Bez tytułu

Happening matmatyczny 1  Happening matematyczny 2 

Happening matematyczny3  Happening matematyczny 4

Happening matematyczny 5  Hapenning mtemtyczny 6

Happening mateematyczny 8  Happening matematyczny 9

Happening matmtyczny 10

  

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

 

 Dzień Edukacji Narodowej

 

W poniedziałek 15 października 2018 r. świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Wszyscy uczniowie w odświętnych strojach, z uśmiechami na twarzach i pięknymi kwiatami składali życzenia Nauczycielom oraz Pracownikom Obsługi i Administracji. Na czwartej lekcji w Sali gimnastycznej odbyła się uroczysta akademia- Koncert Życzeń dla kadry pedagogicznej oraz pozostałych pracowników szkoły w wykonaniu uczniów klas: II i IV szkoły podstawowej oraz solistów szkolnego chóru pod kierunkiem P. Anny Pastwy, P. Ilony Śmigas, P. Małgorzaty Ziai. W trakcie uroczystości uczniowie podarowali nauczycielom    i pracownikom szkoły ozdobne pamiątkowe laurki wykonane własnoręcznie. Dyrektor szkoły Ewa Stelmach poinformowała zebranych, że gminna Gala Oświaty odbyła się 12 października 2018 r. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Podczas tej uroczystości wręczono wyróżniającym się nauczycielom Nagrody Burmistrza, które z naszej szkoły otrzymały: P. Anna Pastwa, P. Barbara Będkowska oraz Nagrody Dyrektora- dla: P. Anny Skwary, P. Doroty Kubisy- Skalskiej, P. Justyny Felis, P. Beaty Sarneckiej, P. Agnieszki Mostowskiej, P. Alicji Nimirskiej, P. Małgorzaty Ziai, P. Elżbiety Rucińskiej, P. Dariusza Katryniaka, P. Lidii Małoty, P. Reginy Kłósek, P. Elżbiety Katryniak, , P. Alicji Karcz  i P. Doroty Białas. Wszystkim nagrodzonym pracownikom oświaty gratulujemy. Wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji życzymy satysfakcji płynącej z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności.

                                                                                              Oprac. Ewa Stelmach

Dzień Edukacji Narodowej 2

  

 

 

 

 

Udział uczniów naszej szkoły w 49. rajdzie pieszym po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej

 

 Rajd 1

 

W sobotę 29.09.2018. uczniowie naszej szkoły z panią Agnieszką Mostowską oraz przewodnikiem jurajskim panią Katarzyną Nowak brali udział w 49 rajdzie pieszym po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej, organizowanym przez Oddział PTTK im. A. Janowskiego, Klub Turystyczny ,,OSTAŃCE” w Zawierciu, Urząd Miasta Zawiercie.

Rajd rozpoczęliśmy o godzinie 8.30. od źródła Warty, w historycznej dzielnicy Zawiercia -Kromołowa. Ciekawi wspaniałych przygód udaliśmy się do miejscowości: Chełmy, Pomrożyce, Blanowice .Dzięki cudownej pogodzie i wspaniałym widokom mogliśmy w pełni korzystać z uroków wycieczki. Po przejściu 10 km dotarliśmy na metę rajdu, która znajdowała się w Zawierciu. Tam braliśmy udział w licznych konkursach ,dostaliśmy plakietki oraz słodycze. W Żelisławicach byliśmy około godziny 13.30.

Cieszymy się bardzo z miło i aktywnie spędzonego czasu i już nie możemy doczekać się następnej pieszej wędrówki.

 

Rajd 2

 

Przemek Merta

 

Jubileusz Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza

w Żelisławicach

DSC03371

 

DSC03408

 

„Tylko przez naukę i oświatę możemy stać się z czasem silnym, prawym, rozumnie miłującym Ojczyznę narodem”- H. Sienkiewicz

Mszą św. oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia rozpoczęliśmy w dniu 6 października 2018 r. oficjalną część uroczystości przygotowanej z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły oraz 25-lecia nadania Szkole Podstawowej w Żelisławicach imienia Henryka Sienkiewicza. W historię naszej szkoły wpisuje się jeszcze jedno ważne wydarzenie-20-lecie nadania prawa do posiadania sztandaru przez szkołę.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz  P. Zdzisław Banaś wraz z Małżonką oraz zastępca Burmistrza P. Dariusz Waluszczyk, Posłanka na Sejm RP P. Anna Nemś, przedstawiciel biura poselskiego Wicemarszałek Sejmu RP Barbary Dolniak- P. Bartosz Smółka, z ramienia Delegatury Kuratorium Oświaty    w Katowicach st. wizytator P. Kazimierz Horbatowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego P. Jan Mucha, ks. proboszcz Marek Majchrzak oraz ks. kanonik Franciszek Błasik, radni Rady Miejskiej w Siewierzu, sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, sołtys Sołectwa leśniaki P. Zofia Machura, byli dyrektorzy szkoły: P. Elżbieta i Jan Grefkowiczowie, P. Jacek Pastwa, P. Małgorzata Miłoch oraz przedszkola: P. Bożena Rzepecka, P. Maria Nowak, przewodnicząca Rady Rodziców P. Małgorzata Sierka wraz   z Radą Rodziców, P. Anna Nowak- córka P. Wiesława Nowaka- prezesa firmy Novmar w Krakowie, wieloletniego przyjaciela tej szkoły, sponsora, człowieka oddanego swojej Małej Ojczyźnie, prezes Zarządu kopalni dolomitu Promag P. Piotr Wosinek, prezes ZNP oddział Siewierz- P. Elzbieta Kuraś, komendant gminny OSP P. Andrzej Machura, prezes Kółka Rolniczego w Żelisławicach P. Waldemar Baran, w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Siewierz P. Piotr Baliński, dyrektorzy placówek oświatowo-kulturalnych z gminy Siewierz, emerytowani nauczyciele i pracownicy tej placówki, przedstawiciele zaprzyjaźnionych zakładów pracy, lokalnych stowarzyszeń, organizacji, związków zawodowych, kół gospodyń, OSP, klubów sportowych działających w środowisku lokalnym i współpracujących ze szkołą, przyjaciele, rodzice, sponsorzy, dobroczyńcy, ludzie zasłużeni dla rozwoju szkoły   i Małej Ojczyzny, grono pedagogiczne i pracownicy ZSP w Żelisławicach oraz uczniowie.

W oficjalnej części tego spotkania dyrektor szkoły Ewa Stelmach w podziękowaniu za wieloletnią pracę, zrozumienie potrzeb placówki i wszystkie działania służące edukacji, wychowaniu dzieci i młodzieży, rozwijaniu zainteresowań oraz pasji uczniowskich, a także podnoszeniu jakości pracy szkoły wręczyła pamiątkowe tarcze. Otrzymali je: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, na ręce st. wizytatora P. Kazimierza Horbatowskiego- Kuratorium Oświaty w Katowicach, Państwo Elżbieta i Jan Grefkowiczowie, P. Bożena Rzepecka, P. Maria Nowak, P. Jacek Pastwa, P. Małgorzata Miłoch, na ręce P. Anny Nowak-P. Wiesław Nowak, P. Jan Mucha, P. Piotr Wosinek,  P. Alicja Bieniek, P. Zofia Machura, ks. proboszcz Marek Majchrzak.

Podziękowania z tej okazji wręczono również: P. Elżbiecie Stawickiej- dla KGW Żelisławice, P. Stanisławie Myrcie- dla KGW Leśniaki, P. Janowi Machurze- dla Chóru Męskiego w Żelisławicach, P. Andrzejowi Machurze- dla OSP w Żelisławicach, P. Waldemarowi Baranowi – dla Kółka Rolniczego w Żelisławicach.

Słowa uznania za wieloletnią współpracę należą się również instytucjom z gminy Siewierz współpracujących ze szkołą: placówkom oświatowym z gminy Siewierz, LO im. Jana Pawła II w Siewierzu, MGBP w Siewierzu, Miejsko- Gminnemu Centrum Kultury, Sportu   i Turystyki w Siewierzu, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Nadleśnictwu Siewierz, Komisariatowi Policji w Siewierzu, NZOZ Polmed w Siewierzu, Gminnemu Kołu Pszczelarzy, LKS Ostoja w Żelisławicach, Orkiestrze Dętej OSP w Żelisławicach, stowarzyszeniom działających w środowisku lokalnym, rodzicom zaangażowanym w kolejnych latach w działalność szkoły, przyjaciołom szkoły, sponsorom, dobroczyńcom, ludziom działającym na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, nauczycielom, uczniom, absolwentom.

