Teatrzyk warzywny w przedszkolu

Na co przyda się pietruszka?
- My zrobimy z niej Kopciuszka!
Królewna będzie z makówki,
a z kukurydzy wróżka.

Improwizacjami i inscenizowaniem znanych utworów poetyckich z użyciem warzywnych kukiełek dzieci z najstarszej grupy przedszkolnej zakończyły realizację działu „Dary jesieni na talerzu". Przedszkolaki poznawały nazwy, kształty, kolory oraz smaki warzyw i owoców, zorganizowały stragan owocowo – warzywny, poszerzyły swoją wiedzą o właściwościach odżywczych warzyw i owoców.


Renata Hetmańczyk

Odkrywamy czystą Polskę

 

     W dniu 20 września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach brali udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata".

Czytaj więcej: Odkrywamy czystą Polskę

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 

Drugiego września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego uroczyście pożegnali wakacje, a powitali nowy rok szkolny. Inaugurację roku szkolnego 2013/2014 poprzedziła msza święta w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach.

Następnie uczniowie, rodzice oraz nauczyciele udali się do szkoły, gdzie rozpoczął się apel przygotowany przez uczniów klasy V pod kierunkiem wychowawcy. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wiceburmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Dariusz Waluszczyk, Sołtys Żelisławic Pan Jan Machura, Sołtys Leśniaków Pani Zofia Machura oraz Ks. Proboszcz Marek Majchrzak.

Po części artystycznej spotkania Wiceburmistrz Dariusz Waluszczyk odczytał list Burmistrza Pana Zdzisława Banasia skierowany do uczniów, rodziców oraz pracowników oświaty. Następnie złożył podziękowania Pani Małgorzacie Miłoch za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora szkoły oraz oficjalnie przedstawił Panią Ewę Stelamach jako nową dyrektor placówki. Wiceburmistrz pogratulował Pani Dyrektor nominacji, a uczniom życzył wielu sukcesów w nauce. Po tym wystąpieniu głos zabrała Pani dyrektor, która powitała wszystkich zebranych oraz poinformowała o zasadach bezpieczeństwa w szkole, zapoznała z przydziałem wychowawstw i złożyła serdeczne życzenia wszystkim na nowy rok szkolny.

Pierwszy dzień w szkole minął radośnie, a dzieci szkolne mury opuściły pozytywnie nastawione.

„Lekcje wolności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach


     W maju Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach przystąpił do realizacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej akcji „Lekcje Wolności”.

     W ramach zadań podjętych przez nauczycielki koordynujące działania w placówce Barbarę Będkowską i Aleksandrę Bułę uczniowie zostali wprowadzeni w tematykę obrad Okrągłego Stołu podczas lekcji historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy dowiedzieli się o rozbieżnościach pomiędzy deklarowanymi oficjalnie zasadami ustrojowymi PRL-u a codzienną praktyką życia publicznego, omówili rolę Solidarności w przemianach politycznych i ustrojowych, poznali najważniejsze postanowienia „Okrągłego Stołu”, scharakteryzowali przemiany polityczne, społeczno-gospodarcze i kulturowe po 1989 r. Przed planowanymi zajęciami uczniowie przeprowadzili rozmowy ze swoimi rodzicami o ich spostrzeżeniach, ocenie, dobrych i złych stronach życia w czasach PRL-u.

Czytaj więcej: „Lekcje wolności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

Zajęcia otwarte

     26 lutego w grupie 6 - latków odbyły się zajęcia otwarte dla rodziców przedszkolaków. Temat zajęć  dotyczył kosmosu – gwiazd i planet.  Rodzice mieli możliwość zobaczyć, jak funkcjonuje ich dziecko w grupie przedszkolnej, ocenić jego wiadomości i umiejętności.

     Dobrze jest, gdy mama lub tata uczestniczy w takich  zajęciach. W ten sposób wzmacniamy więzi rodzinne i poczucie wartości naszych pociech. Dajemy sygnał dzieciom, że to co robią codziennie w przedszkolu jest ważne.

     W trakcie zajęć rodzice mogli zaobserwować takie umiejętności jak: umiejętność słuchania, wypowiadania się, logicznego myślenia, analizy słuchowej wyrazów, mogli ocenić aktywność dzieci, ich koncentrację uwagi, a także umiejętność pracy w grupie. Na zakończenie rodzice towarzyszyli dzieciom przy wykonywaniu barwnych kompozycji plastycznych. „ Kosmiczne” prace zostały rozwieszone w przedszkolu, można je również obejrzeć w galerii.

Renata Hetmańczyk

Konsultacje z doradcą zawodowym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

          Zapraszam wszystkich chętnych gimnazjalistów, w tym szczególnie uczniów klasy III gimnazjum  i ich rodziców/opiekunów, na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Pani mgr Sylwia Górska – doradca zawodowy z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej    w Będzinie, oddział w Siewierzu, będzie do Państwa dyspozycji w dniu 25 lutego 2014r. od godz. 12.30 w pokoju pedagoga. Spotkanie z doradcą zawodowym może  ułatwić podjęcie trudnej decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia i stać się pomocne w zaplanowaniu ścieżki kariery zawodowej.

                                                                           Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny


Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko


               


      W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach biblioteka szkolna zorganizowała głośne czytanie przedszkolakom. Uczniowie należący do Koła Przyjaciół Książki pod okiem p. bibliotekarki M. Szczotkarskiej przygotowali cykl spotkań pod hasłem „ Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko”.

Czytaj więcej: Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko

Przedszkolaki w MOK w Zawierciu na przedstawieniu teatralnym pt: "Bajka o kocie w butach".


     24 października 2013 r. przedszkolaki (średniaki i starszaki) wraz ze swoimi opiekunami wybrały się do MDK w Zawierciu na  przedstawienie teatralne pt: „ Bajka o kocie w butach”. Już pierwsze chwile po wejściu do MDK wzbudziły emocje dzieci,  gdyż na  plakatach można było zobaczyć scenki z oglądanej bajki.

Czytaj więcej: Przedszkolaki w MOK w Zawierciu na przedstawieniu teatralnym pt: "Bajka o kocie w butach".