Konsultacje

„Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”

 

525x221

 

23 września uczniowie klasy VIII naszej szkoły wzięli udział w Konsultacjach Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia. Organizatorem wydarzenia był Pełnomocnik Rządu ds. Polityki młodzieżowej Piotr Mazurek wraz z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem. Przedsięwzięcie miało za zadanie zaangażowanie i zrzeszenie polskich organizacji młodzieżowych, działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw patriotycznych oraz zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone były na sześć obszarów tematycznych. „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport” oraz „ekologia i klimat”. Uczestnicy spotkania, ze względu na ogromne zainteresowanie byli podzieleni na aż cztery tury konsultacyjne, które zostały zaplanowane kolejno na godziny: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00.

Nasi ósmoklasiści mieli możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” w trzech wybranych przez siebie obszarach: „Rynku pracy i przedsiębiorczości”, „Ekologii i klimatu” oraz „Zdrowia i sportu”.

Całe wydarzenie, nie tylko daje szansę młodym wpłynąć na przyszłość naszego narodu, ale również pozwoliło na doszlifowanie umiejętności dyskusji oraz pracy zespołowej. Dla uczniów naszej szkoły było też dużym wyróżnieniem i niezapomnianą przygodą, że mogli wziąć udział w takim przedsięwzięciu. To pierwszy krok w dorosłość i korzystanie z możliwości wypowiadania się na większym forum.

Aleksandra Buła

 

 

 

PAMIEC81-JPG -LOGO

 

GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA,

DALEJ MÓWĄ KAMIENIE

– 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

 

 

     Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach przystępuje do realizacji projektu "GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE - 13 GRUDNIA 1981 - PAMIĘTAMY", który skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym  jest przygotowanie uczniów do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 


 
Monika Paliga-Bańka

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej placówce:

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

 

LOgo Sienkiewicz 

Wojewódzki Konkurs o Życiu i Twórczości  Henryka Sienkiewicza

 

W pierwszych dniach czerwca rozstrzygnięty został Wojewódzki Konkurs o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza zorganizowany prze Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja twórczości pisarza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych.

Jury konkursowe po długich naradach wyłoniło następujących laureatów:

 

Kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej- praca literacka

 

I miejsce

Izabela Niemiec

Opiekun Ewelina Owczarek

Szkoła Podstawowa nr 1    im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

 

II miejsce ex aequo

Maria Blachińska

Opiekun Beata Borzym

Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Bosko w Sosnowcu

 

Maja Pakuła

Opiekun. Edyta Paliga

Szkoła Podstawowa w Cynkowie

 

III miejsce ex aequo

 

 Krzysztof Ostrowski

Opiekun Anetta Jąderko

Szkoła Podstawowa   w Brudzowicach

 

Martyna Kolman

Opiekun Katarzyna Reda

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Wojkowicach Kościelnych

 

Kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej- praca plastyczna

 

I miejsce

 

 Beata Pyciak

Opiekun. Monika Wilczek

Szkoła Podstawowa nr 40   w Sosnowcu

 

II miejsce ex aequo

 

Maria Jędrzejewska

Opiekun Barbara Będkowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

 

Magda Jarecka

Opiekun Alicja Nimirska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

 

III miejsce

 

Julian Zenderowski

Opiekun Beata Korusiewicz

Szkoła Podstawowa   w Pińczycach

 

Kategoria: uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej - praca literacka

 

I miejsce ex aequo

Maja Muś

Opiekun Mariola Liwoch

Szkoła Podstawowa nr 4  w Myszkowie

Tomasz Machura

Op. Dorota Grzesiak

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Żelisławicach

 

II miejsce ex aequo

Oliwia Antkiewicz

Opiekun Agnieszka Sularz

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

 

Weronika Łaszczyca

Opiekun Wioletta Drygalak

Zespół Szkono-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

 

III miejsce ex aequo

  Zuzanna Szydłowska

Opiekun  Sylwia Mazur

Szkoła Podstawowa  nr 7  w Dąbrowie Górniczej

 

Wiktoria Szpoton

Opiekun Małgorzata Borowiecka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

 

Kategoria: uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej - praca komputerowa ( prezentacja)

 

I miejsce

Karen Gibałka

Opiekun Katarzyna Maciążek

 Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

 

II miejsce ex aequo

 Julia Lepiarz

Opiekun Agnieszka Sularz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

 

Dawid Włodarski

Opiekun Mariola Liwoch

Szkoła Podstawowa nr 4 w Myszkowie

 

III miejsce

Julia Sobczyk

Opiekun Bożena Nobis-Siudak

Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach

 

O terminie i miejscu odbioru dyplomów i nagród uczestnicy i ich opiekunowie zostaną poinformowani telefonicznie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie prac. 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach składa serdeczne podziękowania dla: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia za coroczne wsparcie udzielane podczas organizacji konkursu, Prezesa PW „ Promag „ sp. z o.o. Piotra Wosinka za pomoc finansową- sponsorowanie nagród,  organizatorów i członków jury: Aleksandry Buły, Barbary Będkowskiej, Pawła Korusiewicza.

   Wszystkim laureatom i nauczycielom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

                                                               Oprac. A. Buła

                                                                                              

 

 

Finał IV Ogólnopolskiego Konkursu Kaligraficznego

im. Janusza Korzeniowskiego.

Serduszko

Sztuka pięknego pisania towarzyszy człowiekowi od początku powstania alfabetu. W kulturze europejskiej opartej na łacińskich fundamentach sięga początku naszej ery. Średniowieczne manuskrypty, przepisywane przez mnichów, do dzisiaj fascynują pięknem zdobień i dbałością o szczegóły. Teksty te, najczęściej o charakterze modlitewnym, są przykładem artystycznych dokonań kopistów.

Wynalezienie druku, spowodowało, że skrybowie musieli udoskonalić swoją technikę oraz przyrządy, które mogły konkurować z płytami drukarskimi. Dbałość o sposób odręcznego zapisywania tekstów spowodowała, że kaligrafia weszła w skład przedmiotów nauczanych w szkołach. W Polsce jeszcze w latach sześćdziesiątych XX wieku była częścią nauczania początkowego.

Obecnie w dobie tekstów masowo generowanych komputerowo kaligrafia jest sztuką dla wybrańców. Niewiele dzieci, także dorosłych, jest „właścicielami” pięknego, starannego pisma. Mimo to są podejmowane inicjatywy propagujące idee pięknego pisania.

Jedną z nich jest Ogólnopolski Konkursu Kaligraficzny im. Janusza Korzeniowskiego organizowany przez Szkołę Podstawową nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie oraz Warszawski Dom Kaligrafii. Uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział, a Finalistką tegorocznego konkursu została uczennica klasy IV- Marysia Jędrzejewska, która znalazła się w gronie dziesięciu najpiękniej piszących dzieci w Polsce w kategorii klas IV-VI. Zadaniem uczestników konkursu było artystyczne przepisanie zadanych tekstów na etapie szkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim oraz ich ozdobienie iluminacjami, inicjałem lub bordiurą. Z zadań tych Marysia wywiązała się wzorowo. Mam nadzieję, że to osiągnięcie będzie wystarczającą zachętą do dalszego kształcenia charakteru pisma naszej Finalistki, a także stanie się inspiracją dla kolegów i koleżanek do zainteresowania się tą dzieciną sztuki.

Pamiętajmy , że jednym z efektów nauczania kaligrafii jest kształtowanie charakteru i cierpliwości. Sztuka pięknego pisania może być w dzisiejszych czasach alternatywną rozrywką dla młodych ludzi i ciekawą odskocznią od komputerowego lub telewizyjnego ekranu.

Serdecznie gratuluję Finalistce i jej Rodzicom sukcesu i życzę kolejnych w następnym roku.

 

Dorota Grzesiak

 

 

 

Ekolodzy z klasy II

 

Ekolodzy z klasy II

 

 

       Pod koniec kwietnia i na początku maja uczniowie klasy II realizowali krąg tematyczny : „Dbamy o nasze środowisko”. Uczniowie zdobywali umiejętności z edukacji przyrodniczej na temat wpływu człowieka na środowisko w którym żyje. Poznali co jest szkodliwe a co przyjazne wobec środowiska naturalnego. Jako podsumowanie zdobytych umiejętności wystawili przedstawienie Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „ Niewielki ,ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny”. Z wielkim zaangażowaniem wykonali transparenty na których wypisali hasła nawołujące do ochrony środowiska i nauczyli się na pamięć swoich ról. Wszyscy na pewno zapamiętają słowa ,które kończą przedstawienie:

 

„ Szanuj Ziemię ponad wszystko,

Bo to twoje środowisko!!!

I innego ,choćbyś chciał ,

Raczej już nie będziesz miał!!!

 

opracowała : Jolanta Machura

 

 

konk1

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego wybierze spośród zgłoszonych propozycji 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Przyznana zostanie także nagroda publiczności. Przyznają ją internauci, głosując za pośrednictwem Facebooka.
Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem Marcinem Romanowskim, podczas którego odbędzie się wręczenie nagród.
Prace laureatów pojawią się także w kalendarzu na 2022 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji.
Na zwycięzców czekają: tablet, aparaty instax oraz słuchawki bezprzewodowe.
Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie (poniżej).

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Chęć wzięcia udziału w konkursie prosimy zgłaszać do koordynatora do dnia 14 czerwca 2021r.
Szkolnym koordynatorem konkursu jest P. Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna.

.:REGULAMIN:.


 

 

 

 

 

Sukces naszych uczniów

w Gminnym Konkursie Ekologicznym

 

 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach uczestniczyli Gminnym Konkursie Ekologicznym, zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi 2021. Organizatorem konkursu i konferencji były dwie szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciami objął Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, a patronat merytoryczny – Siewierskie Towarzystwo Ekologiczne „WAWRZYNEK”.

Laureatami zostali:

Konrad Górecki z klasy IV

Fabian Wojdyła z klasy IV

Gratulujemy sukcesów, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za nadesłane prace. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą aktywnością biorąc udział w każdej z proponowanych kategorii. Aleksandra Połeć, Oliver Hunt i Emil Kaczmarzyk opracowali i wykonali prezentację na Gminną Konferencję Ekologiczną dla Młodzieży. Prezentacja dotyczyła odnawialnych źródeł energii.

Prace konkursowe i prezentacje zostały zamieszczone na stronie Miasta i Gminy Siewierz.

 

 

https://www.siewierz.pl/aktualnosci/10629-przywrocmy-nasza-ziemie-gminne-obchody-swiatowego-dnia-ziemi-2021

 

  

Alicja Nimirska

 

 

II miejsce –Konrad Górecki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

 

1619171624 1619086760ii-gorecki-konrad-zsp-z-praca

 

III miejsce – Fabian Wojdyła z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

 

1619128145 1619086784ii-wojdyla-fabian-zsp-z-praca

 

Źródło zdjęć:  Oficjalna strona Miasta i Gminy Siewierz

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 22.03.2021r. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach wystawiła listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I SP im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach na rok szkolny 2021/2022.

Lista ta także zamieszczona jest w zakładce Rekrutacja.

Przypominamy o składaniu oświadczeń woli przyjęcia dziecka (załącznik nr 3) do dnia 23.04.2021r.

Brak złożenia takiego oświadczenia skutkuje rezygnacją z rekrutacji dziecka.


 

 

 

 

Konkurs kaligraficzny dla uczniów klasy II SP

 

 

 

W dniu 21 lutego br. z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się konkurs kaligraficzny dla uczniów klasy drugiej.

 

 

Celem konkursu było:

¾ rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania,

¾ rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisania

¾rozwijanie wrażliwości na piękno języka ojczystego

¾ kształtowanie charakteru – wyrabianie cierpliwości, dokładności i spokoju

¾ odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

Podczas oceny prac uwzględniano: ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, poprawność ortograficzną i interpunkcyjną oraz właściwe łączenie liter. Uczestnicy zmagań z „piórem” otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 

 

Wyniki konkursu:

 

Mistrz kaligrafii: Pola Karcz

Wicemistrz kaligrafii: Tatiana Jaworska

 

 

 

 

Uczestnicy zmagań z „piórem” otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

opracowała: Jolanta Machura

 

 

 

 

LAUREATKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ZSP W ŻELISŁAWICACH

 

 

Jest nam miło poinformować, że dwie uczennice klasy ósmej Szkoły Podstawowej   im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach zdobyły Tytuł Laureata tegorocznej edycji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Do grona najlepszych należą: Małgorzata Broncel- uzyskała tytuł Laureata WKP    z j. polskiego i matematyki ( podwójna Laureatka) oraz Wiktoria Sarnik- uzyskała tytuł Laureata WKP z j. angielskiego.

Nadmienić należy, że uczennice przygotowywały się do konkursów podczas pracy zdalnej pod kierunkiem nauczycieli: mgr Doroty Grzesiak ( j. polski), mgr Ilony Kurzak-Szewczyk    ( matematyka), mgr Anny Gnacik ( j. angielski).

Zdobycie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego to największy sukces, jaki mogą osiągnąć uczniowie szkoły podstawowej. W tym roku do konkursów  z poszczególnych przedmiotów uczniowie przygotowywali się w innych niż dotychczas warunkach-podczas prowadzonych zdalnie konsultacji z nauczycielami. Ogromny nakład własnej pracy, wsparcie pedagogów i rodziców zaowocowały najwyższymi wynikami.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              Oprac. ZSP w Żelisławicach

 

 

 

 

 

Trzecioklasiści

podjęli gimnastyczne wyzwanie

 

Gimnastyczne wyzwanie 1  Gimnastyczne wyzwanie 2

 

 

W ostatnim tygodniu lutego uczniowie klasy III SP przystąpili do gimnastycznego wyzwania Roar Adventure  z programu kreatywnej gimnastyki. Zadanie miało zaktywizować dzieci do ruchu, zaszczepić pasję do zdrowego stylu życia i pobudzić kreatywność. Zajęcia prowadzone były w formie opowieści ruchowo-rozciągającej ubranej w barwną muzykę i efekty dźwiękowe. Przez trzy dni Lew Lolek zapraszał dzieci do przeżycia wspólnej przygody.

Dla wszystkich uczestników konkursu Lolek przygotował kolorowankę z podziękowaniem rodem z Dzikiego zachodu oraz gimnastyczna gwiazdę szeryfa. Mamy nadzieję, że Lolek dał dużo radości Naszym Trzecioklasistom i zachęcił do aktywnego spędzania czasu.

 

Aleksandra Buła, Justyna Felis

Gimnastyczne wyzwanie 3

 

 

 

 

 

Wojewódzka akcja informacyjno-edukacyjna

„Wirusoochrona”
z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

  Wirsuochrona kl. 2

Wirsuochrona kl. 3      Wirsuoochrona kl. 1 

Każdego roku, w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone drogą kropelkową – choroby wirusowe i bakteryjne. W ostatnim czasie, kiedy społeczeństwo zmaga się z epidemią koronawirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczeniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszeniem ryzyka powikłań.

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych w placówkach oświatowo-wychowawczych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i przenoszenia wirusów na członków rodzin.

Działania w naszej szkole zostały przeprowadzone przez nauczycieli klas I-III i poruszały następujące zagadnienia:

 • prawidłowa higiena rąk;
 • podstawowe zasady postępowania w czasie wzrostu zachorowań na choroby zakaźne oraz podczas epidemii koronawirusa;
 • podstawowe zasady zdrowego stylu życia – prawidłowe odżywianie, aktywność fizyczna;
 • inne zasady higieniczne (np. dostosowanie ubrania do warunków pogodowych).

Uczniowie mieli okazję zapoznać się z prezentacją, plakatami, ulotkami i innymi ciekawymi materiałami edukacyjnymi, wykonali plakaty, rozwiązywali krzyżówki i przede wszystkim stosowali zasady higieny w celu budowania i wyrabiania wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę.  

#lekcjaHIGIENY

#wirusoochrona

Opracowanie Alicja Nimirska 
na podstawi informacji 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach

 

 

 

 

 

 

 

Tłusty czwartek w naszej szkole

 

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek,

a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”.

 

Zwyczaj jedzenia słodkich pączków pojawił się w Polsce około XVII wieku, ale wtedy jeszcze wyglądały nieco inaczej niż obecnie. Miały w środku ukryty orzeszek, a ten, kto trafił na taki pączek, miał cieszyć się dostatkiem, szczęściem i powodzeniem. Tradycja do dziś nakazuje, aby w tłusty czwartek zjeść choć jednego pączka. Kto tego nie zrobi, temu do końca roku nie będzie się wiodło.

W naszej szkole uczniowie klas młodszych obchodzili tłusty czwartek zgodnie z tradycją. Poznaliśmy tradycje związane z tym świętem a następnie zajadaliśmy się słodkimi, pysznymi, lukrowanymi pączkami. Dzieci wykonały również prace plastyczne – „papierowe słodkości”. Pączki błyskawicznie znikały, co świadczy o tym, jak były pyszne!

 

Opracowała: Jolanta Machura

 

 

progdlaszk

Film promocyjny https://www.youtube.com/watch?v=tnUS-CriF0s&feature=youtu.be

„Program dla szkół” to unijny program polegający na dostarczaniu dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych. To kontynuacja dotychczasowych programów „Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole”, które od roku szkolnego 2017/2018 stanowią jedno działanie.

Materiały edukacyjne:

https://www.programdlaszkol.org/

Propozycje materiałów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach wychowawczych zostały przekazane wychowawcom klas

Przygotowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

 

 

 

SUKCES WOKALNY UCZENNICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W ŻELISŁAWICACH 

 

 

       Z radością przyjęliśmy wiadomość o wynikach XVIII Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu. Uczennica klasy siódmej Szkoły Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w ZSP w Żelisławicach, Martynka Woźniak, zdobyła I miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

 

 

Międzynarodowy

Dzień Pozytywnego Myślenia

 

 

2 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień pozytywnego Myślenia. Pomysłodawcą tego święta jest amerykańska psycholog Kirsten Harrell, która zajmuje się badaniem wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowe życie i proces leczenia. Sformułowała też 10 rad, które pomogą nam wykreować pozytywny dzień, oto one:

 1. Afirmacje – Pisz i słuchaj afirmacji żeby zacząć zmieniać swój dialog wewnętrzny.
 2. Intencja – Każdego poranka nastaw się, że będziesz miał pozytywny dzień. Pamiętaj, Ty kształtujesz swoje nastawienie.
 3. Uważność (mindfullness) – Utrzymuj swoją uwagę na tu i teraz.
 4. Wyzwalacz – Wybierz czynność którą często wykonujesz (np. dzwonienie z telefonu) i za każdym razem pomyśl o czymś pozytywnym.
 5. Wdzięczność – Rozwijaj postawę wdzięczności poprzez prowadzenie „dziennika wdzięczności”.
 6. Inspiracja – Czytaj i oglądaj inspirujące i motywujące materiały żeby wzmocnić swoje pozytywne nastawienie.
 7. Pozytywni ludzie – Otaczaj się pozytywnymi ludźmi. Oni pomogą ci utrzymać pozytywny nastrój.
 8. Życzliwość – Bądź życzliwy dla siebie i dla innych.
 9. Uwierz – Zaufaj, że każda napotkana sytuacja jest źródłem rozwoju oraz szansą.
 10. Uśmiech – Uśmiechaj się do innych kiedy to tylko możliwe. Jak wiadomo śmiech to zdrowie, a dodatkowo istnieje 90% szans, że nasz uśmiech zostanie odwzajemniony, przez co poprawimy także samopoczucie drugiej osoby.

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pozytywnego Myślenia, uczniowie klasy III naszej szkoły wzięli udział w zajęciach, którym celem było przybliżenie założeń święta. Trzecioklasiści z zainteresowaniem rozmawiali z nauczycielem na temat roli i znaczenia pozytywnego nastawienia w naszym życiu oraz wykonali „Słoiki pozytywnych myśli”, w których znalazły się cytaty, aforyzmy i ich własne słowa otuchy.

Dzieci były bardzo zainteresowane zarówno rozmową jak i wykonaniem pracy, którą zabiorą do domów i codziennie rankami będą „losować” myśli przewodnie na czekający ich dzień.

 

 

 Dzień Pozytywnego Myślenia w kl. III 3  Dzień Pozytywnego Myślenia w kl. III 4

Dzień Pozytywnego Myślenia w kl. III 1  Dzień Pozytywnego Myślenia w kl. III 2

Aleksandra Buła