PROCEDURA DIAGNOZOWANIA I WYDAWANIA OPINII I INFORMACJI

Procedura_diagnozowania_i_wydawania_opinii_i_informacji.pdf

 


 

 

Akademia Czerniaka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Żelisławicach 2022/2023

         Chociaż zainteresowanie czerniakiem rośnie, to świadomość Polaków na jego temat jest wciąż niska. Aby w jeszcze większym stopniu upowszechnić wiedzę o tym nowotworze, Akademia Czerniaka zainaugurowała program profilaktyczno-edukacyjny „Znamię! Znam je?”.

W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny przystępujemy do realizacji kampanii. W ramach realizacji zadań: opracujemy dla uczniów materiały edukacyjno-informacyjne, a także przeprowadzimy w klasach VIII zajęcia edukacyjno-profilaktyczne związane z tematem przewodnim kampanii. W czasie zajęć edukacyjnych uczniowie dowiedzą się m.in. o tym:

 • co to jest czerniak skóry, poznają cechy charakterystyczne czerniaka określone w kategoriach ABCDE,
 • dowiedzą się kto jest w grupie ryzyka zachorowania na czerniaka,
 • zdobędą informacje o konieczności i roli regularnego wykonywania samooceny skóry,
 • poznają tzw. Złote Zasady ochrony przed czerniakiem.

Materiały opracowała: Agnieszka Sieradzka Szkolnym koordynator Kampanii

czerniak_ulotka_2019.cdr.pdf

plakat_czerniak_2019.cdr.pdf

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych                                                                                  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

           Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza               o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz organizacji pozarządowych  przeprowadziliśmy w szkole w dniach 12 – 16 września 2022r. „Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych”.

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych było przekazywanie wiedzy               i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwoliła na przeprowadzenie w klasach IV – VIII, na zajęciach wychowawczych               i zajęciach z pedagogiem szkolnym, lekcji na temat historii i wartości szczepień.                                         Lekcje przeprowadzono w oparciu o materiały opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W ramach kampanii przygotowano także gazetkę informacyjną dla uczniów zawierającą informacje na temat możliwości szczepień i jej zasadności, także w języku ukraińskim.

Materiały informacyjne przygotowane przez GIS w przystępny sposób opisują m.in. objawy, sposoby zakażenia i powikłania chorób zakaźnych. Przybliżają także rolę szczepień ochronnych w zapobieganiu błonicy, krztuścowi, odrze, ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (poliomyelitis), wirusowemu zapaleniu wątroby typu A.

Materiały zostały opracowane w języku polskim oraz ukraińskim i są skierowane m.in. do rodziców dzieci z Ukrainy. Celem działań informacyjno-edukacyjnych prowadzonych przez GIS jest utrzymanie stabilnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju.

Міністерство освіти і науки закликає ознайомитися з інформаційними матеріалами, підготовленими Головною санітарною інспекцією. Вони стосуються профілактики інфекційних захворювань, таких як: дифтерія, кашлюк, кір, гострий поширений дитячий параліч (поліомієліт) і гепатит А, а також вакцинації проти COVID-19.   Матеріали підготовлені польською та українською мовами.

Інформаційні матеріали, підготовлені Головною санітарною інспекцією, доступно описують, серед іншого,  симптоми, способи зараження та ускладнення інфекційних захворювань.  Вони також представляють роль профілактичних щеплень у профілактиці дифтерії, кашлюку, кору, гострого дитячого паралічу (поліомієліту) та гепатиту А.

Матеріали підготовлені польською та українською мовами і спрямовані, зокрема, на батьків дітей з України. Метою інформаційно-просвітницької діяльності Головної санітарної інспекції є підтримання стабільної епідеміологічної ситуації в нашій країні.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/profilaktyka-chorob-zakaznych--materialy-informacyjne-gis

W oparciu o materiały Kampanii zawarte na stronie internetowej MEiN informację przygotowała:

                                                     szkolny koordynator kampanii: Agnieszka Sieradzka

 

A4___covid-19_ua.pdf

A4___wzw_salmonella_ua.pdf

GRYPA_a_Dzieci_ulotka.pdf

GRYPA_a_Seniorzy_ulotka.pdf

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia jako Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2008 r. Jego celem jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie.

         Autyzm jest zaburzeniem rozwoju związanym z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego. To choroba nieuleczalna, jednak przy odpowiednich metodach terapeutycznych można zmniejszyć jej nasilenie. Jeszcze niedawno uważano, że autyzm dotyczy głównie chłopców – był diagnozowany u nich niemal cztery razy częściej niż u dziewcząt. Stąd też symbolicznym kolorem autyzmu stał się kolor niebieski. Najnowsze badania pokazują jednak, że autyzm w takim samym stopniu dotyka mężczyzn, jak i kobiet.

         Organizatorem i pomysłodawcą kampanii propagującej wiedzę na temat autyzmu w Polsce jest Fundacja Jaś i Małgosia. Zrzesza ona rodziców   i opiekunów dzieci z autyzmem, jak również osoby dorosłe z tą niepełnosprawnością.                                                                                                              Gminnym organizatorem Kampanii jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Siewierzu. 1 kwietnia, ponieważ 2 kwietnia wypadł w tym roku w sobotę, uczniowie przyszli do szkoły pod hasłem „bądź niebieski-włóż niebieski element ubioru”.  W czasie zajęć z wychowawcą klasy uczniowie klas młodszych mieli okazję bliżej poznać problemy osób żyjących z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu oglądając krótki film przygotowany przez szkolnego koordynatora kampanii P. Agnieszkę Sieradzką – pedagoga szkolnego.

         Celem akcji jest zwiększenie świadomości społecznej na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na potrzebę większej empatii i tolerancji dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Kampania przyczynia się również do kształtowania właściwych postaw prospołecznych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

         Za umożliwienie udziału w Kampanii serdecznie dziękujemy pracownikom Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Siewierzu.  Za pomoc i współpracę w realizacji Kampanii na terenie Szkoły serdecznie dziękuję wychowawcom klas młodzych: Pani Beacie Sarneckiej, Pani Annie Pastwie, Pani Jolancie Machurze.        

Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

 

DSC00405

DSC00399

DSC00403

 

„Może jestem niepełnosprawny ale niepełnosprawność nie jest mną”

         W bieżącym roku szkolnym włączyliśmy się do udziału w kampanii edukacyjno-społecznej mającej na celu zmianę postrzegania osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie postawy społecznej akceptacji i szacunku. Zadaniem kampanii jest także aktywizowanie osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym.

Kampania „Może jestem niepełnosprawny ale niepełnosprawność nie jest mną” organizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie z siedzibą w Siewierzu oraz Stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc w Siewierzu adresowana jest przede wszystkim do mieszkańców społeczeństwa Miasta i Gminy Siewierz.

Adresatami Kampanii są trzy grupy odbiorców, w tym:

 • Rodzice dzieci, dla których przygotowano broszurę informacyjną „Moje niepełnosprawne dziecko i co dalej”, a także zorganizowanie bezpłatnych konsultacji specjalistów pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.
 • Nauczyciele, dla których zorganizowano szkolenie „Uczeń niepełnosprawny w szkole”, a także robocze spotkanie edukacyjne, mające na celu wymianę doświadczeń i spostrzeżeń z pracy z wychowankiem niepełnosprawnym w szkole.
 • Dla dzieci zorganizowano 2 aktywności, w tym: włączenie się do obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa i włączenie się do obchodów

Światowego Dnia Świadomości o autyzmie.                   W ramach tej drugiej aktywności uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyli w zajęciach i będą wykonywali konkursowe prace plastyczne.

Poniżej zamieszczam linki do ciekawych filmów adresowanych dla dzieci młodszych i uczniów SP podnoszące tematykę problemów osób z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu i zachęcam do ich obejrzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=5n93mDQ8080

https://www.youtube.com/watch?v=lutqa7xEqv4

Dodatkowo na terenie wybranych placówek z terenu Gminy Siewierz organizowane będą kiermasze charytatywne na rzecz Stowarzyszenia, a także zajęcia integracyjne dla dzieci.

                                                                               Opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

Plakat - kampania społeczna Bank Życzliwych Serc na www page-0001

 

 

Zapraszamy na zdalne zajęcia z pedagogiem:

 

Ćwiczenia relaksacyjne dla dzieci młodszych

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

Rok szkolny 2021/2022 – zmiana od 1 października

Poniedziałek

8.30 – 9.30,

12.55-13.55,

Wtorek

7.30 – 8.30,

Środa

7.30 – 10.20,

12.25 – 14.45,

Czwartek

7.30 – 8.30,

11.55 – 14.45,

Piątek 7.30 – 11.30.


 

Zaburzenia psychosomatyczne – jakie są, objawy, co robić?

somat

Pogorszenie samopoczucia, bóle w różnych częściach ciała, które nie mają konkretnej przyczyny, uczucie zmęczenia, niepokoju, drżące dłonie i serce, które kołacze w piersi tak, jakby miało się z niej zaraz wyrwać. To opis dolegliwości towarzyszących osobom cierpiącym na choroby psychosomatyczne – takie, które mają swoje podłoże w psychice, jednak dają objawy cielesne.

Jak je rozpoznać?

Jak sobie z nimi radzić?

I wreszcie – czy da się wyleczyć bóle somatyczne?

Choroby psychosomatyczne są bardzo dokuczliwe. Mogą znacznie utrudnić człowiekowi normalne funkcjonowanie, a także prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia, np. do depresji. Wiedząc o tym, nie warto ignorować niepokojących symptomów, lecz zmierzyć się z nimi – samodzielnie i przy pomocy psychologa.

Polecam do przeczytania ciekawe informacje zawarte w materiale dostępnym poniżej

https://www.spokojwglowie.pl/zaburzenia-psychosomatyczne-jakie-sa-objawy-co-robic/

Na podstawie artykułu https://www.spokojwglowie.pl/zaburzenia-psychosomatyczne-jakie-sa-objawy-co-robic   materiały opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

stres1

.:czytaj więcej:.

Jak radzić sobie ze stresem?

          Pamiętaj !!!

 

Stres mobilizuje organizm, działa na nas konstruktywnie oraz motywująco i często prowadzi do pozytywnych zmian. Jednak gdy jest zbyt silny i zbyt długo trwa, może szkodzić zdrowiu.

W Można powiedzieć, że dla osób postrzegających stres jako wyzwanie, jest on jak wiatr wypełniający żagle okrętu, na którym wyszkolona załoga potrafi wykorzystać potencjał powiewów, by płynąć szybko. Dla załogi postrzegającej stres jako zagrożenie -  wiatr może budzić niepokój, co z kolei przełoży się na nierozsądne i pochopne decyzje, a w konsekwencji - doprowadzi nawet do zatopienia okrętu.

Fizjologiczne wskaźniki stresu:

Wśród nich: przyspieszony puls, rozszerzenie źrenic, wzmożona potliwość, kołatanie serca, napięcie mięśni rąk i nóg, sztywność karku, suchość w jamie ustnej, ucisk w gardle, pobudzenie psychoruchowe, naprzemienne uczucie gorąca i zimna, gonitwa myśli.i nieb

Psychologiczne wskaźniki stresu:

Wśród nich: rozdrażnienie, podejrzliwość, wrogość, odczuwanie nieokreślonego lęku, ataki złości, apatia, przygnębienie, poczucie osamotnienia, trudności z podejmowaniem decyzji, zachwiane poczucie własnej wartości.

Wskaźniki w zachowaniu:

Wśród nich: zwiększona pobudliwość, tiki nerwowe, impulsywność działania, utrata apetytu lub uczucie ciągłego głodu, zaburzenia snu (bezsenność lub wzmożona senność), nagłe wybuchy gniewu lub płaczu, podatność na wypadki, nadużywanie alkoholu, nadmierne palenie, konfliktowość, brak satysfakcji z wykonywanej pracy, obniżona wydajność.

 

 

nieprzewidywalna pogoda, wrodzy współplemieńcy. W takiej

Jak więc poradzić sobie ze stresem?

1.     Spróbuj pozbyć się dźwięków rozpraszających z otoczenia (remont u sąsiadów, kosiarka za oknem, itp,.)pozbędziesz sięich np. zakładając słuchawki na uszy i słuchając swojej ulubionej muzyki.

2.     Spróbuj określić, czy masz wpływ na to, co się dzieje, a co Cię stresuje. Co może Ci pomóc? Zadaj sobie pytania:

·         Czy ten stres Ci teraz pomaga?  

·         Coś Ci daje stresowanie się? Czujesz się lepiej/mobilizuje Cię to?

·         Czy to, że teraz się stresujesz zmieni coś w Twojej sytuacji? 

·         Czy ten stres coś Ci zabiera? Np. zdolność do logicznego myślenia, zdrowie, możliwość odpoczynku?

3.     Kiedy stwierdzasz, że stres w danych okolicznościach pomaga, mobilizuje, to dobrze. Jeżeli NIE, analizuj sytuację zbierając dowody za i przeciw stresowaniu się, to pomoże Ci się uspokoić.

 1. Uwierz w siebie. Pamiętaj! To, jak o sobie myślisz – dobrze czy źle - zależy w dużej mierze od tego, czego się o sobie nauczyłeś(aś) w życiu. Odwołuj się do swoich doświadczeń, przypomnij sobie, jak wiele razy pokonałeś(aś) trudności. Już w ten sposób możesz wzmocnić wiarę w siebie. Daj więc sobie szansę, przypomnij sobie wszystkie pozytywne uwagi skierowane do Ciebie (pochwały, komplementy), sukcesy (choćby te najmniejsze, jak upragniona 3 z matematyki, albo to, że nauczyłeś(aś) się grać na jakimś instrumencie, albo tworzyć swoje własne programy)... i miej to stale w pamięci.

5.     Poznaj i nazwij swoje uczucia. Przyjrzyj się własnym odczuciom, nazwij je. Zastanów się: czego się obawiasz, co Cię złości? Może boisz się, że zostaniesz oceniony, że krytycznie zareagują Twoi przyjaciele na to, co zrobiłeś(aś), albo myślisz, że nie dasz rady wykonać powierzonego ci zadania? A może idziesz na zabieg/do lekarza i nie wiesz jak będzie wyglądać wizyta, masz ważny egzamin/rozmowę, a nie czujesz się przygotowany. Złościsz się, ponieważ masz za dużo na głowie, myślisz, że nikt nie może Cię odciążyć, i że sam(a) zrobisz to najlepiej?

6.     Traktuj trudności jak wyzwanie.Skoncentruj się na chwili bieżącej – nie martw się na zapas i  zamiast zastanawiać się, co i jak będzie, skup się na działaniu TU i TERAZ. Skoncentruj na tym, na co masz wpływ, odróżniaj sprawy ważne od nieistotnychStawiaj sobie realistyczne cele, a trudne sprawy rozwiązuj po kolei, etapami - jedna po drugiej, zamiast próbować poradzić sobie ze wszystkim naraz. Rozpisz sobie plan działań i bądź dumny(a) z każdego osiągnięcia, bez względu na to, ile czasu Ci to zajmie. Pamiętaj - jeden ogromny cel  może wydawać się nieosiągalny!

7.     Znajdź swój sposób na odpoczynek.Czy wiesz, że Twój organizm może nauczyć się skutecznie odprężyć? Zrób listę rzeczy, które pomagają Ci się relaksować, a później korzystaj z niej. Wyjdź na spacer, pogłaszcz psa, posłuchaj ulubionej muzyki, obejrzyj wprawiający Cię w dobre samopoczucie film, naucz się regulować napięcie oddechem – to nie jest trudne. Wyciszaj zmysły – przebywając wśród zieleni, nad wodą… I śmiej się! Śmiech jest wskazany w każdej ilości - pomaga w rozładowaniu napięcia!

8.     Zadbaj o swoje ciało. Bądź aktywny!  Sport, jak i każda inna aktywność fizyczna (np.: koszenie trawy, odkurzanie, itp.) to proste i skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem. Kondycja fizyczna wpływa na samopoczucie psychiczne, zatem idź pobiegaj, wyjdź na długi spacer, na rower, zrób trening. Będziesz z siebie zadowolony(a). Pamiętaj o zdrowym odżywianiu i zadbaj o wystarczającą ilość snu. Sen relaksuje i jest niezbędny do podejmowania przez Twój mózg codziennej aktywności. 

9.     Skorzystaj z pomocy bliskich lub specjalistów.Jeżeli stwierdzisz, że różne techniki nie działają i nie możesz sam(a) uwolnić się od napięciaskorzystaj z pomocy. Możesz zacząć od rozmowy z zaufaną osobą: rodzicem, przyjacielem. Jest szansa, że samo nazwanie problemu, wypowiedzenie go na głos, obniży jego moc, radykalnie zmieni postrzeganie trudności i wskaże kierunek dalszego działania. Są jednak sytuacje, w których warto skorzystać z porady specjalisty– psychologa lub psychoterapeuty.

Materiał przygotowała: Agnieszka Sieradzka

w oparciu o zasoby:

Polecam do obejrzenia:

https://view.genial.ly/5e9c6d6b9f55700daa4e3402/presentation-stres-ty-tez-mozesz-sobie-z-nim-poradzic

 

 

 

mogła a „wysokich obrotach” mógł sprzyjać w walce z groźnym zwierzęciem, lub w ucieczce przed nim. Mocno bijące serce pozwalało skutecznie ukrwić, a głębokie oddechy zapewniały im tlen niezbędny do wzmożonego działania. Pot pozwalał utrzymać organizm w równowadze poprzez schładzanie, a skupienie się na tym, co dzieje się tu i teraz (wyostrzenie zmysłów) umożliwiało skuteczną walkę lub ucieczkę.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci

           Na zachowanie dziecka w szkole wpływ ma wiele czynników. Są nimi między innymi: system nagród i kar wyniesiony z domu (czyli tzw. wychowanie), doświadczenia z przedszkola, zdrowie fizyczne, rozwój  oraz EMOCJE.

Zachowanie niektórych dzieci w szkole bardzo nas niepokoi, szczególnie dlatego, że jest uciążliwe dla innych lub niekorzystne dla samego dziecka. Tym bardziej trudno jest nam zrozumieć i zaakceptować takie zachowanie, jeżeli naszym zdaniem nic go nie usprawiedliwia: dziecko jest zdrowe, sprawne fizycznie, inteligentne.

Zadajemy sobie wtedy pytanie, dlaczego  dziecko zachowuje się w ten sposób i jak mu pomóc?

.:czytaj więcej:.


 

INSTRUKCJA

do ćwiczeń rozwijających pamięć i umiejętności słownikowe dla uczniów SP

 

Celem zajęć jest: rozwijanie funkcji manualnych, kategoryzowanie elementów i ich klasyfikowanie wg podanego kryterium, rozwijanie pamięci wzrokowej, rozwijanie umiejętności słownikowych

Drodzy uczniowie!

Mam dziś dla Was propozycję kilku ćwiczeń rozwijających pamięć i umiejętności słownikowe. Do ich realizacji niezbędne będzie:

- wydrukowanie przygotowanych kart pracy,

- przygotowanie nożyczek i materiałów do pisania.

Zalecenia indywidualne dla ucznia:

 1. Uczeń czyta polecenia samodzielnie, następnie powtarza zapamiętane treści ustnie  i wykonuje zadania.
 2. W następnej kolejności wycina elementy układanki.
 3. Wykonujemy zadania w kolejności przygotowanych kart pracy. Elementy z 2 pierwszych kart pracy („do gry w memory”), można zalaminować, po to, żeby nie uległy zniszczeniu i mogły być wykorzystane w przyszłości.

Opracowała: Agnieszka Sieradzka

Moja kolejna propozycja, tym razem dla uczniów klas starszych VII i VIII, będzie dotyczyć zapoznania się i przećwiczenia pewnych technik i zachowań związanych popularnym we współczesnym świecie terminem - będziemy mówić o asertywności.

Mam dla Was 2 propozycje:

W pierwszej kolejności proszę o obejrzenie krótkiego filmu dotyczącego zasad odmawiania.

https://www.youtube.com/watch?v=0eoD4S1jZpg

Ponieważ istotą asertywnego zachowania jest, nie tylko, opanowanie sztuki odmawiania obejrzyjcie proszę poniższą prezentację, która w sposób obrazowy (poparty konkretnymi przykładami), pokaże wam cechy wypowiedzi asertywnych, uległych i agresywnych, a także techniki zachowań asertywnych, które możemy zastosować po to, żeby nie zostać zmanipulowanymi przez rozmówcę.

https://www.youtube.com/watch?v=OvJeRQ2a4QY

Waszym zadaniem do zajęć będzie:

 1. Zastanowienie się jakie są cechy zachowań: agresywnych , uległych i asertywnych, uwzględnij skutki (jakie wywołuje u nas) dane zachowanie.
 2. Przeanalizuj poznane w prezentowanym materiale techniki zachowań asertywnych i określ, która z poznanych technik wydaje Ci się najbardziej skuteczna.

Jeśli macie ochotę podzielić się ze mną swoimi przemyśleniami proszę piszcie przez aplikację MS Teams. Życzę miłej zabawy.

Opracowała, z wykorzystaniem zasobów internetowych: Agnieszka Sieradzka

INFORMATOR   DLA   RODZICÓW

Część II

„Jak zorganizować sobie pracę zdalną z małym dzieckiem w domu?”

Wielu rodziców stanęło przed koniecznością pracy zdalnej i wielu zwyczajnie boi się, że „przy dzieciach to niemożliwe”. Czy naprawdę dzieci nie zrozumieją tej wyjątkowej sytuacji?


Już samo założenie, że nie da się pracować będąc w domu z dziećmi nastawia negatywnie. Zamiast wyobrażać sobie najgorszy scenariusz, warto przejąć inicjatywę i kreatywnie podejść do nowej sytuacji. Zacząć trzeba od dokładnego przygotowania się do tego - rzeczywiście nie łatwego zadania. Jest to trudne, ale możliwe.

Pierwszy krok w tym przygotowaniu to spotkanie z samym sobą i refleksja nad tym, jak ja wyobrażam sobie mój komfort pracy w domu, czyli jakie warunki pracy są dla mnie niezbędne, aby pogodzić obecność dziecka z zadaniami zawodowymi.

Drugą osobą poza sobą może być współmałżonek. Znacznie ułatwi przygotowania do pracy zdalnej omówienie i uzgodnienie przez oboje rodziców zasad i warunków pracy w domu, czyli jak praktycznie zorganizować dzień, aby i dziecko i rodzice mogli być zadowoleni w miarę możliwości. Kiedy dorośli będą mieli sprecyzowane swoje oczekiwania, wówczas pozostaje spotkanie najważniejsze: spotkanie z dzieckiem lub dziećmi, aby opowiedzieć im szczegółowo, co jest dla rodziców ważne i koniecznie wysłuchać, jakie są oczekiwania i wyobrażenia każdego dziecka na temat całkiem nowego, innego niż zwykle sposobu zagospodarowania jego czasu dnia. Trzeba zapytać dziecko i dać mu czas na odpowiedź. Jeśli podejdziemy do dziecka stereotypowo, uważając, że ono chce się „tylko” bawić i jego zdanie się nie liczy, nie jest ważne, to będzie trudno, czekają nas konflikty, walka, krzyk „nerwówka i szamotanie”. Warto pamiętać, że z perspektywy dziecka, każda zabawa jest pracą, realizowaniem ważnych dla niego zadań, a poza tym stały rytm dnia, do którego dzieci są przyzwyczajone oraz przewidywalność zdarzeń daje im poczucie bezpieczeństwa, a to sprawia, że są spokojniejsze i łatwiej podejmują współpracę z rodzicami.

Może warto zawrzeć jakąś umowę?Fundamentem każdej relacji jest słuchanie. Czas, który każdego poranka przeznaczaliśmy na dojazd do pracy, przeznaczmy na słuchanie kolejno każdego z naszych dzieci. Zapytajmy je, jak chciałyby spędzić dzień. Na pewno odpowiedzą, że z nami, na zabawach, grach czy spacerach. Pozwólmy im na wyrażenie emocji i zapiszmy ich pomysły i prośby. Możemy je następnie głośno przeczytać i wspólnie zaznaczyć, te najważniejsze i te mniej ważne.

W drugim kroku warto opowiedzieć, jakie ważne zadania – praca przy komputerze, rozmowa przez telefon czy przez kamerę – nie pozwolą nam tych próśb zrealizować w pełni. Im bardziej szczegółowo opowiemy dzieciom o naszych zadaniach, im lepiej wyjaśnimy co i dlaczego chcemy robić, a może nawet pokażemy i pozwolimy dzieciom spróbować zrobić to, co jest możliwe, tym łatwiej będzie  dzieciom zrozumieć, na czym polega nasza praca i waga naszych zadań zawodowych. Tłumaczmy im też koniecznie jak i dlaczego to, co robimy jest ważne dla nas osobiście i naszej rodziny.

Na tym nie koniec. Najważniejszy jest trzeci krok - poszukiwanie rozwiązania. W tym kroku uczestnictwo i inicjatywa dziecka jest kluczowa dla sukcesu. Posłuchajmy, dajmy pierwszeństwo i czas dzieciom na kreatywność, zapisujmy ich pomysły. Potem zaproponujmy swoje: rodzice mogą zaproponować na przykład, że po każdej godzinie pracy (czy innym, możliwym do przyjęcia przez dziecko odcinku czasu) przez 10-15 minut pobawią się z dzieckiem w to, co uzgodnimy wspólnie. Godziny pracy można zamienić w osiem kolorowych kulek z papieru i wrzucić do szklanego półmiska. Po ustalonym czasie dziecko będzie wyjmowało z półmiska jedną kulkę mając czas „pod kontrolą”.

Niezmiernie ważne, aby mieć przygotowany cały wachlarz zajęć. Rodzice przecież wiedzą, czym interesuje się ich dziecko, a jeśli nie, mogą je o to spytać. Czasem wystarczy kilka koców, poduszek i dzieci zaczynają budować swoje bazy, szałasy czy kryjówki. Takie budowanie jest często na tyle zajmujące, że może zająć nawet więcej niż godzinę. Wciągające są zabawy pudełkami, z których można zbudować coś z niczego. Jeśli dziecko ma spokojniejszy temperament to zaangażuje się w układanie puzzli czy budowanie, konstruowanie z klocków. Ważne jest, aby zabawy wybierało dziecko. Rodzice mogą coś podpowiedzieć, zaproponować, zmodyfikować, ale ostateczna decyzja należeć ma do dzieci jeśli zależy nam na dobrej współpracy. Dziecko nie lubi bawić się tym, z czym ma kłopoty, nie wymagajmy więc od niego czegoś, czego nie zna, nie umie chyba, że mamy czas pomóc mu w pokonywaniu trudności, byle nie wyręczać!.
Dodatkowo w umowie możemy uwzględnić, że mama lub tata potrzebują ciszy kiedy rozmawiają przez telefon. Dziecko może narysować znaki podobne do drogowych, które będą oznaczały różne potrzeby np. „chcę jeść”, „chcę do łazienki”, albo dla rodzica „lizak” do pokazania, że teraz trzeba zachować się wyjątkowo, tak jak na znaku. Dziecko, które zaangażuje się w tworzenie regulaminu, będzie bardziej chętne do jego  przestrzegania.

Warto wprowadzić dziecko w rolę małego „pomocnika mamy”, „pomocnika taty”, który odgrywa najważniejszą rolę w powodzeniu wspólnej misji, jaką jest praca z domu.


Wszystkie dzieci chcą być traktowane poważnie. Można je włączyć do naszej pracy i np. zrobić tekturowy komputer z pudełka, a z różnych pudełek czy rolkach po papierze toaletowym oklejonych kolorowym czy gazetowym papierem mogą powstać miasta, place zabaw, mebelki dla ludzików, figurek czy lalek. Możemy dziecku pożyczać nasze biurowe narzędzia dziurkacze, zszywacze, spinacze. Dzieci są kreatywne. Nim się spostrzeżemy stworzą swoje własne biuro. Najważniejsze żeby rodzice stworzyli dzieciom przestrzeń do zagospodarowania według ich własnego dziecięcego pomysłu, ale także – co bardzo ważne -  uznali za „normalną” skłonność dziecka do łamania norm, wykraczania poza granice umów – jest to naturalny proces wspierający rozwój człowieka. Ciekawość, eksperymentowanie, sprawdzanie konsekwencji swoich działań jest uczeniem się kreatywności. Jeśli więc dziecko odezwie się „poza regulaminem”,  odpowiedzmy mu zamiast podnosić głos, oskarżać, grozić przypomnijmy umowę, przytulmy dziecko przez dłuższą chwilę, a jeśli trzeba, zmodyfikujmy ustalone reguły dostosowując granice, modyfikując nasze wyobrażenia na temat możliwości  naszego dziecka. Jeśli rodzic pomyśli, że dziecko mu przeszkadza, tak będzie. Jeśli spokojnie odpowie na pytanie, to dziecko poczuje się współpracownikiem, a może nawet wspólnikiem. Czasem można poprosić, aby dziecko przyniosło nam coś do picia albo przygotowało jakąś przekąskę. Angażujmy dziecko i sprawmy, aby czuło się potrzebne.

Rodzice obawiają się prowadzenia rozmów telefonicznych podczas pracy zdalnej. Te obawy są uzasadnione, bo dzieci często zwracają na siebie uwagę, kiedy rodzic bierze telefon do ręki. Jak można z tym sobie radzić?


Warto uprzedzić rozmówcę, że pracujemy w domu z dzieckiem, że może zdarzyć się sytuacja, w której przerwiemy na chwilę rozmowę, aby zamienić kilka słów z dzieckiem. W kryzysowej sytuacji można poprosić o rozmowę w czasie, kiedy dziecko będzie zajęte swoją aktywnością. Przed rozmową telefoniczną, warto uprzedzić także dziecko, pokazując wcześniej przygotowany znak przedstawiający  np.: palec położony na ustach.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/do-pracy-zdalnej-trzeba-przygotowac-i-siebie-i-dziecko

Opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna


INFORMATOR   DLA   RODZICÓW

Część I

„Praca zdalna Twojego dziecka”

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki/pracy zdalnej w domu?


Dziecko powinno mieć zapewniony skromny, ale stały kącik do swojej pracy (najlepiej z biurkiem i wygodnym/ergonomicznym krzesłem, gdzie bez problemu będzie mogło zainstalować komputer, rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty. Podstawą takiej edukacji jest należyte wyposażenie stanowiska do pracy dziecka (korzystanie z smartfona i tabletu, na dłuższą metę, będzie trudne. Warto zadbać o dostęp do komputera, z kamerką i mikrofonem, a także bezpieczne i stałe łącze z Internetem – to niezbędne minimum). Należy od początku przyzwyczajać dziecko do uczenia się w pewnych, stałych godzinach (może nawet wg planu), np. w czasie gdy w mieszkaniu panuje spokój i cisza.
Dzieci często korzystają z pomocy komputera. Komputer jest bardzo przydatną do nauki zdobyczą techniki. Jednak niekontrolowana nauka przeradza się w zabawę dzieci z komputerem i może mieć wręcz przeciwny skutek. Uniemożliwia to dzieciom myślenie na poziomie abstrakcyjnym, może być „złodziejem czasu”, gdyż dziecko, zajęte ciekawą grą, nie zdąży odrobić zadania domowego czy przeczytać lektury.

Jak motywować i wspierać dziecko do systematycznego uczenia się poza szkołą?


Bez pomocy rodziców we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia nauki zdalnej, dziecko szybko się zniechęci, gdyż nie poradzi sobie z organizacją czasu. Rodzice powinni zwrócić uwagę na racjonalny podział czasu, którego część należy przeznaczyć na naukę, pracę zdalną i odrabianie lekcji, następną na zajęcia gospodarcze i wreszcie na inne zajęcia dowolne, związane z zainteresowaniami dziecka. Oczywiście bardzo ważny jest czas, który uczeń powinien poświęcić wypoczynkowi po pracy zdalnej w domu.
Pomoc ze strony rodziców musi być właściwa i przemyślana, nie może to być wyręczanie dzieci z ich obowiązków. Chcąc pomóc dziecku, rodzice powinni zwrócić jego uwagę na rzeczy, których ono nie zauważyło, pomóc w rozwikłaniu problemu, naprowadzić, ale rodzice nie powinni wykonywać za dziecko zadań czy ćwiczeń. Pomagając dziecku w nauce, rodzice będą zorientowani w ich uzdolnieniach i brakach, w porę zauważą zaległości w nauce.

Podsumowując, aby pomóc dziecku w nauce, należy przestrzegać następujących zasad:


1/ Dziecko powinno wykonywać zadania domowe codziennie w tym samym czasie.
2/ Wykonywanie zadań domowych powinno odbywać się stale w tym samym miejscu, w ciszy i spokoju.
3/ Przed przystąpieniem do wykonywania zadania dziecko powinno uporządkować swoje miejsce pracy i przygotować potrzebne pomoce i przybory.
4/ Dziecko powinno najpierw wykonywać zadania trudniejsze a potem pozostałe.
5/ Podczas wykonywanej pracy zdalnej nie należy odrywać dziecka od niej, rozmawiać z nim na inne tematy, wydawać poleceń.
6/ Dziecko powinno po każdych 45 minutach pracy robić 5-10 – minutowe przerwy.
7/ Nie należy robić zadania za dziecko, tylko z dzieckiem,
8/ Po wykonaniu każdego zadania, wymagającego od dziecka wysiłku, należy je pochwalić, należy wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki.

Rola rodziców jest ogromna!!!!

Bez Państwa aktywności edukacja zdalna dziecka nie będzie udana. Rodzice nie muszą na nowo uczyć się tego, co dziecko. Rodzice mają dziecko wspierać w tej nowej sytuacji, jaką jest nauka/praca zdalna. Ważne byłoby to, aby dziecko samo odkryło swoje błędy i samo je poprawiło.
Należy dziecko przyzwyczajać do podejmowania wysiłku, do pokonywania trudności, wtedy uwierzy we własne możliwości, a także nauczy się rozwijać swoje uzdolnienia, a przede wszystkim nauczy się odpowiedzialności za swoje postępowanie.
Drogi Rodzicu, mądrze motywuj. W procesie zdalnego uczenia się Twoja motywacja odgrywa duża rolę. Jest siłą pobudzająca do nauki, zdobywania wiedzy, rozszerzania zainteresowań. Od kar lepsze są nagrody, ale stosowanie ich musi być ostrożne. Złotym środkiem jest drobna nagroda, np. w postaci uznania rodziców, pochwały.
Drogi Rodzicu, buduj w dziecku poczucie własnej wartości. Dziecko będzie pozytywnie myślało o sobie, gdy będzie miało poczucie własnej wartości. Zadaniem rodziców jest pomóc znaleźć swoje silne strony i nauczyć dzieci wykorzystywać je do zdobycia stałej satysfakcji. Wiele dzieci ma trudności z motywacją do nauki, bo zamiast pracować online, wolałyby robić coś zupełnie innego. Rodzice powinni dostarczać motywacji i stwarzać odpowiednie warunki do nauki.
Drodzy Rodzice, należy zacząć od uświadomienia dzieciom, że zdaniem rodziców, szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym.
Rodzicu, powinieneś pamiętać, że nauczyciel jest Twoim sprzymierzeńcem w wychowaniu.
Dlatego też rodzice winni utrzymywać stały kontakt ze szkołą, współpracować z nauczycielami i wychowawcą.

Źródło:https://www.gov.pl/web/rodzina/do-pracy-zdalnej-trzeba-przygotowac-i-siebie-i-dziecko

   Opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna