DZIEŃ EUROPY

9 maja obchodzimy Dzień Europy – święto pokoju i jedności w Europie. Dzień ten przypada w rocznicę podpisania deklaracji Schumana z 1950 r., która miała zapewnić krajom Europy trwały pokój i jest uznawana za zalążek dzisiejszej Unii Europejskiej. Z tej okazji uczniowie klasy Vb sprawdzili swoją wiedzę o krajach europejskich rozwiązując quiz przy pomocy swoich telefonów komórkowych. Zapoznali się również z legendą pt. „Dlaczego Europa jest Europą?” Przy tej okazji uczniowie powtórzyli nazwy państw i narodowości w języku angielskim oraz poznali podstawowe zwroty niektórych krajów.

img1

img2

 

 

„Wodór – paliwo przyszłości”

 

 DSC02449

29 maja 2023r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach uczestniczyli w zajęciach pt.: „Wodór - paliwo przyszłości” przeprowadzonych przez P. Monikę Rutecką-Kralewską, Agnieszkę Orłowską- Hirsa, Annę Orłowską oraz Małgorzatę Sikorę, przedstawicielki firmy Air Products. Firma ta od ponad kilkudziesięciu lat działa branży gazów przemysłowych na świecie. Jej celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które przynoszą korzyści środowisku, zwiększają zrównoważony rozwój i odpowiadają na wyzwania stojące przed klientami, społecznościami i światem.

 wodor

image

Podczas poniedziałkowego spotkania dzieci dowiedziały się jak produkowany jest wodór i czy paliwo wodorowe jest bezpieczne.

Wodór jest obecnie uznawany za paliwo przyszłości i stanowi doskonałą alternatywę dla paliw kopalnych, co w dużej mierze wynika z jego wysokiej efektywności energetycznej, jego przyjazności dla środowiska oraz nietoksyczności. Uczniowie dowiedzieli się również, że produktem spalania czystego wodoru nie jest, tak jak w przypadku paliw kopalnych, dwutlenek węgla czy inne gazy, ale wyłącznie woda.

 DSC02468

Dziękujemy za bardzo interesujące zajęcia.

 

PlakatPiknik-min

Dyżur wakacyjny 2023

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ  prowadzący na podstawie § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019r., poz. 502) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych z radami rodziców poszczególnych przedszkoli.

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są  z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach będzie organizowana w następujących terminach:

Lp.

Nazwa przedszkola

Adres przedszkola

Termin dyżuru wakacyjnego

1.

Publiczne Przedszkole w Siewierzu

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17

42 – 470 Siewierz

01.07.2023 – 31.07.2023

2.

Publiczne Przedszkole w ZSP w Wojkowicach Kościelnych

ul. Zachodnia 4

42 – 510 Wojkowice Kościelne

01.07.2023 – 31.07.2023

3.

Publiczne Przedszkole w ZSP w Żelisławicach

Żelisławice, ul. Przyszłości 9

42 – 470 Siewierz

01.08.2023 – 31.08.2023

4.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

ul. Długa 2

42 – 470 Siewierz

01.08.2023 – 31.08.2023

5.

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach oddział Przedszkolny w Dziewkach

ul. Niwy 16

42 – 470 Siewierz

01.08.2023 – 31.08.2023

 I. Zasady ogólne dyżuru

  1. Dyżur wakacyjny jest organizowany dla dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkoli prowadzonych przez gminę Siewierz, zgodnie z ustalonymi terminami przerw w funkcjonowaniu poszczególnych placówek, które zostały określone w arkuszach organizacji przedszkoli.
  2. W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach będzie organizowana, wyłącznie dla dzieci rodziców pracujących, aktualnie świadczących pracę, nie przebywających na urlopach (wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych), którzy ze względu na pracę zawodową nie są w stanie zapewnić dziecku opieki w miesiącach wakacyjnych.

II Informacje dodatkowe

  1. Stawka dzienna za wyżywienie dziecka wynosi 8,50 złotych.
  2. Stawka godzinowa za pobyt wynosi 1 złoty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w przedziałach: 7.00 – 8.00 oraz 14.00 – 16.00. Należność za godziny płatne będzie pobierana po zakończonym dyżurze.

