Konkurs Mitologiczny 2022

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach zaprasza uczniów klas IV-VI i VII- VIII szkół podstawowych do udziału w Powiatowym Konkursie Mitologicznym „W świecie bogów i herosów greckich”.

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- poznawanie wybranych mitów rzymskich,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Komisje szkolne zgłaszają zespoły dwuosobowe w kategoriach wiekowych kl. IV- VI , VII-VIII do 16 maja 2022 roku.

Etap II odbędzie się 27 maja 2022 r (piątek) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach o godzinie 10.00.

Szczegóły Konkursu w regulaminie poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału miłośników mitów starożytnych Greków i Rzymian.

                                                                           Organizatorzy konkursu.

Załączniki:

Regulamin, zgody.

 


 

 

 

 

Regulamin XVIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego 

„W świecie bogów i herosów greckich”

dla uczniów szkół podstawowych.

 

Organizator konkursu:

 

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach, ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz.

 

Adresaci konkursu:

 

I kategoria wiekowa:

 

uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;

 

II kategoria wiekowa:

 

uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

 

Cele konkursu:

 

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- poznawanie wybranych mitów rzymskich,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

 

Etapy konkursu:

 

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w poszczególnych szkołach. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników z każdej kategorii wiekowej. Laureaci będą tworzyli dwie drużyny i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.

 

Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 27 maja 2022 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.

Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

 

Literatura:

 

Zakres materiału obejmuje wiadomości związane z mitologią Greków i Rzymian objęte podstawą programową z języka polskiego i historii szkoły podstawowej.

 

Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Królestwo morza”, „ Królestwo piekieł”, Bóstwa doli i spraw ludzkich”, „ Bohaterowie”, „ Historia wojny trojańskiej”, część druga- Rzym; „ Bóstwa ziemi, pól, lasów i źródeł”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich i rzymskich znajdujące się w lekturze).

Markowska Wanda. Mity Greków i Rzymian. Wyd. VI. Warszawa: Iskry, 1990, ISBN 83 207 1359 5 ( Wierzenia Rzymian – „ Bóstwa ziemi, pól i urodzaju”. Podanie rzymskie- „Romulus i Remus”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów rzymskich znajdujące się w lekturze).

Mapa fizyczna starożytnej Grecji i Rzymu.

 

Nagrody:

 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

 

Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska, mgr Małgorzata Szczotarska.

 

 

Zgłoszenia

 

Zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do 16 maja 2022 r.

 

 

Adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

 42-470 Siewierz

tel./ faks 32/67-41-750

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz wzory oświadczeń do pobrania w zakładce „Konkursy”:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW „ XVIII POWIATOWEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO”.

 

I kategoria wiekowa- kl. IV- VI

 

 

 

 

1 …………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, klasa)

 

 

2…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, klasa)

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa szkoły)

 

 

 

 

 

 

Dane opiekuna

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

 

………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

(miejscowość i data)                                                              ( podpis opiekuna)

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW „ XVIII POWIATOWEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO”.

 

II kategoria wiekowa- kl. VII- VIII

 

 

 

1 …………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, klasa)

 

 

2…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, klasa)

 

 

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa szkoły)

 

 

 

 

 

 

Dane opiekuna

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

 

 

 

………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………

(miejscowość i data)                                                  (podpis opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

 

………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko)

 

w celu przeprowadzenia XVIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………           ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                  (podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w karcie zgłoszenia

 

 

…………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko )

 

dla celów przeprowadzenia XVIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………          ……………………………………………

(miejscowość i data)                                                  (podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach   oraz organizatorzy gorąco zapraszają do udziału w Wojewódzkim Konkursie o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza skierowanym do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych.

Zmagania uczestników odbędą się w kategoriach: praca literacka, praca plastyczna, praca komputerowa.

O Wynikach konkursu opiekunowie zostaną powiadomienie telefonicznie.

Regulamin konkursu jest dostępny poniżej.

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu (32) 67-41-750.

Dyrektor

mgr Ewa Stelmach

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

 

 

 

 

Policjant który mi pomógł

plakat12

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest               w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom krzywdzonym, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na niniejszej stronie.                      

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 r.                     

Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W oparciu o materiały konkursu informację opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

Formularz-zgloszenia-do-druku.pdf

Regulamin_Konkursu

 

Odwołanie Powiatowego Konkursu Mitologicznego

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/21 Powiatowy Konkurs Mitologiczny pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich” nie odbędzie się. Konieczność przestrzegania zaostrzonych obostrzeń sanitarnych uniemożliwia przeprowadzenie turnieju w systemie znanym nam z poprzednich lat. Serdecznie dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem, który na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń organizowanych w naszej placówce. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się wrócić do tej inicjatywy i ją zrealizować.

 

Organizatorki konkursu:

Dorota Grzesiak, Barbara Będkowska

 

 

Wojewódzki Konkurs o Życiu i Twórczości H. Sienkiewicza - regulamin 2021 (2)

 

 

Wojewódzki Konkurs o Życiu i Twórczości H. Sienkiewicza 2021 pismo przewodnie Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele Drodzy Uczniowie

Ze względu na pomyłkę w ubiegłym tygodniu przesłany został  do Waszej Placówki błędny Regulamin Wojewódzkiego Konkursu    o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Dziś ponownie przesyłamy, tym razem już prawidłowy, Regulamin wraz z załącznikami. Prosimy o zapoznanie się z nim.

Za pomyłkę i zamieszanie gorąco przepraszamy.

Regulamin konkursu jest dostępny poniżej: 

                                           

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

 

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu  (32) 67-41-750.

