W świecie bogów i herosów greckich

Regulamin XVI Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem

„W świecie bogów i herosów greckich”

dla uczniów szkół podstawowych

 

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach, ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz.

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- poznawanie wybranych mitów rzymskich,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Etapy konkursu:

 

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w poszczególnych szkołach. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.

Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 24 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.

Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Literatura:

Zakres materiału obejmuje wiadomości związane z mitologią Greków i Rzymian objęte podstawą programową z języka polskiego i historii szkoły podstawowej.

Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Narodziny świata”, „Bogowie światła i powietrza”, „Bóstwa doli i spraw ludzkich”, część druga- Rzym; „Naczelni bogowie”, „Legendy rzymskie”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich i rzymskich znajdujące się w lekturze).

Markowska Wanda. Mity Greków i Rzymian. Wyd. VI. Warszawa: Iskry, 1990, ISBN 83 207 1359 5 ( Wierzenia Greków – „Bogowie Olimpu- Dzeus, potomstwo Dzeusa, Hera, Hestia, Atena, Demeter i Kora, Afrodyta, Apollo, Artemis, Hefajstos, Hermes, Posejdon, Ares, Hades”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów rzymskich znajdujące się w lekturze).

Mapa fizyczna Grecji.

 

 

 

Nagrody:

 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska, mgr Małgorzata Szczotarska.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do 11 maja 2018 r.

Adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

42-470 Siewierz

tel./ faks 32/67-41-750

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu , karta zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne  .:TUTAJ:.

W świecie bogów i herosów greckich (2)

Regulamin XVI Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem

„W świecie bogów i herosów greckich”

dla uczniów szkół podstawowych

 

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach, ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz.

Adresaci konkursu:

Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- poznawanie wybranych mitów rzymskich,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Etapy konkursu:

 

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w poszczególnych szkołach. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.

Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 24 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.

Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Literatura:

Zakres materiału obejmuje wiadomości związane z mitologią Greków i Rzymian objęte podstawą programową z języka polskiego i historii szkoły podstawowej.

Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Narodziny świata”, „Bogowie światła i powietrza”, „Bóstwa doli i spraw ludzkich”, część druga- Rzym; „Naczelni bogowie”, „Legendy rzymskie”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich i rzymskich znajdujące się w lekturze).

Markowska Wanda. Mity Greków i Rzymian. Wyd. VI. Warszawa: Iskry, 1990, ISBN 83 207 1359 5 ( Wierzenia Greków – „Bogowie Olimpu- Dzeus, potomstwo Dzeusa, Hera, Hestia, Atena, Demeter i Kora, Afrodyta, Apollo, Artemis, Hefajstos, Hermes, Posejdon, Ares, Hades”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów rzymskich znajdujące się w lekturze).

Mapa fizyczna Grecji.

 

 

 

Nagrody:

 

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska, mgr Małgorzata Szczotarska.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do 11 maja 2018 r.

Adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

42-470 Siewierz

tel./ faks 32/67-41-750

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin konkursu , karta zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne  .:TUTAJ:.

Wojewódzki Konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Henryka Sienkiewicza 2018 r. - zaproszenie do udziału (3)

Logo Sienkiewicz    Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, Nauczyciele, Uczniowie

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach  oraz organizatorzy gorąco zapraszają do udziału w Wojewódzkim Konkursie o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza skierowanym   do uczniów klas II-III gimnazjum oraz Powiatowym Konkursie o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza skierowanym do uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości Henryka Sienkiewicza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych.

 

Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są pod numerem telefonu (32) 67-41-750.

 

Regulaminy są dostępne poniżej: 

Regulamin Powiatowego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

 

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza dla Uczniów Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 2017

wojewodzki

REGULAMIN POWIATOWEGO O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA 2017

powiatowy

Regulamin XV Powiatowego Konkursu Mitologicznego

Regulamin XV Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem

„W świecie bogów i herosów greckich”

dla uczniów szkół podstawowych

 

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach, ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz.

Adresaci konkursu:

Uczniowie  klas IV-VI szkół podstawowych.

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- poznawanie wybranych mitów rzymskich,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Etapy konkursu:

 

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w poszczególnych szkołach. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.

Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 12 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.

Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Literatura:

Zakres materiału obejmuje wiadomości związane z mitologią Greków objęte podstawą programową z języka polskiego i historii szkoły podstawowej.

Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Narodziny świata”, „Bogowie olimpijscy”, „Bohaterowie”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich znajdujące się w lekturze).

Parandowski Jan. Wojna trojańska. Warszawa: Iskry, 1958.

Markowska Wanda. Mity Greków i Rzymian. Wyd. VI. Warszawa: Iskry, 1990, ISBN 83 207 1359 5 ( Wierzenia Rzymian – „Najdawniejsi bogowie Rzymu”, „Geniusze, Lary i Penaty”, „ Jupiter- Jowisz”, Mars”, „Kwirynus”, „Westa”, „Herkules” ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów rzymskich znajdujące się w lekturze).

 Mapa fizyczna Grecji.

 

Nagrody:

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska, mgr Małgorzata Szczotarska.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do 08 maja 2017 r.

Adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

 42-470 Siewierz

tel./ faks 32/67-41-750

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.:POBIERZ ZGŁOSZENIE:.


