samorzad1

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
W ŻELISŁAWICACH

ROK SZKOLNY 2020/2021

PLAN PRACY

organizacji szkolnej: Samorządu uczniowskiego w ZSP
w Żelisławicach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

W ŻELISŁAWICACH 2020/2021

Zadania

Sposoby realizacji

Termin

Organizacja pracy

samorządu uczniowskiego

w nowym roku szkolnym

2020/2021

- wybór organów samorządu uczniowskiego,

- przypomnienie praw i obowiązków uczniowskich,

- ułożenie planu pracy S.U. na nowy rok szkolny      

wrzesień 2020

Akcje dochodowe

-słodkie środy

- zbiórka złomu

cały rok

czerwiec 2021

Rozwijanie samorządności

i samodyscypliny

- udział uczniów w   planowaniu pracy szkoły, wybory rad klasowych,

- ocena i samoocena pracy S.U.,

-         przeciwdziałanie wszelkim przejawom lekceważenia obowiązków

szkolnych

   oraz przestrzegania dyscypliny,

Wrzesień 2019

cały rok

Organizacja uroczystości,

imprez szkolnych, akcji

Brak imprez i uroczystości ze względu na pandemię.

-akcja „Pomoc zwierzakom”

- Akcja „Szlachetna paczka”

- opieka nad grobem nieznanego Żołnierza w Żelisławicach –

sprzątanie,palenie zniczy

2020/2021

Październik

2020-09-05

grudzień 2020

Październik 2020

Konkursy

-         Plastyczny „Wakacje na wsi”

-         K. Plastyczny „Krajobraz jesienny”

-         Konkurs na kartę bożonarodzeniową

-         Konkurs na pisankę

Wrzesień 2020

Październik 2020

Grudzień 2020

Marzec/kwiecień

2021

Konkurs plastyczny Wiosenne kwiaty

Działania Samorządu Uczniowskiego

zrealizowane

w I półroczu 2019/2020

 

 • Rozpoczęcie cyklicznej zbiórki makulatury.
 • Organizacja dni „Słodka środa” w ramach akcji dochodowej dla SU.
 • Pozyskiwanie sponsorów na działalność SU.
 • Przygotowanie występu artystycznego z okazji DEN.
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego z nagrodami „Pożegnanie wakacji”.
 • Zorganizowanie konkursu plastycznego z nagrodami „Jesień na wsi”.
 • Zorganizowanie konkursu z nagrodami na najpiękniejszą ozdobę choinkową.

W ramach wolontariatu zorganizowano:

 • Akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla zwierząt w Zawierciu.
 • Zbieranie nakrętek na leczenie dla chorego chłopca.
 • Wykonanie upominków z życzeniami dla Podopiecznych Domu Spokojnej Starości w Siewierzu z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Zorganizowanie zabawy andrzejkowej z konkursami i wróżbami.

Samorząd Szkolny 20192020