Podsumowanie

Wojewódzkiego Konkursu

o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

 

 

  

Podsumowanie Wojewózkiego Konkursu o H. Sienkiewiczu 2019

 Podsumowanie Wojewózkiego Konkursu o H. Sienkiewiczu 2019 2

 

Podsumowanie Wojewózkiego Konkursu o H. Sienkiewiczu 2019 3

 

22 maja 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza zorganizowanego przez ZSP w Żelisławicach pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Celem przedsięwzięcia była popularyzacja twórczości pisarza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych. W tym roku organizatorów mile zaskoczyło bardzo duże zainteresowanie konkursem wśród szkół województwa śląskiego. Przystępujące do pracy jury miało za zadanie wyłonienie laureatów spośród ponad 160 nadesłanych prac. Nie było to łatwe zadanie, bowiem ich poziom    był bardzo wysoki. Zmagania uczestników odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych mogli zgłosić pracę literacką, bądź plastyczną, uczniowie klas VII – VIII szkól podstawowych i III gimnazjów nadsyłali prace literackie   i komputerowe, natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli za zadanie przygotować reportaż filmowy. Jury konkursowe po długich naradach wyłoniło następujących laureatów:

Kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

- praca literacka: „Ze Stasiem i Nel w Afryce”

I miejsce Matylda Ciszek

Szkoła Podstawowa nr 5 im. A. Mickiewicza w Zawierciu

opiekun: mgr Krystyna Pacan

II miejsce Aleksandra Połeć

Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

opiekun: mgr Małgorzata Miłoch

ex aeqo

II miejsce Julia Pawińska

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

opiekun: mgr Aneta Bednarz

III miejsce Dominik Borowiecki

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

opiekun: mgr Wioletta Mokosa

Kategoria: uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

- praca plastyczna: „Ze Stasiem i Nel w Afryce”

I miejsce Aleksandra Kudybka

Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu

opiekun: mgr Jadwiga Gil

II miejsce Nikola Strzelecka

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

opiekun: mgr Małgorzata Borowiecka

III miejsce Joanna Maślanka

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

opiekun: mgr Elżbieta Knapik

ex aequo

III miejsce Patrycja Madej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

opiekun: mgr Jadwiga Karcz

Kategoria: uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej   oraz klasy III gimnazjum

- praca literacka: „Można (się) zapomnieć?”

I miejsce Jakub Kołodziejczyk

Szkoła Podstawowa nr 7 w Dąbrowie Górniczej

opiekun: mgr Joanna Waszkiewicz

II miejsce Małgorzata Dębowiec

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Siewierskiego

opiekun: mgr Jolanta Tomsia

ex aequo

II miejsce Aleksandra Jabłońska

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

Opiekun: mgr Ewa Lenartowicz

III miejsce Dawid Marszałek

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach

opiekun: mgr Anetta Jąderko

ex aequo

III miejsce Natalia Frączek

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotników Polskich w Mierzęcicach

opiekun: mgr Anna Sołtysik

Kategoria: uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej   oraz klasy III gimnazjum

- praca komputerowa: „Można (się) zapomnieć?”

I miejsce Karina Czarnecka

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5

im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie

opiekun: mgr Ewa Lenartowicz

II miejsce Kamil Klecz

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych

Opiekun: mgr Katarzyna Reda

III miejsce Amelia Machura

Szkoła Podstawowa im. Księstwa Siewierskiego

opiekun: mgr Jolanta Tomsia

                     

Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna: „Można (się) zapomnieć?”

Laureat Krzysztof Oleszczuk

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. Jana Pawła II w Siewierzu

opiekun: mgr Ewelina Owczarek

Tegoroczna finałowa uroczystość przebiegła w dwóch etapach. Laureaci,   ich opiekunowie oraz goście zaproszeni zostali do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Wśród obecnych byli: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu P. Barbara Bochenek, Prezes PHU Promag P. Piotr Wosinek, Radna Rady Miejskiej w Siewierzu oraz Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, Radna Rady Miejskiej P. Małgorzata Miłoch, Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Przewodnicząca RR ZSP w Żelisławicach P. Małgorzata Sierka, z-ca przewodniczącej     P. Małgorzata Sikora, sekretarz RR P Justyna Pasek, pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu P. Jolanta Jakubczyk, jurorzy, uczniowie ZSP w Żelisławicach-przedstawiciele samorządu uczniowskiego.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zwiedzili z przewodnikiem wystawy stałe oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej nt.: Analiza i elementy interpretacji obrazów. W drugiej części nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników, podczas którego laureaci odebrali gratulacje oraz nagrody z rąk ich Fundatora, Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia. Na zakończenie uczestnicy zaproszeni zostali w drodze powrotnej na obiad.

Finaliści do domów powrócili z ciepłymi wspomnieniami, dyplomami  oraz atrakcyjnymi nagrodami książkowymi.

mgr Aleksandra Buła

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

                                                                                             

   Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach składa serdeczne podziękowania dla: Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia za coroczne wsparcie udzielane podczas organizacji konkursu, sponsorów: Piotra Wosinka - Prezesa PHU Promag, Jana Muchy- Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Będzińskiego, Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz jego pracowników za umożliwienie zwiedzania, organizatorów i członków jury: Aleksandry Buły, Jolanty Jakubczyk, Barbary Będkowskiej, Pawła Korusiewicza, Małgorzaty Szczotarskiej, opiekunów uczestników konkursu za udział w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia, jakim była ta uroczystość.

   Wszystkim laureatom i nauczycielom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

                                                          


REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

DLA KLASY VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  ORAZ III GIMNAZJUM

w linku poniżej:

https://slaskie.edu.com.pl/

 

kl8     kl3gim 

Dzień Bibliotekarza i Spotkanie Bajkową Krainą świnki Peppy w przedszkolu.

1

8 maja jest Dniem Bibliotekarza i rozpoczyna Tydzień Bibliotek. O istocie działalności Biblioteki Publicznej w Żelisławicach , jej funkcji kulturotwórczej naszym przedszkolakom nie trzeba dużo tłumaczyć, gdyż biblioteka jest  jedną z instytucji, z którą nasze przedszkole owocnie współpracuje.

Z tej to okazji w majowy ranek, przedszkolaków odwiedziła  Pani  bibliotekarka – Justyna Madejska.. W czasie spotkania nie zabrakło zagadek związanych z biblioteką i książką. Przedszkolaki poznały także historię powstawania książki, drogę jaką przebywa spod pióra pisarza do rąk czytelnika. Pani Bibliotekarka wyjaśniła dzieciom sposób korzystania z wypożyczalni książek i zachęcała do codziennego czytania. Wszyscy zgodzili się, że telewizor ani komputer nie zastąpi nigdy dziecku mądrej książki. Jednak najważniejszym punktem naszych niecodziennych zajęć, było spotkanie z Bajkową Krainą świnki Peppy. Dzieciaki z zaciekawieniem oglądały i słuchały historyjek o przygodach świnki i jej przyjaciół. Z powodzeniem udało im się rozwiązać wszystkie zagadki, kolorowały otrzymane obrazki.

Przeprowadzony przez Panie bibliotekarki quiz dotyczący głównej bohaterki spotkania, potwierdził znajomość literatury dziecięcej wśród przedszkolaków. Dziękujemy za miłe spotkanie i z okazji Dnia Bibliotekarza życzymy pracownikom biblioteki ogromnej satysfakcji ze swojej pracy, ciągłej pasji, zadowolenia i rekordowej liczby aktywnych czytelników. Jesteśmy pełni uznania dla działań bibliotekarzy, dlatego z całego serca angażujemy się w  kreowanie pozytywnego wizerunku tego zawodu, jak i wdrażanie najmłodszych do szacunku dla pracy „opiekunów książki”.

2

Dorota Kubisa- Skalska

 

Informacja o egzaminach gimnazjalnych 10-12 kwietnia:
 
 
 
Informacje o zajęciach w MGCKSiT w Siewierzu w dniach: 10-12 kwietnia,
15-17 kwietnia:
 

Zajęcia organizowane przez MGCKSiT w Siewierzu
 
W dniu 9 kwietnia 2019 w godz. 08.30 – 14.30 Miejsko-Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu zaprasza młodzież i dzieci – mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz na blok zajęć kulturalno-rekreacyjnych.
 
W godzinach od 09.00 do 13.00 w sali widowiskowej MGCKSiT odbędą się:
- przedstawienie teatralne "Pan Gaweł i jego pies";
- warsztaty teatralne (m.in. zabawy z rekwizytami i elementem kostiumów, odtwarzanie mini scenek, zabawy integracyjne, zabawy na emocjach, teatralne kalambury i wiele innych);
- animacje (gry i zabawy teatralno-taneczno-muzyczne).
 
W godzinach od 13.00 do 14.00 w sali konferencyjnej MGCKSiT odbędą zajęcia plastyczne.
 
Zasady udziału w zajęciach:
- Udział w zajęciach jest bezpłatny.
- Warunkiem udziału w zajęciach jest wypełnienie katy zgłoszeniowej, która znajduje się w załączeniu (kartę zgłoszeniową należy oddać instruktorowi kulturalno-oświatowemu MGCKSiT w Siewierzu przed rozpoczęciem zajęć).
- Uczestnictwo dzieci 8 roku życia w zajęciach jest możliwe wyłącznie z opiekunem.
- Prosimy o zapewnienie dziecku posiłku i napoju na czas zajęć.
- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, w przypadku zakończenia akcji protestacyjnej nauczycieli.
 
Prosimy o telefoniczne zgłaszanie chęci udziału w zajęciach pod nr tel.
326741649 do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.
 
Ze względów organizacyjnych ilość miejsc ograniczona.
 
Ponadto Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Siewierzu w dniu 9 kwietnia zaprasza do korzystania z zasobów bibliotecznych w następujących godzinach:
- Biblioteka główna w Siewierzu - 09.00-19.00
- Filia biblioteczna w Żelisławicach - 12.00-18.00
- Filia biblioteczna w Wojkowicach Kościelnych - 13.30-17.30

 

 

„Nawodnienie gwarancją utrzymania zdrowia organizmu”

- szkolenie w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Siewierz

 

received 422485741850671

 

4 kwietnia dla chętnych uczestników Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Siewierz zorganizowane zostało szkolenie na temat: „Nawodnienie gwarancją utrzymania zdrowia organizmu”. Spotkanie poprowadziły dwie studentki III roku Dietetyki Klinicznej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, P. Ewa Stryjewska i P. Wioletta Staszek. P. Ewa uprawia sporty siłowe, w przyszłości chce zostać dietetykiem sportowym. Pracę dyplomową pisze na temat żywienia w chorobach autoimmunologicznych. P. Wioletta w zakresie dietetyki interesuje się przede wszystkim dietetyką dziecięcą, psychodietetyką a także wiąże swoją przyszłość z Coachingiem Medycznym. Pracę dyplomową pisze na temat żywienia w cukrzycy typu II. Panie prowadzące oprócz zajęć teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Uczelnię odbywają praktyki studenckie w szpitalach oraz poradniach diabetologicznych, przez co mają stały kontakt z pacjentami. Szkolą się również we własnym zakresie na różnego rodzaju kursach organizowanych przez Instytut Żywności i Żywienia.

Podczas godzinnego, czwartkowego spotkania, uczestniczki dowiedziały się, dlaczego woda jest ważna dla naszego organizmu, jakie są bliższe i dalsze korzyści wynikające z picia odpowiedniej jej ilości, skąd wiedzieć, kiedy nasz organizm jest odwodniony, jakie zagrożenie może nieść zbyt mała ilość spożywanych płynów oraz w jaki sposób samodzielnie przygotować izotonik. Prowadzące odpowiedziały też na zadawane przez uczestniczki pytania dotyczące nawadniania organizmu.

