Sukcesy MDP

 

 

IMG 20190609 150238

 

IMG 20190609 150326

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w dniu 9 czerwca br. na stadionie LKS "Przemsza" Siewierz brała udział w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Zawody organizowane są co dwa lata. Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP oraz samorząd gminny, natomiast komisję sędziowską zapewniła Komenda Powiatowa PSP w Będzinie. Celem zawodów sportowo - pożarniczych jest mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Po raz pierwszy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rywalizowały wg międzynarodowego regulaminu CTiF, w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe na specjalnym torze oraz sztafeta.   Na wynik końcowy drużyny ma wpływ czas wykonania zadania oraz poprawność jego wykonania.    Oto wyniki zawodów w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych :

  Grupa MDP - chłopcy
1 miejsce - OSP Żelisławice
2 miejsce - OSP Siewierz Osiedle
3 miejsce - OSP Wojkowice Kościelne

    Grupa MDP - dziewczęta
1 miejsce - OSP Żelisławice

GRATULUJEMY!    Otrzymaliśmy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia puchary, nagrody pieniężne do zrealizowania w sklepie ze sprzętem pożarniczym oraz okolicznościowe medale. W dniu 15 września w Bobrownikach odbędą się zawody powiatowe, w których będziemy brali udział.

 

opracowała: Jolanta Machura

 

 

Udział w Gminnych Dniach Strażaka i 85 - leciu Straży Pożarnej w Leśniakach

2866-5 2866-18

Uroczystkość Uchwalenia Konstytucji 3 maja w Żelisławicach

IMG 20190503 084523 IMG 20190503 084545

IMG 20190503 085634 IMG 20190503 085647

IMG 20190503 101718 IMG 20190503 101731

IMG 20190503 101948

IMG 20190503 102000

IMG 20190503 102033

Pomoc w organizacji I Siewierskiego Biegu Traktem Biskupim

IMG 20190501 091732 Mały

IMG 20190501 110432 Mały

IMG 20190501 113126 Mały

Udział w Triduum Paschalnym

IMG 20190421 055536

IMG 20190421 055644

IMG 20190421 055647

IMG 20190421 055716

IMG 20190421 073146

IMG 20190421 074029

IMG 20190421 074403

 

 

 

UDZIAŁ NASZYCH UCZNIÓW W OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

26 marca w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyły się tegoroczne eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do turnieju zgłoszonych zostało 41 uczestników reprezentujących placówki szkolne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Do rywalizacji w turnieju uczestnicy przystąpili w trzech kategoriach wiekowych: Gr. I – klasa I - VI Szkoły Podstawowej, Gr. II klasa VII, VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum i Gr. III - Szkoły Ponadgimnazjalne.

Nasza szkołę oraz OSP reprezentowało 12 uczniów.

Zgodnie z regulaminem turnieju w pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem   pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie. Zgodnie z regulaminem do etapu ustnego zakwalifikowało się po 5 uczestników z każdej grupy wiekowej. W części ustnej każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

    W przerwie między pierwszym a drugim etapem dla uczestników turnieju przygotowany został pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego pozostającego w dyspozycji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Będzinie – Posterunek w Siewierzu.

Sukcesy naszych uczniów przedstawiają się następująco:

    I grupa wiekowa


V miejsce – Mateusz Rajczyk      
   

II grupa wiekowa


I miejsce – Magdalena Borówka        
II miejsce – Przemysław Merta          
  

  III grupa wiekowa


I miejsce – Krystian Las - nasz absolwent, który reprezentował OSP Żelisławice.  Po ogłoszeniu wyników odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród w postaci bonów towarowych. Wręczenia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zdzisław Banaś wraz z przewodniczącym komisji kpt. Krystianem Biesiadeckim. W przemówieniu końcowym Burmistrz składając gratulacje zwycięzcom i dziękując opiekunom podkreślił istotną rolę kształtowania świadomości i nabywania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży a także funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejsko-gminnych turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, które odbędą się również w Siewierzu w dniu 2 kwietnia br.    Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych.

opracowała: Jolanta Machura

 

 

 

 

Ślubowanie i pasowanie nowych członków MDP

w Żelisławicach

 

 ślubowanie 1

     Osiągnięcia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zwróciły uwagę szerszej grupy młodych uczniów, wielu z nich pragnęło przyłączyć się do młodych strażaków. Po wstępnej rekrutacji został utworzony nowy zastęp młodych strażaków. Okres próbny poświęcony był różnego rodzaju szkoleniom i musztrom, po którym przyszedł czas na złożenie ślubowania.

