„ Językowe potyczki z wierszami Anny Willman”

 

W dniu 19 kwietnia 2018r. Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona Korusiewicza w Siewierzu zorganizowała konkurs dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych Miasta i Gminy Siewierz. Konkurs był oparty na współzawodnictwie drużynowym i polegał na rozwiązywaniu różnych zadań z wierszy Anny Willman. Dzieci rozwiązywały test ze znajomości wierszy, wskazywały błędnie wpisane słowa, szukały rymów i słuchały, kto odpowie ładniej.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 3 b: Ksawery Kijanka i Tomasz Matan, którzy pięknie się zaprezentowali i zdobyli 2 miejsce.

Gratulujemy zwycięzcom, jesteśmy z Was dumni.

Opracowała : Jolanta Machura


 


 

DZIEŃ OTWARTY W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BĘDZINIE

 

4 maja 2018r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza świętowała Dzień Strażaka uczestnicząc w zajęciach edukacyjno- szkoleniowych w ramach Dni Otwartych zorganizowanych przez KP PSP w Będzinie. Podczas spotkania mogliśmy nauczyć się na czym polega praca strażaka, jak funkcjonuje profesjonalna strażnica, co należy zrobić w sytuacji zagrożenia oraz poznać wozy i sprzęt strażacki. Następie każdy z nas przystąpił do egzaminu, który składał się pięciu zadań:

  1. Gaszenie pożaru.
  2. Co widzi strażak w zadymionym pomieszczeniu?
  3. Strój strażaka.
  4. Wezwanie pomocy.
  5. Pierwsza pomoc.

Wszystkim udało nam się zdać egzamin i zdobyć CERTYFIKAT MAŁEGO STRAŻAKA.

opracowała: Jolanta Machura


 

 

 

Wielkanoc 2018

 

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. 

Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas.”

 

SAM 3689

 

28 marca uczniowie klasy 3b, po uroczystym śniadaniu przygotowanym przez rodziców, pod opieką wych. Jolanty Machury, p. Małgorzaty Ziai i p. Marzeny Przybyłki   wystawili dla społeczności szkolnej przedstawienie pt. „Wielkanocne obyczaje”. Młodzi aktorzy piękną recytacją i śpiewem przybliżyli wszystkim widzom zwyczaje i tradycje wielkanocne. Szczególnie gorąco oklaskiwani byli nasi koledzy, którzy grali na instrumentach ludowe utwory: Ksawery Kijanka na akordeonie i Piotr Gnacik na trąbce.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w zorganizowaniu tego wielkanocnego poranka,                      a uczniom życzymy dalszych sukcesów artystycznych.

Opracowała: Jolanta Machura

 

IX Konferencja ONZ „Żermun”

w I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu

 

Wybrani uczniowie klasy trzeciej gimnazjum naszej szkoły uczestniczyli w konferencji ONZ dla młodzieży „Żermun 2018”. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Zakończmy ludzkie cierpienie”. Szkołę godnie reprezentowali Magdalena Karcz, Krystian Las, Zuzanna Szczepańczyk, Klaudia Kieras, którzy przydzieleni do czterech grup, aktywnie uczestniczyli w pracach poszczególnych komisji - Komisji Rozbrojeniowej, Komisji Praw Człowieka, Komisji Politycznej, Komisja Ochrony Środowiska.

Wzorowana na obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ konferencja miała na celu przybliżenie problemów w wybranych państwach świata. Delegaci, bo tak określano uczestników konferencji, obradowali nad wspólną rezolucją, która została przedstawiona i poddana głosowaniu na „ Zgromadzeniu Ogólnym”. Uczniowie przed przystąpieniem do udziału w konferencji przygotowali w języku angielskim swoje postanowienia na wybrany temat pracy komisji. Musieli opanować trudne i wyszukane zwroty obowiązujące w stylu formalnym. Następnie pracując w poszczególnych grupach musieli zabrać głos w dyskusji nad rezolucjami. Było to dla nich duże wyzwanie, jak i ogromne przeżycie.

