OBÓZ SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWY MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH KIRY 2021

 

             W dniach 23 – 27 sierpnia br. 47 osobowa grupa młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych z terenu gminy Siewierz uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym. W grupie tej 15 członków to reprezentanci naszej drużyny MDP. Obóz, którego organizatorem była Gmina Siewierz przy współudziale Zarządu Miejsko-Gminnego Z OSP RP w Siewierzu odbywał się na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego Zarządu Głównego ZOSP RP „Kirowy Gościniec” w Kościelisku k/Zakopanego.

              Z uwagi na okres pandemii odwołano pełnowymiarowe obozy zaplanowane w nadmorskich miejscowościach w 2020 i 2021 roku. Należy nadmienić, że na terenie gminy Siewierz działa najliczniejsza w powiecie będzińskim grupa młodzieży zrzeszona w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych. W 10 MDP swoją działalność prowadzi 134 członków. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciwoczekiwaniom młodzieży zdecydowano o organizacji obozu w krótszym terminie.

              Celem nadrzędnym organizacji obozu było przygotowanie młodzieży do pracy dla dobra Ojczyzny, w szczególności do ochrony środowiska, dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami, klęskami żywiołowymi i nagłymi zagrożeniami, a także przygotowanie członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych do pracy społecznej i służby w szeregach OSP oraz krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia.

            Pomimo krótkiego czasu trwania obozu udało się zrealizować założenia programowe obozu. W ramach szkolenia młodzież została zapoznana z następującymi zagadnieniami;

- organizacja ochrony przeciwpożarowej w Polsce oraz regulaminowe zadania MDP i OSP

- czynniki zagrożenia pożarowego oraz przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się    pożarów

- podstawowe zasady zapobiegania pożarom w różnych obiektach

- podręczny sprzęt gaśniczy  

- ogólne zasady służby wewnętrznej

- zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

              W ramach ćwiczeń przeprowadzono następujące zajęcia:

- ratownictwo medyczne wg procedur Państwowej Straży Pożarnej

- podstawowe elementy musztry.

W celu pełnego wykorzystania czasu obozowego i zachowania strażackiej dyscypliny opracowano regulamin obozu oraz harmonogram dnia, który został zaakceptowany przez rodziców i uczestników przed rozpoczęciem obozu.

              Uczestnicy zostali podzieleni na 3 plutony, którymi dowodzili dowódcy wybrani podczas pierwszych spotkań organizacyjnych. Należy podkreślić, że uczestnicy bardzo szybko dostosowali się do warunków regulaminu i obowiązującego harmonogramu dnia oraz dyscypliny, co było zauważalne już od początku trwania obozu. Wprowadzono system punktacji za utrzymanie czystości i porządku w pokojach, które codziennie sprawdzała powołana komisja. Ponadto, na każdy dzień rozkazem komendanta został wyznaczony pluton gospodarczy, który odpowiadał za ład i porządek na stołówce, a także pluton wartowniczy, który pod czujnym okiem oficera dyżurnego pełnił warty nocne wokół obiektu. Nieodzownym elementem funkcjonowania obozu była ręczna syrena strażacka wykorzystywana do ogłaszania pobudki oraz alarmów.

Program obozu został tak opracowany, że nie było czasu na nudę. Młodzież miała możliwość skorzystania z Term Chochołowskich i Term Bania w Białce Tatrzańskiej, wyjazdu kolejką na Gubałówką, odwiedzenia Iluzja Parku w Zakopanem oraz zwiedzania Zakopanego.   W ramach zajęć wieczornych organizowano dyskotekę, ognisko, konkursy oraz przegląd piosenki obozowej.

Ostatni apel wieczorny na terenie obozu w Kirach był okazją do podsumowania obozu, wręczenia certyfikatów uczestnictwa w obozie oraz nagród dla zwycięzców w poszczególnych rywalizacjach, a także podziękowań dla dowódców, wychowawców i instruktorów.

27 sierpnia w godzinach wieczornych pełni wrażeń, zdobytej wiedzy i umiejętności, wypoczęci uczestnicy obozu wrócili do Siewierza, gdzie odbył się ostatni pożegnalny apel, gdzie  młodzież po raz ostatni zaprezentowała piosenkę obozową, dowódcy plutonów złożyli meldunek oraz podsumowano obóz.   Na zakończenie Komendant ogłosił zakończenie Obozu Szkoleniowo-Wypoczynkowego Kiry 2021.  

Zdobyta wiedza i wyszkolenie na pewno będą procentowały w przyszłości  w działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a nawiązane kontakty, wzruszenie towarzyszące uczestnikom podczas pożegnania oraz deklaracje uczestnictwa w obozach MDP są dowodem na spełnienie oczekiwań uczestników.

