75. rocznica wybuchu II wojny światowej

 

MDP w pełnym umundurowaniu dnia 1 września uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 75. Rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przed pomnikiem znajdującym się na placu Wojska Polskiego w Siewierzu, ku czci mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie II wojny światowej, rozpoczęła się główna część obchodów. Przedstawiciele władz urzędów, instytucji i organizacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów, oddając hołd ofiarom wojny.

Całość obchodów wzbogacił program artystyczny przygotowany przez uczniów ZS w Siewierzu i ZSP w Wojkowicach Kościelnych.

Małgorzata Szczotarska

 Podsumowanie roku szkolnego 2013-14

 

Sprzątanie Świata

Akcja „Sprzątanie Świata” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

odbędzie się 19 września br. wg następującego harmonogramu:

Przedszkole:po śniadaniu - sprzątanie terenu wokół budynku szkolnego oraz udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka

Czytaj więcej: Sprzątanie Świata

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

 

1 września 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Oprócz uczniów, rodziców i grona pedagogicznego  w uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Poseł na Sejm RP P. Witold Klepacz, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, Ksiądz Proboszcz Marek Majchrzak, Radny Rady Miejskiej w Siewierzu P. Andrzej Machura, Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Jan Machura, Radny Rady Miejskiej w Siewierzu P. Andrzej Machura.

W oficjalnej części uroczystości, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego  i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zagrała Dyrektor Szkoły, P. Ewa Stelmach, która powitała uczniów, rodziców i zaproszonych gości, życząc wszystkim owocnej i przyjemnej pracy oraz wielu sukcesów. Swoje słowa do społeczności szkolnej skierowali także zaproszeni goście, którzy przywitali rozpoczynających nowy rok uczniów, ich rodziców   oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Tego dnia naukę w klasie pierwszej rozpoczęło  dwudziestu uczniów, którzy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, otrzymali pamiątkowe birety.

Po oficjalnych przemówieniach nadszedł czas na program artystyczny  przygotowany przez uczniów klasy V, którzy nawiązali do 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  i oddali hołd tym, którzy polegli w obronie ojczyzny. Podczas występów  nie zabrakło też odniesień do wakacji oraz rozpoczynającego się właśnie roku szkolnego. Na zakończenie wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania  z wychowawcami.