Na zakończenie szkolenia wszyscy zebrani otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Aleksandra Buła

Wioletta Staszek

Ewa Stryjewska

 

Uczennica ZSP w Żelisławicach laureatką

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego  

z Biologii dla uczniów szkól podstawowych

 

 20190401 123501

 

1 kwietnia 2019 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów z terenu sosnowieckiej delegatury.

Jest nam miło poinformować, że tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego   z Biologii dla uczniów szkół podstawowych uzyskała uczennica klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w ZSP w Żelisławicach- Magdalena Borówka.

Magda przygotowywała się do konkursu pod czujnym okiem P. Anny Kieller-Bańki-nauczycielki biologii w naszej szkole.

Jesteśmy dumni z tego faktu, gratulujemy uczennicy i P. Annie Kieller-Bańce. Życzymy dalszych sukcesów.

Galę Laureatów zaszczyciły swoją obecnością osoby z ramienia Kuratorium Oświaty oraz dyrektor Delegatury w Sosnowcu P. Mirosława Kolwas-Soczyńska, a także wiceburmistrz gminy Siewierz P. Damian Dawczyński.

                                                                                              Oprac. Ewa Stelmach

 

 

 

MENSTRAJK

Rozstrzygnięcie XVII Powiatowego Konkursu Mitologicznego- czyli „ po nitce do kłębka”.

           

Marzec w starożytnej Grecji, to miesiąc, w którym odbywało się wiele świąt ważnych dla Hellenów. Diasia- święto na cześć Zeusa, czy Większe Dionizje- poświęcone bogowi winnej latorośli- po Panatenajach największe święto Ateńczyków, to tylko niektóre z nich. Był to czas, w którym każdy Grek mógł pokazać, jak głęboka jest jego wiara, jak wielką czcią otacza swoje bóstwa. Przejawem ówczesnej pobożności była wiara w zabobony, wróżby i nieodwołalność boskich wyroków. Radość pomieszana z trwogą była udziałem niejednej procesji czy momentu składania ofiar. Dzisiaj, poznając wierzenia starożytnych, przybliżamy ich światopogląd młodym ludziom, tym samym dając im możliwość zrozumienia życia innych kultur we współczesnym świecie.

Mając to na względzie, przygotowałyśmy- Dorota Grzesiak, Barbara Będkowska, Małgorzata Szczotarska- XVII edycję Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich”, która odbyła się 19 marca 2019 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach. Nasza szkoła po raz kolejny stała się areną zmagań drużyn ze szkół naszej gminy oraz miejscowości ościennych. Sześć konkurencji w dwóch kategoriach wiekowych klas IV-VI i VII- VIII pozwoliły wyłonić zwycięzców tegorocznego konkursu.

W kategorii klas IV-VI laur zwycięstwa otrzymała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu w składzie: Dominika Niemiec i Julia Przybyła- pod opieką pani Moniki Kicińskiej.

II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie reprezentowana przez Magdalenę Drabek i Marcelinę Syrek, których przygotowaniem zajęła się pani Jadwiga Bergier.

III miejsce zajęła drużyna gospodarzy, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach w osobach Wiktorii Sarnik i Jakuba Roka.

W starszej grupie wiekowej zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie- Amelia Skop i Jakub Marczyk, nad którymi opiekę sprawowała także pani Jadwiga Bergier.

Miejsce II przypadło w udziale Marlenie Czarneckiej i Przemysławowi Mercie z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach przygotowywanych przez panią Dorotę Grzesiak.

III miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu- Jakub Drukała, Mikołaj Góral- pod opieką pani Barbary Pawińskiej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy wspaniałe nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców wręczone przez Panią Dyrektor Ewę Stelmach.

Zwycięzcom i ich opiekunom gorąco gratulujemy, a wszystkim uczestnikom, którym w tym roku nie udało się stanąć na podium, serdeczne dziękujemy za udział i życzymy wytrwałości i sukcesów w następnym konkursie, na który zapraszamy już za rok.

                                                                                                          Dorota Grzesiak

mitologiczny

 

 

 

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

 

w szkolnej Bibliotece

 

PART 1554274216017   PART 1554274241100

 

2 kwietnia, w dniu urodzin jednego z najsłynniejszych pisarzy dla dzieci, Hansa Christiana Andersena, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Został ustanowiony w 1967 r., aby promować piękną literaturę i grafikę dla młodego czytelnika. Co roku inna sekcja IBBY przygotowuje list do dzieci całego świata i plakat z mottem.

W obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci włączyła się także nasza szkolna biblioteka, w której w pierwszy wtorek kwietnia, uczniowie ją odwiedzający mogli wysłuchać baśni znanego pisarza. Na przerwach i zajęciach bibliotecznych uczniowie sporządzali tez plakatu pt.: „Moja ulubiona książka”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią tegorocznego listu i plakatu, przygotowanego przez litewską sekcję, którego autorem jest Kęstutis Kasparavičius.


Oprac. Aleksandra Buła

 

csm ICBD 2019 Poster copy d1b8fe857a-212x3001

 

KSIĄŻKI POMAGAJĄ NAM ZWOLNIĆ!

Spieszę się! Nie mam czasu! Cześć! Słyszymy te słowa prawie codziennie, nie tylko na Litwie leżącej w centrum Europy, ale w innych miejscach na świecie. I jednocześnie słyszymy, że przyszło nam żyć w wieku nawału informacji i gorączkowego pośpiechu.
Ale jeśli weźmiesz do rak książkę, natychmiast czujesz, jak wszystko się zmienia. Wydaje się, że książki posiadają tą cudowną własność spowalniania świata.
Kiedy tylko otwierasz książkę i zanurzasz się w jej głębokim spokoju, natychmiast przestajesz się bać, że wszystko przemknie obok ciebie z zawrotną prędkością, a ty nie zauważysz niczego.
Nagle zdajesz sobie sprawę, że nie musisz spieszyć się, aby wykonać jakąś zupełnie nieważną pracę. W książkach rzeczy dzieją się spokojnie, w odpowiedniej kolejności. Być może dzieje się tak dlatego, że strony są ponumerowane, że kartki odwracają się z delikatnym szelestem.
Zdarzenia, które należą do przeszłości, spotykają się z tymi, które mają nadejść.
Uniwersum książki stoi otworem, łącząc rzeczywistość z fantazją i wyobraźnią. I czasami zastanawiasz się, czy było to w  książce czy w życiu – że zobaczyłeś śnieg osuwający się z dachu  lub mech porastający mur u sąsiada.
Czy dowiedziałeś się z książki, czy doświadczyłeś tego sam, że owoce jarzębiny są nie tylko piękne, ale i gorzkie?
Czy w książce, czy w życiu leżałeś na letniej trawie lub siedziałeś ze skrzyżowanymi nogami, obserwując płynące po niebie chmury?
Książki pomagają nam porzucić pośpiech, uczą nas zauważania rzeczy, zapraszają nas – lub nawet zmuszają, abyśmy usiedli choć na chwilę. Bo przecież gdy czytamy książkę, zwykle siedzimy, trzymając je w ręce.
I czy nie doświadczyłeś innego cudu – kiedy czytasz książkę, ona… czyta ciebie? Tak, książki potrafią czytać.
Odczytują twoje czoło, brwi, kąciki twoich ust, kiedy wznoszą się lub opadają ale przede wszystkim czytają z twoich oczu.
Bo zaglądając w twoje oczy, widzą… sam wiesz co!
Jestem pewny, że w twoich rękach książki nigdy się nie nudzą. Ktoś kto lubi czytać – nieważne, czy dziecko, czy dorosły – jest o wiele bardziej interesujący, niż ten kogo nie obchodzą książki, kto spieszy się, żyje zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kto nigdy ni ma czasu, aby przysiąść, kto nie zauważa tego, co go otacza.
W Międzynarodowym Dniu Książki Dla Dzieci życzę Wam, abyście byli ciekawymi książkami dla Czytelników i ciekawymi Czytelnikami – dla książek!

List przetłumaczyła Katarzyna Ryrych, wielokrotnie nagradzana autorka książek dla niedorosłych

Kęstutis Kasparavičius (ur. w 1954 r.) jest ilustratorem i pisarzem z Litwy. Opublikował ponad 60 książek. Jego książki czytane są przez dzieci na całym świecie – od Japonii po Amerykę – w 27 językach. Artysta miał około 20 wystaw indywidualnych; jego prace były pokazywane na Bolońskich Targach Książki kilkanaście razy i zdobyły wiele prestiżowych nagród. Litewska sekcja IBBY kilkakrotnie nominowała Kasparavičiusa do nagrody Hansa Christiana Andersena i nagrody Memorial Astrid Lindgren.

Źródło:  http://www.ibby.pl

 

 

 

 

Spotkanie autorskie z P. Wiesławem Drabikiem

w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej

im. Leona Korusiewicza w Siewierzu

 

20190325 113829

 

20190325 114523

 

       Dnia 25 marca odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu spotkanie z Panem Wiesławem Drabikiem jednym z najbardziej popularnych i lubianych pisarzy dla dzieci. Spod pióra autora wyszło ponad dwieście książek i przekładów innych pisarzy.

      W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. I i II Szkoły Podstawowej w Żelisławicach. Dzięki częstemu obcowaniu z dziećmi pisarz od samego początku wprowadził bardzo miłą i swobodną atmosferę. Dzieci chętnie brały udział w wymyślonej przez autora zgadywance, w której za poprawne odpowiedzi były nagradzane zakładkami do książek i naklejkami. Najbardziej aktywni zostali nagrodzeni książkami z autografem pisarza i dedykacją. Młodych uczestników bardzo bawiła łatwość odpowiadania autora na zadawane przez nich pytania w formie rymowanek. Pisarz przeczytał najśmieszniejsze fragmenty niektórych swoich książek, następnie opowiedział dzieciom o początkach swojej przygody z pisaniem. Dzieci z wielkim zainteresowanie słuchały, jak powstają książki od pomysłu do jej wydania. Na koniec spotkania uczniowie mieli możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z pisarzem i zakupu jego książki.

      Spotkanie do końca przebiegało w bardzo wesołej atmosferze, co na długo zapadnie w pamięci uczniów.

                                                                  

Małgorzata Szczotarska

 

 

X Konferencja „ŻERMUN”

w I Liceum Ogólnokształcącym

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego

w Zawierciu

 

X Konferencja ŻERMUN

W marcu br. uczennice naszej szkoły brały udział w konferencji wzorowanej na obradach konferencji ONZ, „Żermun 2019”. W tym roku głównym tematem konferencji było: „Promowanie działań na rzecz poprawy klimatu”. Uczennice z klasy VIII i III gimnazjum były delegatami przydzielonego naszej szkole kraju- Turcji. Każda z nich wybrała jedną komisję, w której pracowała podczas konferencji. Poszczególne komisje to: I. Komisja Ochrony Środowiska: Ograniczenie międzynarodowej zależności od węgla, II. Komisja Praw Człowieka: Rola ludzi w redukcji efektu cieplarnianego, III. Komisja Polityczna: Rola państw członkowskich w ochronie środowiska oraz zarządzaniu naturalnymi źródłami energii, IV. Komisja Społeczno-Ekonomiczna: Ekonomiczne i społeczne efekty zmian klimatycznych, V. Komisja Specjalna: Sposoby utrzymania równowagi ekologicznej: jaki styl życia chcę prowadzić DZIŚ – JUTRO – W PRZYSZŁOŚCI? Uczniowie musieli zapoznać się z sytuacją polityczną i gospodarczą przydzielonego im kraju oraz z tematem w ich komisji. Wspólnym zadaniem było wypracowanie w języku angielskim propozycji międzynarodowych rozwiązań problemów klimatycznych, a efektem ich pracy miała być rezolucja, która została przedstawiona podczas Zgromadzenia Ogólnego konferencji.

Poprzez udział w tej imprezie młodzież miała okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat zmian klimatycznych, a także pogłębić znajomość języka angielskiego oraz zdobyć wiele umiejętności na płaszczyźnie kontaktów interpersonalnych.      Uczennice godnie reprezentowały naszą szkołę, na koniec otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Anna Gnacik

 

 

„Dobrze Cię widzieć”        

Dobrze Cię widzieć

W marcu uczniowie klas I – VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach, w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dobrze Cię widzieć”, otrzymali przesłane przez Fundację Komitetu obchodów Narodowego Dnia Życia kamizelki odblaskowe oraz plany lekcji. Celem kampanii realizowanej w ramach projektu „Bezpieczna droga” jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności dzieci i młodzieży.

Oprac. Aleksandra Buła

Dobrze Cię widzieć LOGO 

 

 

 

„Wiwat pączki, wiwat chrusty, niechaj żyje czwartek tłusty”

 

DSC08748

 

DSC08754

 

W huczny sposób klasy I – II pożegnały tegoroczny karnawał. Dokładnie w tłusty czwartek w szkole odbył się specjalnie dla nich zorganizowany dzień pod hasłem „Żegnamy karnawał”. Na jego przebieg złożyły się: zajęcia poświęcone zwyczajom karnawałowym, bal przebierańców oraz przygotowany przez rodziców poczęstunek, składający się z tradycyjnych pączków, oponek oraz karnawałowego chrustu. Dziękujemy rodzicom i zapraszamy do galerii zdjęć.

Wychowawcy klas I – II: Beata Sarnecka i Anna Pastwa

 

 

Sukcesy naszych uczennic

podczas 26. Finału Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego

 

Sukcesy uczennic podczas XXVI Finału MG Konkursu Recytatorskiego

 

1 marca w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbył się 26. Finał Miejsko-Gminnego Konkursu Recytatorskiego. Do konkursu przystąpili uczestnicy, którzy zostali wyłonieni w szkolnych eliminacjach. Naszą szkołę w trzech kategoriach wiekowych reprezentowały uczennice: Magda Jarecka z klasy II SP, Anna Gocyła z klasy VI SP oraz Magdalena Borówka z klasy VIII SP. Punktualnie o 10.00, na scenie jako pierwsza wystąpiła nasza najmłodsza z reprezentantek. Dziewczyny, pomimo tremy, pięknie wystąpiły i Jury doceniło ich występy. W kategorii klas I – III Magda Jarecka zdobyła I miejsce i tym samym zakwalifikowała się do udziału w Eliminacjach Regionalnych Konkursu Recytatorskiego dla szkół podstawowych i gimnazjów „MAŁY OKR 2018” organizowanych w Katowicach. W kategorii: szkoła podstawowa kl. VII – VIII i gimnazjum, Magdalena Borówka zajęła II miejsce. Laureatki konkursu otrzymały pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody książkowe.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w Eliminacjach Regionalnych.

Aleksandra Buła

 

 

DZIEŃ DINOZAURA

26 lutego przypada nietypowe święto - Dzień Dinozaura. Dzieci fascynuje świat dinozaurów, dlatego postanowiliśmy to wykorzystać i rozwijać ich zainteresowania.