Pierwszą część uroczystości zakończyły przemówienia gości, którzy przekazali na ręce dyrektor Ewy Stelmach okolicznościowe listy gratulacyjne, statuetki, kwiaty, tablice i inne pamiątki. Głos zabrali: Burmistrz Miasta   i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, posłanka na Sejm RP P. Anna Nemś, st. wizytator Kazimierz Horbatowski, przedstawiciel biura poselskiego P. Barbary Dolniak- P. Bartosz Smółka, P. Jan Mucha, P. Piotr Wosinek, ( który przekazał piękny i unikatowy album wydany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę), P. Alicja Bieniek, P. Zofia Machura, P. Sylwia Gruszka. Z okazji jubileuszu listy gratulacyjne nadesłali: II wicewojewoda śląski P. Piotr Kołodziejczyk, P. Wiesław Nowak- prezes firmy Novmar w Krakowie, wieloletni przyjaciel   i dobroczyńca szkoły, który ufundował również piękny olejny obraz „ Henryk Sienkiewicz. Ku pokrzepieniu serc” autorstwa Roberta Bubla.

Drugą część spotkania rozpoczął P. Jan Grefkowicz, który zaprezentował w swoim wystąpieniu historię Szkoły Podstawowej w Żelisławicach. Wykład zilustrowany został prezentacją multimedialną zawierającą archiwalne zdjęcia-wspomnienia oraz wywiadem   o historii przedszkola przygotowanym przez P. Bożenę Rzepecką.

Następnie na scenę wkroczył Henryk Sienkiewicz ( w którego wcielił się uczeń kl. III gimnazjum Adam Gnacik), aby wspólnie ze zgromadzoną społecznością uczestniczyć   w części artystycznej programu, podczas której mogliśmy usłyszeć piosenki w wykonaniu szkolnego chóru oraz obejrzeć wywiady przeprowadzone z nauczycielami, władzami samorządowymi i byłymi dyrektorami na temat naszej szkoły. Tę część spotkania prowadzili: Patrycja Poznańska- uczennica kl. III gimnazjum oraz absolwent naszej szkoły- Krystian Las.

Uroczystość zakończył Koncert Absolwentów, w którym udział wzięli niezwykle utalentowani muzycznie nasi byli uczniowie: Milena Będkowska, Wioletta Staszek, Karina Sornik, Karolina Tomczyk, Monika Sierka, Bartosz Matan, Anna Nowakowska. Koncert  w sposób profesjonalny poprowadzili także nasi absolwenci: Sylwia Polewczak i Mateusz Makieła. Gratulujemy i dziękujemy.

Wśród imprez towarzyszących jubileuszowi na uwagę zasługują szkolne konkursy dla dzieci  i młodzieży, a wśród nich: konkurs historyczny pt. „Czy znasz historię szkoły    w Żelisławicach?”, konkurs literacki pt. „ Moja szkoła- wspomnienia”, konkurs poetycki pt.  „ Wiersze o naszej szkole”, konkurs na prezentację multimedialną pt. „ Moja szkoła we wspomnieniach”, konkurs plastyczny pt.” Szkoła moich marzeń”, przygotowanie wystaw na korytarzach i w salach poświęconych historii szkoły oraz życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, opracowanie folderu-przewodnika po szkole dla zwiedzających, wydanie przez P. Małgorzatę Miłoch monografii o szkole obejmującej lata Jej kadencji na stanowisku dyrektora ( 1998-2013) oraz wydanie przez   P. Ewę Stelmach prezentacji multimedialnej na temat działalności szkoły w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2018 r.

Wyrazy uznania i słowa podziękowania pragnę skierować pod adresem Burmistrza Miasta   i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia za ufundowanie z okazji jubileuszu pamiątkowej tablicy oraz pomoc w organizacji uroczystości, ks. proboszczowi Markowi Majchrzakowi  i ks. kanonikowi Franciszkowi Błasikowi za odprawienie mszy św. jubileuszowej,  P. Janowi Grefkowiczowi za przygotowanie i zaprezentowanie „Historii Szkoły Podstawowej w Żelisławicach”, P. Janowi Mucha- za ufundowanie poczęstunku, Radzie Rodziców  za ufundowanie tortu, Rodzicom za przygotowanie poczęstunku, restauracji Zamkowa za pomoc w organizacji jubileuszu.

Szczególne podziękowania kieruję na ręce P. Doroty Grzesiak- koordynatora uroczystości-a także wszystkich Nauczycieli i Pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Żelisławicach, którzy wzorowo i odpowiedzialnie wywiązali się z przydzielonych zadań,  przygotowując wspaniały jubileusz, który na trwałe wpisze się w historię tej placówki.

Słowa wdzięczności należą się również Uczniom i Absolwentom, którzy aktywnie włączyli się w nasze działania związane z przygotowaniem i obchodami jubileuszu.

Pragnę podziękować również społeczności lokalnej, która razem z nami- Uczniami, Nauczycielami i Pracownikami ZSP w Żelisławicach oraz Rodzicami – zapisała kolejną datę w historii szkoły- Jubileusz 70-lecia Szkoły oraz 25-lecia nadania Szkole Podstawowej     w Żelisławicach imienia Henryka Sienkiewicza.