 

 
autor Monika Paliga-Bańka

Osiągnięcia naszych uczniów


Uczniowie klasy 8b Tomasz Matan i Piotr Gnacik odnieśli duży sukces w międzyszkolnym konkursie plastyczno – językowym St. Patrick’s Day – Dzień Świętego Patryka, organizowanym przez Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie i Szkołę Podstawową w Pińczycach. Celem konkursu było m.in. zainteresowanie uczniów Irlandią i jej tradycjami oraz rozwinięcie umiejętności językowych. Konkurs był podzielony na kilka kategorii, a jedną z nich było wykonanie prezentacji multimedialnej na temat obchodów i tradycji związanych z Dniem Świętego Patryka. W tej konkurencji nasi uczniowie nie mieli sobie równych. Tomasz zajął I miejsce, a Piotr II. Gratulujemy!

nastrzel11

 

 

Gminny Dzień Strażaka

 

6 maja 2023r. uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach reprezentowali naszą placówkę podczas Gminnych obchodów Dnia Strażaka. Część uczniów zaprezentowała program artystyczny składający się ze scenek obyczajowych, piosenek i tańca, natomiast silna i duża grupa uczniów zaprezentowała się jako aktywni członkowie MDP w Żelisławicach. Zapeszamy do obejrzenia relacji:

https://www.youtube.com/watch?v=VDPX-AbPjxw

 

PhotoCollage 1681992512187-min

PhotoCollage 1681993043048-min

PhotoCollage 1681993608865-min

 

Green Torn Photo Food Pinterest Pin

Green Torn Photo Food Pinterest Pin1

 Green Torn Photo Food Pinterest Pin2

 

 

 

 

Zielony z Kolorowymi Kwiatami Cytat Wiosna Grafika na Pinterest

 

 

NASIONKO CZYTELNICTWA - plakat

GALA LAUREATÓW

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI

HENRYKA SIENKIEWICZA

W ZSP W ŻELISŁAWICACH

 

 

            20 kwietnia 2023 r. Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewiczaorganizowanego pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach.Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja twórczości pisarza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych. Od lat konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród szkół z terenu województwa śląskiego. Do tegorocznej edycji przystąpiło 64 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV – VI, VII – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych.

4 kwietnia jury konkursowe w składzie: P. Monika Paliga-Bańka, P. Aleksandra Buła oraz P. Paweł Korusiewicz, po dogłębnej analizie formalnej i merytorycznej prac zgłoszonych na konkurs, wyłoniło następujących laureatów:

W kategorii – praca literacka kl. IV-VI:

Temat:„O tym, jak …(jeden z bohaterów wybranego utworu Henryka Sienkiewicza) odwiedził naszą szkołę”.

 

I miejsce ex aequo

Julia Mazur

Szkoła Podstawowa nr 4w Myszkowie

Maria Przemyk

Szkołą Podstawowa nr 2 w Siewierzu

II miejsce ex aequo

Hanna Lenartowicz

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Miłosz Dawczyński

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

 

III miejsce ex aequo

Szymon Szymczyk

Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza

Anna Wypiór

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

 

Kategoria: praca literacka- uczniowie klasy VII i VIII

Temat:„O tym, jak …(imię jednego z bohaterów wybranego utworu Henryka Sienkiewicza) rozpoczął walkę ze złem”.

I miejsce Szymon Szkutnik

Szkoła Podstawowa nr 8im. Noblistów Polskich w Myszkowie

II miejsce Lena Januszek

Szkoła Podstawowa nr 7 w Zawierciu

III miejsce Roksana Pacia

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu

Kategoria: praca plastyczna- uczniowie klasy IV - VI

Temat:Kalendarz na rok 2024 ilustrowany miejscami związanym z życiem i twórczością pisarza lub wydarzeniami/bohaterami książek H. Sienkiewicza.

I miejsce Nikola Wiórek

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

II miejsce Olivia Hadzińska

Szkoła Podstawowa nr 6 w Myszkowie

III miejsce ex aequo

Zuzanna Szczerba

Szkoła Podstawowa nr 24 im. J.M. Szancera w Częstochowie

Katarzyna Wybraniec

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mysłowicach

Nagroda specjalna: Maja Motyl

Szkoła Podstawowa im. A. Szklarskiego w Koziegłowach

Kategoria: praca plastyczna- uczniowie klasy VII-VIII

Temat: Kalendarz na rok 2024 ilustrowany miejscami związanym z życiem i twórczością pisarza lub wydarzeniami/bohaterami książek H. Sienkiewicza.

I miejsce ex aequo

Nikola Gruszka

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Hanna Kot

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

II miejsce Weronika Kozłowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

III miejsce Tomasz Dworak

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

Kategoria: szkoła ponadpodstawowa: „O Sienkiewiczu językiem młodzieży” – film prezentujący pisarza i jego twórczość.

I miejsce Tomasz Machura

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

Im. Jana Pawła II w Siewierzu

           

Tegoroczna finałowa uroczystość zorganizowana została w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach-miejscu wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, Wicestarosta Będziński P. Dariusz Waluszczyk, Przewodnicząca rady Miejskiej                         w Siewierzu P. Barbara Bochenek, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej P. Stanisław Karcz,zastępca Burmistrza P. Damian Dawczyński, Radna Rady Miejskiej w Siewierzu oraz Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek,Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach P. Sylwia Gruszka wraz z Zarządem Rady Rodziców, przedstawiciel PW Promag Kopalnia Dolomitu             P. Małgorzata Jędrzejewska, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji w U M i G Siewierz P. Marcin Machura, regionalna telewizja itv region. jurorzy, laureaci oraz ich opiekunowie. W pierwszej części podsumowania laureaci i zaproszeni goście uczestniczyli w zwiedzaniu zabytkowej kopalni srebra. W drugiej części Gali wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminę Siewierz, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego P. Jana Muchę, PW. PW Promag Kopalnia Dolomitu i Radę Rodziców. Laureatom gratulował i nagrody wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, Pan Zdzisław Banaś.

Podczas uroczystości zaprezentowały się uczennice naszej szkoły: Iga Łukasik, Magda Jarecka i Gabrysia Pisarek, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

 Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach składa serdeczne podziękowania dla: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia za coroczne wsparcie udzielane podczas organizacji konkursu, sponsorów: Pana Piotra Wosinka– Prezesa PW Promag Kopalnia Dolomitu., Pana Jana Muchy- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego, Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach, Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Pana Zbigniewa Pawlaka, opiekunów uczestników konkursu za udział w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia, jakim była ta uroczystość, członków jury i organizatorów.

   Wszystkim laureatom i nauczycielom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

                                                                       Oprac. Ewa Stelmach

14

56

78

98

99


                                                        

XIX Powiatowy Konkurs Mitologiczny „ W świecie bogów i herosów greckich” rozstrzygnięty.

04 kwietnia 2023 roku po raz kolejnymogliśmy gościć wprogach naszej szkoły młodych miłośników starożytnej Grecji . W mitycznych zmaganiachw kategorii wiekowej klas IV- VI brało udział pięć drużyn oraz jedna drużyna w kategorii wiekowej VII-VIII.Uczestnicy przystąpili do rywalizacji, wykonując kolejno pięć zróżnicowanych zadań. Poziom zmagań był wyrównany, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.

Najlepszą-w tym roku szkolnym-okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu :Maria Przemyk i Sebastian Leszczyński, których opiekunem była pani Barbara Pawińska.

Drugie miejsce zdobył zespól ze Szkoły Podstawowej nr1 w Siewierzu: Lena Słowikowska, Hanna Wróbel, których opiekunami bylipani Monika Kicińska i Piotr Czaik.

Trzecie miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej w Brudzowicach : Emilii Czapli i Emilii Kuraś, których opiekunem była pani Grażyna Kocot.

Tuż za podium uplasowała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie: Zosia Walasek i Igor Grela, a piątą była drużyna gospodarzy : Laura Zbornik i Iga Łukasik, których opiekunem była pani Dorota Grzesiak.

W kategorii wiekowej klas VII- VIII pierwsze i jedyne miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu : TemenuzhkaOgnoyanova i Franciszek Kubisa pod opieką pani Barbary Pawińskiej.

Konkurs przebiegał w miłej i spokojne atmosferze. Po wręczeniupodziękowań nauczycielom, dyplomów i nagród książkowych wszystkim zespołom, a zwycięzcom pięknych wydań puzzli, pani Dyrektor Ewa Stelmach ciepłymi życzeniami świątecznymi pożegnała uczestników tegorocznego konkursu. Uczniowie i ich opiekunowie opuścili mury naszej szkołyz mocnym postanowieniem powrotu za rok.

Laureatom, nauczycielom, wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i dziękujemy.

Dorota Grzesiak

Mitologiczny23


 

 

 

 

OTWP – etap powiatowy

 

Dnia 12 kwietnia 2023 r.W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom".

Eliminacje powiatowe były nie tylko testem wiedzy z zakresu pożarnictwa, ale także okazją do wymiany doświadczeń i integracji młodzieży z różnych szkół i gmin powiatu będzińskiego. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania związane z procedurami i zasadami udzielania pierwszej pomocy, obsługą gaśnic, działaniem w sytuacjach awaryjnych oraz przepisami przeciwpożarowymi.

 

337827773 612831570700576 690392850444241762 n   337835583 748243870107216 5970901098270843612 n

 

Naszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą reprezentowali: Michał Masłyka – uczeń klasy III oraz Wiktoria Katolik –uczennica klasy V. Po części pisemnej składającej się z zestawu pytań testowych, uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze sprzętem stanowiącym wyposażenie zastępu PSP  stacjonującego w posterunku w Siewierzu. Do finału ustnego zakwalifikował się Michał Masłyka, który ostatecznie zajął II miejsce w swojej kategorii wiekowej. Gratulujemy Michałowi i wierzymy, że w przyszłym roku znowu będzie rywalizował ze swoimi rówieśnikami w turnieju na tak wysokim poziomie.

 

337924307 772094907599150 6460217741987177360 n

338035615 956681898690374 8370081381768962995 n

 

Jolanta Machura

 

 

 

Triduum Paschalne 2023

 

337914527 243979631353101 207622605846728280 n

337832201 575730511015095 7981632097127357918 n  337818942 734507188155530 3792860143573723651 n

 

To już tradycja w naszej parafii ,że członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej czynnie angażują się w uroczystości poprzedzające Zmartwychwstanie Jezusa.W Wielki Piątek razem z całą parafią uczestniczyli w Liturgii Męki Pańskiej. W Wielką Sobotę w wyznaczonych godzinach adorowali Pana Jezusa przy Bożym Grobie. W Niedzielę Wielkanocną dali wyraz swojej wiary w zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez udział w uroczystej Rezurekcji. Po uroczystościach mogli świętować w remizie przy wielkanocnym stole. Była to kolejna okazja by integrować się z całą bracią strażacką OSP Żelisławice.

337852027 623540229162940 6419554424818232737 n337921761 1260195671252143 1755602264024119398 n    

 

    Jolanta Machura

 

          

 

 

OTWP - etap gminny

 

336917652 783007522955107 74374577051143995 n

 

 

W dniu 23 marca br. w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki odbyły się eliminacje  Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do tegorocznej edycji turnieju zgłoszonych zostało 11 członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”  ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

W pierwszej części uczestnicy zmierzyli się z zestawem   pytań testowych przygotowanych przez KP PSP w Będzinie. Zgodnie z regulaminem do etapu ustnego zakwalifikowało się po 5 uczestników z każdej grupy wiekowej, którzy otrzymali największa liczbę punktów. W części ustnej każdy z finalistów odpowiadał na trzy pytania z wylosowanego zestawu pytań.

 

Wyniki eliminacji gminnych naszych członków przedstawiają się następująco:

 

I grupa wiekowa

 

II miejsce – Michał Masłyka - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

IV miejsce – Lena Krzykawska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

V miejsce – Wiktoria Wylężek - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

 

II grupa wiekowa

 

II miejsce – Wiktoria Katolik - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

V miejsce – Emilia Machura - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

 

336611588 750897829776066 5042158508349621917 n

 

 

Po ogłoszeniu wyników odbyła się krótka ceremonia wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych w postaci sprzętu elektronicznego . Wręczenia dokonał Burmistrz Miasta i Gminy w Siewierzu a zarazem Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Zdzisław Banaś wraz z przewodniczącym komisji st. kpt. Krystianem Biesiadeckim. W przemówieniu końcowym Burmistrz składając gratulacje zwycięzcom i dziękując opiekunom podkreślił istotną rolę kształtowania świadomości i nabywania wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży a także funkcjonowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wiktoria Katolik i Michał Masłyka otrzymali prawo uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, które odbędą się również w Siewierzu w dniu 12 kwietnia br.


Gratulujemy zwycięzcom i życzymy  dalszych sukcesów w eliminacjach powiatowych oraz awansu do rozgrywek wojewódzkich, a także krajowych OTWP.

 

opracowała: Jolanta Machura

 

 

 

1

 

2

 

 

Powitanie wiosny - występ uczniów klasy IV

 

powitanie  wiosny

 

Gdy słońce wchodzi w znak Barana, oznacza to, że rozpoczyna się wiosna. Astronomiczna wiosna przychodzi do nas 20 marca. Kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny przypada dzień później. Wiosna to czas, na który z utęsknieniem czekają zarówno dzieci jak i dorośli. Cieplejsze dni i budząca się do życia przyroda dodaje wszystkim sił i pozytywnej energii. Wszyscy z upragnieniem czekamy na tę radosną porę roku.

