KOLEJNE SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

W ELIMINACJACH POWIATOWYCH

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

        Wysoki poziom wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, po raz kolejny, zaprezentowali uczniowie naszej szkoły w eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które miały miejsce w dniu 11 kwietnia w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. W turnieju brało udział 43 uczestników, zdobywców trzech pierwszych miejsc w eliminacjach gminnych reprezentujących gminy: Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Sławków oraz Wojkowice. Wśród nich aż 4 przedstawicieli naszej szkoły.

Celem organizacji turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii oraz szeroko rozumianego ratownictwa, popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postepowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat technik i taktyki pożarniczej, sprzętu i wyposażenia, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W pierwszej części przeprowadzone zostały eliminacje pisemne, w których uczestnicy zmierzyli się z czterdziestoma pytaniami testowymi. Do finału ustnego zakwalifikowano po 5 osób z każdej grupy wiekowej, które uzyskały największą ilości punktów. W części ustnej finaliści mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na 5 pytań z wylosowanego zestawu.

Nasi uczniowie w finale świetnie odpowiadali na pytania i osiągnęli następujące lokaty:

 

Przemysław Merta 3 miejsce w grupie szkół podstawowych

Magdalena Borówka 2 miejsce w grupie klas VII i gimnazjum

Krystian Las 4 miejsce w grupie klas VII i gimnazjum

 

Jesteśmy z Was bardzo dumni i liczymy, że w przyszłym roku też będziecie chcieli wykazać się waszą ogromną wiedzą z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Opracowała : Jolanta Machura

 

 

 

 

 

Triduum Paschalne

 

DSC 4331 DxO 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza do Świąt Wielkanocnych przygotowywała się już od Wielkiej Środy. Druhny i druhowie spotkali się na zbiórce pod kościołem, gdzie pod okiem pana Andrzeja Machury, ćwiczyli musztrę oraz zasady zachowania podczas Liturgii Wielkiego Tygodnia. MDP swoje uczestnictwo w Triduum Paschalnym rozpoczęło już od Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek aż do przeniesienia Pana Jezusa do Grobu Pańskiego. Następnie rozpoczęło się czuwanie modlitewne przy Grobie Pańskim.

W Wielką Sobotę, od samego rana, wartę przy Grobie pełniła nasza drużyna. Czuwanie rozpoczęło się od godziny 8.00 przez cały dzień do rozpoczęcia Liturgii Wielkiej Soboty.

W pierwszy dzień świąt członkowie MDP spotkali się o godzinie 5.30 pod remizą OSP Żelisławice spod której  wraz z strażakami OSP i orkiestrą przemaszerowali do kościoła na Mszę Rezurekcyjną. Msza ta rozpoczęła się od procesji wokół kościoła i towarzyszyły jej wybuchy petard. Po Mszy Świętej MDP wraz z strażakami OSP i orkiestrą udali się do remizy OSP  na wspólne śniadanie wielkanocne.

Cała nasza drużyna spisała się na medal, a śniadanie przebiegło w radosnej, rodzinnej i miłej atmosferze.

 

DSC 4281 DxO 

 

Opracowała: druhna Patrycja Poznańska

 

 

 

 

SUKCESY NASZYCH CZŁONKÓW MDP

W ELIMINACJACH MIEJSKO-GMINNYCH

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEZ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

DSC 0071   DSC 0063

Tegoroczne eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się w dniu 27 marca w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu. Do turnieju zgłoszonych zostało 42 uczestników a wśród nich 11 członków naszej MDP.

Zgodnie z regulaminem turnieju w pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem   pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie.   Do drugiego etapu zakwalifikowało się po 5 osób z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustnej każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Krystiana Biesiadeckiego.

    W przerwie, między pierwszym a drugim etapem, dla uczestników turnieju przygotowany został pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego pozostającego w dyspozycji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Będzinie – Posterunek w Siewierzu.

Miło nam poinformować ,że:

w   I grupie wiekowej (klasy IV-VI szkoły podstawowej)


I miejsce zdobył Przemysław Merta a         
II miejsce Anna Gocyla

 w    II grupie wiekowej ( klasy VII i gimnazja)


I miejsce – Magdalena Borówka a      
II miejsce – Krystian Las        

        
      
    Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród w postaci bonów towarowych. Wręczenia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zdzisław Banaś oraz Zastępca Burmistrza Dariusz Waluszczyk. W przemówieniu końcowym Burmistrz składając gratulacje zwycięzcom i dziękując opiekunom podkreślił istotną rolę kształtowania świadomości i nabywania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży a także funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejsko-gminnych turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, które odbędą się również w Siewierzu w dniu 11 kwietnia br.

    Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych.

opracowała: Jolanta Machura

 

 

X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze

 

 

   24 września br. na stadionie KS „Orzeł” w Bobrownikach odbyły się X Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze. Zawody powiatowe, których organizatorem był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komenda Powiatowa PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego oraz Samorząd Gminny organizowane są co 2 lata. Celem zawodów sportowo – pożarniczych jest mobilizowanie do doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu pożarniczego, popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

     Zawody sportowo – pożarnicze rozgrywane były w 2 konkurencjach:

- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

- ćwiczenia bojowe.