                                                                                              Ewa Stelmach

 

DSC03444

DSC03433

 

 

Sprzątanie Świata –Polska 2018
„Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”

 

W piątek, 21 września dzieci i młodzież z naszej placówki oświatowej wzięły udział w akcji „Sprzątania Świata”, skupiając się - w pierwszej kolejności - na oczyszczeniu z odpadów najbliższej okolicy.

Celem tegorocznej akcji było: wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów oraz wskazanie korzyści wynikających z recyklingu, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Sprzątany był następujący teren:

- wokół szkoły,

- ulica Przyszłości od szkoły do mostu,

- ulica Rolnicza,

- las przy ulicy Piastów od cmentarza do Czekanki,

- ulica Piastów od mostu w stronę ulicy Przyjaźni.

Po powrocie do szkoły ,gdy nasza „Mała Ojczyzna” została posprzątana, świętowaliśmy „Dzień Pieczonego Ziemniaka”. Dziękujemy naszym rodzicom za pyszne pieczonki .

Opracowała: Jolanta Machura

 

 

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa jpg 2 1

 

 

 

"Matematyka". 
Projekt  dofinansowała Fundacja mBanku.

 

 

 

Ogólnopolski program mPotęga jest flagowym programem grantowym Fundacji mBanku organizowanym w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród młodych ludzi.

 

W piątej edycji mPotęgi dofinansowanie otrzymało 185 projektów matematycznych, które zostały wybrane spośród 598 zgłoszeń. Na ich realizację mFundacja przekaże ponad milion zł. Wśród szkół, które otrzymały dofinansowanie, znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego nauczycielka Alicja Nimirska opracowała wniosek pt. „Matematyka” w kategorii II, adresowanej dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Grant w wysokości blisko 6000zł umożliwi uczniom dostęp do nowoczesnych technologii, materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych a także ułatwi realizację innowacyjnych działań mających na celu pokazanie, że umiejętności matematyczne można wykorzystać w praktyce oraz rozwijać je zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Planowane działania projektowe zakładają aktywny udział młodzieży. W tym celu tworzone są zespoły projektowe. Zgodnie z wymogami organizatora w ich skład wchodzi kilku uczniów a liderem jest osoba dorosła np. nauczyciel.

 

Projekt pt. „Matematyka” obejmuje między innymi:

 

-        tworzenie i udostępnianie ćwiczeń e-learningowych na platformie Moodle

 

-        zorganizowanie szkolnego turnieju „Rachmistrz”

 

-        udział w warsztatach matematycznych w Pałacu Młodzieży w Katowicach

 

-        przeprowadzenie trzech edycji matematycznego happeningu opartego na łączeniu teorii z praktyką z wykorzystaniem metod naukowych takich, jak obserwacja, doświadczenie, gra dydaktyczna

 

-        budowanie figur geometrycznych, wizualizacja zagadnień matematycznych przy użyciu programu GeoGebra, rozwiązywanie zadań, łamigłówek, szyfrów, quizów, krzyżówek

 

-        działania oparte na wzajemnym nauczaniu uczniów z zastosowaniem LeraningApps, kodów QR itp.

 

Realizacja innowacyjnego projektu pt. „Matematyka” rozpoczęła się 10.09.2018r. i potrwa do 10.12.2018r. a wdrażają go nauczycielki matematyki Ilona Kurzak-Szewczyk i Alicja Nimirska. Obecnie uczniowie objęci projektem zapoznają się z platformą Moodle, gdzie czekają na nich pierwsze zadania, a uczniowski zespół projektowy podejmuje pierwsze wyzwania związane z organizacją szkolnego turnieju „Rachmistrz”.

 

Alicja Nimirska

 

 

 

Wracamy po wakacjach, czyli co nowego w szkole

w Żelisławicach?

 

SAM 3922SAM 3931

 

3 września 2018 r. rozpoczął się nowy rok szkolny, ale przygotowania do tego dnia trwały już dużo wcześniej. Zależało nam na tym, aby uczniowie ZSP w Żelisławicach wrócili do odnowionej szkoły. W związku z tym w okresie wakacyjnym wyremontowano 2 szkolne korytarze, sekretariat, odnowiono salę gimnastyczną, a także dokonano kapitalnego remontu gabinetu profilaktyki zdrowotnej, a z pozyskanych środków zewnętrznych zakupiono do niego kompletne wyposażenie. Wszystko po to, aby uczniom ZSP w Żelisławicach stworzyć optymalne warunki do nauki, pracy i spędzania czasu podczas przerw śródlekcyjnych i po lekcjach.

                                                                 Oprac. Ewa Stelmach

 

 5festiwal

 starszaki

 


 ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA W ŻELISŁAWICACH

 

 

3 maja 2018 roku - w jubileuszowym roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wraz z mieszkańcami Żelisławic uroczyście obchodziła 227 rocznicę uchwalenia pierwszej w Polsce i Europie a drugiej na świecie konstytucji. Świętowanie rozpoczął  uroczystypochód od remizy OSP Żelisławice do kościoła parafialnego by następnie wspólnie z księdzem proboszczem Markiem Majchrzakiem wziąć udział w mszy w intencji Ojczyzny. 


    Po uroczystej mszy świętej udano się na cmentarz parafialny gdzie uroczyście złożono kwiaty na płytach upamiętniających tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. Po uroczystościach w naszej miejscowości delegacja MDP udała się do Siewierza, gdzie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty.

To była dla nas kolejna lekcja patriotyzmu.

opracowała: Jolanta Machura

 


 


 

PODSUMOWANIE KONKURSU O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI

HENRYKA SIENKIEWICZA W ZSP W ŻELISŁAWICACH

 

 

     Za nami kolejna edycja Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach. Głównym celem konkursu jest popularyzacja twórczości pisarza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych.

   Od lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szkół z terenu wielu powiatów. Cztery lata temu została zmieniona formuła konkursu, jest on rozdzielony na dwa konkursy : powiatowy dla uczniów szkół podstawowych i wojewódzki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

     Tegoroczne zmagania uczestników odbywały się w następujących kategoriach:

- praca literacka,

- prezentacja multimedialna,

- praca plastyczna.

     Do konkursu przystąpiło 110 uczestników, spośród których Jury konkursowe w składzie: P. Jolanta Jakubczyk, P. Alicja Nimirska, P. Barbara Będkowska, P. Paweł Korusiewicz i P. Małgorzata Szczotarska po dogłębnej analizie formalnej i merytorycznej prac zgłoszonych do konkursów wyłoniło następujących laureatów:

POWIATOWY KONKUS O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Kategoria: praca literacka „W przeciwieństwie do Janka Muzykanta miałam/miałem szczęście – spełniło się moje marzenie”.

I miejsce – Natalia Frączek, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich

                 w Mierzęcicach, Opiekun: mgr Anna Sołtysik.

II miejsce – Aleksandra Jamróz, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego

                   w Siewierzu, Opiekun: mgr Joanna Krzykawska.

III miejsce – Aleksandra Stępień, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach

                     Kościelnych, Opiekun: mgr Wioletta Drygalak.

Kategoria: praca plastyczna. Zilustruj nowelę „Janko Muzykant”.

I miejsce – Maksymilian Kowalczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

                 w Myszkowie, Opiekun mgr Anita Fajt

II miejsce – Piotr Czapla, Szkoła Podstawowa w Brudzowicach,

                   Opiekun: mgr Anetta Jąderko.

III miejsce – Kamila Dziuba, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych,

                     Opiekun: Wioletta Drygalak.

WOJEWÓDZKI KONKURS O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Kategoria: praca literacka (dla uczniów gimnazjum)- „ Które z wydarzeń historycznych

z XXI w. można określić mianem współczesnej Bitwy pod Grunwaldem i dlaczego?”

I miejsce – Marzena Nowak, Szkoła Podstawowa nr 7 w Dąbrowie Górniczej,

                 Opiekun: mgr Joanna Waszkiewicz.

II miejsce – Jakub Jąderko, Szkoła Podstawowa w Brudzowicach,

                   Opiekun: mgr Bożena Kańtoch.

III miejsce – Jakub Kołodziejczyk, Szkoła Podstawowa nr 7 w Dąbrowie Górniczej,

                     Opiekun: mgr Joanna Waszkiewicz.

Kategoria: praca komputerowa – praca multimedialna (dla uczniów gimnazjum), „Które                             z wydarzeń historycznych z XXI w. można określić mianem współczesnej Bitwy pod Grunwaldem i dlaczego?”

I miejsce – Oliwia Chłondzyńska, Szkoła Podstawowa w Brudzowicach,

                 Opiekun: mgr Bożena Kańtoch.

II miejsce – Maciej Pałęga, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie,

                   Opiekun: mgr Jadwiga Karcz.

III miejsce – Dagmara Grzanka, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie,

                     Opiekun: Magdalena Mysur.

Kategoria: film (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), „ Które z wydarzeń historycznych z XXI w. można określić mianem współczesnej Bitwy pod Grunwaldem i dlaczego?”

Laureat: Natalia Cieślikowska, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu,

               Opiekun: mgr Ewelina Owczarek.

     Uroczyste podsumowanie Konkursu odbyło się 26 kwietnia 2018r. w Sali Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

     W tym dniu w godzinach rannych, dzięki uprzejmości sponsorów, laureaci Konkursu oraz ich opiekunowie, a także zaproszeni goście: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu P. Barbara Bochenek, Kierownik Oświaty, Kultury i Promocji P. Katarzyna Węcel-Ptaś, Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, skarbnik rady Rodziców P Ewa Nowak oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach wyruszyli do Krakowa.

     Pierwszą część podsumowania rozpoczęto od zwiedzania Teatru Starego w Krakowie. Laureaci i opiekunowie oraz zaproszeni goście i osoby wspierające przedsięwzięcie uczestniczyli w warsztatach teatralnych i zwiedzali muzeum, gdzie wyjątkowe multimedialne i interaktywne stanowiska pracy zainteresowały uczestników naszego wyjazdu. Następnie uczestnicy zostali zaproszeni do restauracji na obiad.

     W drugiej części podsumowania, które odbyło się w Sali Niebieskiej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, nastąpiło ogłoszenie wyników, podczas którego laureaci odebrali gratulacje oraz nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia.

   Finaliści po dniu pełnym emocji i wrażeń wrócili do domów z dyplomami, atrakcyjnymi nagrodami oraz ciepłymi wspomnieniami.

   Dyrektor ZSP w Żelisławicach składa serdeczne podziękowania na ręce: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, P. Piotra Wosinka – Prezesa PHU PROMAG oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego- P. Jana Muchy za finansowe wsparcie przedsięwzięcia. Słowa uznania i podziękowania kierujemy również do prof.dra hab. Jerzego Pisulińskiego- dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie za nieodpłatne udostepnienie Sali Niebieskiej, w której dokonaliśmy podsumowania konkursu.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 


 

„ Językowe potyczki z wierszami Anny Willman”

 

W dniu 19 kwietnia 2018r. Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu zorganizowała konkurs dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych Miasta i Gminy Siewierz. Konkurs był oparty na współzawodnictwie drużynowym i polegał na rozwiązywaniu różnych zadań z wierszy Anny Willman. Dzieci rozwiązywały test ze znajomości wierszy, wskazywały błędnie wpisane słowa, szukały rymów i słuchały, kto odpowie ładniej.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3 b: Ksawery Kijanka i Tomasz Matan, którzy pięknie się zaprezentowali i zdobyli 2 miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom, jesteśmy z Was dumni.

Opracowała : Jolanta Machura


 


 

DZIEŃ OTWARTY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BĘDZINIE

 

4 maja 2018r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza świętowała Dzień Strażaka uczestnicząc w zajęciach edukacyjno- szkoleniowych w ramach Dni Otwartych zorganizowanych przez KP PSP w Będzinie. Podczas spotkania mogliśmy nauczyć się na czym polega praca strażaka, jak funkcjonuje profesjonalna strażnica, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia oraz poznać wozy i sprzęt strażacki. Następie każdy z nas przystąpił do egzaminu, który składał się pięciu zadań:

  1. Gaszenie pożaru.
  2. Co widzi strażak w zadymionym pomieszczeniu?
  3. Strój strażaka.
  4. Wezwanie pomocy.
  5. Pierwsza pomoc.

Wszystkim udało nam się zdać egzamin i zdobyć CERTYFIKAT MAŁEGO STRAŻAKA.

opracowała: Jolanta Machura


 

 

 

Wielkanoc 2018

 

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas.”

 

SAM 3689

 

28 marca uczniowie klasy 3b, po uroczystym śniadaniu przygotowanym przez rodziców, pod opieką wych. Jolanty Machury, p. Małgorzaty Ziai i p. Marzeny Przybyłki   wystawili dla społeczności szkolnej przedstawienie pt. „Wielkanocne obyczaje”. Młodzi aktorzy piękną recytacją i śpiewem przybliżyli wszystkim widzom zwyczaje i tradycje wielkanocne. Szczególnie gorąco oklaskiwani byli nasi koledzy, którzy grali na instrumentach ludowe utwory: Ksawery Kijanka na akordeonie i Piotr Gnacik na trąbce.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tego wielkanocnego poranka,                      a uczniom życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Opracowała: Jolanta Machura

 

IX Konferencja ONZ „Żermun”

w I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu

 

Wybrani uczniowie klasy trzeciej gimnazjum naszej szkoły uczestniczyli w konferencji ONZ dla młodzieży „Żermun 2018”. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Zakończmy ludzkie cierpienie”. Szkołę godnie reprezentowali Magdalena Karcz, Krystian Las, Zuzanna Szczepańczyk, Klaudia Kieras, którzy przydzieleni do czterech grup, aktywnie uczestniczyli w pracach poszczególnych komisji - Komisji Rozbrojeniowej, Komisji Praw Człowieka, Komisji Politycznej, Komisja Ochrony Środowiska.