Jedna z naszych uczennic – Magdalena Karcz znalazła się w gronie zwycięzców w konkursie na najbardziej aktywnych uczestników konferencji i otrzymała nagrodę. Ponadto, wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w konferencji „Żermun” w języku angielskim. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła znalazła się w czołówce szkół reprezentujących naszą Gminę.

                                                                                                                                 Anna Gnacik

 

Moja gmina –

projekt edukacyjny na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

W ostatnich miesiącach pierwszego półrocza, w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, uczniowie klasy III Gimnazjum realizowali projekt edukacyjny pt.: „Moja gmina”. Celem podjętych działań było przyswajanie wiedzy na temat własnej gminy, poznanie najważniejszych wydarzeń z historii gminy, uzyskanie wiedzy na temat kompetencji Urzędu Miasta i Gminy Siewierz oraz rozwijanie umiejętności odszukiwania informacji, ich analizy i selekcji oraz prezentowania innym. Uczniowie, pracując w grupach, przez kilka tygodni gromadzili informacje o miejscowościach będących w obszarze gminy Siewierz, gospodarce, historii  swojego regionu, zabytkach, tradycjach i zwyczajach. Szukali ciekawych miejsc i tego czym gmina może się pochwalić. Dowiedzieli się kto sprawuje władzę  w naszej gminie, jakie są kompetencje władzy. Poszukali informacji o zadaniach własnych i zleconych gminy. Zwieńczeniem  gromadzenia materiałów było wykonanie przez uczniów folderów, plakatów, albumów swojej miejscowości oraz prezentacji multimedialnych i filmu do którego obejrzenia gorąco zapraszam.

Oprac. Aleksandra Buła

 

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

W GRUPIE MALUSZKÓW

106

   Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu na stałe wpisany jest w kalendarz imprez przedszkolnych. W tym roku dzieci z grupy maluszków gościły Babcie i Dziadków w dniu 23stycznia. Na spotkanie przedszkolaki przygotowały program artystyczny. Były to wiersze, piosenki, inscenizacje związane tematycznie z tymże świętem oraz tańce. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli podziękować za miłość i trud włożony w ich wychowanie. Jednak to nie był koniec niespodzianek. Każda babcia i wszyscy dziadkowie otrzymali, upominki przygotowane przez wnuki. Następnie dzieci zaprosiły swoich gości do wspólnej zabawy. Dziadkowie i babcie chętnie bawili się z dziećmi, tańczyli i wyginali w rytm muzyki.Dopełnieniem uroczystego spotkania był słodki poczęstunek przygotowany przez mamy. Święto Babci i Dziadka to dzień pełen uśmiechu, wzruszeń i radości. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze, a dziadkowie obiecali, że pojawią się w przedszkolu za rok.

Oprac. Renata Hetmańczyk

207

 

 

 

SUKCESY SZKOŁY

W I PÓŁROCZU

ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

 

 

RODZAJ SUKCECU

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

Wyróżnienie

w konkursie profilaktycznym pt.:„PrzeGRAĆ życie-zagrożenia związane

z nadmiernym korzystaniem z komputera, Internetu  i gier komputerowych” zorganizowanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie Siedziba Siewierz

wraz z partnerami

Martyna Staszak, kl. III b SP

Mgr Jolanta Machura

III miejsce w

Konkursie historycznym

pt.: „Nasze Kulturowe dziedzictwo: Kościół św. Marcina w Wojkowicach Kościelnych” zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Korusiewicza w Siewierzu

Dawid Kowalczyk, Aleksandra Gocyła,

kl. VII SP

mgr Barbara Będkowska

Awans

do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii

Mikołaj Broncel, kl. III G

mgr Barbara Będkowska

Awans

do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Mikołaj Broncel, kl. III G

mgr Dorota Grzesiak

Awans

do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego

z Matematyki

Mikołaj Broncel, kl. III G

mgr Alicja Nimirska

Awans

do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego

Maria Broncel, kl. VII

mgr Małgorzata Miłoch

Laureatka

VIII Regionalnego Konkursu Ortograficznego organizowanego przez JSNT

Maria Broncel, kl. VII

mgr Małgorzata Miłoch

III miejsce

W XV Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej

Julia Machura, kl. II G

mgr Anna Gnacik,

mgr Małgorzata Ziaja

III miejsce

w konkursie literackim „Tajemnice wojkowickiego sanktuarium” zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Leona Korusiewicza w Siewierzu

Tomasz Machura, kl. V SP

mgr Dorota Grzesiak

Awans

do II etapu Konkursu Biblijnego dla Szkoły Podstawowej

Marlena Czarnecka, kl. VI SP

Jakub Rok, kl. V SP

mgr Marzena Przybyłka

Awans

do II etapu Konkursu Biblijnego dla Gimnazjum

Hortensja Nowak, kl. II G

mgr Marzena Przybyłka

II miejsce

w Gminnym Biegu Sztafetowym

Magdalena Borówka, Julita Knafel, kl. VII SP

Wiktoria Dobrowolska, Nikola Pęczek, kl. II G

Magdalena Karcz, Wiktoria Machura, kl. III G

mgr Elżbieta Rucińska,

mgr Dariusz Guzy

I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego dla dziewcząt SP

Kaja Kułach, Natalia Latos, Kl. VI

Dominika Wojdała, kl. V

mgr Dariusz Guzy

II miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego dla dziewcząt G

Magdalena Borówka, Kamila Wojdała, Julia Grzesista

mgr Dariusz Guzy

III miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego dla chłopców G

Daniel Machura, Jakub Machura, Daniel Wylężek, kl. III G

mgr Dariusz Guzy

III miejsce

w Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Mój przyjaciel Miś” organizowanym przez SP

nr 1 w Siewierzu

Kacper Głąb, kl. III a SP

mgr Beata Sarnecka

Wyróżnienie

w Gminnym Konkursie Plastyczno-Literackim „Mój przyjaciel Miś” organizowanym

przez SP nr 1 w Siewierzu

Zuzanna Machura, kl. IIIa SP

mgr Beata Sarnecka

 

 

Baśnie, baśnie…

 

baśnie baśnie 1     baśnie baśnie 2

 

19 stycznia bibliotekę szkolną odwiedziły przedszkolaki z najstarszej grupy. Wiek przedszkolny jest bardzo dobrym okresem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. W tym celu panie bibliotekarki przeprowadziły dla swoich małych gości lekcję biblioteczną, podczas której m.in. przybliżyły zasady zachowania obowiązujące w bibliotece oraz opowiedziały o zgromadzonym księgozbiorze. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem przeglądały albumy przyrodnicze i bogato ilustrowane encyklopedie dla dzieci.

Druga część zajęć poświęcona została tematyce baśni. Przedszkolaki wysłuchały popularną baśń braci Grimm pt.: „Królewna Śnieżka, która stała się punktem wyjścia do rozmowy na temat dobra i zła.

Piątkowa wizyta przedszkolaków w szkolnej bibliotece upłynęła w miłej atmosferze.

Oprac. Aleksandra Buła

 

My się zimy nie boimy

– zajęcia biblioteczne dla grupy 4,5-latków

 

zajęcia biblioteczne 1     Zajęcia biblioteczne 2

 

            W zimowy poranek 15 stycznia, zaraz po śniadaniu, przedszkolaki z grupy 4,5-latków udały się do szkolnej biblioteki, w której czekały już na nich panie bibliotekarki, gotowe przeprowadzić zajęcia pt.: „My się zimy nie boimy”. W pierwszej części spotkania dzieci dowiedziały się, czym jest biblioteka, co się w niej znajduje i jak się należy w niej zachować oraz zapoznały się ze zgromadzonym księgozbiorem.

Druga część spotkania poświęcona została tematyce zimowej. Dzieci z uwagą i zaciekawieniem wysłuchały pięknej baśni braci Grimm „Pani Zima”, następnie odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzące.

Podczas zajęć dzieci rozmawiały również na temat swoich ulubionych zimowych zabaw oraz wykonały piękne kolorowanki, które zamieszczone zostały w galerii czytelnika.

Na zakończenie, na pamiątkę wizyty w bibliotece, przedszkolaki otrzymały od pań bibliotekarek drobne upominki.