 

 

 

 

Wyniki konkursu

konkurs151220

Konkurs ON-LINE

konkurs2

REGULAMIN


 

Konkurs

konkursswi1

Konkurs pszczoły

REGLAMIN KONKURSU

"Edukacja ekologiczna o pszczołach"

dla uczniów klas VI-VIII Szkoła Podstawowych na terenie 
Miasta i Gminy Siewierz

.:REGULAMIN:.

 

http://www.gkp-siewierz.pl/?page_id=431

pszczoly

Twoja ulubiona opowieść biblijna

Twoja ulubiona opowieść biblijna

 

Przez wzgląd na olbrzymie zainteresowanie konkursem, Centrum Rozwoju Lokalnego informuje o wydłużeniu terminu zgłaszania prac konkursowych, które można nadsyłać do 19 czerwca 2020r.

Zaproszenie do udziału w konkursie:

Centrum Rozwoju Lokalnego we współpracy z Tygodnikiem Katolickim "Niedziela" i wydawnictwem Ewerro sp. z o.o. zaprasza do udziału w VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pn. "Twoja ulubiona opowieść biblijna". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Konkurs rokrocznie uzyskuje większe uznanie, co przekłada się na rosnącą liczbę uczestników. W poprzedniej edycji Konkursu zgłoszonych zostało kilka tysięcy prac wykonanych przez dzieci z całej Polski.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej obrazującej ulubioną scenę ze Starego lub Nowego Testamentu. Konkurs łączy w sobie cechy konkursu plastycznego z propagowaniem wiedzy o Piśmie Świętym. Na laureatów czekają ciekawe nagrody, na czele z publikacją 12 (4 z każdej kategorii wiekowej) nagrodzonych prac w wyjątkowym kalendarzu na rok 2021.

Zwieńczeniem konkursu będzie wydanie kalendarza "Twoja ulubiona opowieść biblijna" na 2021, w którym zamieszczonych zostanie 12 nagrodzonych prac (4 z każdej kategorii wiekowej). Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony na realizację prorodzinnych inicjatyw społecznych  

Zgłoszona praca musi być wykonana na papierze w formacie A4, w orientacji poziomej. Prace konkursowe należy przesyłać do 19 czerwca 2020r. (prace wysłane tego dnia również zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie) na adres Centrum Rozwoju Lokalnego, ul. Zaparkowa 23, 42-400 Zawiercie lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 7.00-15.00 pod wskazany adres.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na oficjalnej stronie: crl.org.pl/tuob

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: Janetta Kołodziejczyk

tel. 881 331 522, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zachęcamy do śledzenia profilu konkursu na Facebooku, gdzie publikowane będą najważniejsze informacje dotyczące tegorocznej edycji.

Profil na Facebooku: facebook.com/KonkursTUOB

Prosimy o oznaczanie wszystkich wpisów w mediach społecznościowych hasztagiem #TUOB2020    

konkrer

Konkurs15-05

KonkursPlastyczny15-05

Konkursy Wielkanocne

KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Magdalena Krawczyk (klasa II)

Maria Jędrzejewska (klasa III)

otrzymują dwie równorzędne nagrody
w konkursie na pisankę. Dziękujemy za wzięcie udziału. Gratulujemy!

 

 


 

KONKURS PLASTYCZNY

                   „WIOSENN E KWIATY”

 

KACPER SORNIK – UCZEŃ KLASY VB otrzymuje główną nagrodę w konkursie Samorządu Uczniowskiego Wiosenne kwiaty. GRATULUJEMY!

 


 

Odwołania konkursu o Sienkiewiczu

 

Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy!

 

 

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją wynikającą ze stanu epidemii,

ogłoszony przez ZSP w Żelisławicach

Wojewódzki Konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

zostaje odwołany.

 

Przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

 

Organizatorzy konkursu.

 

 

pisanka

konkurspisanka

Regulamin XVIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego

 

 

Regulamin XVIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem

„W świecie bogów i herosów greckich”

dla uczniów szkół podstawowych.

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach, ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz.

Adresaci konkursu:

I kategoria wiekowa:

uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;

II kategoria wiekowa:

uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych.

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- poznawanie wybranych mitów rzymskich,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Etapy konkursu:

 

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w poszczególnych szkołach. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników z każdej kategorii wiekowej. Laureaci będą tworzyli dwie drużyny i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.

Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 16 kwietnia 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.

Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Literatura:

Zakres materiału obejmuje wiadomości związane z mitologią Greków i Rzymian objęte podstawą programową z języka polskiego i historii szkoły podstawowej.

Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Królestwo morza”, „ Królestwo piekieł”, Bóstwa doli i spraw ludzkich”, „ Bohaterowie”, „ Historia wojny trojańskiej”, część druga- Rzym; „ Bóstwa ziemi, pól, lasów i źródeł”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich i rzymskich znajdujące się w lekturze).

Markowska Wanda. Mity Greków i Rzymian. Wyd. VI. Warszawa: Iskry, 1990, ISBN 83 207 1359 5 ( Wierzenia Rzymian – „ Bóstwa ziemi, pól i urodzaju”, „Bóstwa rzek, źródeł i lasów”, Podanie rzymskie- „Romulus i Remus”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów rzymskich znajdujące się w lekturze).

Mapa fizyczna starożytnej Grecji i Rzymu.

Nagrody:

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska, mgr Małgorzata Szczotarska.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczną lub faksem

do 7 kwietnia 2020 r.

Adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

42-470 Siewierz

tel./ faks 32/67-41-750

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regulamin XVIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego