adresowanej dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Grant w wysokości blisko 6000zł umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła np. nauczyciel.

 

Projekt pt. „Matematyka” obejmuje między innymi:

 

-        tworzenie i udostępnianie ćwiczeń e-learningowych na platformie Moodle

 

-        zorganizowanie szkolnego turnieju „Rachmistrz”

 

-        udział w warsztatach matematycznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

-        przeprowadzenie trzech edycji matematycznego happeningu opartego na łączeniu teorii z praktyką z wykorzystaniem metod naukowych takich, jak obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna

 

-        budowanie figur geometrycznych, wizualizacja zagadnień matematycznych przy użyciu programu GeoGebra, rozwiązywanie zadań, łamigłówek, szyfrów, quizów, krzyżówek

 

-        działania oparte na wzajemnym nauczaniu uczniów z zastosowaniem LeraningApps, kodów QR itp.

 

Realizacja innowacyjnego projektu pt. „Matematyka” rozpoczęła się 10.09.2018r. i potrwa do 10.12.2018r. a wdrażają go nauczycielki matematyki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska. Obecnie uczniowie objęci projektem zapoznają się z platformą Moodle, gdzie czekają na nich pierwsze zadania, a uczniowski zespół projektowy podejmuje pierwsze wyzwania związane z organizacją szkolnego turnieju „Rachmistrz”.

 

Alicja Nimirska

 

 

 

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa jpg 2 1

 

 

 

"Matematyka". 
Projekt  dofinansowała Fundacja mBanku.

 

 

 

Ogólnopolski program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi.

 

W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację mFundacja przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego nauczycielka Alicja Nimirska opracowała wniosek pt. „Matematyka” w kategorii II, adresowanej dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Grant w wysokości blisko 6000zł umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła np. nauczyciel.

 

Projekt pt. „Matematyka” obejmuje między innymi:

 

-        tworzenie i udostępnianie ćwiczeń e-learningowych na platformie Moodle

 

-        zorganizowanie szkolnego turnieju „Rachmistrz”

 

-        udział w warsztatach matematycznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

-        przeprowadzenie trzech edycji matematycznego happeningu opartego na łączeniu teorii z praktyką z wykorzystaniem metod naukowych takich, jak obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna

 

-        budowanie figur geometrycznych, wizualizacja zagadnień matematycznych przy użyciu programu GeoGebra, rozwiązywanie zadań, łamigłówek, szyfrów, quizów, krzyżówek

 

-        działania oparte na wzajemnym nauczaniu uczniów z zastosowaniem LeraningApps, kodów QR itp.

 

Realizacja innowacyjnego projektu pt. „Matematyka” rozpoczęła się 10.09.2018r. i potrwa do 10.12.2018r. a wdrażają go nauczycielki matematyki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska. Obecnie uczniowie objęci projektem zapoznają się z platformą Moodle, gdzie czekają na nich pierwsze zadania, a uczniowski zespół projektowy podejmuje pierwsze wyzwania związane z organizacją szkolnego turnieju „Rachmistrz”.

 

Alicja Nimirska