”Szkolne Przygody

Gangu Słodziaków”

 Gang Słodziaków klasa II   Gang Słodziaków klasa III

W tym roku szkolnym nasza szkołą przystąpiła do konkursu edukacyjnego ”Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”. Celem podjętych działań jest inspirowanie dzieci do codziennego czytania i obudzenie w nich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Inicjatorem przedsięwzięcia jest sieć sklepów „Biedronka’, która zachęcona sukcesem I edycji konkursu w roku szkolnym 2018/2019, postanowiła kontynuować akcję i rozesłała do wszystkich szkół w kraju materiały informacyjne i motywacyjne, które pomogą zachęcić do codziennego czytania.

Tegoroczne działania odbywają się pod hasłem „Gang Słodziaków. Przyjaciele mogą wiele, czyli magia z leśnej polany”, w ich realizację w włączyły się wychowawczynie klas I – III oraz bibliotekarki przeprowadzając zajęcia z zakresu nauki czytania oraz klasowe uroczystości z okazji Dnia Głośnego Czytania. Ten ostatni zorganizowany został w środę 6 listopada. W tym dniu uczniowie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej poznali przygody leśnej gromadki, głośno czytali, wykonywali prace plastyczne tematycznie związane z akcją oraz wspólnie z nauczycielami i bibliotekarkami wykonali Magiczne Drzewa słodziaków, które stanowią ozdoby klas oraz przypominają, jak ważna jest dbałość o najbliższe otoczenie oraz uwrażliwią na rolę drzew w środowisku.

 

Aleksandra Buła

Małgorzata Szczotarska

 

 

 

 

 

Szkolne obchody

101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

  Święto Niepodległości 1  Swięto Niepodległości 2

      8 listopada 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. Uczniowie klasy VI, pod kierunkiem wychowawczyni P. Barbary Będkowiskiej, przedstawili program artystyczny, podczas którego recytowali patriotyczne wiersze oraz przypomnieli zebranym historię odzyskania przez Polskę niepodległości. Całość uświetnił występ chóru szkolnego, przygotowanego przez P. Małgorzatę Ziaję. Na zakończenie głos zabrała P. Dyrektor, która podziękowała występującym i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie akademii oraz zaprosiła społeczność Zespołu szkolno-Przedszkolnego do uczestnictwa w gminnych obchodach tego ważnego dla narodu polskiego święta.

 

 

Aleksandra Buła

 

 

 

Szkoła do hymnu

        W tym roku szkolnym Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” zainicjowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży. Jej celem jest uczczenie bohaterstwa, waleczności i męstwa naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy oraz wyrażenie radości z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju.

11 listopada to szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków, dzięki którym Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Wyrażamy radość z tego, że żyjemy w wolnym i suwerennym kraju – napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. – W 2018 r. świętowaliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe z całego kraju, a także szkoły polskie za granicą oraz placówki polonijne w różnoraki sposób włączały się w obchody tego niezwykłego jubileuszu. Organizowały uroczystości, akademie, przedsięwzięcia i akcje społeczno-kulturalne – podkreślił minister edukacji.

Szkoła do hymnu 1 Szkoła do hymnu 2

8 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 cała społeczność Zespołu szkolno-Przedszkolnego, zebrana w sali gimnastycznej w uroczystym, podniosłym nastroju zaśpiewała czterozwrotkowy hymn narodowy.

Aleksandra Buła

 

SPRZĄTANIE

GROBU NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

 

Sprzątanie Grobu Nieznanego Żołnierza 2019

 


        Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza zajęli się porządkowaniem Grobu Nieznanego Żołnierza  na  cmentarzu parafialnym  w Żelisławicach. 25 października ósmoklasiści zebrali się w godzinach popołudniowych i zaopatrzeni w niezbędny sprzęt przystąpili do prac porządkowych. Grabili liście, czyścili kostkę, odświeżyli i umyli pomnik. Uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w prace przy Grobie oddając w ten sposób hołd i cześć żołnierzom poległym w walce o wolność.

 

Opracowała Nikola Jaworska,

Uczennica klasy VIII

 

 

Wyjazd uczniów klasy VI

do Siewierza

 

Wyjazd klasy VI do Siewierza 1   Wyjazd klasy VI do Siewierza 2

Wyjazd klasy VI do Siewierza 3 

25 października 2019 roku uczniowie klasy VI pod opieką P. Małgorzaty Szczotarskiej i P. Aleksandry Buły uczestniczyli w wyjeździe do Siewierza. Szóstoklasiści po pierwszej godzinie lekcyjnej udali się na przystanek autobusowy, skąd o godz. 8.50 wyruszyli na wycieczkę.

Celem wyjazdu było kształtowanie umiejętność korzystania z różnych środków komunikacji miejskiej, korzystania z dóbr kultury, poznanie tradycji i dorobku kultury regionu, integracja środowiska klasowego.

Pierwszym punktem wyjazdu był udział w lekcji bibliotecznej przeprowadzonej przez pracownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu P. Jolantę Jakubczyk nt. Literaccy Laureaci Nagrody Nobla. Przez ponad godzinę uczniowie pracując indywidualnie, w grupach, słuchając fragmentów audiobooków, poznawali nagrodzonych światowych i polskich pisarzy i ich twórczość. Po intensywnym wysiłku intelektualnym nadszedł czas na klasowy piknik w jednej z restauracji znajdującej się w centrum miasta.

Kolejnym punktem wyjazdu było zwiedzanie Izby Tradycji i Kultury Dawnej oraz Zamku w Siewierzu, po których oprowadziła uczniów pracownica MGCKSiT P. Milena Korusiewicz.

Szóstoklasiści do Żelisławic powrócili po godzinie 13. Wszystkim bardzo podobał się wyjazd.

 

Martyna Masłyka

Wyjazd klasy VI do Siewierza 4

 

 

 

logo 2019 

IX Światowy Dzień Tabliczki

  

4.10.2019r. w naszej szkole po raz pierwszy obchodzony był Światowy Dzień Tabliczki.

Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. W tym dniu uczniowie mogli przystąpić do rywalizacji i uzyskać tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. W efekcie przeprowadzonego egzaminu tytuł uzyskało dwadzieścia siedem osób. W poszczególnych klasach wyniki prezentują się następująco:

Va – 5

Vb – 6

VI – 10

VII – 4

VIII -2

Gratulujemy i a wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia w kolejnych edycjach.

Alicja Nimirska

 

 

 

 

Szkolny etap

XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

 

24 października 2019 roku w ZSP w Żelisławicach odbył się szkolny etap XXV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Główne hasło tegorocznej edycji to: Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35). W pierwszym etapie udział brali trzej uczniowie: Przemysław Merta, Jakub Rok oraz Tomasz Machura, których przygotowywała              P. Marzena Przybyłka. Po trudnych zmaganiach do następnego etapu dostali się: Przemysław i Jakub.

 

Oprac. Przemysław Merta

uczeń klasy VIII

 

W lesie i w parku

 

W myśl zasady „Jeżeli raz wzbudzi się w dzieciach miłość do przyrody, pozostanie ona już w nich na zawsze ” w dniu 25 października 2019 r. klasy II i III wyjechały do Nadleśnictwa Siewierz, by wziąć udział w zajęciach dydaktycznych w ciekawie wyposażonym Ośrodku Edukacji Leśnej.

Podczas zajęć zapoznaliśmy się z lasem i jego mieszkańcami. Zrozumieliśmy znaczenie lasu dla życia ludzi i zwierząt. Poznaliśmy pracę leśników. Podczas spotkania pracownik nadleśnictwa zabrał nas na ciekawy spacer do lasu, opowiedział o zjawiskach w nim zachodzących. Leśnym zagadnieniom nie było końca. Podczas zajęć byliśmy aktywni i zaangażowani w edukację ekologiczną. Następnie w oczku wodnym obserwowaliśmy życie niezwykle rzadko występujących w przyrodzie żółwi błotnych.

Wizyta w Nadleśnictwie w Siewierzu bardzo nam się podobała. Pogłębiliśmy wiedzę o lesie i na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia. Następnie wyruszyliśmy do nowo otwartego Parku Miejskiego w Siewierzu, który był drugim punktem naszego edukacyjnego wyjazdu.

W parku spacerując po ścieżkach, podziwialiśmy uroki złotej polskiej jesieni. Poznaliśmy obiekty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, gdzie uczyliśmy się poprzez zabawę. W końcu wypróbowaliśmy urządzenia sprawnościowe na placu zabaw. Biegaliśmy po pagórkach i zjeżdżaliśmy ze zjeżdżalni. Wspólnym zabawom i śmiechom nie było końca.

Zadowoleni i pełni wrażeń powróciliśmy do szkoły.

Anna Pastwa

Beata Sarnecka

 

 

Niezwykły gość

 

We wrześniu zawitał do nas niezwykły gość – Kaushika. Dziewczyna przejechała z Sri Lanki w ramach projektu (praktyk) jednego z zawierciańskich liceów. Po studiach, które ukończy na Sri Lance, będzie uczyła języka angielskiego w swojej rodzinnej miejscowości. Kaushika spotkała się z młodzieżą naszej szkoły na lekcjach języka angielskiego. Aby przybliżyć zwyczaje i kulturę swojego kraju przedstawiła prezentację na ten temat. Widzieliśmy nie tylko położenie geograficzne i piękne krajobrazy Sri Lanki, ale też poznaliśmy stroje ludowe, flagę, religie (są aż cztery), charakterystyczną dla wyspy roślinność i zwierzęta. Nam spodobały się wszędobylskie małpki makaki, bywające w miastach i kradnące ludziom jedzenie - to dla nas egzotyka, dla Kaushiki codzienność. Całą prezentacja przedstawiona była w języku angielskim, uczniowie zadawali pytania, oczywiście po angielsku. Warto uczyć się tego języka, bo nawet z ludźmi z najodleglejszych krańców globu możemy się porozumieć.

           Uprawa ryżu i herbaty to główne zajęcie ludności z Sri Lanki. Wśród warzyw i owoców rosnących na Sri Lance jest zaledwie kilka, które znamy i my Polacy. Tak wielka odmienność zarówno kulturalna jak i kulinarna zadziwia nie tylko nas, ale również Kaushikę, dla której „w Polsce wszystko jest piękne”. Najbardziej zachwycały ją wysokie, barwne drzewa. Na Sri Lance rosną drzewa, ale niskie, szerokie i rozłożyste. Na Jurze Krakowsko - Częstochowskiej zwiedzała zamki – w Siewierzu, Mirowie, Bobolicach, Podzamczu i zamek królewski na Wawelu. Wszystkie zamki wywarły na niej wielkie wrażenie.

Kaushika uczy się języka angielskiego od wczesnego dzieciństwa, jest to dla niej język obcy, o tyle trudniejszy, że nawet litery są inne. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia. Oto jedno z nich z klasą piątą.

Niezwykły gość

Myślę, że na długo uczniom naszej zapadnie w pamięć ta lekcja języka angielskiego. Kaushika na zakończenie powiedziała „chciałabym tutaj uczyć”. Tak bardzo spodobały jej się i szkoła, i uczniowie i Polska.

 

Ilona Kurzak-Szewczyk

 

 

 

Trzecioklasiści w Gliwicach

 

trzeciolkalsisci w teatrze w Gliwicach

 

4 października 2019r. klasa III wybrała do Teatru Miejskiego w Gliwicach. W tym dniu trzecioklasiści obejrzeli spektakl teatralny pt.: „Dzieci z Bullerbyn” przygotowany na podstawie lektury szkolnej Astrid Lindgren pod tym samym tytułem. Celem wycieczki było rozbudzenie zainteresowania kulturą – kontakt ze sztuką i sceną, wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji, uwrażliwienie na główne przesłanie lektury – dziecięcą przyjaźń, wzmocnienie więzi pomiędzy uczniami, kształtowanie prawidłowych zachowań w teatrze. Na scenie podziwialiśmy brawurową, ekspresyjną grę aktorską na tle niebanalnej scenografii. Poruszeni byliśmy reżyserską i aktorską fantazją, a przez to rozwinęliśmy własną wyobraźnię.

 Następnie pełni wrażeń udaliśmy się do Palmiarni. Sam budynek palmiarni to nowoczesna konstrukcja architektoniczna. Tam oczekiwał na nas pan przewodnik, który zainteresował nas egzotyczną roślinnością. Była to wspaniała lekcja wiedzy o florze i faunie z innych stref klimatycznych. Dzieci miały okazje zdobywać wiedzę w sposób ciekawszy niż z podręczników szkolnych. Miały bezpośredni kontakt z otaczającym ich światem roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku. Mogli zobaczyć m.in. : bawełnę, oliwki, kakaowce, pieprz, wanilię, bananowce, mandarynki. Zachwycali się wysokimi palmami, akwariami, kaskadą i oczkiem wodnym. Oprócz niezapomnianych wrażeń z wycieczki, bogatej wiedzy, dzieci przywiozły do domu pamiątki w postaci egzotycznych roślin.

 Anna Pastwa

 

Próbna ewakuacja

 

        15 października 2019 roku w ZSP w Żelisławicach odbył się próbny alarm ewakuacyjny pod okiem inspektor do spraw BHP pani Agnieszki Łaszczycy. Celem ćwiczenia było sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji, które obejmowało praktyczną ewakuację z zagrożonego budynku. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zachowując środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi.

        Akcja została sprawnie przeprowadzona, a czas w którym wszyscy opuścili budynek szkoły wynosił 2 minuty 22 sekundy.

                                                                               Przemysław Merta, uczeń klasy VIII

 

 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

 

 Dzień Edukacji Narodowej 2019 1    Dzień Edukacji Narodowej 2019 2

 

11 października 2019 w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prowadzona przez uczniów klasy VIII – Przemysława Mertę i Bartosza Kaczmarczyka.

 

         Podczas uroczystości obecni byli zaproszeni goście: Radna Rady Miejskiej w Siewierzu i Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Radna Rady Miejskiej w Siewierzu P. Urszula Wilczek, ks. Proboszcz Marek Majchrzak, Przewodnicząca Rady Rodziców P. Małgorzata Sikora, Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców P. Małgorzata Sikora, rodzice, przyjaciele szkoły oraz pracownicy szkoły, grono pedagogiczne, dyrektor szkoły, uczniowie, najstarsza grupa przedszkolaków.

 

W tym dniu uczniowie klasy trzeciej i szóstej szkoły podstawowej, galowo ubrani, zaprezentowali przygotowanie pod kierunkiem P. Anny Pastwy i P Aleksandry Buły występy recytatorskie i taneczne. Występujący nawiązali do początków święta, w krzywym zwierciadle ukazali rzeczywistość szkolną oraz złożyli w imieniu całej społeczności uczniowskiej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzenia. Zebranych w sali gimnastycznej zachwyciły występy szkolnego chóru i solistów prowadzonych przez P. Małgorzatę Ziaję. Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Szkoły P. Ewa Stelmach, która podziękowała wszystkim swoim pracownikom, pogratulowała nagrodzonym pedagogom i pracownikom obsługi i administracji oraz życzyła uczniom i rodzicom wielu sukcesów w dziedzinie edukacji.