 

Oprac. Aleksandra Buła

 

 

 

Jasełka

w kościele parafialnym w Żelisławicach

 

SAM 3498 jasełka

 

Dnia 5 stycznia 2018r. w kościele parafialnym w Żelisławicach klasa VI przedstawiła szkolne jasełka. Na przedstawienie zostali zaproszeni rodzice uczniów występujących, Pani Dyrektor Ewa Stelmach, wychowawczyni klasy VI Pani Alicja Nimirska oraz wszyscy, którzy chcieli podziwiać talenty aktorskie i wokalne naszej młodzieży. Szkolny chór śpiewając kolędy i pastorałki wprowadził nas na nowo w nastrój Bożego Narodzenia. Rodzice i wszyscy zaproszeni goście brawami nagrodzili aktorów i śpiewających za ich trud włożony w przygotowanie przedstawienia.

 

Oprac. Marzena Przybyłka

 

 

 

 

Jasełka 2017/2018

 

Jasełka 2017

 

Ostatni dzień przed przerwą świąteczną w naszej szkole był bardzo uroczysty. Od samego rana uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali w klasach uroczyste wigilie. W przygotowaniach, szczególnie w młodszych klasach, pomagali rodzice. Potem wszyscy dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia oraz spożywali przygotowane potrawy. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali si ę na salę gimnastyczną, gdzie klasa VI zaprezentowała przygotowane przedstawienie jasełkowe. W stajence pasterze i królowie jak co roku znaleźli świętą Rodzinę i przynieśli dary małemu jezusowi. Na Jasełkach był obecny ksiądz Marek Majchrzak. Przedstawienie zostało wzbogacone przez kolędy i pastorałki śpiewane przez szkolny chór, przygotowany przez panią Małgorzatę Ziaję. Obecna na przedstawieniu Pani Dyrektor Ewa Stelmach złożyłam wszystkim uczniom i pracownikom szkoły życzenia świąteczne i noworoczne.

Oprac. Marzena Przybyłka

 

 

„Dziady” cz. II w wykonaniu uczniów klasy VII SP i II G

IMAG1410 

 

3 listopada 2017r. klasy VII i II o godzinie 17.00 przedstawiły widowisko pt. „Nie nasz prawd żywych , nie obaczysz cudu” w oparciu o „Dziadycz. II Adama Mickiewicza. Na spektakl zaproszeni byli- dyrekcja ZSP , wychowawcy klas oraz rodzice.

Akcja toczy się w Dzień Zaduszny (w nocy) ,w kaplicy, gdzie zebrała się grupa ludzi z pobliskiej wioski. Trwa ludowy obrzęd Dziadów, któremu przewodniczy Guślarz. Zebrani wzywają kolejno dusze czyśćcowe chcąc ulżyć im w cierpieniu. Na ich wezwanie przybywają trzy rodzaje duchów: lekkie, ciężkie i pośrednie.

Tradycyjna wersję dramatu, w przygotowanej scenografii cmentarnej kaplicy zaprezentowali uczniowie klasy VII .

Obsada :

Guślarz: Baran Jakub , Maria Broncel , Magdalena Borówka, Aleksandra Pisarek

Pasterka Zosia : Nadia Merta , Julita Knafel

Widmo Złego Pana : Wiktor Sornik ,

Kruk: Dawid Kowalczyk ,Sowa : Julia Górska ,

Dzieci Józio i Rózia :Martyna Machura , Szymon Szeliga,

Chór : Aleksandra Gocyła, Aleksandra Szczepańczyk, Kamila Wojdała, Dominika Nuckowska ,Szymon Sękowski, Przemysław Kobyłecki, Łukasz Gibałka

Uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali filmową inscenizację uwspółcześnionych scen dramatu.      

Nakręcili scenę dzieci wychowywanych bezstresowo, które nie szanują rodziców. W scenie drugiej „Widmem Złego Pana” był szef przedsiębiorstwa, który był bezwzględny w stosunku do swoich pracowników . „Pasterka Zosia” to postać współczesnej dziewczyny, która bawi się na dyskotekach, ma o sobie wysokie mniemanie, nie szanuje innych. Widmem , pojawiającym się w ostatniej scenie był chłopak prześladowany przez stalkerów. Jako oprawę muzyczną w nakręconych filmach wykorzystaliśmy utwory:

„Będziemy dziećmi”- Zeus; „Synu” -Maciej Maleńczuk; „Tamta dziewczyna”- Sylwia Grzeszczak; „Żyj” – Tajpan.

Filmowa inscenizacja do treści dramatu w wykonaniu uczniów klasy II G

Patrycja Poznańska, Przemysław Małota, Nikola Pęczek , Marcel Haładus , Jakub Stawicki,

Zuzanna Farnicka , Maksymilian Łucka, Jakub Pyclik, Kamil Rudy, Arkadiusz Szmal, Hortensja Nowak,

Maja Pasek , Artur Jeziorski, Julia Machura, Wiktoria Dobrowolska , Michalina Grzanka,

Sierka Karolina, Weronika Strzelecka, Martyna Gocyła, Karolina Kotkiewicz ,Michał Tworek,

Adam Gnacik, Paweł Noczyński pod kierunkiem polonistki mgr Małgorzaty Miłoch.

Całość została sfilmowana i prezentowana w formie filmowej na stronie www. naszej szkoły.

Oprac. Małgorzata Miłoch

 

„Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku”

 

26543071 1727790660588167 1657524413 o 1 na stonę      26543127 1727790000588233 200426920 o na stronę   

26543431 1727789180588315 1452035479 o na stronę 26654532 1727788847255015 791094262 o na stronę

 

26551466 1727790500588183 1879801376 n na stronę

W grudniu ubiegłego roku uczniowie klasy VII i II gimnazjum brali udział w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Fryderyk Chopin – człowiek XXI wieku” Konkurs organizowany jest przez Muzeum Lubelskie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 16 w Lublinie. Do udziału w konkursie organizatorzy zaprosili uczniów szkół podstawowych klasy 4-7 oraz gimnazjalistów z terenu całej Polski.

Do drugiego etapu zakwalifikowały się prace uczniów w poszczególnych kategoriach :

- praca literacka : Maria Broncel, Patrycja Poznańska, Marcel Haładus;
- praca plastyczna: Aleksandra Pisarek, Jakub Baran, Maja Pasek, Nikola Pęczek,

                               Martyna Gocyła, Hortensja Nowak;

- praca multimedialna: Magdalena Borówka, Zuzanna Farnicka, Adam Gnacik,

                                    Michalina Grzanka, Paweł Noczyński.

Patrycja w swojej pracy na temat "Utwór prozatorski-opowiadanie z opisem przeżyć inspirowanych kontaktem z muzyką lub miejscem związanym z Fryderykiem Chopinem" napisała:

„… Odwróciłam sie grzecznie i spojrzałam na scenę, faktycznie zaczął sie koncert. Pierwszy raz w życiu słuchałam muzyki klasycznej na żywo. Zamknęłam oczy i wsłuchałam sie  w muzykę. Była cicha, łagodna. Wpływała do serca jak łagodny balsam. Zatraciłam się w słuchaniu. Melodia poniosła mnie do czasów dzieciństwa, gdy jako krnąbrny podlotek biegałam po łąkach z rozpostartymi ramionami. Widziałam również siebie zasłuchaną  w muzyką, siedzącą pod kasztanem rosnącym opodal mojego domu. Widziałam jak słońce chylące się ku zachodowi, prześwituje przez żółto-czerwone liście i kładzie czerwony odblask na mojej twarzy dając przepiękną poświatę. Damian zobaczył widać moją rozanieloną twarz, gdyż delikatnie szturchnął mnie.

-Słuchasz?- szepnął.

-Tak, tak- odparłam cicho i dalej weszłam w świat mojego dzieciństwa. "Skąd moje fascynacje muzyką" myślałam. Przecież ani rodzice, ani tym bardziej brat, nigdy nie zachwycali się Chopinem, ani innym muzykiem klasycznym. Chyba, że dziadek. Tak, na pewno. Przecież nie raz słyszałam klasyków, będąc u niego na wakacjach. To muszą być jego geny. Próbowałam wrócić do rzeczywistości i skupić sie na graniu. Westchnęłam głośno…”

 

                                                                                                      opiekun : Małgorzata Miłoch

 

Mikołajki w klasie III B  

 

WP 20171208 08 41 04 Pro

 

W tym roku uczniom klasy III b Mikołaj przyniósł bilety do kina na film animowany „Coco”, zrealizowany w technice 3D. Trzecioklasiści swój upominek wykorzystali 8 grudnia podczas wyjazdu do MDK w Zawierciu.

W piątkowy ranek uczniowie pod opieką P. Jolanty Machury i P. Aleksandry Buły, po omówieniu zasad bezpieczeństwa podczas przejazdu busem oraz pobytu poza terenem szkoły, wyruszyli w drogę. Na miejscu okazało się, że na widzów czekała niespodzianka – zamiast reklam przed seansem, dzieci mogły obejrzeć specjalną, świąteczną część „Krainy Lodu”. Przez następne dwie godziny uczniowie oglądali film, którego bohaterem jest Miguel. W jego rodzinie od pokoleń muzyka jest zakazana, jednak on marzy, by pójść w ślady swojego idola - Ernesta de la Cruza. Zdesperowany chce udowodnić światu swój talent, a to doprowadzi go do niezwykle kolorowej Krainy Umarłych.

Oglądając przygody Miguela widzowie mieli możliwość przeżycia niezwykłych uczuć i emocji – strachu, smutku, współczucia, ale też radości, bowiem film obfitował też w sceny pełne humoru. Całe szczęście opiekunki miały przy sobie zapas chusteczek higienicznych potrzebnych do ocierania łez zarówno wzruszenia, jak i radości.

Oprac. Aleksandra Buła

  

 

 

XV Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej

 

XV Jubileuszowy

 

 

8 grudnia 2017 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyła się jubileuszowa edycja XV Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej. Jak co roku przedstawiciele naszej szkoły godnie ją reprezentowali. Wystąpili uczniowie klasy VII - Jakub Baran oraz II gimnazjum – Julia Machura. Jakub Baran zaśpiewał piosenkę „Impossible”, natomiast Julia Machura wystąpiła z piosenką „What colour is your life?”, czym zapewniła sobie III miejsce w konkursie. Gratulujemy pięknych występów i cieszymy się ze osiągniętego sukcesu.

                                                                                              Oprac. Anna Gnacik

 

 

 

 

Mikołajkowy wyjazd pierwszoklasistów

do Teatru Zagłębia

 

dsc0834-215

 

6 grudnia uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej, zamiast uczestniczyć w tradycyjnych zajęciach lekcyjnych, wzięli udział w wyjeździe do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na spektakl „Szewczyk Dratewka”, zorganizowanym przez wychowawczynię P. Annę Pastwę oraz P. Aleksandrę Bułę.  W tym dniu pierwszoklasiści do szkoły przybyli odświętnie ubrani i z niecierpliwością wyczekiwali swojego pierwszego, szkolonego wyjazdu. O godzinie 7.55, po zapoznaniu się z regulaminem wyjazdu, omówieniu zasad bezpieczeństwa w czasie przejazdu i pobytu poza terenem szkoły, uczniowie wyruszyli w kierunku nowego doświadczenia. Podróż przebiegła niezwykle spokojnie i bezpiecznie, a w teatrze słodkim, małym upominkiem powitał dzieci sam św. Mikołaj.

O godz. 9.00 rozpoczął się spektakl „Szewczyk Dratewka” , podczas którego dzieci z zapartym tchem śledzili losy prześlicznej królewny porwanej przez smoka i dzielnego Szewczyka Dratewki, który podejmuje próbę jej uratowania.

Mikołajkowy wyjazd uczniów klasy pierwszej do teatru przebiegł w przyjemnej atmosferze. Sztuka Marii Kownackiej bardzo podobała się zarówno dzieciom, jak i opiekunom. 

