Akcja „Góra Grosza”

XVII-góra-grosza-1024x427

Uczniowie naszej szkoły brali udział w zbiórce monet ( 1,2,5 groszowych) w ramach akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. W sumie zebraliśmy 131,87 zł, które następnie przekazaliśmy organizatorowi akcji. Celem przedsięwzięcia jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, czyli w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Poprzez udział w takich akcjach dzieci uczą się pomocy swoim rówieśnikom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, uwrażliwiają się na krzywdę innych, uczą empatii.

Cieszymy się, że chociaż w taki sposób możemy komuś pomóc.

                                                                                                             Anna Gnacik

 

 

 

„Poetycki zawrót głowy”- Katowice 2017 r.

 

22 marca 2017 roku zakończyły się w Katowicach regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Organizatorami konkursu, jak co roku, jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach przy współpracy  z Teatrem „Korez”. Właśnie na jego deskach wystąpili uczestnicy - finaliści powiatowych eliminacji, które odbywały się w domach kultury naszego województwa- pod hasłem „Mały OKR 2017”.

Celami konkursu było:

- pielęgnowanie kultury języka polskiego,

- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań sztuką recytatorską,

- poznanie dokonań innych uczestników,

- przygotowanie do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

         Wśród nich znalazł się przedstawiciel naszej szkoły uczeń klasy II gimnazjum Krystian Las oraz Karina Sornik z klasy III gimnazjum, która startowała w kategorii - „Wywiedzione ze słowa”. Poziom prezentowanych przez uczestników tekstów, w kategorii - „Recytacja”, był wyrównany.   Każdy miał do przedstawienia fragment prozy oraz wiersz o dowolnej tematyce. Długość prezentacji nie mogła przekraczać siedmiu minut. Niestety nie wszyscy dostosowali się do regulaminowych wymogów, dlatego przesłuchania zakończyły się w późnych godzinach popołudniowych. Nasz reprezentant, chociaż występował jako ostatni, bardzo dobrze poradził sobie z tym zadaniem   i mimo tremy, i zmęczenia bezbłędnie zadeklamował przygotowane teksty. Były to: fragment prozy Arthura Conana Doyle`a „Sherlock Holmes. Pies Baskerville`ów” oraz liryk A.E. Housmana pt : „Ponieważ lubiłem cię bardziej”.

Niestety tym razem nie udało się zająć miejsca na podium. Mimo to jesteśmy dumni z naszego reprezentanta i będziemy gorąco dopingować go  w recytatorskich zmaganiach w następnym roku. A Karinie życzymy udanych wystąpień w nowej placówce edukacyjnej, w której naukę rozpocznie  w następnym roku szkolnym.

                                                                          

Dorota Grzesiak

 

Wyróżnienie

w XI Regionalnym Konkursie Piosenki Angielskiej

 

SAM 2718

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych odbył się XI Konkurs Piosenki Angielskiej. Tegoroczna edycja podzielona była na dwa etapy – przesłuchania konkursowe oraz koncert laureatów. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie Laureatów. Byli to uczniowie klasy III SP – Martyna Woźniak i Oliver Hunt, którzy zaśpiewali w duecie piosenkę pt. „Hallelujah”, słynny przebój z filmu „Shrek”. Na uwagę zasługuje fakt, iż nasi uczniowie konkurowali z uczestnikami  ze szkół muzycznych oraz stowarzyszeń. Poziom konkursu był zatem bardzo wysoki, a walka z profesjonalistami zacięta. Jednakże nasi przedstawiciele wywalczyli wyróżnienie i cieszą się ze swojego sukcesu. Ponadto, oprócz talentu wokalnego, zaprezentowali również świetną charakteryzację – Fiony i Shreka, głównych bohaterów filmu.

Martynie i Oliverowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Gnacik

SAM 2727

    

Jak powstaje sztuka?

 

 20170324 083811

Uczniowie klas II ZSP w Żelisławicach mieli okazję dwukrotnie       w tym roku szkolnym uczestniczyć w imprezach edukacyjnych, które odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Spektakle te wykonywane były przez aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie.

Pierwszy z nich, pod tytułem „Baśnie braci Grimm” mieli okazję obejrzeć 28 listopada 2016r. Spektakl ten kształtuje u dzieci postawy moralne, dzięki czemu uczą się one rozróżniać dobro od zła, a także mogą przyswoić pozytywne wzorce postępowania. Dzieciom podobała się ruchoma i kolorowa scenografia. Przedstawienie ubarwione było piosenkami, które pobudzają umysł dziecka do aktywnego działania i sprzyjają rozwojowi muzycznemu najmłodszych. Aktorzy używali masek scenicznych, co pozwoliło dzieciom oswoić się z różnymi formami teatru.

Drugi spektakl „ Doktor Dolittle i Przyjaciele” oglądaliśmy 24 marca 2017r. Przedstawienie podkreśla istotną rolę przyjaźni w życiu człowieka. Uwrażliwia na otaczający nas świat dzięki ukazaniu życzliwej postawy głównego bohatera, zarówno w stosunku do ludzi, jak i zwierząt. Kształtuje postawy tolerancji i szacunku. Ruchoma scenografia pozwoliła dzieciom łatwiej przyswoić informacje na temat miejsc, odwiedzanych przez doktora. Aktorzy posługiwali się oryginalnymi instrumentami muzycznymi, co przybliżyło młodemu widzowi pojęcie na temat kultury afrykańskiej. W spektaklu pojawiły się również podstawowe formy lalek teatralnych,          co pozwoliło dzieciom w łatwy sposób wskazać cechy charakterystyczne ptaków i ssaków.

Uczniowie miło wspominają te spektakle i niecierpliwie czekają na następne.

 

opracowała Jolanta Machura

20170324 083904

 

 

 

„Mistrz Ortografii” został wybrany

 

20170313 093240    20170313 111022

13 marca 2017r. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach po raz osiemnasty zaprosiła trzecioklasistów ze szkół gminy Siewierz do udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii”.  Uczestnicy konkursu pisali dyktando, a następnie uzupełniali test, w którym popisywali się znajomością zasad poprawnej pisowni. Jury sprawdziło prace uczniów i wyłoniło laureatów. Tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła Olivia Romanowska z Zespołu Szkół w Siewierzu. Drugie miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu – Michalina Góral. Po dogrywce trzecie miejsce zajęła Klara Dyk z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody – gry ortograficzne. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za podjęty trud w przygotowaniu do udziału w konkursie. Laureatkom serdecznie gratulujemy!

 

Anna Pastwa

 

II Etap Konkursu Biblijnego

 

W Zespole Szkół w Siewierzu 9 marca 2017 r. odbył się II etap Konkursu Biblijnego. W konkursie wzięło udział trzynastu gimnazjalistów z dekanatu siewierskiego, którzy pisali test z wiedzy na temat 1 i 2 Listu do Koryntian. Uczeń naszej szkoły Mikołaj Broncel zajął   I miejsce. Finał konkursu odbędzie się 27 kwietnia w Bielsku. Teraz Wydział Katechetyczny   w Sosnowcu wybierze dziesięć najlepszych osób z diecezji, którzy wezmą udział w finale. Czekamy na odpowiedź i mamy nadzieję, że Mikołaj weźmie udział w ścisłym finale.

 

Marzena Przybyłka

 

 

 

Gimnazjaliści w Bibliotece Śląskiej

 

 

IMAG0176

  

 

10 marca uczniowie Gimnazjum w Żelisławicach wzięli udział  w  nietypowej lekcji zorganizowanej przez Bibliotekę Śląską w Katowicach.

W ramach wyjazdu uczniowie zwiedzili gmach największej w regionie Książnicy, zapoznali się  z działalnością biblioteki, z nowoczesnym sposobem wypożyczania książek, obsługą katalogu bibliotecznego.

     Pierwszym punktem było zwiedzanie czytelni Głównej. Gimnazjaliści poznali tam działanie elektronicznego systemu transportu wewnętrznego Telelift – UniCar, który za pomocą wózków jeżdżących na specjalnych torach rozsyła książki do odpowiednich pomieszczeń biblioteki.

    Podczas zajęć „Najmniejsze i największe – od miniaturowej książki  do olbrzymiego tomu”, które odbyły się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej, wycieczkowicze zobaczyli najmniejsze w zbiorach biblioteki książki min.  biografię W. Korfantego, jak również podziwiali największą książkę zdobioną pięknymi ilustracjami „Ptaki Ameryki”.

   Trzecim punktem wycieczki było zwiedzanie Czytelni Muzycznej, w której uczniowie wysłuchali krótką prelekcję o dawnych i współczesnych nośnikach  dźwięku, mieli również okazję wysłuchać kilkudziesięcioletnich nagrań z płyt (min. zarejestrowanego odgłosu wystrzelenia rosyjskiego statku kosmicznego  w roku 1961) znajdujących się w posiadaniu biblioteki.

   Duża przestrzeń, bogaty wybór literatury i nowoczesność– to atuty Książnicy, które dostrzegli uczestnicy wycieczki.

 

Małgorzata Szczotarska

 

 

wojewodzki

powiatowy

Regulamin XV Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem

„W świecie bogów i herosów greckich”

dla uczniów szkół podstawowych

 

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach, ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz.

Adresaci konkursu:

Uczniowie  klas IV-VI szkół podstawowych.

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- poznawanie wybranych mitów rzymskich,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Etapy konkursu:

 

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w poszczególnych szkołach. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.

Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 12 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.

Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Literatura:

Zakres materiału obejmuje wiadomości związane z mitologią Greków objęte podstawą programową z języka polskiego i historii szkoły podstawowej.

Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Narodziny świata”, „Bogowie olimpijscy”, „Bohaterowie”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich znajdujące się w lekturze).

Parandowski Jan. Wojna trojańska. Warszawa: Iskry, 1958.

Markowska Wanda. Mity Greków i Rzymian. Wyd. VI. Warszawa: Iskry, 1990, ISBN 83 207 1359 5 ( Wierzenia Rzymian – „Najdawniejsi bogowie Rzymu”, „Geniusze, Lary i Penaty”, „ Jupiter- Jowisz”, Mars”, „Kwirynus”, „Westa”, „Herkules” ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów rzymskich znajdujące się w lekturze).

 Mapa fizyczna Grecji.

 

Nagrody:

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska, mgr Małgorzata Szczotarska.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do 08 maja 2017 r.

Adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

 42-470 Siewierz

tel./ faks 32/67-41-750

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.:POBIERZ ZGŁOSZENIE:.


 

W karnawale same bale,

czyli rodzinne biesiadowanie w ZSP w Żelisławicach

 

42    47

 

Już po raz czwarty w ZSP w Żelisławicach zorganizowano uroczystość środowiskową z  cyklu Rodzinne Biesiadowanie. W tym roku tematem przewodnim był karnawał, bal karnawałowy i zabawy mu towarzyszące. 23 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej ZSP w Żelisławicach zebrała się społeczność lokalna, zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, aby wspólnie uczestniczyć w imprezie środowiskowej „W karnawale same bale, czyli rodzinne biesiadowanie” prowadzonej przez P. Justynę Felis i  P. Aleksandrę Bułę- nauczycielki naszej szkoły. Bohaterkami uroczystości były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich   z Leśniaków i  Żelisławic oraz Panowie z Chóru Męskiego w Żelisławicach, a także uczniowie i przedszkolaki z naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas Goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, zastępca Burmistrza P. Dariusz Waluszczyk wraz  z Małżonką, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu P. Barbara Bochenek, Ksiądz Proboszcz Marek Majchrzak, Ksiądz Proboszcz z Parafii w Brudzowicach Stanisław Straż, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, a jednocześnie sponsor naszej uroczystości P. Jan Mucha, Radna Rady Miejskiej  w Siewierzu i Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, Radna Rady Miejskiej   w Siewierzu i Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Gminny Komendant OSP P. Andrzej Machura,  Przewodnicząca Rady Rodziców P. Małgorzata Sierka wraz  z Radą Rodziców,  Podopieczni Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc, Prezesi Stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym, Prezesi Zakładowych Organizacji Związkowych, Dyrektorzy Placówek Kulturalno-Oświatowych z gminy Siewierz, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, sponsorzy i przyjaciele szkoły, a wśród nich  dr n. med. Jacek Kocot. Tegoroczna uroczystość, oprócz wspólnej zabawy, miała jeszcze jeden cel- zorganizowaliśmy kiermasz, z którego całkowity dochód został przekazany na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc w Siewierzu. W organizację kiermaszu włączyły się: Stowarzyszenie Art. Eco plus w Siewierzu, Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki. Środki pieniężne na konto stowarzyszenia przekazały również osoby prywatne. Za wsparcie naszej inicjatywy serdecznie dziękujemy.

Na program artystyczny złożyły się występy przedszkolaków, uczniów klas II i III szkoły podstawowej, Kół Gospodyń Wiejskich z Żelisławic i Leśniaków, Chóru Męskiego z Żelisławic. W pokazie tańców towarzyskich mogliśmy zobaczyć Dawida Będkowskiego  (absolwenta naszej szkoły) wraz z partnerką taneczną Anną Łopatą oraz uczennicę klasy VI naszej szkoły Dominikę Nuckowską z partnerem tanecznym Piotrem Trząskim.  Na zakończenie wszyscy zebrani zatańczyli wspólnie walczyka, ugi-bugi i makarenę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie uroczystości oraz włączyli się w kiermasz zorganizowany na rzecz Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc.

 

Oprac. Ewa Stelmach

 

 

Jasełka w kościele parafialnym w Żelisławicach

 

   W niedzielę 5 lutego 2017 r. w kościele parafialnym w Żelisławicach po Mszy św. o godz.11.00 uczniowie klasy VI  zaprezentowali przedstawienie jasełkowe , na które zaprosili rodziców, krewnych i znajomych. Przedstawienie  miało skłonić wszystkich oglądających do refleksji, czy w swoim życiu codziennym kierują się miłością, czy inne wartości stawiają na pierwszym miejscu. Szkolny chór pod kierunkiem pani Małgorzaty Ziai uświetnił wszystko kolędami i pastorałkami, które świetnie dopełniły głównego wątku przedstawienia. Jasełka bardzo się podobały i zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Ksiądz Proboszcz Marek Majchrzak oraz pani Dyrektor Ewa Stelmach podziękowali za włożony trud w przygotowanie jasełek nauczycielom, wszystkim aktorom i śpiewającym.

                                                                      

Oprac. M. Przybyłka

 

 

20170202 090724

 

 

Klasy III zabawy na śniegu

 

 

 Ulepiły sobie dzieci ze śniegu bałwana,
Gdy ich pani na podwórze wypuściła z rana.
Nos i oczy dały z węgla, a ręce z patyków,
Dużo śmiechów na podwórzu było, radosnych okrzyków!

 

20170202 091015      20170202 091200 20170202 091448      20170202 091300

 

 

Dwa teatry

teatr 1   teatr 2             

Klasa III dwukrotnie wybrała się do Teatru Zagłębia w Sosnowcu.

W dniu 13 grudnia 2016r. wzruszaliśmy się losami Ani z Zielonego Wzgórza. Dwugodzinna sztuka teatralna porwała nas. Piękna scenografia, wspaniała gra aktorów, a przede wszystkim muzyka i śpiew przeniosły nas do innej rzeczywistości. Pełni wrażeń powracaliśmy do szkoły.

W dniu 04 stycznia 2017r. przeżywaliśmy razem z Pyzą podróż po polskich krainach i miastach . Sztuka dla dzieci „Pyza na polskich dróżkach” oczarowała nas grą aktorską, scenografią, folklorem i ruchem pokazanym na scenie.

Anna Pastwa

     

 

Profilaktyczny spektakl teatralny

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

           W dniu 12 grudnia 2016r. gościliśmy w naszej placówce artystów z Impresariatu Artystycznego „Inspiracja” z Krakowa, którzy to zaprezentowali uczniom klas starszych szkoły podstawowej i uczniom klas gimnazjalnych widowisko profilaktyczne „Retusz”.

          Fabuła spektaklu oparta została o motywy z życia dwójki młodych bohaterów – fotografów.     Ich azyl - to ciemnia, a do życia napędzają ich marzenia o przyszłych wystawach, wernisażach  publikacjach w prestiżowych tygodnikach. Na drodze do wymarzonej kariery staje jednak lansowany przez media i środowisko rówieśników styl życia oparty na bezrefleksyjnym pędzie ku rozrywce.    Z czasem fotografie, będące metaforą stanu ducha bohaterów, stają się coraz bardziej rozmyte    i niewyraźne. Obraz wymarzonej przyszłości blaknie i jak stare zdjęcie, wymaga „retuszu”.   Młodzi bohaterowie  stają przez trudnym wyborem między stylem życia lansowanym przez komercyjne media, a wartościami propagowanymi przez rodzinę, szkołę i najbliższych przyjaciół. Główna idea spektaklu nie ogranicza się do standardowego pogłębiania encyklopedycznej wiedzy na temat szkodliwości używek: papierosów, alkoholu i narkotyków. Analizuje pewne mechanizmy ich wpływu   na człowieka, w tym na system iluzji i zaprzeczeń oraz fazy uzależnienia. Rozprawia się także z mitami dotyczącymi substancji psychoaktywnych i rzekomej nieszkodliwości niektórych z nich. Pokazuje, jak dzięki kształtowaniu umiejętności asertywnego odmawiania, nie ulegać presji rówieśniczej.

          Spektakl spotkał się wśród uczniów dużym uznaniem i zainteresowaniem, także dzięki dynamicznej formule inscenizacji, autentyzmowi i aktualności problemów, językowi postaci.

          Prezentacja powyższych treści nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony Burmistrza Miasta     i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia  i  Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu, za co serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Sieradzka

 

 

 

Podsumowanie działań związanych z realizacją zadań

związanych z Rokiem Sienkiewiczowskim

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

    Chcąc uczcić pamięć naszego Patrona w naszej placówce w roku 2016 zorganizowano:
- coroczny interdyscyplinarny Konkurs Sienkiewiczowski , który  od dwóch lat ma nową formułę i jest rozdzielony na dwa konkursy – Powiatowy dla uczniów szkół podstawowych i Wojewódzki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;

- 4 października  uczniowie klas IV-VI byli na zajęciach w  Bibliotece  Śląskiej i Muzeum Śląskim  w Katowicach , gdzie mogli zobaczyć znajdującą się w holu głównym wystawę poświęconą życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza;

-  4 listopada  br. uczniowie klas VI szkoły podstawowej, I i III gimnazjum brali udział w zajęciach bibliotecznych pt. „Za co Polacy kochają Sienkiewicza”;

-  pisaliśmy Szkolne Dyktando Sienkiewiczowskie;

- klasa VI wydała specjalny numer gazetki „Szósteczka” poświęcony  Sienkiewiczowi;

– uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum brali udział w zajęciach warsztatowych pt ”Sienkiewiczowskie abecadło” prowadzonych przez p. Jolantę Jakubczyk   pracownika Miejsko Gminnej -Biblioteki Publicznej im Leona Korusiewicza w Siewierzu;          

- przygotowaliśmy apel poświęcony  autorowi „Trylogii”.


Redakcja gazetki klasowej „Szósteczka”

 

 

 

Sienkiewiczowskie abecadło – warsztaty literackie

  

W poniedziałek 12 grudnia i środę 14 grudnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym odbyły się warsztaty przeprowadzone przez P. Jolantę Jakubczyk, pracownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu, dotyczące życia i twórczości Henryka Sienkiewicza. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach obchodów „Roku Sienkiewiczowskiego” w naszej szkole. Podczas warsztatów literackich uczniowie klas IV - VI Szkoły Podstawowej i I - III Gimnazjum mieli możliwość obejrzenia autorskiej prezentacji multimedialnej „Sienkiewiczowskie abecadło” prezentującej ciekawostki i anegdoty z życia   i twórczości pisarza oraz mogli wykazać się swoim talentem i kreatywnością wykonując zadania przygotowane przez prowadzącą.

Serdecznie dziękujemy Pani Jolancie Jakubczyk za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów literackich. Bardzo dziękujemy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  w Siewierzu za owocną współpracę.

 

 

Francuskie dyrdymały i sztuka pieczenia chleba

 

 

09.12.2016 r. Przedstawienie uczniĂłw kl. 6 ZSP ĹelisĹawice foto. Olga Myrta 12

 

 

W piątek 9 grudnia 2016r. uczniowie klasy VI Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach, w gościnnych murach Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Sportu   i Turystyki w Siewierzu  wystawili bajkę Wioletty Piaseckiej  pt. „ Francuskie dyrdymały  i sztuka pieczenia chleba”. W przedstawieniu brali  udział wszyscy uczniowie  tej klasy, którzy doskonale opanowali tekst i  wspaniale wcielili się w przydzielone role. Królowa mówiła z "francuskim akcentem",  a królewna Zuzia była rozkapryszona i rozpieszczona przez mamę do granic możliwości. Król, niezwykle rozsądny i mądry, bronił swoich skarbów i przekonań z wielkim poświęceniem. Błazen bawił wszystkich swoimi pokazami,    a królewicze byli niezwykle oryginalni. Subtelne wróżki  przeistaczały się rewelacyjnie   w  mieszczki ,  damy dworu i Bonifacy dodawali kolorytu pałacowymi ploteczkami. Złotnik   i piekarczyk przekazali Zuzi  morał wynikający z bajki. Przygotowali, dzięki rodzicom, wspaniałe stroje ( niektóre szyte specjalnie na występ). Całość dopełniała dekoracja i dworska muzyka. Spektakl podobał się  widzom – przedszkolakom i uczniom klas I-III ZS   w Siewierzu, którzy nagrodzili młodych aktorów gromkimi brawami.
                                                                             

Nauczyciel j. polskiego Małgorzata Miłoch

 

 

Mikołajki

 

SAM 2373      SAM 2357

6 grudnia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach zawitał św. Mikołaj. Długo wyczekiwany gość od samego rana, na poszczególnych zajęciach lekcyjnych, odwiedzał dzieci, które częstował słodkim upominkiem ufundowanym przez Radę Rodziców.

Dla wszystkich był to wspaniały dzień. Na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych panował niesamowity nastrój. Nawet pogoda sprzyjała świętowaniu, bowiem za oknami wirowały piękne, duże płatki śniegu. 

Dziękujemy św. Mikołajowi, że  o nas pamiętał i zapraszamy za rok.

Aleksandra Buła

 

 

Andrzejkowy świat magii w bibliotece szkolnej

 

   SAM 2313

 

29 listopada w wigilię św. Andrzeja w bibliotece szkolnej odbyły się Andrzejki. W tym dniu uczennice klasy szóstej przebrane za postacie bajkowe i baśniowe przeniosły młodszych uczniów w fantastyczny świat, a czytelnia zamieniła się w „krainę magii”. Wśród przygotowanych wróżb znalazły się m.in.: kubeczki szczęścia, andrzejkowa numerologia, karty. Chętni uczniowie, rzucając monetą do miski, mogli dowiedzieć się, czy ich marzenia się spełnią. Na zakończenie szóstoklasistki przeprowadziły wróżbę z butami, która dała odpowiedź, kto pierwszy z uczestniczących weźmie ślub.

Andrzejki w bibliotece okazały się miłym, wesołym spotkaniem towarzyskim  i wspaniałą zabawą. Pamiętajmy jednak, że wróżby należy traktować z „przymrużeniem oka”, bowiem „to tylko zabawa”.

Aleksandra Buła