 

 

 

 

 

W czasie ferii młodzież z MDP nie nudzi się

 

25 stycznia mogliśmy obserwować ćwiczenia z ratownictwa technicznego oraz nauczyć się jak gasić mały pożar przy użyciu gaśnic. Ćwiczenia odbywały się na terenie byłego Kółka Rolniczego w Żelisławicach, a samochód niezbędny do ćwiczeń udostępnił Pan Wiesław Dobrowolski. Ćwiczenia były podzielone na 3 części. Pierwsza to część teoretyczna, podczas której funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej zapoznali nas, m.in z zasadami BHP, jakie jest zastosowanie sprzętu oraz, po kolei, co należy zrobić podczas wypadku drogowego. Druga to część praktyczna, podczas której obserwowaliśmy działanie sprzętu hydraulicznego na udostępnionym wraku. Dzięki tym ćwiczeniom zdobyliśmy wiedzę z zakresu ratownictwa technicznego. Na koniec członkowie MDP ćwiczyli pod okiem prezesa naszej jednostki Andrzeja Machury jak gasić mały pożar przy użyciu gaśnicy. Były to pierwsze tego typu ćwiczenia w tym roku, dzięki którym poznawaliśmy praktyczne zastosowanie średniego zestawu narzędzi hydraulicznych LUKAS, znajdującego się na wyposażeniu naszej jednostki oraz obsługi gaśnic proszkowych.

 

Opracowała: Jolanta Machura

 

 

 

Narodowe Święto Niepodległości

 

 Święto Niepodległości MDP 2019 3   Święto Niepodległości 2019 MDP

 

11 listopada 2019 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza świętowała 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:00 Mszą świętą w intencji Ojczyzny w Koś­ciele Parafi­al­nym św. Jana Chrz­ci­ciela w Żelisławicach. Pod­czas Mszy świętej został odczy­tany okolicznościowy list Biskupów i odśpiewane przez wspólnotę parafialną pieśni patriotyczne. W tym uroczystym i ważnym dla nas Polaków wydarze­niu nie zabrakło pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z Żelisławic i Leśniaków. Po Mszy świętej pod przewodnictwem orkiestry dętej przemaszerowaliśmy pod kaplicę św. Jana Chrzciciela, gdzie zostały złożone wieńce na płytach upamięt­ni­a­ją­cych poległych mieszkańców Żelisławic w obronie niepodległej ojczyzny. W uroczystości po raz pierwszy brali udział nowi członkowie MDP oraz pięknie prezentujący się w mundurach galowych tegoroczni absolwenci Naszej szkoły.

oprac. Jolanta Machura

 

XI POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE

OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

XI Powiatowe Zawody Strażackie 1

 

XI Powiatowe Zawody strażackie 2

 

Uczniowie naszej szkoły będący członkami MDP OSP w Żelisławicach, jako zwycięzcy Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych, reprezentowali Gminę Siewierz podczas XI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu będzińskiego. Zawody odbyły się 15 września na stadionie Klubu Sportowego „Orzeł” w Bobrownikach. Celem organizacji zawodów sportowo-pożarniczych jest mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, oceny stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, kształtowanie świadomości ratowniczej wśród młodzieży, wyłonienie najlepszych drużyn oraz przygotowanie do startu w zawodach wyższego szczebla. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie.

Zawody MDP zostały rozegrane zgodnie z regulaminem na podstawie międzynarodowego regulaminu CTiF w konkurencjach: rozwinięcie bojowe oraz bieg sztafetowy 400 m z przeszkodami. Na wynik końcowy składa się czas wykonania zadania oraz poprawność wykonywania poszczególnych czynności.

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie MDP dziewczęta przedstawia się następująco:

1 miejsce MDP Żelisławice z wynikiem łącznym 958,45 pkt

2 miejsce MDP Dobieszowice   z wynikiem łącznym 915,20 pkt

Klasyfikacja generalna zawodów w grupie MDP chłopcy przedstawia się następująco:

1 miejsce MDP Dziewki  z wynikiem łącznym 975,60 pkt

2 miejsce MDP Żelisławice z wynikiem łącznym 970,30 pkt

3 miejsce MDP Dobieszowice  z wynikiem łącznym 967,40 pkt

4 miejsce MDP Wojkowice Kościelne   z wynikiem łącznym 920,60 pkt

5 miejsce MDP Dąbie z wynikiem łącznym 906,10 pkt

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach nagrodzeni zostali pucharami, dyplomami oraz indywidualnie okolicznościowymi medalami ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe i upominkami w postaci sprzętu elektronicznego ufundowanego przez Zarząd Powiatowy Z OSP RP w Będzinie.

Bardzo cieszymy się z naszych sukcesów, będzie to mobilizowało nas do dalszej owocnej pracy na rzecz MDP .

