Wspomnienie 1

Wspomnienie 2

Wspomnienie 3

 

 

 

 

 

Jak nie kochać jesieni…

 

 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,

Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.

Tadeusz Wywrocki

 

9 października uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej na zajęciach plastycznych uruchomili swoją wyobraźnię i tworzyli kompozycje jesienne z liści, które znaleźli na swoich podwórkach. Celem zajęć było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez działania plastyczne. Kontakt ze sztuką wyrabia poczucie ładu, porządki i estetyki oraz rozbudza zaciekawienie i wrażliwość.

Dla trzecioklasistów praca twórcza była źródłem radości, zadowolenia oraz dobrej zabawy. Podczas 45 minut zajęć powstały piękne i bardzo różnorodne jesienne kompozycje.

Justyna Felis

Aleksandra Buła

 

20201009 125418

 

 

20201009 125330

 

 

 


#OliwiaHylaChallenge

Nominujemy :
Szkołe Podstawową w Koziegłowach

 


Warszawa, 21 sierpnia 2020 r.

Aplikacja ProteGOSafe
– wspólny list Ministra Edukacji Narodowej
i Głównego Inspektora Sanitarnego do rodziców

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGoSafe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Wspólny list Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego

– Przygotowujemy się na bezpieczny powrót uczniów do szkół. Jesteśmy przekonani, że wspólne i odpowiedzialne działania pozwolą ograniczać ryzyko szerzenia się wirusa – napisali szefowie MEN i GIS w liście skierowanym do rodziców.

Szefowie MEN i GIS przedstawili w nim zalety aplikacji, takie jak test oceny ryzyka i dziennik zdrowia, dzięki którym można otrzymać konkretne rekomendacje dotyczące bezpiecznych zachowań oraz – w razie potrzeby – przyspieszyć ścieżkę diagnozowania i leczenia. Podkreślili jednocześnie, że ProteGOSafe to także sprawdzone i wiarygodne źródło informacji na temat pandemii koronawirusa.

Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny zaznaczyli, że skuteczność aplikacji zależy od tego, jak wiele osób będzie z niej korzystało. Dlatego też szczególnie ważne są wspólne i odpowiedzialne działania:

– Gorąco zachęcamy do zainstalowania na telefonach komórkowych aplikacji ProteGOSafe. To narzędzie, które informuje o możliwym kontakcie z osobą zarażoną. Aplikacja zawiera także wiarygodne i sprawdzone informacje dotyczące pandemii koronawirusa i umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest bezpłatna, dobrowolna i w pełni bezpieczna – napisali Minister Edukacji Narodowej i Główny Inspektor Sanitarny.

Aplikacja ProteGOSafe – jak to działa?

ProteGOSafe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Jeśli osoba z naszego otoczenia zachoruje, wówczas otrzymamy odpowiednie powiadomienie. Aplikacja poinformuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich.

ProteGOSafe to także wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Aplikacja składa się z dwóch modułów:

 • pierwszy umożliwia samokontrolę stanu zdrowia. Jest to „dziennik zdrowia”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy,
 • drugi to skanowanie otoczenia i komunikowanie o ryzyku kontaktu z wirusem.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/protegosafe.

Załączniki:

 1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
 2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
 3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

Zachęcamy do pobrania aplikacji ProteGOSafe!

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2


 

WYTYCZNE PRZEDSZKOLA W ZSP W ŻELISŁAWICACH OBOWIAZUJĄCE DLA DZIECI KORZYSTAJĄCYCH Z ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W DNIACH OD 3-31 SIERPNIA 2020 R.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Przedszkole w ZSP w Żelisławicach w dniach od 3-31 sierpnia 2020 r. pełni dyżur wakacyjny od godz. 7.00-16.00.
 2. Deklarację zgłoszenia dziecka do opieki przedszkolnej ( załącznik nr 1) –dyżur wakacyjny od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.- zgłaszają jego rodzice/prawni opiekunowie poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem placówki pod nr telefonu 32 67 41 750 ( od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00) lub  z wykorzystaniem poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. co najmniejna 2 dniprzed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.Opieka ta jest organizowana w stosunku do dzieci będących aktualnymi wychowankami Przedszkola w Żelisławicach lub zgłoszonych przez inne przedszkola z terenu gminy Siewierz.
 3. Do opieki są przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 4. Do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, a także w sytuacji, w której zachodzi podejrzenie kontaktu dziecka lub domowników z osobą zakażoną. W takiej sytuacji wszyscy domownicy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych  i lekarza.
 5. Codziennie, podczas przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzic/prawny opiekun składa u wychowawcy grupy oświadczenie stanowiące załącznik nr 2.

 

Ruch wychowanków

 1. Pracownik odbierający dziecko od rodzica/prawnego opiekuna ocenia, czy jest ono zdrowe (nie ma objawów chorobowych).
 2. Każde dziecko przy wejściu do przedszkola będzie poddane mierzeniu temperatury. Dzieci z temperaturą wyższą niż 37 stopni Celsjusza będą odsyłane do domu.
 3. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia dziecka do przedszkola w danym dniu, kierując się zasadą, że do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 4. Nauczyciele za pomocą dostępnych komunikatorów regularnie przypominają rodzicom/ prawnym opiekunom o konieczności przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowych, a także o nieposyłaniu do przedszkola dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci z przedszkola powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 2 metryi rygorystycznego przestrzegania wszelkich środków ostrożności.
 6. Rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola-przedsionka, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem.
 7. W razie obecności większej liczby osób, pozostałe czekają na zewnątrz przedszkola z zachowaniem 2 m odległości od siebie z zachowaniem rygorystycznych środków ostrożności.
 8. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do przedszkola oraz odbierający je z przedszkola muszą posiadać i stosować środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice jednorazowe rękawiczki, odkażanie rąk przed wejściem do przedszkola) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również w trakcie przebywania w przestrzeni wspólnej przedszkola.
 9. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola wyłącznie przez osoby zdrowe.
 10. Odzież wierzchnia dziecka podczas przyjścia do przedszkola zostanie zapakowana przez pracownika przedszkola w foliowy opisany worek i umieszczona na wieszaku na czas pobytu dziecka w przedszkolu.

Sposób organizowania zajęć

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych salach.
 2. W sali może przebywać do 25 dzieci.
 3. Dopuszcza się możliwość tworzenia grup dla dzieci w zbliżonym wieku.
 4. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 5. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, stołówki, pomieszczeń pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 6. Nauczyciele mogą organizować spacery na terenie placu zabaw należącego do przedszkola i mogą korzystać z placu zabaw znajdującego się na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 7. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 8. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 9. Zabawy ruchowe powinny być prowadzone przy otwartych oknach.
 10. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 metra.

 

Organizacja czynności higieniczno-sanitarnych

 1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją   o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola), z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika  z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
 2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych,       w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także według potrzeby powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, klawiatur komputerowych. Krzesła, krzesełka i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i pomieszczeniach należy dezynfekować co godzinę i gdy zajdzie taka potrzeba. Toalety należy dezynfekować i sprzątać na bieżąco. Zabawki należy dezynfekować na bieżąco.
 3. Po zakończeniu zajęć przez dzieci należy dokonać czynności porządkowo – dezynfekujących wszystkich sprzętów i zabawek znajdujących się w sali.
 4. Zabawka i sprzęt może być przywrócona do sali, gdy jesteśmy pewni, że jest bezpieczna do użytku.
 5. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w „Karcie Kontroli dezynfekowanych pomieszczeń” - harmonogram prac porządkowych na dany dzień ma być umieszony na tablicy ogłoszeń.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. Personel obsługowy usuwa z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 8. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
 9. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Pracownicy przedszkola powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować, aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 11. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i przez nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
 12. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy.
 13. Personel sprzątający zadba, aby w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdowały się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 14. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i powinni unikać przychodzenia do pracy.
 15. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy dokonują pomiaru temperatury.
 16. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 17. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zobowiązani do stosowania   w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej – odpowiednio z jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos, a także fartuchów z długim rękawem. Ewentualne braki   w środkach ochrony osobistej powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola.

 

Posiłki

 

 1. Stołówka szkolna będzie przygotowywała i wydawała w dniach od 3-31 sierpnia 2020 r. dzieciompozostającym pod opieką przedszkolasuchy prowiant ( 2x dziennie).

Kontakt z osobami trzecimi

 

 1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową www.zspz.edu.pl lub telefonicznie.
 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratorium oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

Zasady postepowania na wypadek podejrzenia zakażenia u uczniów   i wychowanków oraz pracowników

 1. W przypadku podejrzenia zakażenia wychowanków/uczniów nauczyciel opiekujący się grupą niezwłocznie podejmuje kroki w celu odizolowania dziecka od grupy,  z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali lub osobę, która w tym momencie przebywa najbliżej, prosi o zorganizowanie opieki nad dziećmi. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem w wyznaczonym odizolowanym pomieszczeniu – gabinet pielęgniarki, z zachowaniem wszelkich dostępnych środków bezpieczeństwa (odzieży ochronnej, rękawic, maski, przyłbicy), do czasu przybycia rodziców/opiekunów lub służb medycznych.
 2. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z przedszkola/szkoły.  Należy poinformować rodziców o konieczności skontaktowania się drogą telefoniczną z lekarzem pediatrą lub najbliższą stacją sanitarno- epidemiologiczną oraz konieczności pozostawienia dziecka w domu, niekontaktowania się z innymi członkami społeczności szkolnej. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora placówki o diagnozie lekarskiej.
 3. W przypadku braku kontaktu z rodzicami/opiekunami dziecka Dyrektor może podjąć decyzję o zawiadomieniu służb medycznych i uzyskaniu odpowiedniego wsparcia  z ich strony.
 4. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy lub innego pracownika placówki niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Należy wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.
 5. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor przedszkola zawiadamia organ prowadzący i kuratorium oświaty, a także stację sanitarno-epidemiologiczną. Kolejne decyzje podejmuje w porozumieniu z w/w instytucjami.
 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka, które korzystało w ostatnim czasie z opieki przedszkolnej, choroby zakaźnej (w tym Covid19), rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 7. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem infekcji wywołanej przez koronawirusa, dyrektor tej placówki   w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym i organem prowadzącym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.  
 8. W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie  w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.

 

Informujemy, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym odesłane pod opiekę rodziców/opiekunów.

Prosimy być przygotowanym na tego typu sytuację.

Taka decyzja spowodowana jest troską o zdrowie wszystkich dzieci powierzonych naszej opiece. Jednocześnie prosimy o wykazanie troski nie tylko o swoje dziecko ale również  o inne dzieci i nieposyłanie chorego dziecka do przedszkola.

 

Do pobrania:  

Wytyczne

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


 

 

 

Sukces trzecioklasistki

 IMG 20200619 153901521

 

Rozstrzygnęło Wojewódzki Konkurs Kaligraficzny „I Ty możesz zostać Mistrzem Pióra”(XI edycja). Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie oraz Szkołę Podstawową nr 38 im. L. Zamenhofa w Częstochowie pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, Dyrektora Delegatury w Częstochowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie.

Na konkurs wpłynęło ogółem 536 prac, których autorami są uczniowie wszystkich typów szkół z terenu województwa śląskiego. Jury oceniało nadesłane prace w trzech kategoriach - klasy II-IV, V-VII, VIII, a następnie przyznawało miejsca i wyróżnienia. Wśród uczestników konkursu najliczniejszą grupę w liczbie 269 stanowili uczniowie klas II- IV szkół podstawowych. W tej kategorii nie przyznano I miejsca. II miejsce zajęła uczennica klasy III Marysia Jędrzejewska - Mistrzyni Pióra. Na co dzień Marysia pisze kształtnie litery, poprawnie je łączy. Jej zeszyty są bardzo starannie, czysto i estetycznie prowadzone. Marysia otrzymała nagrody: pamiątkowe pióro, dwie nagrody książkowe, list gratulacyjny, dyplom, różne gadżety.

Serdecznie gratulujemy sukcesu Marysi!

W przyszłym roku szkolnym odbędzie się kolejna edycja tego konkursu. Do wzięcia udziału w nim zachęcamy wszystkich uczniów klas II-VIII, którym niestraszne jest piękne pisanie.

Anna Pastwa

Sukces Marysi 1   Sykces Marysi 2

 

Sukces Marysi 3

Sukces Marysi 4   Sukces Marysi 5 

Sukces Marysi 6

 

 

 

 

 

Uwaga ÓSMOKLASIŚCI 

Prezentujemy INSTRUKCJĘ LOGOWANIA 2020 do LO lub Technikum w Siewierzu

 

 

 

Klasy Vi i V b właśnie skończyły omawiać ostatnią pozycję lekturowa w  tym roku  szkolnym. Czytaliśmy o przygodach "Felixa, Neta i Niki oraz Gangu Niewidzialnych Ludzi" (klasa VI) i "Panny z mokrą głową" ( klasa V b). Podsumowaniem omawiania tym razem były wykonane przez uczniów lapbooki ( książki na kolanie). Kreatywność dzieci jest olbrzymia, więc prace ciekawe. W poprzednich klasach robiliśmy już projekty : lektura w pudełku czy na wieszaku  gry planszowe  w oparciu o treści omawianych lektur,i inne.
Małgorzata Miłoch
 

W bieżącym roku 18 maja obchodzimy setną rocznicę urodzin Jana Pawła II. Uczniowie Klas VI i Vb przygotowali ( wykorzystując zasoby internetowe Google-grafika) oraz własną twórczość prace plastyczne, literackie i komputerowe przedstawiające Naszego Papieża.

Dla młodych jest to wielki autorytet i wzór do naśladowania. W zmontowanych filmikach wykorzystaliśmy muzyczne podkłady z YouTuba piosenek o papieżu (Magda Anioł – LOLEK https://www.youtube.com/watch?v=_vFYlNYBnIw i

Fundament - Piosenka o Ojcu Świętym Janie Pawle II - cover by Milena Skowron (9 lat)

https://www.youtube.com/watch?v=a0zO73VucNw).

Kreatywność dzieci jest olbrzymia, mieliśmy   w zupełnie inny sposób obchodzić Rok Jana Pawła II, „zdalne nauczanie”   daje jednak inne możliwości.

 

zarzadzenie06-05


WEBINAR DZIECKO PRZED EKRANEM 20.04.2020r. godz. 21.00

.:Więcej informacji:.

 


 

Ogłoszenie

W związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych w placówkach oświatowych, informujemy, że XVIII Powiatowy Konkurs Mitologiczny pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich” nie odbędzie się w planowanym terminie, tj. 16.04.2020 r.

Dalsze decyzje w tym zakresie uzależnione będą od postanowień MEN.

Organizatorzy konkursu.


 

 

 

Konkurs „ Zielona pracownia” rozstrzygnięty

- nagroda dla ZSP w Żelisławicach

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozstrzygnął szóstą edycję konkursu „Zielona Pracownia_Projekt’2020”, skierowanego do szkół podstawowych i średnich z województwa śląsk i proedukacyjne projekty zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły z otrzymają łącznie 320 tys. zł.

Wśród nagrodzonych szkół znalazł się Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach, którego projekt pod nazwą „Pszczoły pracują i inspirują” – stworzenie pracowni przyrodniczo-biologiczno-ekologicznej- uplasował się na 2. miejscu i uzyskał nagrodę w maksymalnej kwocie 7500 zł.

-Wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs, Jury oceniało pod kątem pomysłu na zagospodarowanie pracowni, wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań, różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2020” skierowany był do szkół podstawowych   i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Maksymalna wysokość nagrody nie mogła przekroczyć 20 proc. kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić więcej niż 7,5 tys. zł.

                                                                                                          Oprac. Ewa Stelmach

 

 

 

 

Sukces naszej uczennicy

 

Sukces Magdy Jareckiej 2020

źródło: http://kultura.siewierz.pl/node/960

 

28 lutego 2020r. odbył się w XXVII Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Siewierzu. Na tym konkursie klasy I-III reprezentowała uczennica klasy III Magda Jarecka, ponieważ wygrała szkolny konkurs recytatorski. Magda jest zainteresowana sztuką recytacji. Ma na koncie sukces odniesiony w ubiegłorocznym regionalnym konkursie recytatorskim.

Na scenie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki Magda zaprezentowała wiersz Ludwika Jerzego Kerna pt.: „Dwa jeże”. Madzia odniosła kolejny sukces - zajęła I miejsce. Będzie reprezentowała gminę Siewierz podczas Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Mały OKR 2020” w Katowicach.

Madzi gratulujemy! Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                                        Anna Pastwa

 

 

 

Zajęcia w Filii Bibliotecznej w Żelisławicach

   21 lutego 2020r. uczniowie kl. III gościli w Filii Bibliotecznej w Żelisławicach i uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu.

     Spotkanie rozpoczęło się pogadanką dotyczącą pojęć związanych                      z komputerem i Internetem. Następnie ,aby najprościej opisać przebieg informacji w sieci, uczniowie bawili się kłębkiem wełny imitującym sieć komputerową.    W trakcie zajęć uczestnicy obejrzeli film animowany o drużynie dobrych Sieciaków i grupie groźnych Sieciuchów, które uosabiają wszystko, co złe   i niebezpieczne w Internecie. Na podstawie obejrzanego filmu trzecioklasiści ustalili cztery najważniejsze zasady bezpiecznego Internetu. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzieli się również, jak chronić swoją prywatność w Internecie, co to są dane osobowe, a także jakie zagrożenia niosą ze sobą internetowe znajomości.

   Podsumowaniem spotkania było wspólne rozwiązanie krzyżówki, której hasło uświadomiło małym internautom, czym jest zjawisko cyberprzemocy.

     Na zakończenie oprócz słodkiego poczęstunku, każdy uczestnik mógł samodzielnie zaprojektować wygaszacz na swój komputer.

                                                                      Małgorzata   Szczotarska

 

Dzień Niedźwiedzia Polarnego w bibliotece

     Niedźwiedzie polarne, to bez wątpienia jedne z najbardziej sympatycznych zwierząt na świecie. Są bohaterami reklam, filmów i kreskówek.

     28.02.2020r. w szkolnej bibliotece obchodzono Dzień Niedźwiedzia Polarnego, który      w XXI w. stał się jednym z symboli walki z ociepleniem klimatu. Uczniowie kl. V b i VI      w ramach zajęć bibliotecznych przyłączyli się do akcji mającej na celu podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej w kierunku ginących gatunków flory i fauny naszej planety. Wysłuchali informacji o dzisiejszym bohaterze, a także dowiedziały się ciekawostek na temat życia niedźwiedzi polarnych. Następnie przystąpili do wykonania plakatu, w którym zawarli najważniejsze informacje o niedźwiedziach polarnych i w warunkach w jakich muszą żyć przez ocieplenie klimatu. Na zakończenie zajęć uczniowie sprawdzili swoje wiadomości rozwiązując quiz.

     Obchody Dnia Niedźwiedzia Polarnego przypominają o tym, że zmiany klimatu zależą od nas wszystkich. Pamiętajmy, że los niedźwiedzia polarnego i jego sąsiadów leży w naszych rękach.

                                                                                           Małgorzata Szczotarska

 

 

1

2

3

 

Dzień Kota

Dzień Kota 1            Dzień Kota 2

17 lutego na całym świecie obchodzony jest Dzień Kota. Nasza szkolna biblioteka również włączyła się w świętowanie organizując przez dwa dni w czytelni zajęcia tematycznie związane z kocim bohaterem. W poniedziałek przeprowadzona została lekcja biblioteczna dla przedszkolaków, a na wszystkich przerwach uczniowie odwiedzający bibliotekę mogli poznać historię kotów, kocie zwyczaje oraz dowiedzieli się, jak prawidłowo opiekować się tym zwierzakiem. Można było również wykonać prace plastyczną – kolorowankę lub „portret” swojego kociaka.

Ten dzień, obchodzony po raz pierwszy sprawił naszym uczniom wiele radości. Na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci i rozbudzi w nich wrażliwość na dobro i niesienie pomocy naszym kocim przyjaciołom.

 Oprac. Aleksandra Buła

Dzień Kota3   Dzień Kota 4