Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

 

Lp.

Nazwisko i imię nauczyciela

Nauczany przedmiot

 

Patrycja Gwoździewicz

Nauczyciel języka angielskiego

 

Będkowska Barbara

Nauczyciel historii i plastyki

 

Buła Aleksandra

Nauczyciel języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, rytmiki, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, olinofrenopedagog, bibliotekarz

 

Felis Justyna

Nauczyciel edukacji przedszkolnej  i wczesnoszkolnej

 

Gnacik Anna

Nauczyciel języka angielskiego

 

Grzesiak Dorota

Nauczyciel języka polskiego   i historii

 

Guzy Dariusz

Nauczyciel wychowania fizycznego

 

Hetmańczyk Renata

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

Korusiewicz Beata

Surdopedagog

 

Korusiewicz Paweł

Nauczyciel informatyki, techniki, oligofrenopedagog

 

Kot Patrycja

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

Kubisa – Skalska Dorota

Nauczyciel edukacji przedszkolnej

 

Kurzak – Szewczyk Ilona

Nauczyciel matematyki, informatyki  i techniki

 

Machura Jolanta

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Miłoch Małgorzata

Nauczyciel języka polskiego

 

Mostowska Agnieszka

Nauczyciel geografii

 

Nimirska Alicja

Nauczyciel matematyki, biologii, przyrody, oligofrenopedagog

 

Pastwa Anna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Przybyłka Marzena

Nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie

 

Rucińska Elżbieta

Nauczyciel wychowania fizycznego, gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog

 

Sarnecka Beata

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Sieradzka Agnieszka

Pedagog szkolny, oligofrenopedagog

 

Skwara Anna

Nauczyciel języka niemieckiego, zastępca dyrektora

 

Stelmach Ewa

Nauczyciel języka polskiego  i historii, dyrektor

 

Szczotarska Małgorzata

Nauczyciel bibliotekarz, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

 

Śmigas Ilona

Nauczyciel matematyki, fizyki, chemii

 

Tyburkiewicz Aneta

Neurologopeda

 

Ziaja Małgorzata

Nauczyciel muzyki