ELIMINACJE MIEJSKO-GMINNE

OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„MŁODZIEZ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 

 DSC 0203               DSC 0216

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki było w dniu 10 marca br. miejscem zmagań uczestników eliminacji Miejsko Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega Pożarom”. Do tegorocznej edycji turnieju zgłoszonych zostało 45 uczestników reprezentujących placówki szkolne, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Do rywalizacji w turnieju uczestnicy przystąpili w trzech kategoriach wiekowych: Gr. I – szkoły podstawowe, Gr. II – szkoły gimnazjalne oraz Gr. III - szkoły ponadgimnazjalne.

    Przybyłych na eliminacje uczestników, ich opiekunów i przedstawicieli jednostek OSP serdecznie przywitał Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Siewierzu Zdzisław Banaś. Regulamin konkursu przedstawił Komendant Gminny Z OSP RP w Siewierzu Andrzej Machura, który był również członkiem jury. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwało jury pod przewodnictwem przedstawiciela Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie kpt. Zbigniew Gnacik Skład jury uzupełnili przedstawiciele gminnych jednostek OSP Bartłomiej Machura i Mariusz Myrta oraz Olga Brzozowska - sekretarz komisji gminnej eliminacji

Zgodnie z regulaminem turnieju w pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem   pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie  Do drugiego etapu zakwalifikowało się po 5 osób z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustne3j każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

W przerwie między pierwszym a drugim etapem dla uczestników turnieju przygotowany został pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu samochodu ratowniczo-gaśniczego pozostającego w dyspozycji Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Będzinie – Posterunek w Siewierzu.

   I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
I miejsce –Wojciech Góra   - Zespół Szkół w Brudzowicach
II miejsce –Magdalena Borówka- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach
III miejsce –Oliwier Łukasik- OSP Wojkowice Kościelne
IV miejsce –Wiktoria Lebiocka - OSP Dziewki
V miejsce –Wiktoria Wołczyk - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych   

  II grupa wiekowa (gimnazja)
I miejsce - Bartosz Polak       - Zespół Szkół w Brudzowicach
II miejsce - Bartosz Brzyski- Zespół Szkół w Brudzowicach
III miejsce - Krystian Las       - OSP Żelisławice  
IV miejsce –Katarzyna Jędrzejczyk      - ZS Siewierz
V miejsce - Wiktoria Machura            - OSP Żelisławice    
    Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych w postaci bonów towarowych. Laureaci pierwszych trzech miejsc w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejsko-gminnych turnieju otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym.    Gratulujemy naszym zwycięzcom: Magdalenie Borówce i Krystianowi Lasowi życząc sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych.

 

 

opracowała: mgr Jolanta Machura

 

 

 

Szkolne eliminacje

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

„Młodzież zapobiega pożarom”

27 lutego 2017r. przeprowadzone zostały eliminacje szkolne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem konkursu jest popularyzowanie ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Konkurs w szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Miło nam poinformować, że do etapu miejsko – gminnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Magdalena Borówka

Patrycja Gajczowska

Wiktoria Machura

Krystian Las

Wiktoria Merta

Wiktoria Dobrowolska

Zuzanna Szczepańczyk

Dominik Rabsztyn

Nicola Pęczek

Wiktoria Baran

Gratulujemy i życzymy powodzenia 10 marca w Siewierzu.

mgr Jolanta Machura

 

 

 

