Konsultacje

„Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”

 

525x221

 

23 września uczniowie klasy VIII naszej szkoły wzięli udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Organizatorem wydarzenia był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. Przedsięwzięcie miało za zadanie zaangażowanie i zrzeszenie polskich organizacji młodzieżowych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw patriotycznych oraz zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone były na sześć obszarów tematycznych. „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Uczestnicy spotkania, ze względu na ogromne zainteresowanie byli podzieleni na aż cztery tury konsultacyjne, które zostały zaplanowane kolejno na godziny: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Nasi ósmoklasiści mieli możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” w trzech wybranych przez siebie obszarach: „Rynku pracy i przedsiębiorczości”, „Ekologii i klimatu” oraz „Zdrowia i sportu”.

Całe wydarzenie, nie tylko daje szansę młodym wpłynąć na przyszłość naszego narodu, ale również pozwoliło na doszlifowanie umiejętności dyskusji oraz pracy zespołowej. Dla uczniów naszej szkoły było też dużym wyróżnieniem i niezapomnianą przygodą, że mogli wziąć udział w takim przedsięwzięciu. To pierwszy krok w dorosłość i korzystanie z możliwości wypowiadania się na większym forum.

Aleksandra Buła

 

 

 

 

Trzecioklasiści

podjęli gimnastyczne wyzwanie

 

Gimnastyczne wyzwanie 1  Gimnastyczne wyzwanie 2

 

 

W ostatnim tygodniu lutego uczniowie klasy III SP przystąpili do gimnastycznego wyzwania Roar Adventure  z programu kreatywnej gimnastyki. Zadanie miało zaktywizować dzieci do ruchu, zaszczepić pasję do zdrowego stylu życia i pobudzić kreatywność. Zajęcia prowadzone były w formie opowieści ruchowo-rozciągającej ubranej w barwną muzykę i efekty dźwiękowe. Przez trzy dni Lew Lolek zapraszał dzieci do przeżycia wspólnej przygody.

Dla wszystkich uczestników konkursu Lolek przygotował kolorowankę z podziękowaniem rodem z Dzikiego zachodu oraz gimnastyczna gwiazdę szeryfa. Mamy nadzieję, że Lolek dał dużo radości Naszym Trzecioklasistom i zachęcił do aktywnego spędzania czasu.

 

Aleksandra Buła, Justyna Felis

Gimnastyczne wyzwanie 3

 

 

 

 

 

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna

„Wirusoochrona”
z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

  Wirsuochrona kl. 2

Wirsuochrona kl. 3      Wirsuoochrona kl. 1 

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania w naszej szkole zostały przeprowadzone przez nauczycieli klas I-III i poruszały następujące zagadnienia:

 • prawidłowa higiena rąk;
 • podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
 • podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
 • inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją, plakatami, ulotkami i innymi ciekawymi materiałami edukacyjnymi, wykonali plakaty, rozwiązywali krzyżówki i przede wszystkim stosowali zasady higieny w celu budowania i wyrabiania wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę.  

#lekcjaHIGIENY

#wirusoochrona

Opracowanie Alicja Nimirska 
na podstawi informacji 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

 

 

 

 

 

progdlaszk

Film promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=tnUS-CriF0s&feature=youtu.be

„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

Materiały edukacyjne:

https://www.programdlaszkol.org/

Propozycje materiałów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach wychowawczych zostały przekazane wychowawcom klas

Przygotowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

progdlaszk

Film promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=tnUS-CriF0s&feature=youtu.be

„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

Materiały edukacyjne:

https://www.programdlaszkol.org/

Propozycje materiałów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach wychowawczych zostały przekazane wychowawcom klas

Przygotowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

smog

        Informujemy o udzieleniu przez Województwo Śląskie pomocy rzeczowej w postaci 2 oczyszczaczy powietrza dla Publicznego Przedszkola w Żelisławicach. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „MOGĘ ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” – II edycja, współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

loga1


 

 

 

Zielona Pracownia powstanie

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

Jak informuje WFOŚiGWw Katowicach 58 Zielonych Pracowni powstanie w placówkach oświatowych województwa śląskiego dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To efekt rozstrzygniętego konkursu „Zielona Pracownia’ 2020”. Na konkurs wpłynęły 104 wnioski. Łączna suma dofinansowania na budowę wszystkich pracowni wynosi ponad 1,7 mln zł.

Wśród szkół, które uzyskały środki finansowe w przedmiotowym projekcie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, który uzyskał wsparcie finansowe w kwocie 30 000 tys. zł. Całkowita wartość projektu w ZSP w Żelisławicach wynosi 42 480zł ( wkład własny zapewniony przez gminę Siewierz to 12 480 zł).Autorką projektu i jego koordynatorem jest Pani Alicja Nimirska- nauczyciel przyrody, biologii i matematyki w naszej placówce.

Celem konkursu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych i chemiczno-fizycznych. W konkursie mogły wziąć udział placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym te, nagrodzone we wcześniejszym konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2020”. Nadesłano 104 zgłoszenia, spośród których wyłoniono 58 najlepszych. Na stworzenie ciekawego i ekologicznego miejsca nauki w placówce oświatowej, można było uzyskać do 30 tys. zł dotacji.

W naszej miejscowości mieszkają ludzie z pasją do pszczelarstwa. Aktywnie działają w Gminnym Kole Pszczelarzy. Chętnie odwiedzają naszą szkołę oraz zapraszają uczniów na spotkania w pasiece, gdzie edukacja idzie w parze z przygodą i kształtowaniem postaw proekologicznych. Uczniowie mieli okazję poznać wiele faktów i ciekawostek oraz posmakować miodu przy okazji realizowanego przez Gminę Siewierz programu „Pszczoły dla nas my dla pszczół”. Zainspirowani tymi pożytecznymi i pracowitymi owadami postanowiliśmy naszą zieloną pracownię zaprojektować, kierując się motywem, któremu będą przewodziły pszczoły-stąd nazwa projektu „ Pszczoły pracują i inspirują”. Pojawi się on w elementach wystroju i wyposażenia naszej sali. Zawieszone zostaną półki w kształcie sześciokątów, tworząc fragment plastra miodu. Na półkach znajdą się najciekawsze prace będące efektem konkursu, który zamierzamy ogłosić pod hasłem – „Pszczoła – praca przestrzenna”, ponadto wyeksponowane zostaną elementy związane z pszczelarstwem, min. wyroby z wosku pszczelego, fragmenty plastrów miodu. Na specjalnym stojaku znajdą się ciekawostki, zdjęcia foldery, zagadki dotyczące pszczół i pszczelarstwa, do których każdy uczeń będzie miał nie tylko dostęp, ale będzie mógł współtworzyć.

Adresatami zadania są uczniowie naszej szkoły. Będą uczestniczyć w zajęciach, których cele i treści zrealizowane zostaną przy użyciu odpowiednio dobranych, nowych zestawów pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego.  

W pracowni systematycznie prowadzone będą:

 • lekcje przyrody w kl. IV
 • lekcje biologii w kl. V-VIII
 • spotkania koła przyrodniczo-ekologicznego.

Ponadto wybrane zajęcia z innych przedmiotów nauczania, kół zainteresowań i zajęć                            z wychowawcą skorelowane z tematyką przyrodniczo-ekologiczną.

            Nasza szkoła od wielu lat współpracuje z CEO w Warszawie. W ramach współpracy wdrażamy programy edukacyjne i wzbogacamy warsztat pracy o ciekawe metody pracy z uczniami i materiały edukacyjne. Na zajęciach w Zielonej Pracowni nauczyciele skorzystają z bogatej bazy scenariuszy, kart pracy, filmów i prezentacji udostępnionych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z zakresu edukacji ekologicznej https://ekologia.ceo.org.pl/publikacje podczas wybranych lekcji np. geografii, matematyki, j. polskiego, zajęć bibliotecznych, zajęć świetlicowych, j. obcych, zajęć z wychowawcą, etyki, religii, fizyki, chemii, .

Z uwagi na możliwość skorzystania ze znajdujących się obok sali materaców i ławeczek oraz łatwej aranżacji przestrzeni z zajęć w Zielonej Pracowni będą mogli skorzystać uczniowie klas I-III oraz grupy przedszkolne. Między innymi będą to zajęcia w oparciu o:

 • filmy edukacyjne z serii „Z kamerą wśród pszczół” 
 • filmy edukacyjne z serii „Wędrówki Skrzata Borówki”
 • obserwacje mikroskopowe, obserwacje przy użyciu lupy lub lornetek
 • doświadczenia i obserwacje wynikające z podstawy programowej i wykraczające poza podstawę programową, dla których w Zielonej Pracowni znajdą się odpowiednie warunki pracy i pomoce dydaktyczne dla najmłodszych.

Zielona Pracowania „Pszczoły pracują i inspirują” wykorzystywana będzie ponadto do

 • realizacji projektów
 • pokazów, wystaw, prezentacji, kolejnych edycji festiwalu nauki, konkursów, spotkań z pasjonatami przyrody
 • tworzenia tematycznych pokojów zagadek.

Zielona Pracowania „Pszczoły pracują i inspirują” jest zadaniem polegającym na utworzeniu miejsca przychylnego uczniom do zdobywania wiedzy i umiejętności, tak aby proces dydaktyczny kojarzył się z odkrywaniem, doświadczaniem, dociekaniem i samodzielnym poznawaniem świata przyrodniczego i praw, które nim kierują. W pracowni planujemy realizację podstawy programowej, przede wszystkim z biologii i przyrody oraz lekcje wykraczające poza podstawę programową. Znajdą tu również miejsce zajęcia koła przyrodniczo-ekologicznego oraz wybrane zajęcia o tematyce przyrodniczej skorelowane z innymi przedmiotami nauczania i kołami zainteresowań, dla których klimat i wyposażenie Zielonej Pracowni stanie się istotnym elementem sprzyjającym nauce i realizacji pasji poznawczych. Pracowania pozwoli na prowadzenie systematycznej działalności ekologicznej, w tym na propagowanie działań i postaw z zakresu ochrony środowiska w zakresie lokalnym i globalnym. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły skorzystają z możliwości przeprowadzania obserwacji przy użyciu lornetki, lupy i mikroskopu, oglądania interesujących filmów przyrodniczych oraz udziału w dedykowanych im zajęciach edukacyjnych. Gościnnie do pracowni zawitają dzieci z przedszkola wchodzącego w skład naszej placówki. Uczestnicy koła przyrodniczo-ekologicznego przygotują dla nich ciekawe zajęcia.

Mamy nadzieję, że zaprojektowana zielona pracowania będzie służyć rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, ich kreatywnemu rozwojowi oraz stosowaniu w praktyce zdobytych wiadomości i umiejętności. W efekcie staną się młodymi ludźmi, którzy patrząc w sposób naukowy dostrzegą piękno świata przyrody i świadomie będą dbać o jego zachowanie, kierując się proekologicznymi wyborami i postawami.

                                                                                              Oprac. E. Stelmach i A. Nimirska

 

 

 

 

 

 

logo mFundacja

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

realizuje projekt dofinansowany

przez Fundację mBanku.

Ogólnopolski Program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi. W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację Fundacja mBanku przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach. Wniosek opracowany przez nauczycielkę Alicję Nimirską uzyskał grant w wysokości blisko 6000zł.
Dofinansowanie umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji  i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami  i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach opiekę nad zespołami projektowymi objęły nauczycielki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska.

W październiku i listopadzie odbyły się happeningi pt. „Spotkania z matematyką”.  Zespoły uczniowskie z klasy siódmej i klasy ósmej (a w grudniu dodatkowo z klasy trzeciej gimnazjum) przygotowują i przeprowadzają  zajęcia warsztatowe dla rówieśników oraz młodszych kolegów i koleżanek.  Kolejne spotkania wzbogacane są o nowe eksperymenty i zadania. Obok rozwijania sprawności rachunkowej, wyobraźni przestrzennej i spostrzegawczości,  uczestniczy doskonalą umiejętność stawiania i weryfikowania hipotez.  Rozwiązują zadania, quizy i łamigłówki matematyczne w tym interaktywne z użyciem tabletu. Budują figury przestrzenne, układają tangramy, domina, tworzą siatki brył. W ramach uzyskanego dofinansowania z Fundacji mBanku obok zakupionych w październiku klocków „Reko”, siatek brył, tangramów, układanek Bamp, tabletu, tabliczek, bogatego zestawu książek, łamigłówek, domin matematycznych pojawiły się w listopadzie systemy PUS, liczmany, układanki ułamkowe i wiele innych ciekawych pomocy, dzięki którym „Spotkania z matematyką” cieszą się dużym zainteresowaniem.  Bogaty zestaw artykułów biurowych np. flipchart, białe i różnokolorowe kartki, tajemniczy tajnopis rozbudzają dodatkowo kreatywność uczniów. Sukces zmotywował zespoły projektowe do dalszej pracy. Planują już kolejne wydarzenie, podczas którego zrealizują nowe pomysły. Będzie tworzenie kolorowych posterów i lapbooków, stosowanie QR kodów, porównywanie tradycyjnych pomiarów np. za pomocą taśm mierniczych z pomiarami dokonywanymi przy użyciu aplikacji mobilnych.  

Dzięki dotacji Fundacji mBanku działa edukacyjna platforma Moodle, dla laureatów konkursu „Rachmistrz” przygotowane zostały dyplomy i nagrody, a uczniowie klas VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w matematycznych zajęciach edukacyjnych w Pałacu Młodzieży w Katowicach. Projekt zakończy się w grudniu, jednak zakupione pomoce i materiały będą nadal służyć rozwijaniu zainteresowań matematycznych dzieci  i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkonego w Żelisławicach.

.

Alicja Nimirska

projekt matematyczny - listopad 2018 1

 

projekt matematyczny - listopad 2018 2

 

projekt matematyczny - listopad 2018 3