Dnia 22 marca z okazji powitania Wiosny pięknie przebrani w stroje uczniowie klasy IV przygotowali dla młodszych kolegów krótki apel oraz inscenizację wiersza Juliana Tuwima pt: ,,Rzepka”. Wiosnę witają nie tylko Polacy, a jej początek celebrowany jest na całym świecie. Uczniowie krótko opowiedzieli, jak świętowany jest początek wiosny w niektórych krajach.

Uczniowie klasy IV wspaniale wcielili się w swoje role, za co zostali nagrodzeni

gromkimi brawami.

Agnieszka Bańka

 

 

MUMnastron

Sukces uczennicy klasy VI

Maria Jędrzejewska została laureatką VII Memoriału Urszuli Marciniak – ogólnopolskich zawodów w rozwiązywaniu łamigłówek logicznych.

Głównym organizatorem turnieju jest Fundacja Matematyków Wrocławskich przy Uniwersytecie Wrocławskim, współpracująca z ośrodkami w Warszawie, Gdańsku, Kielcach i Białymstoku. Marysia startowała w okręgu świętokrzyskim, a finał odbył się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W grupie Juniorów do szkolnego etapu rywalizacji przystąpiło 145 uczestników, spośród których zostało wyłonionych 29 finalistów. Finał składał się z trzech rund po 45 minut, podczas których uczestnicy mieli do rozwiązania zestawy zadań o coraz wyższym stopniu trudności. W celu wyłonienie trójki laureatów najlepsza dziesiątka została zakwalifikowana do Wielkiego Finału. W Wielkim Finale Marysia uplasowała się na trzecim miejscu, zdobywając zaszczytny tytuł laureata i nagrody rzeczowe. Przy okazji udziału w Memoriale UM miała okazję zasiąść w ławach sali wykładowej i przemierzać studenckie szlaki kampusu uczelni.

Marysia od najmłodszych lat interesuje się zagadkami i łamigłówkami. Zawsze uwielbiała rozwiązywać trudne zadania, które wymagały logicznego myślenia i pomysłowości. Kiedy dowiedziała się o konkursie łamigłówek logicznych, natychmiast zdecydowała się wziąć w nim udział. Wytrwała praca połączona z pasją i zaangażowaniem przyniosły jej drugi rok z rzędu satysfakcję ze swoich osiągnięć. Poprzednio uzyskała tytuł finalistki uczestnicząc w finale na Uniwersytecie Wrocławskim.

Gratulujemy Marysi sukcesu i życzymy wielu kolejnych. Słowa uznania przekazujemy rodzicom uczennicy p. Małgorzacie i p. Michałowi Jędrzejewskim, którzy aktywnie towarzyszą córce w drodze rozwijania zdolności i zainteresowań.

Alicja Nimirska

 

 

I Kongres Rozwojowy MDP Województwa Śląskiego

 

336902448 793988515580758 209890410044983986 n

 

31 marca2023r.  na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się I Kongres Rozwojowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Województwa Śląskiego.

Dwudziestu najaktywniejszych członków naszej MDP wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Siewierz Zdzisławem Banasiem, Komendantem Gminnym Andrzejem Machurą oraz opiekunami P. Moniką Paligą –Bańką i P. Jolantą Machurą aktywnie uczestniczyło w programie kongresu.

 

336654506 966347271060581 6511323720682816435 n

 

Program kongresu wypełniły prelekcje, wykłady oraz pokazy ratownictwa technicznego i  akcji gaśniczej w wykonaniu młodych adeptów pożarnictwa.

 

336629698 589929269863742 5811288167588574227 n

 

Rozwój młodzieżowych drużyn jest istotny ze względu na fakt, iż młodzi dziś adepci pożarnictwa - w przyszłości zostaną strażakami w Ochotniczej lub Państwowej Straży Pożarnej. Ma to bezpośredni wpływ na zabezpieczenie kadr w przyszłości. Cieszymy się, że mogliśmy w ten sposób zdobywać nowe doświadczenia, które mamy nadzieję zaowocują wkrótce w naszej drużynie.

 

 336624417 2390508354449853 3156282634246457683 n

opracowała : Jolanta Machura