Wzorowana na obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ konferencja miała na celu przybliżenie problemów w wybranych państwach świata. Delegaci, bo tak określano uczestników konferencji, obradowali nad wspólną rezolucją, która została przedstawiona i poddana głosowaniu na „ Zgromadzeniu Ogólnym”. Uczniowie przed przystąpieniem do udziału w konferencji przygotowali w języku angielskim swoje postanowienia na wybrany temat pracy komisji. Musieli opanować trudne i wyszukane zwroty obowiązujące w stylu formalnym. Następnie pracując w poszczególnych grupach musieli zabrać głos w dyskusji nad rezolucjami. Było to dla nich duże wyzwanie, jak i ogromne przeżycie.

Jedna z naszych uczennic – Magdalena Karcz znalazła się w gronie zwycięzców w konkursie na najbardziej aktywnych uczestników konferencji i otrzymała nagrodę. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji „Żermun” w języku angielskim. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła znalazła się w czołówce szkół reprezentujących naszą Gminę.

                                                                                                                                 Anna Gnacik

 

Moja gmina –

projekt edukacyjny na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

W ostatnich miesiącach pierwszego półrocza, w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, uczniowie klasy III Gimnazjum realizowali projekt edukacyjny pt.: „Moja gmina”. Celem podjętych działań było przyswajanie wiedzy na temat własnej gminy, poznanie najważniejszych wydarzeń z historii gminy, uzyskanie wiedzy na temat kompetencji Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz rozwijanie umiejętności odszukiwania informacji, ich analizy i selekcji oraz prezentowania innym. Uczniowie, pracując w grupach, przez kilka tygodni gromadzili informacje o miejscowościach będących w obszarze gminy Siewierz, gospodarce, historii  swojego regionu, zabytkach, tradycjach i zwyczajach. Szukali ciekawych miejsc i tego czym gmina może się pochwalić. Dowiedzieli się kto sprawuje władzę  w naszej gminie, jakie są kompetencje władzy. Poszukali informacji o zadaniach własnych i zleconych gminy. Zwieńczeniem  gromadzenia materiałów było wykonanie przez uczniów folderów, plakatów, albumów swojej miejscowości oraz prezentacji multimedialnych i filmu do którego obejrzenia gorąco zapraszam.

Oprac. Aleksandra Buła

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W GRUPIE MALUSZKÓW

106

   Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych. W tym roku dzieci z grupy maluszków gościły Babcie i Dziadków w dniu 23stycznia. Na spotkanie przedszkolaki przygotowały program artystyczny. Były to wiersze, piosenki, inscenizacje związane tematycznie z tymże świętem oraz tańce. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za miłość i trud włożony w ich wychowanie. Jednak to nie był koniec niespodzianek. Każda babcia i wszyscy dziadkowie otrzymali, upominki przygotowane przez wnuki. Następnie dzieci zaprosiły swoich gości do wspólnej zabawy. Dziadkowie i babcie chętnie bawili się z dziećmi, tańczyli i wyginali w rytm muzyki.Dopełnieniem uroczystego spotkania był słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, a dziadkowie obiecali, że pojawią się w przedszkolu za rok.

Oprac. Renata Hetmańczyk

207

 

 

 

SUKCESY SZKOŁY

W I PÓŁROCZU

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

 

RODZAJ SUKCECU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

Wyróżnienie

w konkursie profilaktycznym pt.:„PrzeGRAĆ życie-zagrożenia związane

z nadmiernym korzystaniem z komputera, Internetu  i gier komputerowych” zorganizowanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie Siedziba Siewierz

wraz z partnerami

Martyna Staszak, kl. III b SP

Mgr Jolanta Machura

III miejsce w

Konkursie historycznym

pt.: „Nasze Kulturowe dziedzictwo: Kościół św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych” zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Korusiewicza w Siewierzu