Konkurs Mitologiczny 2016

mitologiczny

Konkurs Związany z osobą Henryka Sienkiewicza 2016

powiatowy


wojewodzki

Zaproszenie do udziału w XVII Gminnym Konkursie Ortograficznym klas III

 

Szkoła Podstawowa

 

im. Henryka Sienkiewicza

 

w Żelisławicach

 

ZAPRASZA

do udziału w

XVII Gminnym Konkursie Ortograficznym klas III

o tytuł „MISTRZA ORTOGRAFII

Konkurs odbędzie się 01 marca 2016r. o godz. 9.00

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia udostępnione są                  do pobrania w zakładce Konkursy

Organizatorzy:

mgr Ilona Ludwik

mgr Beata Sarnecka

mgr Małgorzata Szczotarska

mgr Jolanta Machura

MISTRZA ORTOGRAFII KLAS III


REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
O TYTUŁ
„MISTRZA ORTOGRAFII KLAS III”

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas III szkół podstawowych gminy Siewierz.

2. Każdą szkołę reprezentuje dwóch uczniów z klas III, którzy zwyciężyli eliminacje klasowe lub szkolne.

3. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 09 lutego 2016r.

Adres korespondencyjny:
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach
ul. Przyszłości 9 42-470 Siewierz
tel/fax. 0- 32/67-41-750

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
- I etap – pisanie dyktanda;
- II etap – test, który składał się będzie między innymi z:
krzyżówki, tekstu z lukami, zagadek i rymowanek.

5. Komisję konkursową tworzą organizatorzy oraz jedna osoba wylosowana spośród przybyłych nauczycieli.

6. Komisja konkursowa sprawdza prace, sporządza protokół i ustala listę laureatów.

7. Komisja ocenia prace według kryteriów:
a. błąd pierwszorzędny: ó, u, rz, ż, h, ch, wielka – mała litera;
b. błąd drugorzędny: pisownia łączna i rozłączna, zmiękczenia, pisownia ą i ę;
c. w końcowej punktacji dwa błędy drugorzędne lub cztery błędy interpunkcyjne równe będą jednemu błędowi pierwszorzędnemu.

8. Komisja przewiduje „dogrywkę” w przypadku, gdy niemożliwe będzie wyłonienie tylko jednego miejsca I, II lub III.

9. Na zwycięzców konkursu czekają atrakcyjne nagrody.

10. Po zakończeniu konkursu prace uczniów będą do wglądu opiekunów.

11. Regulamin jest ostateczny i nie podlega zmianom.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz wzory oświadczeń dostępne na stronie internetowej szkoły www.zspz.edu.pl

POBIERZ - Karta zgłoszeniowa

POBIERZ - Regulamin

 

Konkurs plastyczno-literacki „Policja przyszłości”

 

 

Szanowni uczniowie i rodzice!


Zapraszamy wszystkie dzieci do udziałuw bezpłatnym
konkursie plastyczno-literackim„Policja przyszłości”.
Konkurs jest organizowany przezKomendę Główną Policji
w Warszawie oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy
Radiowych z Poznania.

SPiDR jest koordynatorem kampanii edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży, m.in.Zachowaj Trzeźwy Umysł
iOdpowiedzialny Kierowca.

ZADANIE KONKURSOWE:
Opisanie/narysowanie, jak będzie wyglądać policja
w przyszłości.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE:
Każde dziecko ze szkoły podstawowej oraz gimnazjalnej.

Konkurs można zorganizować podczas półkolonii,
obozów, festynów, warsztatów młodzieżowych.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC:
do 31 sierpnia 2015

GDZIE WYSŁAĆ PRACE:
Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych
w Poznaniu, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. Na kopercie
dopisać: „Policja przyszłości”.

NAGRODY:
Tablety i aparaty fotograficzne

SZCZEGÓŁY KONKURSU:
www.trzezwyumysl.pl/policjaprzyszlosci

 

 

 

KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

 

 

 

KONKURS NA PISANKĘ

WIELKANOCNĄ

 

 

      Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi.

     Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek.

Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum ZSP w Żelisławicach.

  2. Należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną 1 pisankęwielkanocną w dowolnej technice.

  3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.

  4. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

  5. Oceny prac dokona jury powołane przez Samorząd Uczniowski.

  6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali upominki.

  7. Prace dostarczyć należy do 23 marca 2015r. do p. M. Ziai.

  8. Pisanka powinna być zapakowana w pudełeczko i opisana na odrębnej kartce: imię i nazwisko autora, klasa.

  9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas apelu wielkanocnego.

                                                                       Samorząd uczniowski

                                                        ZSP w Żelisławicach

 

 

 

 

 

 

Konkurs na najpiękniejszą PALMĘ WIELKANOCNĄ

UWAGA!

Dyrektor Zespołu

 ogłasza konkurs

na najpiękniejszą

 

PALMĘ WIELKANOCNĄ

 

Palmy będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:

I- III SP, IV-VI SP oraz I-III G.

Technika zdobienia- dowolna

Wysokość palmy – ok 1 m

Prace należy oddawać wychowawcom klas

w terminie do 30 marca 2015r. 

 

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich” dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem

„W świecie bogów i herosów greckich"

dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

Czytaj więcej: Regulamin XIII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem „W...

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

REGULAMIN
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ
HENRYKA SIENKIEWICZA
DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
OGŁOSZONEGO PRZEZ
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ŻELISŁAWICACH

Czytaj więcej: REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU ZWIĄZANEGO Z OSOBĄ HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW...