Lekcja biblioteczna

 

SAM 2107

19 września 2016 r. uczniowie klasy II b szkoły podstawowej wzięli udział  w zajęciach bibliotecznych        w filii bibliotecznej w Żelisławicach. Podczas spotkani Pani Justyna Madejska omówiła z uczniami organizację pracy biblioteki,  zasady korzystania ze zgromadzonych zbiorów w wypożyczalni i czytelni, opowiedziała o ciekawych propozycjach czytelniczych oraz gorąco zachęcała do częstych odwiedzin w godzinach popołudniowych.  W ten deszczowy poniedziałek uczniowie uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych o tematyce bajkowej. Bibliotekarka czytała uczestnikom fragmenty bajek Perrault, następnie przygotowała wiele zagadek, quizów  i konkursów. Drugoklasiści wykonali także ilustracje do poznanych bajek. Ich prace zostały umieszczone w galerii w filii bibliotecznej. Na zakończenie uczniowie otrzymali słodki poczęstunek oraz zakładki, które mamy nadzieję, będą często używane.

Poniedziałkowa   wizyta  rozpoczęła  cykl spotkań uczniów  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego      w Żelisławicach z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Siewierzu, których celem jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, wdrażanie do samokształcenia, budowanie pozytywnych postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.

 Oprac. A. Buła

 

          Sprzątanie Świata

ss baton thumb

 

W trzeci piątek września uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                       w Żelisławicach uczestniczyli w realizacji ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.    Jej celem jest budowanie świadomości ekologicznej, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

 Nasz udział w tym przedsięwzięciu stał się już tradycją, gdyż co roku w wybrany piątek  września uczniowie wyruszają sprzątać naszą „małą ojczyznę”. Każda klasa ma wyznaczony teren, na którym stara się przywrócić porządek. Po ciężkiej pracy uczniowie mogli odpocząć i zrelaksować się przy ognisku, na którym można było upiec kiełbaski lub tradycyjne „prażonki”.

Tegoroczna 23. edycja akcji przebiegała pod hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”.  Uczestnictwo uczniów z Żelisławic w przedsięwzięciu poprzedzone było pogadankami na lekcjach wychowawczych na temat głównych przesłań akcji, tj. promowania poszanowania zasobów i efektywnej segregacji, unikania odpadów, uświadomienie dzieciom  ich wpływu na środowisko i ilości wytwarzanych odpadów podczas codziennych czynności.

Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy za zaangażowanie.

  Oprac. A. Buła

 

 

„Bezpieczna droga do szkoły”

 

20160914 104822

We wrześniu szczególnie pamiętamy o tym,  aby zapewnić uczniom bezpieczną drogę do szkoły . W tym celu nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej prowadzą cykl lekcji, na których przypominają i pogłębiają zasady i przepisy ruchu drogowego.

Bardzo ważnym elementem jest informowanie dzieci o zagrożeniach związanych z poruszaniem się po drodze. W tym celu do naszej szkoły zaprosiliśmy policjantów KPP w  Będzinie. Spotkanie dzieci z policjantami było  dużą atrakcją i  zachęciło ich do poznawania zasad poruszania się po chodnikach, poboczach i przejściach dla pieszych.

Doświadczeni funkcjonariusze „ drogówki” omówili najważniejsze przepisy , udzielili dzieciom porad praktycznych, wskazali najbardziej niebezpieczne miejsca w rejonie naszej szkoły. Na zakończenie spotkania dzieci mogły zadawać pytania, obejrzeć  radiowóz oraz otrzymały pamiątkowe gadżety- światełka odblaskowe  do tornistrów. 

 Jolanta Machura 

 

Rumieńce lata pobladły,
Kolejne wakacje za nami,
Pełni sił i zapału,
Do ciebie szkoło wracamy !

SAM 20622

        1 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach  rozpoczął się nowy rok szkolny. Spotkanie uczniów ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza św. w kościele parafialnym p.w. Jana Chrzciciela w Żelisławicach, następnie uczniowie udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej miała miejsce akademia. W uroczystości udział wzięli  Pani Dyrektor Ewa Stelmach , grono pedagogiczne, zaproszeni goście, rodzice, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Pani Dyrektor Ewa Stelmach powitała wszystkich zgromadzonych i oficjalnie rozpoczęła nowy rok szkolny 2016/2017. Następnie Pani Wicedyrektor Pani Anna Skwara przedstawiła organizację pracy szkoły w nowym roku. 

        Po oficjalnej części uroczystości uczniowie klasy 5  zaprezentowali program artystyczny opracowany przez wychowawczynię panią  Alicję Nimirską we współpracy z panią Małgorzatą Ziają, która zadbała o oprawę muzyczną. Program składał się z dwóch części. Pierwsza nawiązywała do rocznicy wybuchu II wojny światowej,  druga  do minionych wakacji i rozpoczynającego się roku szkolnego. Uczniowie klasy piątej kilka ostatnich dni wakacji przeznaczyli na próby, aby móc, jak najlepiej zaprezentować się przed publicznością.

      Po zakończeniu akademii, uczniowie przeszli do sal lekcyjnych na spotkanie organizacyjne z wychowawcami, które  było również okazją na spotkanie z koleżankami i kolegami z klasy. Był czas na pierwsze dzielenie się wakacyjnymi wrażeniami i wspomnieniami oraz przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i na drodze.

Marlena Czarnecka

 

 

SUKCESY SZKOŁY

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

 

Czytaj więcej: Sukcesy Szkoły w roku szkolnym 2015/2016

 

 

W domu i zagrodzie, czyli rodzinne biesiadowanie

 

17 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się kolejna uroczystość z cyklu „Rodzinne biesiadowanie”, która na stałe wpisała się w życie kulturalne placówki. Celem imprezy była pielęgnacja regionalnego dziedzictwa, bogatych tradycji lokalnych i regionalnej kuchni.

W piątkowe popołudnie, mimo burzowej, bardzo wietrznej pogody, do placówki licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś z małżonką, zastępca Burmistrza Pan Dariusz Waluszczyk, Radny Rady Powiatu Będzińskiego- Pan Jan Mucha, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu- Panie pełniące również funkcję sołtysów sołectwa: Żelisławice- P. Alicja Bieniek oraz sołectwa Leśniaki- P. Zofia Machura, ksiądz proboszcz Marek Majchrzak, dyrektorzy placówek kulturalnych   i oświatowych gminy Siewierz, Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niwy   w Brudzowicach dr Emilian Kocot, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Katowicach dr Jacek Kocot, Zarząd Rady Rodziców, prezesi i dyrektorzy oraz władze lokalnych organizacji i stowarzyszeń,, sponsorzy i przyjaciele placówki. Gościliśmy również przedstawicieli Stowarzyszenia „Banku Życzliwych Serc" działającego na terenie gminy na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenia „Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic”.

W ubiegłych latach podczas spotkania prezentowane były lokalne zwyczaje karnawałowe oraz wielkanocne. W tym roku tematem spotkania były tradycje życia codziennego. Uczniowie oraz goście wystąpili w strojach stylizowanych na ubiory regionalne. Sala gimnastyczna, dzięki odpowiedniej dekoracji wykorzystującej tradycyjne rekwizyty,  na czas występów zamieniła się w izbę biesiadną. 

Uroczystości rozpoczęły się od występu uczennic ZSP, które wcielając się w rolę członkiń kół gospodyń wiejskich, opowiadały o „swych” codziennych obowiązkach, pracach   i związanych z nimi zwyczajach. Następnie wystąpiły Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Żelisławic, które przygotowały pokaz wyrabiania masła i sera, przedstawiły zwyczaje związane z pieczeniem chleba oraz zapoznały zebranych z zakresem obowiązków, jaki mieli poszczególni członkowie rodziny. Panie na zakończenie swojego występu przygotowały degustację własnych wypieków i wyrobów. Podczas, gdy zebrani kosztowali pyszny swojski chleb z masłem oraz ciasta drożdżowe, na scenie wystąpili uczniowie, którzy tym razem wcielili się w role mężów i synów kobiet spędzających czas na próbie do występu koła gospodyń. Mężczyźni (także lubiący pośpiewać i potańczyć),  kierowani chęcią zdobycia we wsi popularności, szczególnie wśród pięknych i młodych niewiast, zakładają chór męski.

Występ uczniów zakończył pokaz tańca do utworu „Miała baba koguta” w wykonaniu zespołu Żeleśniaki  oraz występ chóru szkolnego. Kontynuując część wokalną programu, przed publicznością wystąpili Panowie z Chóru Męskiego w  Żelisławicach, z którymi zebrani chętnie odśpiewali popularne, ludowe przyśpiewki. Jako ostatnie na scenie zaprezentowały się Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Leśniakach, które przygotowały prezentację zwyczajów związanych z sianokosami. Ich występ zachwycił wszystkich, bowiem było to barwne widowisko pełne humoru, śpiewu i tańca, a występujący w profesjonalny sposób odegrali swoje role. Również Panie z Leśniaków przygotowały dla publiczności poczęstunek – tym razem zebrani w sali gimnastycznej próbowali swojski chlebek ze smalcem.

Część artystyczną imprezy zakończyło przemówienie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, który na uroczystości przybył z rodziną i swoją dumą –wnuczkiem Stasiem. Głos zabrała również Pani Dyrektor, która podziękowała Paniom  z Kół i Panom z Chóru za przygotowanie swoich prezentacji, sponsorom za wsparcie finansowe, rodzicom za pomoc, a zebranym za przybycie. Na zakończenie wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek do jednej z sal, gdzie czekał już stół biesiadny ze słodkimi wypiekami rodziców i babć uczniów naszej szkoły, kawa, herbata, pyszny bigos oraz lokalny żurek, przygotowany dzięki wsparciu sponsorów uroczystości.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego jakże cennego dla społeczności szkolnej   i lokalnej przedsięwzięcia. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu mamy możliwość podejmować działania zmierzające do integracji społeczności lokalnej, kultywowania regionalnych tradycji i wspólnego, kilkupokoleniowego spędzenia wolnego czasu. Wasza chęć i zapał  do proponowanych przez naszą placówkę działań utwierdza nas w przekonaniu, że warto  i należy współpracować na rzecz pielęgnowania regionalnego dziedzictwa oraz krzewienia wśród dzieci i młodzieży postaw lokalnego patriotyzmu.

W szczególny sposób za pomoc w zorganizowaniu uroczystości dziękujemy: Kołom Gospodyń Wiejskich z Żelisławic i Leśniaków oraz Chórowi Męskiemu z Żelisławic, nauczycielom ZSP w Żelisławicach zaangażowanym w przygotowanie przedsięwzięcia,    rodzicom i rodzinom uczniów ZSP w Żelisławicach za przygotowanie wypieków, P. Janowi Musze-Radnemu Rady Powiatu Będzińskiego za sponsoring, P. Elżbiecie Mazurkiewicz za poczęstowanie nas sokiem jabłkowym z Tłoczni Mazurkiewiczów, P. Alicji Nowak- właścicielce Restauracji „Zamkowa’ w Siewierzu, P. Januszowi Stelmachowi-dyrektorowi ZS w Brudzowicach, pracownikom obsługi ZSP w Żelisławicach za przygotowanie tradycyjnego bigosu i żurku, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.

 

 

 

Kangur Matematyczny 2016

 

Litwa,  Francja,  Węgry to  kraje, które mogą zwiedzić tegoroczni laureaci Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. Konkurs ten  organizowany jest corocznie w marcu od ponad dwudziestu lat.

 Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego również wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu. Spośród najlepszych matematyków naszej szkoły nie było co prawda laureatów,  ale możemy pochwalić się nagrodami drugiego stopnia i wyróżnieniami. Oprócz dyplomów, które otrzymują uczniowie za wysokie wyniki w konkursie, nagrodami są również książki i  bon wartościowy.

Najlepszy wynik –Wynik bardzo dobry otrzymał uczeń klasy II gimnazjum Adam Nowak   w kategorii Kadet. W tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał uczeń klasy pierwszej gimnazjum Mikołaj Broncel.

            W kategorii Maluch, w której pisali uczniowie klas młodszych, wyróżnienie otrzymała Małgosia Broncel -uczennica klasy 3,oraz  Marysia Broncel  - uczennica klasy 5  i  Zuzanna  Farnicka -  uczennica klasy 6  -zdobyły wyróżnienia w kategorii Beniamin.

            Wszystkim uczestnikom i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                              Alicja Nimirska

                                                                                              Ilona Kurzak-Szewczyk

 

54. Dni Ziemi Siewierskiej

 

WP 20160604 014

 

W pierwszy weekend czerwca mieszkańcy gminy świętowali 54. Dni Ziemi Siewierskiej. Tradycyjnie impreza rozpoczęła się „Żakinadą”, która wyruszyła spod Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki na błonia siewierskiego zamku. W barwnym korowodzie nie zabrakło uczniów naszej szkoły, którzy w pięknych, kolorowych, ludowych strojach przemierzali ulice miasta odśpiewując znane i skoczne przyśpiewki. Na miejscu zastępca Burmistrza P. Dariusz Waluszczyk dokonał oficjalnego otwarcia imprezy przekazując klucz do miasta młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II  w Siewierzu.

Program imprezy rozpoczęły występy dzieci i młodzieży na Artystycznej Scenie Młodych. Nasza szkołę reprezentował ludowy zespół „Żeleśniaki” który przedstawili scenki    z codziennego życia na wsi, a jego występ ubarwiły występy wokalne chóru szkolnego.

 

Aleksandra Buła

 

Występ uczniów podczas Majówki w Gminie Siewierz

 

3 maja uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach wystąpili podczas Gminnych Obchodów Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które w tym roku połączone zostały z jubileuszem 90-lecia istnienia lokalnej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz oficjalnym otwarciem boiska „Ostoja”.

Obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele pw. św. Jana Chrzciciela, po czym wszyscy zebrani udali się na stadion LKS Ostoja Żelisławice, gdzie kontynuowane były uroczystości państwowe i strażackie oraz dokonano symbolicznego otwarcia stadionu. Po części oficjalnej na scenie wystąpili uczniowie naszej szkoły, Orkiestra Dęta OSP Żelisławice, Chór Męski z Żelisławic oraz KGW Żelisławice.

Na zakończenie na scenie wystąpił zespół muzyczny „Baciary”, który zaprezentował swoje najpopularniejsze hity, a najwytrwalsi bawili się  na zabawie tanecznej  przy muzyce zespołu „Biały Miś”.

 

Aleksandra Buła

 

 

Klasowy Turniej gier planszowych

 

IMAG3676IMAG3678

 

 

Uczniowie klasy VI , ucząc się pisać instrukcję, opracowali gry planszowe  w oparciu o lektury szkolne i teksty z podręcznika. Musieli  opracować  zasady gry, planszę do gry, pionki, pytania, pudełko, w którym umieścili grę. Zaskoczyli profesjonalizmem i estetyką wykonania. Wcześniej widzieli grę wykonaną na konkurs o Sienkiewiczu przez Magdę uczennicę kl. II gimnazjum , która  to zdobyła I miejsce. Poskutkowało , postarali się bardzo...   Były gry poświęcone: "W pustyni i w puszczy", "Hobbitowi", "Tajemniczemu ogrodowi", "Temu obcemu",  "Gwiezdnym wojnom", "Wakacjom z duchami" .  Urządziliśmy, aby sprawdzić jak poradzili sobie z opracowaniem instrukcji (czy jest ona czytelna dla innych) , Klasowy Turniej Gier Planszowych . Uczniowie również oceniali  pracę swoich kolegów.  Najlepszą ocenę uzyskała gra Marcela i Kuby  na podstawie książki "W pustyni i w puszczy". Małgorzata  Miłoch

 

 

Francuskie dyrdymały i sztuka pieczenia chleba

 

IMAG3647

 

Uczniowie klasy V, w maju na Dzień Matki, przygotowali  bajkę pt. "Francuskie dyrdymały i sztuka pieczenia chleba " .   Wszyscy uczniowie rewelacyjnie opanowali tekst, wspaniale wcielili się w przydzielone role. Królowa mówiła z "francuskim akcentem",   a królewna Zuzia była rozkapryszona i rozpieszczona przez mamę do granic możliwości. Król, niezwykle rozsądny i mądry, bronił swoich skarbów i przekonań z wielkim poświęceniem. Błazen bawił wszystkich swoimi pokazami, a królewicze byli niezwykle oryginalni. Subtelne wróżki  przeistaczały się rewelacyjnie w  mieszczki,  damy dworu i Bonifacy dodawali kolorytu pałacowymi ploteczkami. Złotnik i piekarczyk przekazali Zuzi  morał wynikający z bajki.  Przygotowali, dzięki rodzicom, wspaniałe stroje ( niektóre szyte specjalnie na występ). Całość dopełniała dekoracja i dworska muzyka. Drugą część spotkania poświecili życzeniom z okazji Dnia Matki. Śpiewali piosenki, recytowali wiersze , a publiczność miała łzy w oku. Występ bardzo podobał się .

Małgorzata Ziaja

Małgorzata  Miłoch 

 

 

Sprawozdanie z realizacji kampanii  profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”

  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 SAM 1761

          W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, byliśmy uczestnikami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii była „Dobra opieka – udany start w dorosłość”

          W ramach realizacji  założeń tegorocznej edycji w naszej szkole, jej koordynatorka, przygotowała i zorganizowała akcję  informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego o założeniach projektu. W tym celu przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych). Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dodatkowo: materiały informacyjne na temat założeń i zasad uczestniczenia w kampanii, materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów dotyczące realizowanego w szkole konkursu. Szkolna koordynatorka Kampanii zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu. Przygotowując uczniów do udziału w konkursie i jednocześnie uświadamiając im wagę    i znaczenie wspólnego działania na rzecz dobrej opieki, zorganizowano w szkole tydzień profilaktyki, w czasie którego wychowawcy i pedagog szkolny prowadzili na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki uzależnień, w odniesieniu do problematyki umiejętności zapewnienia właściwej opieki, opieki zgodnej z poziomem rozwojowym dziecka, a także z jego aktualnymi potrzebami.  W czasie zajęć pedagog i wychowawcy klas zwracali uczniom szczególną uwagę na skutki zachowań ryzykownych i przedstawiali możliwości dokonywania racjonalnych wyborów, przekazywali informacje na temat zdrowego odżywiania się, na temat właściwego zagospodarowywania wolnego czasu, na temat właściwych relacji rodzinnych i rówieśniczych.

          W ramach realizacji programów profilaktycznych zaproszono uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Na czym polega dobra opieka?”.

          Rodzice uczniów zostali zapoznani z bogatymi materiałami informacyjnymi uzyskanymi dzięki uczestniczeniu szkoły w programie od Gminnego Koordynatora Kampanii. Materiały mają zachęcić rodziców do spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, do pomocy młodym ludziom  w zagospodarowaniu czasu  po to, by nie szukali  działań niebezpiecznych dla własnego zdrowia  i życia. Staraliśmy się zachęć rodziców do większej uwagi nad tym, jak młodzi ludzie spędzają swój wolny czas, ze szczególnym uwzględnieniem właściwej kontroli rodzicielskiej.

          Wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w internetowych kursach realizowanych  w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela, których celem będzie podniesienie ich umiejętności i kompetencji wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

          Konkurs realizowany w szkole spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono  28 prac. Komisja oceniająca prace w konkursie plastyczno-literackim stanęła wobec tego przed trudnym wyborem wybrania prac najlepszych. Oceniano przede wszystkim: zgodność pracy z tematem, zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy, samodzielność wykonania pracy i jej wartość estetyczną. Po wnikliwej analizie przygotowanego przez uczniów materiału, wobec wyrównanego poziomu artystycznego prac,  postanowiono przyznać 28 nagród, którymi były: gry edukacyjne, zestawy plastyczne i drobne upominki.

Po zakończenia konkursu na etapie szkolnym prace zostały przez szkolnego koordynatora kampanii przygotowane i przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

          Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach i szkolna koordynatorka kampanii składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zorganizowanie kampanii na terenie naszej placówki i sfinansowanie nagród konkursowych.

W załączeniu do niniejszego sprawozdania:

  • Lista osób nagrodzonych w konkursach plastycznych wraz z pokwitowaniem odbioru nagród.

Opracowała: Agnieszka Sieradzka – szkolny koordynator kampanii

 

 

          W dniu 8 czerwca 2016 roku w naszej szkole gościliśmy  strażaka P.Andrzeja Machurę – Prezesa  OSP Żelisławice. W spotkaniu uczestniczyły dzieci  z przedszkola i kl. I –II szkoły podstawowej. Dla uczniów klasy pierwszej był to ostatni  etap omawiania lektury pt „ Jak Wojtek został strażakiem” W trakcie spotkania strażak  przybliżył dzieciom tajniki funkcjonowania straży pożarnej, przekazał informacje dotyczące bezpiecznego zachowania się w czasie pożaru, burzy czy wypadku. Dzieci dowiedziały się, w jakich okolicznościach należy wzywać straż pożarną, utrwaliły numery alarmowe 998 i 112. Pan Andrzej Machura zaprezentował całe wyposażenie wozu strażackiego, a także poszczególne elementy umundurowania. Dzieci mogły przymierzyć hełm strażacki, założyć kominiarkę strażacką,                       a także w praktyce wypróbować działanie czujnika bezruchu, w który każdy strażak w akcji jest wyposażony.  Usiadły także w kabinie przeznaczonej dla ratowników i za kierownicą pojazdu. Duże wrażenie zrobiły na dzieciach efekty sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, w które wyposażone są samochody pożarnicze. Zafascynowane i zaciekawione dzieci wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego nabyły wiedzę dotyczącą odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka. Niektórzy już snuli marzenia, jak dzielnymi strażakami będą w przyszłości. .

Jolanta Machura

STARY MŁYN I INNE ATRAKCJE

StaryMlyn

        6 czerwca przedszkolaki z najstarszej grupy i uczniowie klasy II wraz z opiekunami - M. Szczotarską, R. Hetmańczyk i A. Bułą wyruszyli na wycieczkę do Żarek.
Celem wyprawy było Muzeum Rzemiosł Dawnych mieszczące się w Starym Młynie. Muzeum wspaniale łączy nowoczesność i tradycję. Jest multimedialne i interaktywne. Atrakcje w muzeum przygotowano z myślą o najmłodszych gościach, eksponaty można pooglądać, dotknąć, wziąć udział w konkursach i grach na interaktywnych ekranach. Dzieci dowiedziały się, jak powstaje mąka, jak piecze się chleb, uczyły się rozróżniać ziarna, samodzielnie mieliły zboże dawnymi metodami, a gotową mąkę mogły zapakować do ozdobnych woreczków i zabrać do domu. Oprócz zawodu młynarza i piekarza dzieci zgłębiły tajniki takich dawnych rzemiosł jak szewc, kołodziej, bednarz. Niewątpliwą atrakcją Starego Młyna jest but siedmiomilowy i beczka śmiechu, do której mogło wejść każde dziecko. Druga część wycieczki odbyła się w zabytkowej stodole – pracowni zabawek Etno Jura. Tam pod kierunkiem dwóch przemiłych pań odbyły się kreatywne warsztaty inspirowane dawnymi rzemiosłami. Przedszkolaki samodzielnie z drewnianych elementów złożyły i posklejały samochodziki i wózeczki, następnie je pomalowały farbami według własnego pomysłu. A uczniowie klasy II otrzymali drewniane postacie i zwierzątka z gry Minecraft , które także wspaniale ozdobili.
Wycieczka była fantastyczna, pogoda dopisała. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni.
Okazało się, że w pobliskich Żarkach jest mnóstwo atrakcji, a my zdążyliśmy skorzystać tylko z niewielkiej ich części. Nic straconego, dzieci już planują następną wyprawę do Żarek.

Renata Hetmańczyk

Wizyta uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szkole Policji
w Katowicach

          Korzystając z zaproszenia Pana Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, w piątek, 3 czerwca 2016r., uczestniczyliśmy w „Dniu otwartym” szkoły.

Od momentu przyjazdu na miejsce zbiórki zostaliśmy objęci indywidualną opieką przez przydzielonych nam funkcjonariuszy. Panowie: posterunkowy Łukasz Lẽahn i posterunkowy Paweł Wodziński sprawowali nad nami bezpośrednią opiekę, byli naszymi przewodnikami i nauczycielami objaśniając istotę i wagę prezentowanych treningów i pokazów. Ze szczególnym zaciekawieniem nasi uczniowie podziwiali pokazy użycia broni palnej i symulacje pirotechniczne, a także pokazy samoobrony w różnych sytuacjach z jakimi w swojej codziennej pracy styka się policja.

Uczniowie mieli okazję podziwiać pracę psów policyjnych i koni wykorzystywanych do pracy w służbie jak również skosztować policyjnej grochówki serwowanej w polowych warunkach. W rozmowach młodzieży z towarzyszącymi nam policjantami często padały pytania dotyczące rekrutacji do szkoły, warunków nauki zawodu, przygotowania do egzaminów wstępnych do szkoły i specyficznych, bo skoszarowanych warunków nauki i służby.

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy i pedagog szkolny: mgr Katarzyna Bryła, mgr Ilona Kurzak-Szewczyk, mgr Dorota Grzesiak i mgr Agnieszka Sieradzka.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pani Alicji Bieniek – radnej Rady Miejskiej w Siewierzu za zorganizowanie i sfinansowanie ciekawego wyjazdu edukacyjno-zawodowego uczniów.

                                                                  Opracowała: Agnieszka Sieradzka

IMG 20160603 115837 IMG 20160603 125658

IMG 20160603 125158

 

 

 

Włączyliśmy bezpieczniki

 

     To już drugi rok naszego udziału w programie „Bezpieczniki TAURONA: Włącz dla dobra dziecka”, nad którym patronat objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Rzecznik Praw Dziecka. Celem programu jest  edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. 

     W ubiegłym roku szkolnym  na zajęciach przeszkolonych zostało 100 % uczniów szkoły podstawowej, w tym roku uzupełniliśmy tę listę o klasy pierwsze i czwartą. Dzięki firmie TAURON mamy dostęp do interesujących materiałów dydaktycznych, uczniowie zaś otrzymują specjalne firmowe upominki.

Dziękujemy.

Beata Sarnecka 

 

 

A  to  ZUCHY!

     Już od kilku lat uczniowie klas I – III szkoły podstawowej biorą udział w ogólnopolskim konkursie ZUCH, organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie.

   Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Treść sprawdzianu uwzględnia elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności.

    Klasyfikacji uczestników dokonuje się na podstawie uzyskanej przez nich końcowej sumy punktów za cały sprawdzian konkursowy i przypisuje im odpowiednie miejsce w rankingu.

    Konkurs cieszy się dużym powodzeniem, w tegorocznej edycji wzięło udział 5190 uczniów klas I, 6827 uczniów klas II oraz  4955 uczniów klas III. Bardzo dużym sukcesem w tegorocznej edycji konkursu ZUCH może pochwalić się uczennica klasy Ia – Oliwia Świeboda, która uplasowała się na trzecim miejscu.  

    Tytuł LAUREATA,  a więc pozycję w rankingu  do 15 miejsca zdobyli również: Zuzanna Machura, Weronika Ożóg, Oliwia Nowak, Filip Kłósek – uczniowie klasy Ia oraz Wiktoria Sarnik – uczennica klasy III.