Dawid Kowalczyk, Aleksandra Gocyła,

kl. VII SP

mgr Barbara Będkowska

Awans

do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii

Mikołaj Broncel, kl. III G

mgr Barbara Będkowska

Awans

do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Mikołaj Broncel, kl. III G

mgr Dorota Grzesiak

Awans

do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Matematyki

Mikołaj Broncel, kl. III G

mgr Alicja Nimirska

Awans

do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Maria Broncel, kl. VII

mgr Małgorzata Miłoch

Laureatka

VIII Regionalnego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez JSNT

Maria Broncel, kl. VII

mgr Małgorzata Miłoch

III miejsce

W XV Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej

Julia Machura, kl. II G

mgr Anna Gnacik,

mgr Małgorzata Ziaja

III miejsce

w konkursie literackim „Tajemnice wojkowickiego sanktuarium” zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Korusiewicza w Siewierzu

Tomasz Machura, kl. V SP

mgr Dorota Grzesiak

Awans

do II etapu Konkursu Biblijnego dla Szkoły Podstawowej

Marlena Czarnecka, kl. VI SP

Jakub Rok, kl. V SP

mgr Marzena Przybyłka

Awans

do II etapu Konkursu Biblijnego dla Gimnazjum

Hortensja Nowak, kl. II G

mgr Marzena Przybyłka

II miejsce

w Gminnym Biegu Sztafetowym

Magdalena Borówka, Julita Knafel, kl. VII SP

Wiktoria Dobrowolska, Nikola Pęczek, kl. II G

Magdalena Karcz, Wiktoria Machura, kl. III G

mgr Elżbieta Rucińska,

mgr Dariusz Guzy

I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego dla dziewcząt SP

Kaja Kułach, Natalia Latos, Kl. VI

Dominika Wojdała, kl. V

mgr Dariusz Guzy

II miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego dla dziewcząt G

Magdalena Borówka, Kamila Wojdała, Julia Grzesista

mgr Dariusz Guzy

III miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego dla chłopców G

Daniel Machura, Jakub Machura, Daniel Wylężek, kl. III G

mgr Dariusz Guzy

III miejsce

w Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Mój przyjaciel Miś” organizowanym przez SP

nr 1 w Siewierzu

Kacper Głąb, kl. III a SP

mgr Beata Sarnecka

Wyróżnienie

w Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Mój przyjaciel Miś” organizowanym

przez SP nr 1 w Siewierzu

Zuzanna Machura, kl. IIIa SP

mgr Beata Sarnecka

 

 

Baśnie, baśnie…

 

baśnie baśnie 1     baśnie baśnie 2

 

19 stycznia bibliotekę szkolną odwiedziły przedszkolaki z najstarszej grupy. Wiek przedszkolny jest bardzo dobrym okresem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. W tym celu panie bibliotekarki przeprowadziły dla swoich małych gości lekcję biblioteczną, podczas której m.in. przybliżyły zasady zachowania obowiązujące w bibliotece oraz opowiedziały o zgromadzonym księgozbiorze. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem przeglądały albumy przyrodnicze i bogato ilustrowane encyklopedie dla dzieci.

Druga część zajęć poświęcona została tematyce baśni. Przedszkolaki wysłuchały popularną baśń braci Grimm pt.: „Królewna Śnieżka, która stała się punktem wyjścia do rozmowy na temat dobra i zła.

Piątkowa wizyta przedszkolaków w szkolnej bibliotece upłynęła w miłej atmosferze.

Oprac. Aleksandra Buła

 

My się zimy nie boimy

– zajęcia biblioteczne dla grupy 4,5-latków

 

zajęcia biblioteczne 1     Zajęcia biblioteczne 2

 

            W zimowy poranek 15 stycznia, zaraz po śniadaniu, przedszkolaki z grupy 4,5-latków udały się do szkolnej biblioteki, w której czekały już na nich panie bibliotekarki, gotowe przeprowadzić zajęcia pt.: „My się zimy nie boimy”. W pierwszej części spotkania dzieci dowiedziały się, czym jest biblioteka, co się w niej znajduje i jak się należy w niej zachować oraz zapoznały się ze zgromadzonym księgozbiorem.

Druga część spotkania poświęcona została tematyce zimowej. Dzieci z uwagą i zaciekawieniem wysłuchały pięknej baśni braci Grimm „Pani Zima”, następnie odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzące.

Podczas zajęć dzieci rozmawiały również na temat swoich ulubionych zimowych zabaw oraz wykonały piękne kolorowanki, które zamieszczone zostały w galerii czytelnika.

Na zakończenie, na pamiątkę wizyty w bibliotece, przedszkolaki otrzymały od pań bibliotekarek drobne upominki.

 

Oprac. Aleksandra Buła