 

Oprac. Aleksandra Buła

 Dzień Edukacji Narodowej 2019 3   Dzień Edukacji Narodowej 2019 4

 

Dzień Edukacji Narodowej 2019 5    Dzień Edukacji Narodowej 2019 6

 fot. Beata Sarnecka

 

Słodka środa ;)

 

9 października 2019r. W ZSP w Żelisławicach odbyła się już trzecia z kolei słodka środa. Wydarzenie to okazało się ogromnym sukcesem ponieważ wszystko co zostało przygotowane, sprzedano. Słodkie środy Samorząd Uczniowski zaplanował jako działanie cykliczne.

Przemysław Merta, Uczeń klasy VIII SP

 

 

Jurajska Jesień 

 

Rajd jesienny bpo jurze 2019 1 

 

 

W dniu 28.09.2019 uczniowie naszej szkoły brali udział w jubileuszowym 50. Rajdzie Pieszych ,,Jurajska Jesień” organizowanym przez PTTK-Zawiercie. Trasa naszego rajdu wiodła przez malownicze okolice Rodalii – Świnioczuszkę – Żelasko – Ryczów. W rajdzie wzięło udział 25 uczniów, towarzyszyły nam również 4 mamy. Rajd zorganizowała p. Agnieszka Mostowska, opiekunką była p. Elżbieta Rucińska.

Agnieszka Mostowska

 

Rajd po jurze 2019 2                      Rajd po jurze 2019 3

 

 

 20191001 105441  7890634.3

 

1 października 2019r. uczniowie klas VII i VIII z ZSP w Żelisławicach po trzech lekcjach wybrali się z wychowawcami i nauczycielem bibliotekarzem do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu na film pt. „Piłsudski”. Historyczny film miał na celu przybliżenie młodym odbiorcom Józefa Piłsudskiego oraz burzliwy okres prób odzyskania przez Polskę niepodległości. Po filmie uczniowie szczęśliwie wrócili do szkoły na lekcje.

Przemysław Merta, uczeń klasy VIII SP

 

 

 

DZIEŃ EMOTIKONA

 

DZIEŃ EMOTIKONA 1  DZIEŃ EMOTIKONA 2

 

Pierwszy komputerowy znaczek emotikona został użyty 19.09.1982 r. przez profesora S. Fahlamana. Stąd, na tę datę przypada święto tych minek. Emotki powstały, aby ułatwić w wirtualnej komunikacji przekazywanie emocji. W 37. rocznicę użycia pierwszego znaku w szkolnej bibliotece, na wszystkich przerwach, uczniowie odwiedzający czytelnię rozmawiały z bibliotekarkami P. Małgorzatą Szczotarską i P. Aleksandrą Bułą na temat emocji i jednej z współczesnych metod ich wyrażania. Dzieci z zapałem i zainteresowaniem odpowiadały na pytania oraz uczestniczyły w zaproponowanych działaniach. :) 

Aleksandra Buła

 

Święto Pieczonego Ziemniaka

 

SAM 4619

Tradycją w naszej szkole jest organizacja obchodów Święta Pieczonego Ziemniaka. Również w tym roku w harmonogramie pracy placówki uwzględniono potrzebę kultywowania zwyczajów lokalnych. Corocznie integracyjna impreza połączona jest z udziałem w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. Celem podjętej inicjatywy jest poznawanie wiadomości dotyczących pochodzenia ziemniaka, wdrażanie do kultywowania tradycji, poznawanie produktów i potraw wykonywanych z ziemniaków, stymulowanie pozytywnych zachowań społecznych oraz integracja środowiska szkolnego. W organizację imprezy włączeni byli również rodzice, którzy w trzeci piętek września, w godzinach przedpołudniowych, przygotowali wywodzące się z naszych rejonów pyszne danie – prażonki, przez niektórych nazywane również pieczonkami.

