Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
- etap szkolny

      W dniu 19.02.2015r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach przeprowadzono eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej – „Młodzież zapobiega pożarom", które wyłoniły po trzech reprezentantów w dwóch kategoriach ( I kategoria – szkoła podstawowa, II kategoria – gimnazjum).
Zadaniem kandydatów było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru, który składał się z 30 pytań z dziedziny pożarnictwa. W eliminacjach uczestniczyli chętni uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
      W eliminacjach wyłoniono:


I kategoria (szkoła podstawowa):
- Daniel Machura
- Krystian Las
- Mateusz Świeboda
II kategoria (gimnazjum)
- Patrycja Gajczowska
- Dawid Kacperski
- Wiktoria Baran


     Uczniowie zakwalifikowali się do miejsko-gminnych eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 10.03.2015r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Siewierzu.

Małgorzata Szczotarska

     Peregrynacja Krzyża SDM i Ikony Salus Populi Romani

      Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w 2016 roku w Krakowie, w dniach od 26 do 31 lipca obchodzone będą pod hasłem - „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią"(Mt 5,7). To piękne święto wiary młodych ludzi. Przygotowaniom do ŚDM towarzyszą różne wydarzenia i celebracje liturgiczne.
23 lutego 2015r. w godzinach popołudniowych na zaproszenie proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu Emila Ilkowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza mogła duchowo przygotować się na to spotkanie uczestnicząc w peregrynacji Krzyża ŚDM i Ikony Salus Populi Romani.

     To spotkanie obudziło w nas pamięć o Jezusie, uwielbienie i wdzięczność dla Niego.
Wpatrując się w krzyż Jezusa – znak miłości Boga do nas – prosiliśmy Go o miłość w naszym codziennym życiu, ale też o pragnienie i odwagę dzielenia się tą miłością z tymi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze.
Matka Boża, spoglądając na nas z obrazu Salus Populi Romani, zdaje się mówić: weź mojego Syna. On ma dla ciebie słowo na życie – Dobrą Nowinę o zbawieniu człowieka, On ci błogosławi i cały oddaje się tobie. Uwierz: przyjmij Go do swego serca, żyj Nim i dziel się Nim z innymi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym , którzy umożliwili nam uczestnictwo w tym pięknym wydarzeniu .

mgr Jolanta Machura

Zebrania sprawozdawcze OSP Żelisławice i Leśniaki


      W dniu 21.02.2015 r. w remizie OSP Żelisławice odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej jednostki, w którym uczestniczyli członkowie MDP. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, radny Rady Powiatu Pan Jan Mucha, przedstawiciel KP PSP w Będzinie kpt. Zbigniew Gnacik, Komendant Gminny ZOSP RP w Siewierzu st. kpt. Andrzej Machura oraz przedstawiciele organizacji społecznych. Młodzi druhowie mieli po raz pierwszy okazję uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP, podczas którego zostały złożone sprawozdania z działalności zarządu za rok 2014. Członkowie uprawnieni do głosowania jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi oraz zaakceptowali plan działania na rok bieżący.
      W dniu następnym tj. 22.02. odbyło się zebranie sprawozdawcze w OSP Leśniaki, w którym również uczestniczyli członkowie MDP – mieszkańcy Leśniaków. Podobnie jak w Żelisławicach na zebranie przybyli Poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, st. kpt. Andrzej Machura, kpt. Zbigniew Gnacik oraz sołtys wsi Zofia Machura. Podczas zebrania również złożono sprawozdania z działalności oraz przedstawiono plany działania na kolejny rok.


mgr Jolanta Machura

11-listopada

11 listopada – Święto Niepodległości

Dzisiaj w mojej Małej Ojczyźnie – w Żelisławicach uczciliśmy Dzień Niepodległości. 11 listopada to bardzo ważna data w naszym kalendarzu. W tym dniu 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wyzwoliła się spod zaborów i staliśmy się wolnym krajem. Jak co roku, w tym dniu zebraliśmy się wszyscy w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach i wspólnie z mieszkańcami naszej miejscowości brałem czynny udział we mszy świętej o godz.9.00, która była odprawiona przez księdza Marka Majchrzaka. Nasz proboszcz pokrótce przypomniał dzieje Polski, która wiele przeszła i wycierpiała, zanim stała się wolnym krajem – to była prawdziwa lekcja historii. We mszy brali udział druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Żelisławic i Leśniaków oraz my – uczniowie szkoły w Żelisławicach którzy niedawno składaliśmy ślubowanie i staliśmy się pełnoprawnymi członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po mszy wyruszyliśmy w orszaku, przy dźwiękach orkiestry dętej w stronę kaplicy św. Floriana która znajduje się obok remizy. Tam delegacje strażaków i władz samorządowych złożyły wiązanki kwiatów na symbolicznych grobach poległych mieszkańcach naszej miejscowości. W ten sposób oddaliśmy hołd  tym, którzy walczyli za naszą wolność. Myślę że jest to piękna tradycja, że w naszej miejscowości pamięta się o tamtych wydarzeniach. W ten sposób my – młode pokolenie możemy brać czynny udział w życiu mojej Małej Ojczyzny, a w przyszłości to my będziemy opowiadać i przekazywać tradycje naszym dzieciom.

