Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

 

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

Stelmach Ewa

Dyrektor, nauczyciel języka polskiego  i historii,

Skwara Anna

Wicedyrektor, nauczyciel języka niemieckiego,

Będkowska Barbara

Nauczyciel historii i plastyki

Buła Aleksandra

Nauczyciel języka polskiego, wiedzy
o społeczeństwie, rytmiki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, olinofrenopedagog, bibliotekarz

Felis Justyna

Nauczyciel edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej

Bijak Anna

Nauczyciel języka angielskiego

Grzesiak Dorota

Nauczyciel języka polskiego   i historii

Guzy Dariusz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Gwoździewicz  Patrycja

Nauczyciel języka angielskiego

Hetmańczyk Renata

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Masłyka Urszula

Surdopedagog

Korusiewicz Paweł

Nauczyciel informatyki, techniki, oligofrenopedagog

Kot Patrycja

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Kubisa – Skalska Dorota

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

Kurzak – Szewczyk Ilona

Nauczyciel matematyki, informatyki 
i techniki

Machura Jolanta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Miłoch Małgorzata

Nauczyciel języka polskiego

Sularz Joanna

Nauczyciel języka polskiego

Mostowska Agnieszka

Nauczyciel geografii

Nimirska Alicja

Nauczyciel matematyki, biologii, przyrody, oligofrenopedagog

Pastwa Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Paliga-Bańka Monika

Bibliotekarz.

Przybyłka Marzena

Nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

Rucińska Elżbieta

Nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog

Sarnecka Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Sieradzka Agnieszka

Pedagog szkolny, oligofrenopedagog

Szczotarska Małgorzata

Nauczyciel bibliotekarz, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

Śmigas Ilona

Nauczyciel matematyki, fizyki, chemii

Tyburkiewicz Aneta

Neurologopeda

Ziaja Małgorzata

Nauczyciel muzyki

Bańka Agnieszka

Nauczyciel języka niemieckiego, oligofrenopedagog

Zimna Karolina

Nauczyciel edukacji przedszkolnej