 

Aleksandra Buła

 

 

 

Śladami przeszłości

 

 

        26 września 2019r. uczniowie klasy ósmej pod opieką P. A. Nimirskiej i P. M. Szczotarskiej, po raz kolejny uczestniczyli w wycieczce do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w zajęciach bibliotecznych pod hasłem „Śladami przeszłości”, przygotowanych przez panią bibliotekarkę Jolantę Jakubczyk, dzięki którym odbyli ciekawą „literacką podróż”. Uczniowie poznali miejsca lubiane, które odegrały ważną rolę w życiu pisarzy i dzięki nim zyskały sławę. Odwiedzili miejsca urodzin, dorastania, pracy twórczej i śmierci. Szukając odpowiedzi na zadawane pytania i rozwiązując krzyżówkę, dowiedzieli się gdzie znajdują się pomniki, muzea i groby pisarzy. Nie było chyba lepszej okazji ku temu, aby zapoznać młodzież  z książkami i rozwinąć ich zainteresowania czytelnicze.

     Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie ruin Zamku w Siewierzu. Grupa poznała historię zabytkowego miejsca oraz dowiedziała się, że jako jeden z dwóch w Polsce (drugim jest zamek w Malborku) posiada sprawny most zwodzony, którego mechanizm uruchamiany jest na specjalne okazje.

     Młodzież pełna wrażeń i nowych doświadczeń wróciła do szkoły.

M. Szczotarska

 

 

Smoczyca „Klara” opowiada o bezpieczeństwie

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

 Smoczyca w szkole 2

 

Smoczyca w szkole 3

 

          W czwartek, 26 września 2019r., jak co roku, gościliśmy w naszej placówce funkcjonariuszy Policji z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie: Panią aspirant sztabowy Iwonę Bajan i Pana aspiranta Sebastiana Polek. W tym roku jednak mieliśmy jeszcze jednego gościa, który wzbudził szczególny entuzjazm wśród naszych wychowanków, a była nim policyjna maskotka smoczyca Klara. W towarzystwie kolorowego, sympatycznego smoka policjanci opowiadali przedszkolakom i uczniom klas młodszych szkoły podstawowej o bezpieczeństwie na drodze,   o bezpiecznych kontaktach z nieznajomymi dorosłymi, o właściwym zachowaniu się w stosunku do rówieśników. Taka formuła zajęć profilaktycznych, ujętych w szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, spotkała się z dużym zaciekawieniem ze strony słuchaczy i pozwoliła, w zabawowej formie, uświadomić wychowankom znaczenie własnego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, z którymi spotykają się w życiu codziennym.

Za przygotowaną atrakcję dla najmłodszych, i wspaniale przeprowadzone zajęcia serdecznie dziękujemy zaproszonym Policjantom.

 

Organizatorka spotkania: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolna

 

 

 

„Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”

 

Sprzątanie Świata 2019 1   Sprzątanie Świata 2019 2

 

Działania na rzecz poszanowania środowiska nie są obce społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, która kolejny już raz włączyła się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata – Polska” pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia oraz Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz, który zadbał o zaopatrzenie naszej placówki w rękawice i worki oraz odbiór zebranych odpadów.

Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”. Celem działań jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Aby akcja przebiegła sprawnie, Pani Dyrektor wraz z koordynatorem akcji P. Jolantą Machurą sporządziła odpowiedni harmonogram prac oraz przydział czynności dla uczniów i nauczycieli. Prace porządkowe objęły głównie teren przyszkolny, pobliskie ulice, obszar wokół boiska Ostoja oraz ulicę Piastów.

Wszystkie klasy z zapałem i zaangażowaniem zabrały się do pracy dzięki czemu akcja przebiegła bardzo sprawnie. Uczniowie wierzą, że swoją proekologiczną postawą wpłyną na zmianę nawyków i przyzwyczajeń lokalnej społeczności.

Tradycyjnie udział w akcji połączony został z obchodami Święta Pieczonego Ziemniaka. Strudzeni uczniowie mogli posilić się regionalnym posiłkiem przygotowanym przez swoich rodziców – „pieczonkami”.

Oprac. Aleksandra Buła