KONKURS NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ

 

 

 

KONKURS NA PISANKĘ

WIELKANOCNĄ

 

 

      Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi.

     Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia pisanek.

Zasady uczestnictwa:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum ZSP w Żelisławicach.

  2. Należy dostarczyć własnoręcznie wykonaną 1 pisankęwielkanocną w dowolnej technice.

  3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.

  4. Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

  5. Oceny prac dokona jury powołane przez Samorząd Uczniowski.

  6. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotowali upominki.

  7. Prace dostarczyć należy do 23 marca 2015r. do p. M. Ziai.

  8. Pisanka powinna być zapakowana w pudełeczko i opisana na odrębnej kartce: imię i nazwisko autora, klasa.

  9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas apelu wielkanocnego.

                                                                       Samorząd uczniowski

                                                        ZSP w Żelisławicach