 Oprac. Aleksandra Buła

 

 

 

 

Spektakle profilaktyczne

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

 SAM 3338    SAM 3355

 

 

Dzięki wsparciu finansowemu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu, w dniu 21 listopada 2017r., odbyły się w naszej szkole spektakle profilaktyczne w wykonaniu aktorów teatru „Inspiracja” z Krakowa. Wzięli w nich udział wszyscy uczniowie szkoły z podziałem na dwie kategorie wiekowe, w tym: uczniowie klas I i III SP,  a także uczniowie klas starszych (od IV SP do kl. III G)

         W spektaklu przeznaczonym dla najmłodszych uczniów "W krainie bajtów", aktorzy, w zabawny sposób, uświadomili uczniom, jakie zagrożenia czyhają na nich w wirtualnym świecie Internetu i czym grozi uzależnienie od telewizji i gier komputerowych. Przedstawienie opowiadało o chłopcu, Pawle, który, jak sam twierdził, przed monitorem spędzał 25 godzin na dobę. Osadzony w nierealnym świecie nie miał kolegów i zaniedbywał obowiązki domowe. Prawdziwą tragedią była dla niego awaria komputera. Uczniowie dowiedzieli się, co robić ze spamem i dlaczego nie powinno się otwierać maili od nieznanych nadawców. Kiedy Paweł próbował podać nieznajomemu zbyt wiele danych o sobie, ten symbolicznie próbował złapać go w sidła. Czując się coraz bardziej samotnym i zdezorientowanym nasz bohater pragnie znowu wrócić do swojego pokoju, do realnego świata. Jednak,  aby się tam przenieść musi na nowo nauczyć się wykorzystywać nowe media.

Podobne problemy rozpatrywane były w kolejnym spektaklu, połączonym z krótkimi zajęciami warsztatowymi: „Wyjść poza schemat”. Wzięli w nim aktywny udział uczniowie klas starszych. Ukazano w nim złożoną problematykę zagrożeń czyhających na użytkowników Internetu i telefonów komórkowych, ze szczególnym podkreśleniem cyberprzemocy. Ze szczególnym naciskiem przedstawiono takie sytuacje jak: wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub poprzez wysyłanie  sms – ów, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem komórkowym zdjęć lub filmów. Udział w spektaklu uświadomił uczniom, że niewinnie wyglądające zachowania w sieci potrafią wyrządzić bardzo dużą krzywdę i nie kończą się wraz z wyłączeniem komputera czy telefonu komórkowego.

                                                                                        Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

 

 

 

Planetarium zagościło

w ZSP w Żelisławicach

 

22 listopada w naszej szkole gościło mobilne planetarium Orbitek. Planetarium prowadzi zajęcia na których prezentuje zagadnienia związane z wszechświatem, a dzięki takim lekcjom uczniowie uzupełniają i utrwalają materiał omawiany na lekcjach.

           W zajęciach astronomii uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe naszego Zespołu – od przedszkolaka do gimnazjalisty. Zajęcia były zróżnicowane i dostosowane do wieku widzów. Uczniowie, siedząc lub leżąc na dywanach, mogli przelecieć się rakietą w kosmos, odwiedzić planety Układu Słonecznego, oglądać Gwiazdozbiory, obserwować niebo nad naszą szkołą, czy poznać historię podboju Kosmosu.

Na zakończenie każdego seansu uczniowie uczestniczyli w przejażdżce wirtualną kolejką górską, która spotkała się z dużym entuzjazmem dzieci i młodzieży.

Zajęcia były bardzo ciekawe, pouczające, dostarczyły niesamowitych wrażeń oraz rozbudziły wyobraźnię uczniów.

Oprac. Katarzyna Bryła

 

 

KONKURS HALLOWEEN 2017 r.

    SAM 3309            SAM 3304

 

 

W tegorocznej edycji konkursu na dynie z okazji Halloween nagrody zdobyli:

I miejsce Marcel Sikora (kl.V)

II miejsce Oliwia Nieścieruk (kl.IV)

III miejsce Piotr Nowak (kl. I)

Wyróżnienie: Martyna Woźniak ( kl.IV) , Amelia Feliszewska (kl.III b)

Zwycięzcom gratulujemy. Rozdanie nagród odbędzie się podczas Jasełek. Oprócz pamiątkowych dyplomów uczestnicy otrzymają drobne upominki za udział w konkursie.

                                                                                       Organizator konkursu : Anna Gnacik