6caa6caa-4fe7-470c-a381-612aa847c53b

 

Akcja „Bilet powrotny do biblioteki”

 

Zapraszamy uczniów klas I – III SP do udziału w akcji czytelniczej „Bilet powrotny do biblioteki” zainicjowanej przez wydawnictwo „Biblioteka w szkole”. Akcja jest formą zabawy dla uczniów, do której zapraszamy także rodziców. Ponieważ nie chcemy dokładać domowych obowiązków, nie wymaga dużej aktywności ani przygotowań.

INSTRUKCJA

  1. Uczniowie otrzymują bilety powrotne do biblioteki, na których znajdują się ikonki ilustrujące kategorie książek oraz legenda.
  2. Uczeń czyta książki z różnych kategorii, rodzic potwierdza to podpisem na bilecie. 
  3. Nauczyciel bibliotekarz kasuje dziurkaczem odpowiednie pola biletu.
  4. Po skasowaniu całego biletu uczeń dostaje dyplom.

 

MockUp 1 legenda

 

List do Rodziców

 

 

 

 

729x308

 

 

Drodzy uczniowie,

 

informujemy, ze Biblioteka Narodowa zakończyła prace związane z realizacją Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach prac, powstała cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów. Znalazły się w niej audio buki lektur i klasyki literatury, publikacje, artykuły z czasopism naukowych są już dostępne online oraz do pobrania i wykorzystania na komputerach i urządzeniach mobilnych.

Szczegółowa informacja dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Cyfrowa biblioteka dla uczniów i studentów - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Link do cyfrowej biblioteki:

Strona główna | Polona

 

Lektury dla szkoły podstawowej dostępne są pod linkiem:

Lektury szkolne. Część 1. Szkoły podstawowe - kolekcja stworzona przez Biblioteka Narodowa | Polona

 

 

 

 

 

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Rok szkolny 2020/2021

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Czas pracy nauczyciela bibliotekarza

Imię i nazwisko

od – do

Poniedziałek

7.00 – 14.00

Małgorzata Szczotarska

7.00 – 14.00

Wtorek

7.10 – 12.10

Małgorzata Szczotarska

7.10 – 12.10

Środa

7.00 – 14.00

Małgorzata Szczotarska

7.00 – 14.00

Czwartek

8.10 – 13.55

Małgorzata Szczotarska

8.10 – 12.10

12.55 – 13.55

Piątek

7.15 – 14.00

Małgorzata Szczotarska

7.15 – 7.45

8.30 – 14.00

ROK SZKOLNY    2020/ 2021

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

.:zobacz więcej:.


Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 5/2020/21

Procedura funkcjonowania biblioteki
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
w okresie pandemii COVID-19- obowiązuje od 1 września 2020 r. do odwołania


1. Bibliotekarz przebywając w bibliotece, nosi osłonę nosa i ust podczas wykonywania obowiązków w chwili, gdy w bibliotece znajdują się uczniowie lub inni nauczyciele albo rodzice.

2. Bibliotekarz zachowuje bezpieczną odległości od rozmówcy (aktualnie rekomendowane odległości przez GIS, MZ i MEN).


3. W bibliotece może przebywać jeden czytelnik w masce lub innym zabezpieczeniu.

4. Pozostali stoją na zewnątrz zachowując bezpieczną od siebie odległość.


5. Czytelnik rezerwuje książkę u wychowawcy klasy. Informacja o zamówionej książce/książkach przekazana zostaje bibliotekarzowi, który ją/je przygotowuje i wydaje w wyznaczonym miejscu (w sali, w której uczy się dana klasa). Podpisane imieniem i nazwiskiem książki, czekają na odbiór przez czytelnika.

6. Zwrotu książek/podręczników czytelnik dokonuje poprzez złożenie ich w sali, w której się uczy w wyznaczonym do tego miejscu, z zastosowaniem następujących zasad:


- podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa
- książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, ) zostają zapakowane do folii ochronnej;

7. Okres kwarantanny przyniesionej książki/podręczników wynosi 2 dni.

8. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.


9. Zwrócone książki i podręczniki są złożone w wyznaczonym w bibliotece miejscu. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny; po tym okresie włączone są do użytkowania.

10. Obsługa czytelnika jest ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych u wychowawcy książek.


11. Nauczyciel bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
12. Nauczyciel bibliotekarz kontaktuje się rodzicami i uczniami telefonicznie lub przez e- dziennik w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.

13. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).


14. Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonania wpłaty w ustalonym nauczycielem bibliotekarzem terminie.

15. Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.