Opracowała: Jolanta Machura

 

 

 

Nowy rok szkolny - nowe wyzwania dla MDP

 

IMG 20190828 184511  IMG 20190906 183840

 

IMG 20190906 183840   IMG 20190906 183713

 

Zbiórki w roku szkolnym2019/2020 rozpoczęły się już pod koniec sierpnia.

Bardzo cieszymy się ,że wielu absolwentów naszej szkoły –członków MDP pozostało nadal w drużynie. Pierwsze spotkanie poświęciliśmy na   integrację drużyny w czasie którego dzieliliśmy się wrażeniami z obozu szkoleniowo-wypoczynkowego w Łebie. Miło wspominaliśmy obozowe przygody. Omówiliśmy dotychczasowe działania oraz snuliśmy plany na najbliższy rok. Następnie dh. Julia Machura, która na obozie zdobyła uprawnienia instruktora przeprowadziła pod czujnym okiem opiekunów musztrę. Spotkanie zakończyło wspólne ognisko .

Kolejne zbiórki przeznaczone były na przygotowania do zbliżających się Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. Doskonaliliśmy nasze umiejętności w ćwiczeniach bojowych oraz w sztafecie wg regulaminu CTiF. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie w ćwiczenia przyniosą kolejne sukcesy. Trzymajcie kciuki 15 września.

1 września przy pomniku znajdującym się na Placu Wojska Polskiego w Siewierzu, odbyły się obchody 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. W tym ważnym dla ojczyzny dniu nie zabrakło również Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Żelisławic, która asystowała podczas głównej części obchodów rocznicowych.

 

Opracowała: Jolanta Machura

 

 

 

 

WAKACJE MDP

 

Wakacje MDP 2019 1    Wakacje MDP 2019 2

          

Wakacje MDP 3

 

 

Od 24 czerwca do 6 lipca br. 20-osobowa grupa młodzieży z naszej szkoły uczestniczyła w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym  Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, nad morzem wŁebie. Był to drugi z kolei tego typu obóz organizowany przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Będzinie  i Ochotniczą Straż Pożarną w Żelisławicach. Otrzymana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz z Zakładów Ubezpieczeniowych dotacja do organizacji obozu w łącznej wysokości 41 496,00 zł oraz dofinansowanie uczestników ze strony organów samorządowych Gmin, pozwoliły na znaczne obniżenie kosztów pobytu uczestników. Kadrę obozu stanowili oficerowie, aspiranci i podoficerowie Państwowej Straży Pożarnej oraz wykwalifikowani członkowie  Ochotniczych Straży Pożarnych, natomiast funkcję Komendanta obozu pełnił Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Siewierzu st. kpt. Andrzej Machura.

Czytaj więcej: Wakacje MDP 2019

 

Sukcesy MDP

 

 

IMG 20190609 150238

 

IMG 20190609 150326

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w dniu 9 czerwca br. na stadionie LKS "Przemsza" Siewierz brała udział w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Zawody organizowane są co dwa lata. Organizatorem zawodów jest Zarząd Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP oraz samorząd gminny, natomiast komisję sędziowską zapewniła Komenda Powiatowa PSP w Będzinie. Celem zawodów sportowo - pożarniczych jest mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Po raz pierwszy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rywalizowały wg międzynarodowego regulaminu CTiF, w dwóch konkurencjach: ćwiczenia bojowe na specjalnym torze oraz sztafeta.   Na wynik końcowy drużyny ma wpływ czas wykonania zadania oraz poprawność jego wykonania.    Oto wyniki zawodów w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych :

  Grupa MDP - chłopcy
1 miejsce - OSP Żelisławice
2 miejsce - OSP Siewierz Osiedle
3 miejsce - OSP Wojkowice Kościelne

    Grupa MDP - dziewczęta
1 miejsce - OSP Żelisławice

GRATULUJEMY!    Otrzymaliśmy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia puchary, nagrody pieniężne do zrealizowania w sklepie ze sprzętem pożarniczym oraz okolicznościowe medale. W dniu 15 września w Bobrownikach odbędą się zawody powiatowe, w których będziemy brali udział.

 

opracowała: Jolanta Machura

 

 

Udział w Gminnych Dniach Strażaka i 85 - leciu Straży Pożarnej w Leśniakach

2866-5 2866-18

Uroczystkość Uchwalenia Konstytucji 3 maja w Żelisławicach

IMG 20190503 084523 IMG 20190503 084545

IMG 20190503 085634 IMG 20190503 085647

IMG 20190503 101718 IMG 20190503 101731

IMG 20190503 101948

IMG 20190503 102000

IMG 20190503 102033

Pomoc w organizacji I Siewierskiego Biegu Traktem Biskupim

IMG 20190501 091732 Mały

IMG 20190501 110432 Mały

IMG 20190501 113126 Mały