     Serdecznie gratulujemy naszym zuchom!

Beata Sarnecka

 

 

 

Jubileusz 85-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach

 

15 maja uczniowie naszej szkoły wystąpili podczas obchodów Jubileuszu 85-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Żelisławicach, którym towarzyszyły uroczystości Wojewódzkiego Święta Ludowego, organizowane przez ZW PSL Województwa Śląskiego.

Obchody rozpoczęła polowa Msza Święta, następnie nadszedł czas na przemówienia  i życzenia składane przez Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia oraz zaproszonych gości. Po oficjalnej części, na scenie wystąpiły Jubilatki oraz uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, którzy przedstawili krótkie scenki rodzajowe, uświetnione występami wokalnymi chóru szkolnego oraz pokazem tanecznym  zespołu „Żeleśniacy”. W tym szczególnym dla społeczności lokalnej dniu na scenie wystąpili również Panowie z Chóru Męskiego z Żelisławic, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich  z Leśniaków oraz Zespół Wokalny SONITUS.

Uroczystości zakończył koncert Zespołu FolkExpress oraz zabawa taneczna   przy utworach granych przez zespół „Biały Miś”

Wszystkim członkiniom życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia oraz wytrwałości w pracy na rzecz lokalnego środowiska.

 

Aleksandra Buła

 

 

 

Nasza uczennica wśród „Mistrzów Matematyki”

 

WP 20160509 007

 

Skomplikowane działania matematyczne? To nic trudnego dla naszej uczennicy, Małgorzaty Broncel, która została laureatką gminnego konkursu „Mistrz Matematyki”, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową       nr 2 w Siewierzu. Zmagania uczestników przebiegały w dwóch etapach. Pierwszy to eliminacje szkolne, podczas których wyłoniono przedstawicieli z każdej szkoły oraz drugi – gminny, przeprowadzony w placówce organizatora. 

W tym roku naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice – Małgorzata Broncel  i Wiktoria Sarnik, które 9 maja zmierzyły się z bardzo trudnym i podchwytliwym testem składającym się z 25 zadań o trzech stopniach trudności. Uczestnicy mieli 60 minut na obliczenie m. in. ilości brakujących kartek w książce, długości powiększającego się nosa Pinokia, ilości śliwek schowanych w kieszeniach, dystansu pokonanego przez pieski. Uczniowie szybko porazili sobie z zadaniami i przed wyznaczonym czasem oddali karty pracy, które komisja dokładnie sprawdziła i na ich podstawie wyłoniła laureatów. 

Serdecznie gratulujemy Małgosi, która zdobyła III miejsce oraz życzymy dalszych sukcesów.

 

 

Aleksandra Buła

 

 

 

 

SUKCESY JĘZYKOWE W NASZEJ SZKOLE

 

Maj jest sprzyjającym miesiącem,  jeśli chodzi o konkursy z języka angielskiego. Uczennica klasy drugiej szkoły podstawowej Martyna Woźniak zdobyła wyróżnienie w Regionalnym Konkursie Piosenki Angielskiej ”My favourite song”  w Myszkowie   i otrzymała dyplom oraz nagrodę rzeczową. Warto zaznaczyć, że Martynka wykonała trudną piosenkę, z którą sobie świetnie poradziła, podobnie zresztą, jak i w ubiegłym roku.

Kolejną wielką zwyciężczynią z języka angielskiego okazała się być niepokonana Zuzanna Farnicka, uczennica klasy szóstej szkoły podstawowej, która 13 maja (piątek…) 2016 roku zdobyła tytuł  Laureata w  Jurajskim Powiatowym Konkursie z Języka Angielskiego. Do finału zakwalifikowały się dwie uczennice naszej szkoły, ale tytuł Laureata zdobyła właśnie Zuzia.  Jesteśmy dumni z jej sukcesu, tym bardziej, że poziom konkursu był w tym roku bardzo wysoki.

Serdecznie gratulujemy naszym uczennicom!

                                                                                                                      Anna Gnacik