Przedszkolaki zachęcone przez wychowawczynię przyniosły do przedszkola różne przedmioty związane z tematem. Oglądając książeczki, albumy, figurki dinozaurów i pluszaki dzieci dzieliły się swoją wiedzą o pradawnych mieszkańcach Ziemi, o ich zwyczajach, zachowaniach oraz cechach szczególnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolekcja dinozaurów, którą zaprezentował Jasiu. Dzieci wysłuchały opowieści i ciekawostek o dinozaurach, nie zabrakło zabaw ruchowych i muzycznych, uwieńczeniem całego dnia było wykonanie pracy plastycznej – okazałego dinozaura z kartonu.

Renata Hetmańczyk

IMG 9557

IMG 9521


Regulamin XVII Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem
„W świecie bogów i herosów greckich”
dla uczniów szkół podstawowych.

.:POBIERZ REGULAMIN:.


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny przystąpił do kampanii profilaktycznej dotyczącej fonoholizmu pod hasłem:

„Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie, czy nawyk?”

         Cyberuzależnienie – znak naszych czasów. Najprościej rzecz ujmując można określić, że cyberuzależnienie polega na niekontrolowanym korzystaniu z komputera, smatfona lub innych urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu w sposób, który wyrządza szkody w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej czy ekonomicznej u osoby korzystającej z tych urządzeń.

W dzisiejszych czasach trudno byłoby wyobrazić sobie życie bez dostępu do nowoczesnych technologii. Urządzenia te pomagają w komunikacji, ułatwiają naukę, zapewniają rozrywkę oraz usprawniają załatwianie wielu codziennych spraw. Z drugiej strony mogą negatywnie wpływać na życie człowieka, a w szczególności dzieci i młodzieży. Konsekwencją mogą być problemy z nauką i koncentracją, mową, spadkiem aktywności ucznia w zajęciach szkolnych, jak i pozaszkolnych oraz stosowanie różnych form przemocy. Konsekwencją „wirtualnego” trybu życia jest także narastający problem otyłości wśród dzieci i młodzieży. W niektórych przypadkach cyberuzależnienie może nawet prowadzić do depresji oraz prób samobójczych.

Nasza szkoła od lutego 2019r. będzie brała udział w działaniach prowadzonych w ramach kampanii "Smart, to znaczy mądrze! Uzależnienie czy nawyk?" prowadząc dodatkowe działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych (telefon, tablet) i Internetu.

Podstawowe cele kampanii to:

  • Przekazanie wiedzy na temat zjawiska fonoholizmu; omówienie jego przejawów                    i autodiagnoza wychowanków,
  • Wskazanie kompetencji psychologicznych wspierających kontrolę w zakresie używania smartfona,
  • Przekazanie wiedzy na temat skutków nadmiernego korzystania z urządzeń mobilnych z dostępem do Internetu, zasad bezpiecznego korzystania z tych urządzeń, zachowań ryzykownych.

Adresatami kampanii będą: uczniowie szkoły podstawowej i klasy gimnazjalnej, rodzice, opiekunowie, osoby dorosłe, nauczyciele.

11

Czarowanie z figur geometrycznych w bibliotece szkolnej

      Dnia 30 i 31 stycznia 2019 r. po śniadaniu grupy: 6-latków i 3,4-latków uczestniczyły w zajęciach czytelniczo-plastycznych w bibliotece szkolnej. Przedszkolaki wysłuchały najpierw opowiadania Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Koła, trójkąty, prostokąty i czarodziej Hilary”. Książeczka pochodzi z kolekcji książek dla dzieci w wieku przedszkolnym „ ABC… uczę się. Czytam i poznaję świat”. Następnie dzieci miały za zadanie utworzyć własny obrazek z papierowych figur geometrycznych. Okazało się, że nasze przedszkolaki mają ogromny potencjał twórczy. Z figur przyklejanych na kartki powstały piękne, oryginalne prace. Podczas zajęć dzieci miały możliwość zetknięcia się z nową techniką plastyczną, rozwijały swoją wyobraźnię oraz kształtowały umiejętności manualne.

                                                                           M. Szczotarska

                                                                       J. Dybowska

 

Film dla rodziców i uczniów

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

dotyczący informacji egzaminu ósmoklasisty.