     W tegorocznych zawodach uczestniczyło 27 drużyn, wśród których szeroką reprezentację stanowiły drużyny z terenu gminy Siewierz w sumie 12 drużyn. Mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności.

   W tegorocznych zawodach jednostki reprezentujące Gminę Siewierz odniosły spore sukcesy zdobywając czołowe miejsce na podium. Szkoda , że nam się nie udało, ale i tak jesteśmy dumni z wysokiego poziomu przygotowania nas do zawodów.

                                                                                          

  M. Szczotarska

 

 

 

 

DSC 2620     DSC 2764

Radość

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Żelisławicach

 

            Olbrzymim wyróżnieniem została obdarowana jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach która otrzymała w sierpniu br. dzięki Fundacji Faktu oraz Grupie PZU zestaw ratownictwa medycznego. Sprzęt do ratownictwa medycznego był od dawna marzeniem strażaków z Żelisławic, dlatego gdy Fundacja Faktu ogłosiła akcję złożono wniosek z nadzieją, że może uda się pozyskać taki sprzęt ze środków pozabudżetowych. Wielka radość i euforia ogarnęła naszych strażaków 19 sierpnia kiedy na łamach dziennika Fakt ukazała się informacja, że to właśnie nasza jednostka będzie beneficjentem takiego sprzętu. W skład zestawu wchodzi plecak ratowniczy R-1, nasze typu deska, zestaw szyn Kramera oraz zestaw żeli na oparzenia.

Ochotnicza Straż Pożarna w Żelisławicach powstała w 1925 roku i liczy obecnie 61 członków zwyczajnych oraz 26 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.Przy OSP działa również orkiestra dęta. W chwili obecnej w jednostce funkcjonuje 28 strażaków posiadających uprawnienia do udziału w działaniach ratowniczych w tym 2 oficerów i kilku podoficerów PSP. Do działań w zakresie ratownictwa medycznego uprawnionych jest 8 strażaków posiadających Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz wykształcenie ratownika medycznego.

Posiadany sprzęt na pewno wpłynie poprawę efektywności działań ratowniczych, bezpieczeństwo osób poszkodowanych, jak również na stan zabezpieczenia operacyjnego terenu działania i jego mieszkańców. Posiadany sprzęt szczególnie cieszy członków MDP którzy będą mogli podwyższać swoje umiejętności podczas szkoleń i ćwiczeń. Pierwsze zajęcia szkoleniowe miały już miejsce i młodzi strażacy pod nadzorem starszych kolegów mogli wykazać się posiadaną wiedza i udoskonala ć swoje praktyczne umiejętności. Mamy również nadzieję, że pozyskany sprzęt zwiększy szanse naszej jednostki w kwestii włączenia do KSRG.

Dziękujemy bardzo Fundacji Faktu oraz Grupie PZU za przekazanie tak potrzebnego sprzętu, ratującego niejednokrotnie ludzkie życie i zdrowie, gratulując również trafionego i udanego pomysłu na wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych.

 DSC 2654       DSC 2676       DSC 2722 

DSC 2694        DSC 2744        DSC 2760

 

Sukcesy Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

IMG 20170618 122228                          IMG 20170618 123612

 

W dniu 18 czerwca br. na stadionie LKS "Przemsza" Siewierz odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.  Celem zawodów sportowo - pożarniczych jest mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocena stanu wyszkolenia pożarniczego oraz popularyzacja wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej. Zawody sportowo-pożarnicze rozgrywane są w 2 konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Na wynik końcowy drużyny ma wpływ czas wykonania zadania oraz poprawność jego wykonania. Do zawodów przystąpiło 20 drużyn reprezentujących jednostki OSP z terenu gminy Siewierz.

Miło nam poinformować ,że w grupie MDP dziewcząt  zajęliśmy 2 miejsce, a chłopców  2 miejsce.
   Otrzymaliśmy  z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia puchary, medale  i nagrody pieniężne do zrealizowania w sklepie ze sprzętem pożarniczym . W dniu 24 września w Bobrownikach odbędą się zawody powiatowe, w których wystąpią najlepsze drużyny z powiatu będzińskiego a wśród nich i nasza MDP Żelisławice.

IMG 20170618 100534    IMG 20170618 133337

Oprac. mgr Jolanta Machura

 

 

Udział Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w uroczystości Bożego Ciała

 

IMG 20170615 115919   IMG 20170615 122715     IMG 20170615 122718

15 czerwca 2017r. całym kraju przeszły procesje Bożego Ciała. W Żelisławicach uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Marek Majchrzak. Następnie wyruszyła Procesja Eucharystyczna do czterech ołtarzy. Jesteśmy dumni,    że mogliśmy wspólnie z całą parafią czcić Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

 

Oprac. mgr Jolanta Machura

 

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

na wycieczce w Mirowie

 

 

IMG 20170603 085851         IMG 20170603 090003

 

3 czerwca wszyscy chętni członkowie MDP wyruszyli na wycieczkę do Mirowa. Tam przeszliśmy szkolenie survivalowe , czyli uczyliśmy się, jak przetrwać w trudnych warunkach.

Zdobyliśmy wiedzę z zakresu: orientacji w terenie, posługiwania się mapą, kompasem, skalą, wiązania liny i węzłów, rodzajach schronienia w lesie, pozyskiwania pożywienia w lesie, rozpalania ogniska .Najwięcej satysfakcji przyniosły nam własnoręcznie wybudowane szałasy.

Pogoda , humory nam dopisały, a kiełbaski własnoręcznie upieczone bardzo smakowały.

Dziękujemy wszystkim , którzy zakupili kalendarze strażackie w tym i ubiegłym roku, bo dzięki ich ofiarności mogliśmy się doskonale bawić i podnosić swoje kwalifikacje.

 

 IMG 20170603 103107   IMG 20170603 104536  IMG 20170603 121337

 

Opracowała: Jolanta Machura

 

 

 

Uroczystość 3 Maja i Dnia Strażaka 2017

w Żelisławicach oraz w Gminie Siewierz

 

TOM 8942 DxO DxO   TOM 9060 DxO DxO

 

 

      3 maja 2017r. w całym naszym kraju świętowano 226 rocznicę Konstytucji 3 Maja.  Tego też dnia w naszej parafii obchodzimy Dzień Strażaka, których patronem jest św. Florian.
     Obchody rozpoczęły się od zbiórki o godz. 8.30 przed remizą OSP w Żelisławicach. Następnie odbył się uroczysty przemarsz ze sztandarami, orkiestrą do kościoła parafialnego. Tam podczas Mszy Świętej ksiądz proboszcz Marek Majchrzak, wraz z parafianami, modlił się w intencji Ojczyzny i strażaków oraz tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny. Po Mszy świętej odbył się uroczysty przemarsz na cmentarz parafialny, podczas którego dumnie maszerowaliśmy w rytm muzyki orkiestry dętej. Na cmentarzu po krótkich przemowach złożyliśmy wiązanki kwiatów przy Grobie Nieznanego Żołnierza, oddając hołd tym, którzy odeszli w obronie życia naszych rodaków.

   Po całej uroczystości przemaszerowaliśmy do remizy, gdzie czekała na nas słodka niespodzianka. Następnie delegacja naszej drużyny pod opieką pani Jolanty Machury udała się do Siewierza gdzie wraz z mieszkańcami miasta i gminy Siewierz uroczyście świętowaliśmy gminne obchody 3- maja biorąc udział w uroczystym pochodzie, by następnie w kościele pw. św. Macieja Apostoła, wspólnie z księdzem proboszczem Janem Lubienieckim, modlić się w intencji Ojczyzny. Po uroczystej mszy świętej udaliśmy się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś powitał wszystkich zebranych i wygłosił okolicznościowe przemówienie nawiązujące do wydarzeń sprzed 226 lat. Po wystąpieniu Burmistrza nastąpiło uroczyste złożenie wieńców i kwiatów przez przybyłych na uroczystość gości. Następnie dumnie za Kompanią Honorową OSP Gminy Siewierz przemaszerowaliśmy do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu, gdzie odbyło się widowisko przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu oraz Przedszkola Publicznego w Siewierzu.

 

DSC 0463    TOM 9126 DxO DxO

 

 

 Opracowała Jolanta Machura

 

Wyjątkowy piknik strażacki

 

    W niedzielę 23 kwietnia br. członkowie MDP Żelisławice mieli okazję brać udział   w  charytatywnym  Festynie  Strażackim. Wydarzenie miało miejsce na stadionie OSiR Zawiercie.  Celem pikniku było zebranie funduszy na rehabilitację Mikołaja. Podczas pikniku zebrano 21 359,75 złotych. Mikołaj to 12-letni chłopiec, który cierpi na autyzm. Jest synem jednego ze strażaków. Mimo niezbyt sprzyjającej aury festyn można zaliczyć do niezwykle udanych. Rozpoczęła go prelekcja psychologów nt. autyzmu. Kolejnymi atrakcjami był pokaz Zumby ( Strefa Tańca i Fitnessu Pasion ), pokaz sztuk walki klubu Arashi, pokaz ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy, pokaz sprzętu strażackiego - łącznie ponad 70 wozów strażackich z akcesoriami, motocykle grypy Jura pl, a także występ kapeli Oskara Witasa. Nie zabrakło także strażackiej grochówki i  kiełbasy z grilla.

   Bardzo  podobał się wszystkim pokaz musztry oraz prowadzenia działań gaśniczych  , który zaprezentowała  Dziecięca Drużyna Pożarnicza z OSP Wieruszów (woj. łódzkie).  Dla nas największą i niezapomnianą atrakcją była możliwość podziwiania panoramy Zawiercia    z wysokości kilkudziesięciu metrów z kosza drabiny strażackiej. Oto fotorelacja z pikniku:

IMG 20170423 100020     IMG 20170423 101005    

IMG 20170423 101801     IMG 20170423 102959 

IMG 20170423 123943       IMG 20170423 130914

Opracowała Jolanta Machura