   2 marca 2019r. na zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie 14 młodych strażaków na członków MDP. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, Wiceburmistrz P. Damian Dawczyński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego P. Jan Mucha, Radna Rady Miasta P. Alicja Bieniek, Dyrektor ZSP w Żelisławicach P. Ewa Stelmach oraz rodzice nowo wstępujących w szeregi młodych strażaków.

   Członkowie MDP złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar OSP w Żelisławicach. Aktu pasowania na strażaka dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, a jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz dh Zdzisław Banaś. Po pasowaniu młodym druhom zostały wręczone przez opiekuna drużyny st. kpt. Andrzeja Machurę legitymacje członkowskie.

   Po ceremonii Ślubowania i Pasowania Uchwałą Nr 1/2019 Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siewierzu z dnia 2 stycznia 2019r. Złotą Odznaką MDP wyróżnieni zostali:

dh Krystian Las

dh Magdalena Borówka

   Srebrną Odznaką MDP:

dh Michalina Grzanka

dh Julia Machura

dh Marcel Haładus

dh Nikola Pęczek

dh Wiktoria Dobrowolska

dh Dawid Kowalczyk

dh Patrycja Poznańska

   Brązową Odznaką MDP:

dh Łukasz Gibałka

dh Adam Gnacik

dh Jakub Stawicki

dh Kevin Machura

dh Kaja Kułach

dh Przemysław Merta

   Po uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na wspólny poczęstunek przygotowany przy udziale rodziców oraz dokonanie wpisów w kronice MDP.

Obecnie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 25 członków.

Małgorzata Szczotarska

 

IMG 20190302 170848

 

IMG 20190302 171324

 

IMG 20190302 172011 

 

 

 

 

MDP podczas uroczystości Święta Niepodległości

 

11 listopada 2018r. o godzinie 9:00 wspól­nota wsi Żelisławice zgro­madz­iła się w Koś­ciele Parafi­al­nym św. Jana Chrz­ci­ciela na uroczys­tej Mszy świętej w intencji Ojczyzny w 100- lecie odzyskania niepodległości. Pod­czas Mszy świętej został odczy­tany okolicznościowy list Biskupów i odśpiewane pieśni patriotyczne. W tym uroczystym i ważnym dla nas Polaków wydarze­niu nie zabrakło pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Żelisławic i Leśniaków oraz członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po Mszy świętej pod przewodnictwem orkiestry dętej przemaszerowaliśmy pod kaplicę św. Jana Chrzciciela, gdzie zostały złożone wieńce na płytach upamięt­ni­a­ją­cym poległych mieszkańców Żelisławic w obronie niepodległej ojczyzny. Po uroczystościach parafialnych delegacja MDP udała na gminne uroczystości do Siewierza, gdzie złożyła wiązanki kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego .

                                                                                 

Oprac. Jolanta Machura

11 list 2018

 

 

 

 

 

 

OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH STEGNA 2018

  

18 członków naszej MDP uczestniczyło w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym w Stegnie . Oto relacja z tej wakacyjnej przygody.

          W dniach 23 czerwca do 6 lipca br. 100- osobowa grupa młodzieży z powiatu będzińskiego uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nadmorskiej miejscowości Stegna. Był to pierwszy tego typu obóz organizowany przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie i Ochotniczą Straż Pożarną w Żelisławicach. Do uczestnictwa w obozie zakwalifikowano młodzież reprezentującą gminy: Bobrowniki, Psary, Mierzęcice oraz 68 osobową grupę młodzieży z terenu gminy Siewierz. Otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotacja do organizacji obozu w wysokości 32 629,00 zł. oraz dofinansowanie uczestników ze strony organów samorządowych Gmin, pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów pobytu dla wszystkich uczestników. Kadrę obozu stanowili oficerowie Państwowej Straży Pożarnej, wykwalifikowani członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz nauczyciele placówek szkolno-wychowawczych powiatu będzińskiego, natomiast funkcję Komendanta Obozu pełnił Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Siewierzu st. kpt. Andrzej Machura. Funkcję wychowawców pełnili:

Pluton I – dh Ewelina Tondos

Pluton II – dh Sylwia Filipczyk

Pluton III – dh Elżbieta Kopka

Pluton IV – dh Aneta Kocot

Pluton V – dh Mariusz Myrta

Pluton VI – dh Janusz Stelmach

Pluton VII – dh Krzysztof Kopka

            Szkolenia prowadzili instruktorzy:

mł. bryg. Rafał Kocot

dh. Patryk Filipczyk

dh Michał Paszewski

            Celem nadrzędnym organizacji obozu było przygotowanie młodzieży do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska, dorobku kulturalnego  i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i nagłymi zagrożeniami, a także przygotowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do pracy społecznej i służby  w szeregach OSP, a także krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia. W ramach programu szkolenia uczestnicy zobowiązani byli poznać:

- organizację ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz regulaminowe zadania MDP i OSP

- czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się    pożarów

- podstawowe zasady zapobiegania pożarom w różnych obiektach

- systemy zaopatrzenia wodnego i alarmowania

- podręczny sprzęt gaśniczy

- regulamin zawodów sportowo-pożarniczych MDP

- ogólne zasady służby wewnętrznej

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

            W ramach ćwiczeń przewidziano następujące zajęcia:

- podstawy działań gaśniczych

- budowa linii gaśniczych

- przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych wg regulaminu CTiF

- ratownictwo medyczne wg procedur Państwowej Straży Pożarnej

- podstawowe elementy musztry

W celu pełnego wykorzystania czasu obozowego i zachowania strażackiej dyscypliny opracowano regulamin obozu oraz harmonogram dnia który został zaakceptowany przez rodziców i uczestników przed rozpoczęciem obozu i przedstawiał się następująco:

6.30                  – pobudka

6.45 – 7.00     - zaprawa

7.00 – 7.30   – toaleta poranna

7.30 – 8.00     – śniadanie

8.00 – 8.30   - porządki w pokojach, przygotowanie do apelu

8.30 – 9.00   - apel poranny, odprawa kadry

9.00 – 9.30   – sprawdzenie czystości w pokojach

9.30 – 12.00 – blok zajęć porannych /zajęcia sportowe, zajęcia teoretyczne

12.00 - 12.50 – toaleta, przygotowanie do obiadu

12.50 –13.30 – obiad

13.30 – 15.00 – cisza poobiednia

15.00 – 17.30 – blok zajęć popołudniowych

17.30 – 18.00 - przygotowanie do kolacji

18.00 – 18.30 – kolacja

18.30 – 20.45 - zajęcia wieczorne/podsumowanie dnia

20.45 – 21.00 – apel wieczorny/ przekazanie służby- warty

21.30 - 22.00 - toaleta wieczorna

22.00 –  6.30 - cisza nocna

            Uczestnicy zostali podzieleni na 7 plutonów, w których dowodzili dowódcy wybrani podczas pierwszych spotkań organizacyjnych, a ponadto organizatorzy zapewnili dla uczestników koszulki T-shirt oraz czapki w kolorze zgodnym z przynależnością do plutonu.

Należy podkreślić że, uczestnicy bardzo szybko dostosowali się do warunków regulaminu i obowiązującego harmonogramu dnia, oraz dyscypliny, co było zauważalne już od początku trwania obozu. Wprowadzono system punktacji za utrzymanie czystości i porządku w pokojach, które codziennie sprawdzała powołana komisja. Ponadto na każdy dzień rozkazem komendanta został wyznaczony pluton gospodarczy, który odpowiadał za ład i porządek na stołówce, a także pluton wartowniczy który pod czujnym okiem oficera dyżurnego pełnił warty nocne wokół obiektu. Nieodzownym elementem funkcjonowania obozu była ręczna syrena strażacka wykorzystywana do ogłaszania pobudki oraz alarmów, natomiast nad placem apelowym przez cały czas trwania obozu powiewała flaga związkowa.

Program obozu został tak opracowany że, nie było czasu na nudę. Młodzież korzystała z uroków nieodległej plaży, organizowano piesze wycieczki po najbliższej okolicy, a ponadto każdą wolną chwilę wykorzystywano na rozgrywki sportowe. W ramach zajęć wieczornych organizowano konkursy karaoke, piosenki obozowej, plakatów z okazji 100 – lecia Niepodległości, a także cykliczne dyskoteki i ogniska. W trakcie obozu zorganizowano mistrzostwa sportu w konkurencjach: piłka siatkowa, tenis stołowy, strażacki tor przeszkód, szachy, dart, oraz rzut piłką lekarską. Ponadto uczestnicy obozu korzystali z wycieczek: do Gdańska, podczas której młodzież zwiedziła Westerplatte, Stare  Miasto oraz Centrum Nauki Hewelianum; do Krynicy Morskiej podczas której odbył się rejs statkiem po Zalewie Wiślanym; do muzeum Stutthof, a w drodze powrotnej zorganizowano wycieczkę do zamku w Malborku. Ciekawym doświadczeniem dla uczestników była również gra w laserowy paintball. Dla uczestników którzy po raz pierwszy brali udział w obozie MDP przygotowano chrzest obozowy, gdzie młodzi strażacy po pokonaniu toru przeszkód zostali pasowani przez komendanta na strażaków – obozowiczów.

Założenia programowe zostały zrealizowane w pełni, a efektem końcowym było ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia dowódców przez 25 uczestników, natomiast pozostali uczestnicy po uzyskaniu pozytywnych ocen otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego. Ostatni apel wieczorny na terenie obozu w Stegnie był okazją do podsumowania obozu, wręczenia zaświadczeń oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych rywalizacjach a także podziękowań dla dowódców, opiekunów i instruktorów.

W dniu 6 lipca w godzinach wieczornych pełni wrażeń, zdobytej wiedzy i umiejętności, wypoczęci uczestnicy obozu wrócili do Siewierza gdzie odbył się ostatni pożegnalny apel. W obecności licznie oczekujących najbliższych oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Będzinie dh Zdzisława Banasia młodzież po raz ostatni zaprezentowała piosenkę obozową, a po złożeniu meldunku przez oficera dyżurnego obozu Komendant ogłosił zakończenie Obozu Szkoleniowo-Wypoczynkowego Stegna 2018.  

Organizatorzy obozu bardzo serdecznie dziękują za okazaną pomoc Nadleśnictwu Siewierz, Górniczym Zakładom Dolomitowym S.A., PPUH „Dolomit” Kopalnia Ząbkowice S.A., Zarządowi Głównemu Z OSP RP oraz wszystkim instytucjom i osobom które przyczyniły się do organizacji obozu. Zdobyta wiedza i wyszkolenie na pewno będą procentowały w przyszłości w działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a nawiązane kontakty, wzruszenie towarzyszące uczestnikom podczas pożegnania oraz deklaracje uczestnictwa w obozach MDP są dowodem na spełnienie oczekiwań uczestników, natomiast dla organizatorów sygnałem do rozpoczęcia przygotowań do organizacji obozu w przyszłym roku.

 

 

KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

W ELIMINACJACH POWIATOWYCH

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

        Wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, po raz kolejny, zaprezentowali uczniowie naszej szkoły w eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały miejsce w dniu 11 kwietnia w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. W turnieju brało udział 43 uczestników, zdobywców trzech pierwszych miejsc w eliminacjach gminnych reprezentujących gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków oraz Wojkowice. Wśród nich aż 4 przedstawicieli naszej szkoły.

Celem organizacji turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii oraz szeroko rozumianego ratownictwa, popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postepowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat technik i taktyki pożarniczej, sprzętu i wyposażenia, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W pierwszej części przeprowadzone zostały eliminacje pisemne, w których uczestnicy zmierzyli się z czterdziestoma pytaniami testowymi. Do finału ustnego zakwalifikowano po 5 osób z każdej grupy wiekowej, które uzyskały największą ilości punktów. W części ustnej finaliści mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 5 pytań z wylosowanego zestawu.

Nasi uczniowie w finale świetnie odpowiadali na pytania i osiągnęli następujące lokaty:

 

Przemysław Merta 3 miejsce w grupie szkół podstawowych

Magdalena Borówka 2 miejsce w grupie klas VII i gimnazjum

Krystian Las 4 miejsce w grupie klas VII i gimnazjum

 

Jesteśmy z Was bardzo dumni i liczymy, że w przyszłym roku też będziecie chcieli wykazać się waszą ogromną wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Opracowała : Jolanta Machura