729x308

 

 

Drodzy uczniowie,

 

informujemy, ze Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, powstała cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów. Znalazły się w niej audio buki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Szczegółowa informacja dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Link do cyfrowej biblioteki:

Strona główna | Polona

 

Lektury dla szkoły podstawowej dostępne są pod linkiem:

Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe - kolekcja stworzona przez Biblioteka Narodowa | Polona

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Rok szkolny 2020/2021

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Czas pracy nauczyciela bibliotekarza

Imię i nazwisko

od – do

Poniedziałek

7.00 – 14.00

Małgorzata Szczotarska

7.00 – 14.00

Wtorek

7.10 – 12.10

Małgorzata Szczotarska

7.10 – 12.10

Środa

7.00 – 14.00

Małgorzata Szczotarska

7.00 – 14.00

Czwartek

8.10 – 13.55

Małgorzata Szczotarska

8.10 – 12.10

12.55 – 13.55

Piątek

7.15 – 14.00

Małgorzata Szczotarska

7.15 – 7.45

8.30 – 14.00

ROK SZKOLNY    2020/ 2021

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

.:zobacz więcej:.


Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 5/2020/21

Procedura funkcjonowania biblioteki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
w okresie pandemii COVID-19- obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania


1. Bibliotekarz przebywając w bibliotece, nosi osłonę nosa i ust podczas wykonywania obowiązków w chwili, gdy w bibliotece znajdują się uczniowie lub inni nauczyciele albo rodzice.

2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (aktualnie rekomendowane odległości przez GIS, MZ i MEN).


3. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu.

4. Pozostali stoją na zewnątrz zachowując bezpieczną od siebie odległość.


5. Czytelnik rezerwuje książkę u wychowawcy klasy. Informacja o zamówionej książce/książkach przekazana zostaje bibliotekarzowi, który ją/je przygotowuje i wydaje w wyznaczonym miejscu (w sali, w której uczy się dana klasa). Podpisane imieniem i nazwiskiem książki, czekają na odbiór przez czytelnika.

6. Zwrotu książek/podręczników czytelnik dokonuje poprzez złożenie ich w sali, w której się uczy w wyznaczonym do tego miejscu, z zastosowaniem następujących zasad:


- podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa
- książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, ) zostają zapakowane do folii ochronnej;

7. Okres kwarantanny przyniesionej książki/podręczników wynosi 2 dni.

8. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.


9. Zwrócone książki i podręczniki są złożone w wyznaczonym w bibliotece miejscu. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do użytkowania.

10. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych u wychowawcy książek.


11. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
12. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się rodzicami i uczniami telefonicznie lub przez e- dziennik w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

13. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).


14. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonania wpłaty w ustalonym nauczycielem bibliotekarzem terminie.

15. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Logo Sienkiewicz

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

5 maja przypada174. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza, powieściopisarza, laureata Nagrody Nobla, patrona naszej Szkoły.

Od lat w celu upamiętnienia ważnej dla kultury polskiej daty oraz popularyzacji twórczości pisarza, rozbudzenia zainteresowań literackich, kształcenia wyobraźni oraz rozwijania postaw twórczych Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach organizuje konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza. Początkowo zmagania miały zasięg gminny, później rejonowy. Sześć lat temu konkurs przybrał nową formułę i został rozdzielony na dwa konkursy – Powiatowy dla uczniów szkół podstawowych i Wojewódzki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzona w ostatnich latach reforma oświaty, wprowadzająca  m.in. ośmioklasową szkołę podstawową, wpłynęła na obecny kształt konkursu, w którym chętni uczniowie szkół podstawowych oraz szkół średnich przystępują do rywalizacji o zasięgu Wojewódzkim. Również od lat zmagania uczestników obserwowane i wspierane są przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, który objął konkurs honorowym patronatem  i chętnie wspiera inicjatywy organizatorów.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na przełomie stycznia i lutego opracowany zostaje i rozpowszechniony regulamin konkursu, w którym ujęte są ciekawe, ale zarazem bardzo trudne tematy prac w kategoriach: literackiej, plastycznej, komputerowej osobno dla trzech grup wiekowych uczniowie: klas IV – VI, klas VII – VIII oraz szkół średnich. Dyrektor ZSP w Żelisławicach P. Ewa Stelmach w pierwszych dniach maja wyłania jury konkursowe,   do którego zaprasza pracowników placówki oraz pracownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu P. Jolantę Jakubczyk, która z wielkim zaangażowaniem podejmuje współpracę, za co serdecznie dziękujemy. Narady zespołu z roku na rok są dłuższe i trudniejsze, bowiem poziom zgłaszanych prac oraz zainteresowanie konkursem stale rośnie. Laureaci konkursu wraz z opiekunami zapraszani są na uroczyste podsumowanie, które wprowadza w przedsięwzięcie element tajemniczości i stanowi przyjemną niespodziankę I tak pierwszy finał w nowej formule stanowiły warsztaty o sławnym pisarzu zorganizowane w siedzibie organizatora, kolejne organizowane były w miejscach związanych z życiem lub twórczością Henryka Sienkiewicza. W ciągu ostatnich lat laureaci Wojewódzkiego Konkursu zwiedzili muzeum Henryka Sienkiewicza  w Oblęgorku, poznali historię Potopu Szwedzkiego w Sanktuarium Jasnogórskim, uczestniczyli w lekcji bibliotecznej i wystawie poświęconej polskiemu Nobliście w Bibliotece Śląskiej, lekcji teatralnej w Teatrze Starym w Krakowie i odebrali nagrody w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz poznali eksponaty Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Coroczne, zaskakujące finały nie mogłyby się odbyć bez wsparcia sympatyków Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza, mianowicie: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, Prezesa P.W. "PROMAG" Sp. z o.o. P. Piotra Wosinka,  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego P. Jana Muchy,  Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach. Serdecznie dziękujemy.

Niestety, w tym roku w związku z zaistniałą sytuacją wynikającą  ze stanu epidemii, ogłoszony przez ZSP w Żelisławicach Wojewódzki Konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza, z ogromnym żalem został odwołany. Mamy nadzieję, że sytuacja w kraju i na świecie w najbliższym czasie się ustabilizuje i już w nowym roku szkolnym będziemy mogli kontynuować tradycję konkursową naszej szkoły. Pamiętając jednak o rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza przygotowaliśmy w dobie zdalnego nauczania kilka ważnych informacji i ciekawostek o pisarzu.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami.

 

 

174. ROCZNICA URODZIN HENRYKA SIENKIEWICZA