ŚLUBOWANIE I PASOWANIE

NOWYCH CZŁONKÓW MDP

W ŻELISŁAWICACH

           032     045

            Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym   w Żelisławicach cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczy fakt, że z początkiem nowego roku szkolnego w szeregi MDP wstąpiło 11 nowych członków. Po okresie przygotowawczym przyszedł czas, aby młodzi strażacy złożyli ślubowanie i zostali pasowani na strażaków – członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Doskonałą okazją do tego było walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach, które odbyło się w dniu 18 lutego br. W obecności licznie zgromadzonych gości, m.in. Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia, Zastępcy Burmistrza Dariusza Waluszczyka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Muchy, przedstawiciela Komendanta Powiatowego PSP kapitana Zbigniewa Gnacika, Radnej Rady Miejskiej Alicji Bieniek, dyrektor ZSP w Żelisławicach Ewy Stelmach, księdza proboszcza Marka Majchrzaka, druhów strażaków, koleżanek i kolegów z drużyny oraz swoich rodziców nowo wstępujący członkowie MDP złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar OSP w Żelisławicach. Aktu pasowania na strażaka – członka MDP dokonał Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, a jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz  dh Zdzisław Banaś. Pasowani druhowie otrzymali legitymacje członkowskie z rąk opiekuna drużyny st. kpt. Andrzeja Machury. Po uroczystości i zakończeniu zabrania przyszedł czas na wspólny poczęstunek przygotowany przy udziale rodziców oraz dokonanie wpisów w kronice MDP. Obecnie członkowie MDP w Żelisławicach przygotowują się do eliminacji szkolnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, po których zdobywcy trzech pierwszych miejsc w swoich grupach wiekowych będą reprezentować MDP w eliminacjach gminnych planowanych na dzień 10 marca.

 

 Komendant Gminny

ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 

 

 

MDP podczas orszaku Trzech Króli

 

 6 stycznia 2017r. w Siewierzu odbyło się Święto Trzech Króli. Orszak wyruszył punktualnie o godz. 1400 spod zamku   w Siewierzu. Jego trasa przebiegała ulicami miasta. Uczestnicy mogli obejrzeć pięć scen jasełkowych, które przygotowali uczniowie z Siewierza, Brudzowic, Wojkowic Kościelnych i Żelisławic. W orszaku brała udział również MDP. Było to drugie uczestnictwo drużyny w tego typu imprezie ale jak poprzednie wywarło bardzo duże wrażenie na wszystkich uczestnikach. Z niecierpliwością oczekują przyszłorocznej tego typu imprezy.

 

 

 

KALENDARZE STRAŻACKIE

 

W grudniu 2016r. członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zachęceni sukcesem zeszłorocznej akcji związanej z dystrybucją kalendarzy strażackich, również przeprowadzili podobną akcję.   Jak uprzednio akcją objęto miejscowości   Żelisławice            i Leśniaki. Mieszkańcy jak zwykle mile i jeszcze bardziej hojnie przyjęli i wzbogacili kasę naszej drużyny. Po akcji powołana komisja przeliczyła zebrane pieniądze. Okazało się, że tegoroczna suma zebranych pieniędzy wyniosła 1660,86 zł. Zebrane pieniądze po odliczeniu kosztów produkcji kalendarzy zostaną przekazane na działalność MDP.

 

   

 SPOTKANIE WIGILIJNE

 

  18 grudnia 2016 roku odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne, na które została zaproszona przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach Kościelnych nasza drużyna. Wybrane osoby z MDP wraz  z opiekunem      p. Andrzejem Machurą, zasiadły z innymi przy wspólnym stole wigilijnym. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto od zaśpiewania kolęd i wspólnej modlitwy. Następnie w świątecznym nastroju wszyscy złożyliśmy sobie życzenia dzieląc się opłatkiem i zasiedliśmy do wieczerzy wigilijnej. Jedzenia nie zabrakło dla nikogo. Tradycyjne potrawy były bardzo smaczne.   W trakcie wieczerzy Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz p. Zdzisław Banaś złożył wszystkim świąteczne życzenia. Podczas spotkania panowała miła, rodzinna i świąteczna atmosfera. Wrażenia z wieczoru wigilijnego na długo pozostaną w naszej pamięci. Uważam, że spotkanie było naprawdę udane.

 

Patrycja Gajczowska

 

 

Jak świętowaliśmy Narodowe Święto Niepodległości w 2016 roku?

 

 11 listopada o godzinie 8.30 zebraliśmy się przed remizą OSP w  Żelisławicach. Po krótkim przypomnieniu zasad musztry i zasad zachowania się w kościele przemaszerowaliśmy wraz z orkiestrą              do kościoła parafialnego. Tam uczestniczyliśmy we mszy świętej w intencji Ojczyzny i poległych,  w obronie Niepodległej Polski mieszkańców. Następnie wraz z księdzem proboszczem i mieszkańcami Żelisławic przemaszerowaliśmy pod kaplicę św. Jana, gdzie na symbolicznych grobach żołnierzy zostały złożone wiązanki kwiatów.  Wysłuchaliśmy koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu naszej orkiestry OSP Żelisławice.              Po słodkim poczęstunku mogliśmy wracać do domu, ale ja, Adam Gnacik i Wiktoria Baran zostaliśmy oddelegowani na uroczystości gminne obchodów Święta Niepodległości. Tam uczestniczyliśmy we Mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Macieja Apostoła,  a następnie w uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów. Po uroczystościach przemaszerowaliśmy       do sali widowiskowej    MGCKS iT, gdzie mogliśmy obejrzeć  piękny spektakl słowno muzyczny „Od miłości    do niepodległości” przygotowany przez młodzież Zespołu Szkół w Siewierzu. Dzień ten zostanie nam  na długo      w pamięci.

Wiktoria Machura

 

Udział MDP w 90-leciu

Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach

IMG 4215                 IMG 4216

 

DSCF7774

 

 

 

W dniu 3 maja 2016 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach obchodziła swój jubileusz 90-lecia działalności. Faktyczne obchody jubileuszu przypadały w 2015 roku ale ze względu na rozbudowę stadionu sportowego LKS „Ostoja” zostały przeniesione na rok 2016 i zostały połączone z uroczystością obchodów Konstytucji 3-go maja oraz Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się o godz.13.45 zbiórką pododdziałów i pocztów sztandarowych przed kościołem pod wezwaniem „Świętego Jana Chrzciciela” w Żelisławicach. Pod dowództwem Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Siewierzu a zarazem PrezesaOchotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach st. kpt Andrzeja Machury i przy dźwiękach orkiestry dętej OSP Żelisławice oraz orkiestry miejskiej z Siewierzapoczty sztandarowe, kompania honorowa, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz strażacy zostali wprowadzeni do kościoła.Mszę świętą w intencji strażaków koncelebrowali ksiądz kanonik Franciszek Błasik oraz proboszcz parafii Żelisławice ksiądz Marek Majchrzak. Po mszy św. Uformowano kolumnę marszowa i nastąpił przemarsz na stadion sportowy. Przemarsz odbywał się łącznikiem miedzy ul. Przyszłości a ul. Piastów aby w odpowiednim momencie zatrzymać się przed kaplicą św. Jana, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu a zarazem wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh. Zdzisław Banaś w asyście Poseł na Sejm RP Barbary Chrobak oraz  Przewodniczącej Rady Miasta w Siewierzu Barbary Bochenek złożyć wiązanki kwiatów na pomnikach poległych za wolność w czasie I i II wojny światowej. Główne uroczystości na stadionie zostały rozpoczęte od złożenia meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości przez dowódcę uroczystości dh. Andrzeja Machurę na ręce Wiceprezesa ZOW ZOSP RP w Katowicach dh. Zdzisław Banasia. Następnie przy dźwiękach hymnu państwowego została podniesiona flaga na masz. Otwarcia uroczystości dokonał Burmistrz Miasta i Gminy SiewierzZdzisławBanaś, który przywitał przybyłych na uroczystości parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, władz samorządowych, organizacji społecznych, politycznych, instytucji i urzędów, wśród których znaleźli się m. in. Posłowie na Sejm RP Barbara Chrobak, Waldemar Andzel, Robert Warwas, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Wiceprezes Okręgowej Rady Łowieckiej Janusz Kmiecik. Burmistrz wygłosił również okolicznościowe przemówienie. W dalszej części uroczystości członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dhWiktoria Baran i dh Kamil Syrek przedstawili rys historyczny OSP w Żelisławicach. Uroczystości były okazją do wyróżnienia medalami „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” następujących członków i sympatyków OSP w Żelisławicach:

Złotym medalem – dh Mieczysław Duda

Srebrnym medalem – ksiądz kanonik Franciszek Błasik

                                 - dh Rafał Machura s. Jana

                                 - dh Mariusz Machura s. Jana

Brązowym medalem – ksiądz proboszcz Marek Majchrzak

                                  - dh Michał Jędrzejewski

                                  - dh Artur Pawlik

                                  - dh Damian Kania    

Odznaką „ Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali:

- dh Dariusz Machura

- dh Kamil Machura

- dh Mateusz Syrek

- dh Przemysław Machura

Ponadto okolicznościowymi statuetkami z okazji 90 –lecia OSP w Żelisławicach uhonorowani zostali:

 • Dh Nowak Stefan
 • Dh Las Adam
 • Dh Machura Jan
 • DhMachura Lucjan
 • Dh Machura Ryszard
 • Dh Merta Lucjan
 • Dh Machura Henryk
 • Dh Surma Jan
 • Dh Sułkowski Wacław
 • Dh Kania Czesław
 • Dh Las Krzysztof
 • Dh Syrek Grzegorz
 • Dh Machura Jacek
 • Dh Kowalczyk Stanisław
 • Dh Syrek Zygmunt
 • Dh Gnacik Zbigniew

Wręczenia statuetek dokonał prezes Andrzej Machura.

W dalszej części uroczystości zaproszeni goście składali gratulacje i życzenia. W dowód uznania za dotychczasowa działalność Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu ufundował  dla OSP w Żelisławicach system powiadamiania SMS który w znacznym stopniu wpłynie na mobilność jednostki.

Po części oficjalnej na scenie wystąpili: młodzież szkolna z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, Orkiestra Dęta  OSP w Żelisławicach, Chór Męski z Żelisławic oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach. Największą atrakcją uroczystości był wieczorny występ góralskiej kapeli „Baciary” na który przybyły tłumy widzów.

Jolanta Machura

 

Moja pierwsza zbiórka MDP

 

28 września mieliśmy pierwszą zbiórkę MDP. Byłam trochę podekscytowana i ciekawa jak wyglądają takie zbiórki. Dopiero w tym roku dołączyłam do drużyny. Na pierwszym spotkaniu ćwiczyliśmy komendy takie jak: w prawo zwrot, w tył zwrot, do dwóch odlicz, kolejno odlicz, baczność, spocznij, w dwuszeregu zbiórka. Wiele z nich już opanowałam. To wcale nie jest takie trudne, ale jeszcze muszę udoskonalić np. marsz dwójkami. Ta zbiórka bardzo mi się podobała. Z chęcią czekam na kolejne.

Magdalena Borówka

 

 

Wspomnienia z pobytu na obozie

 

       24 czerwca odbyła się zbiórka na peronie w Katowicach, gdzie zostaliśmy przydzieleni do opiekunów, a około godziny 2330 weszliśmy do pociągu i ruszyliśmy w daleką drogę. Następnego dnia około godziny 1400 byliśmy na miejscu. Zostaliśmy przydzieleni do poszczególnych plutonów. Każdy pluton miał swojego dowódcę. Codziennie rano godz. 700 odbywały się zaprawy, a o godz. 1800 wieczorne apele. Każdy pluton sprawował również warty. Bardzo często chodziliśmy na plażę, graliśmy w piłkę, a przede wszystkim kąpaliśmy się w morzu. Organizowane były ogniska i spotkania z magikiem. Mieliśmy chrzest, który nie należał do najprzyjemniej-szych rzeczy, ale jest najlepszym wspomnienie z pobytu na obozie. Dzięki wyprawie na obozowi poznałam mnóstwo osób, a cały pobyt wspominam bardzo przyjemnie. Chciałabym tam wrócić w przyszłym roku.

Wiktoria Merta