                                                                                       druh Radek Machura

                                                                                              kl. II G

                                                                                         

                                                                                              

W  dniu 11 listopada 1918  roku Polska odzyskała niepodległość. W mojej parafii co roku odbywa się uroczystość w kościele, w której biorą udział mieszkańcy Żelisławic, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, orkiestra oraz straż, do której ja należę .Przed Mszą św. zebraliśmy się przed kościołem , aby omówić sobie dzisiejszą uroczystość. Gdy wybiła godzina 9.00, weszliśmy do kościoła i zajęliśmy swoje miejsca. Modliliśmy się za naszą ojczyznę. Po mszy św. wraz z uczestnikami uroczystości przeszliśmy pod kapliczkę św. Floriana, aby oddać hołd mieszkańcom naszej miejscowości , którzy oddali swoje życie za niepodległość naszej ojczyzny. Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Po zakończeniu uroczystości otrzymaliśmy słodki upominek i tak zakończyliśmy pozytywnie obchody Dnia Niepodległości.

druhna Kaja Kurzeja

Dnia 11 listopada wraz z kolegami i koleżankami z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brałem udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości. Uroczystość rozpoczęliśmy zbiórką przed kościołem parafialnym w Żelisławicach o godz. 8.45. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej ofiarowanej za ojczyznę. Po mszy wraz ze starszymi druhami strażakami, orkiestrą, księdzem proboszczem a także przedstawicielami władz przemaszerowaliśmy pod kapliczkę św. Floriana gdzie,  znajdują się płyty upamiętniające naszych mieszkańców , którzy oddali życie za niepodległą Polskę. Po przybyciu na miejsce przy akompaniamencie orkiestry dętej przedstawiciele władz wraz ze strażakami złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze przy tablicach upamiętniających poległych. Po oddaniu hołdu poległym zakończyliśmy uroczystości słodkim poczęstunkiem.

druh Kamil Borówka

Wrażenia uczniów po pasowaniu na członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

21 października był dla mnie ważnym dniem, ponieważ wtedy odbyło się uroczyste pasowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Do tego wydarzenia przygotowywałam się bardzo długo. Wszyscy byliśmy poddenerwowani, bo każdy chciał wypaść jak najlepiej. Ale kiedy usłyszeliśmy orkiestrę, pewnie weszliśmy na salę. Zobaczyliśmy wtedy uśmiechnięte twarze naszych rodziców, i one dodały nam pewności. Podczas pasowania cieszyłam się, że będę prawdziwym strażakami ale i zdałam sobie sprawę, że uczestnictwo w szeregach MDP to wielka odpowiedzialność i poważne życiowe zadanie. Uważam, że bycie członkiem MDP to wielki zaszczyt.

Wiktoria Merta, kl. I g.

Czytaj więcej: Wrażenia uczniów po pasowaniu na członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

Strażackie pożegnanie wakacji

 

      Ostatnie chwile wakacji  członkowie MDP poświęcili na poszerzenie swojej wiedzy i doskonalenie umiejętności pożarniczych.

Czytaj więcej: Strażackie pożegnanie wakacji

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

75. rocznica wybuchu II wojny światowej

MDP w pełnym umundurowaniu dnia 1 września uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 75. Rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przed pomnikiem znajdującym się      na placu Wojska Polskiego w Siewierzu, ku czci mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie II wojny światowej, rozpoczęła się główna część obchodów. Przedstawiciele władz urzędów, instytucji i organizacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów, oddając hołd ofiarom wojny.

Całość obchodów wzbogacił program artystyczny przygotowany przez uczniów ZS w Siewierzu i ZSP w Wojkowicach Kościelnych.

Małgorzata Szczotarska

Opinie uczniów o MDP

Moja pasja związana za strażą rozpoczęła się po wzięciu udziału w konkursie Wiedzy Pożarniczej i przejściu do kolejnego etapu. Potem wstąpiłam do  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Drużyna ta jest bardzo zgrana i pełna zapału. Nauczyciele, którzy prowadzą drużynę potrafią nas wiele nauczyć i też są pełni zapału. W MDP podobają mi się mundury, dyscyplina i atmosfera, która tam panuje. Dzięki drużynie możemy reprezentować szkołę podczas uroczystości religijnych i państwowych.

 Wiktoria Merta kl. VI

Czytaj więcej: Opinie uczniów o MDP

MDP świętowała Dzień Strażaka

       W  Żelisławicach  obchody  rocznicy uchwalenia  Konstytucji 3 maja  tradycyjnie  połączone są  z obchodami Dnia Strażaka. Tegoroczne uroczystości były okazją dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej do aktywnego  uczestnictwa  w ich obchodach. Obchody rozpoczęły się  od zbiórki  przed remizą OSP Żelisławice,  a następnie przemarszem  do kościoła parafialnego. Ks. proboszcz  Marek Majchrzak sprawował  Mszę św. w intencji ojczyzny oraz strażaków, którzy odeszli na wieczna wartę.

Czytaj więcej: MDP świętowała Dzień Strażaka