Lekcje biblioteczne w Filii bibliotecznej w Żelisławicach


     W dniu 28. 01. 2015 r uczniowie kl. I i II Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Spotkania biblioteczne to czas radości, dobrej zabawy, kontaktu z książką, tekstem i wiedzą. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali pani bibliotekarki, która przygotowała ciekawe zajęcia pt: „Baśnie i bajki znane i lubiane". Potem chętni brali udział w dyskusji dotyczących problemów poruszanych w utworach, Nie zabrakło również baśniowych krzyżówek i zagadek. Następnie uczniowie wykonali ilustrację ulubionego bohatera baśni lub bajki. Zajęcia zakończyły słodkim poczęstunkiem.

Małgorzata Szczotarska

     "Droga książki od pisarza do czytelnika"

     W dniu 27.01.2015r. uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego pod opieką p. M. Szczotarskiej brali udział w spotkaniu w Filii bibliotecznej w Żelisławicach. Lekcja biblioteczna „Droga książki od pisarza do czytelnika" adresowana była do uczniów z Koła Przyjaciół Książki. Celem przeprowa-dzonych zajęć było zapoznanie dzieci z kolejnymi etapami powstawania książki , również przybliżenia zmian, jakie zachodziły na przestrzeni wieków w sposobach zapisu myśli, wydarzeń zanim książka przybrała obecny kształt. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali ciekawostek dotyczących książki, oglądali przygotowaną przez P. Justynę Madejską prezentację. Zajęcia zakończyły się słodkim poczęstunkiem, a następnie chętni uczniowie mogli zapisać się do Filii bibliotecznej i zostać jej nowymi czytelnikami.

Małgorzata Szczotarska

Uczniowie z naszej gminy z wizytą w Pałacu Prezydenckim


     W roku 2014 przypadała 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Z tej okazji Stowarzyszenie Szarych Szeregów oraz Związek Harcerstwa Polskiego ogłosiły ogólnopolski konkurs literacki pod hasłem „Mój Arsenał", który skierowany był do młodzieży gimnazjalnej oraz do uczniów szkół średnich. Celem konkursu stała się idea popularyzacji wśród młodzieży szkolnej dewizy Szarych Szeregów: braterstwa i służby Ojczyźnie, ale przede wszystkim wspomnienie o walczących o wolność stolicy i kraju: batalionie „Zośka", kompani „Rudy" i plutonie „Alek" oraz uczczenie działań harcerzy w Akcji pod Arsenałem. Tematyka prac koncentrowała się na losach bohaterów książek Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec" oraz „Zośka i parasol" . Zainteresowani konkursem uczniowie mogli także wyrazić swoje uczucia na temat samego powstania, jego historycznych aspektów lub przeprowadzić wywiad z instruktorem harcerskim albo członkiem Szarych Szeregów na temat sierpniowego zrywu w stolicy.
Do konkursu przystąpili także uczniowie naszej gminy. Pod opieką merytoryczną polonistki Agnieszki Łaszczycy uczeń III klasy Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach Dominik Machura napisał pracę, w której zaprezentował współczesne spojrzenie na problem wolności i konieczności walki w obronie własnej suwerenności w kontekście powstania warszawskiego.
     Ostatecznie 4 marca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim nastąpiło uroczyste rozstrzygniecie konkursu, którego honorowym patronem był sam Prezydent RP Bronisław Komorowski. Nasi uczniowie otrzymali specjalne imienne zaproszenia z Kancelarii Prezydenckiej i znaleźli się w gronie 214 laureatów literackich zmagań. Podczas uroczystej gali zostały przyznane 3 główne nagrody oraz 10 wyróżnień, wśród których znalazła się praca ucznia z Żelisławic Dominika Machury.
     Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpiło w obecności Prezydenta oraz zaproszonych gości, wśród których byli weterani walk powstańczych oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Wojciech Wolski. Uczniowie mogli porozmawiać z gośćmi, zadawać pytania dotyczące czasów dla nich tak odległych, ale jednocześnie niezmiernie interesujących. Mogli dowiedzieć się szczegółów na temat idei, którymi kierowali się młodzi harcerze siedemdziesiąt lat temu i porównać je ze światem wartości współczesnej młodzieży. Spotkanie uświetnił występ muzyczny zespołu młodych działaczy ZHP.
     Na zakończenie spotkania z młodzieżą Prezydent Bronisław Komorowski wygłosił przemówienie i zaznaczył, że cieszy się z możliwości spotkania się z ludźmi rozumiejącymi znaczenie wartości wyznawanych przez harcerzy. Wyraził wdzięczność organizatorom i uczestnikom konkursu za „przypomnienie i utrwalenie pamięci o Akcji pod Arsenałem, o dokonaniach Szarych Szeregów, ale także umocnienie w nas wszystkich głębokiego przekonania, że etos Szarych Szeregów jest ważny dzisiaj dla nas wszystkich, w dalszym ciągu."
     Laureatom i uczestnikom literackich zmagań serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Agnieszka Łaszczyca
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach

Rekolekcje Wielkopostne 2015


     Najlepszą porą do zastanowienia się nad swoim życiem jest okres Wielkiego Postu. Jest to czas czterdziestodniowego przygotowania do świąt Wielkanocy, czyli Paschy Chrystusa. Jest on czasem pokuty i przemiany życia, zgodnie z przyrzeczeniami złożonymi na chrzcie św., kiedy to wyrzekliśmy się grzechu i przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. Jest także czasem szczególnej mobilizacji, wytężonego wysiłku, pracy nad sobą dla zbawienia własnego i innych. Jest to także czas rekolekcji wielkopostnych. Odbyły się one w naszej szkole w dniach od 2 do 4marca2015r. Rozważania rekolekcyjne poprowadził ks. mgr Arkadiusz Witkowski. Ksiądz rekolekcjonista poprzez swoje nauki wskazywał na wartość miłości bliźniego i miłości Boga we współczesnym świecie, gdy dziś powszechnie króluje Internet. Zachęcał nas do kontaktów z rówieśnikami w realnym, a nie wirtualnym świecie.
      Rekolekcjonista przypomniał, czym jest sakrament pojednania i dlaczego jest tak ważny. Zachęcał do regularnej pracy nad sobą i formowania samego siebie poprzez spowiedź i codzienny rachunek sumienia.
       We wtorek, 3 marca mogliśmy pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, mając nadzieję, że wytrwamy w stanie łaski uświęcającej aż do świąt Wielkiej Nocy.
     Niewątpliwie rekolekcje były czasem potrzebnym do spojrzenia w głąb siebie, ożywienia wiary i dobrego przygotowania się na święta Wielkiej Nocy. Dziękujemy księdzu proboszczowi za ich zorganizowanie, ks. Arkadiuszowi za głoszone nauki, a nauczycielom za zapewnienie bezpieczeństwa naszej młodzieży w czasie ich trwania.


mgr Jolanta Machura

Przygotowania do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej


     W dniach od 2-4 marca, w godzinach porannych druhowie i druhny z klasy I i II gimnazjum oraz kandydaci do MDP z klasy VI szkoły podstawowej, którzy zakwalifikowali się do etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom", poszerzali swoją wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, techniki pożarniczej oraz znajomości zasad postępowania na wypadek pożaru, jak również historii i tradycji ruchu strażackiego.
     Pod czujnym okiem opiekunów MDP uczyliśmy się z różnych dostępnych materiałów szkoleniowych, takich jak: ustawy, rozporządzenia oraz prezentacje multimedialne dostępnych w Internecie. Rozwiązywaliśmy testy, zadania i omawialiśmy trudniejsze zagadnienia.
     Spotkania odbywały się w miłej atmosferze , toteż aktywnie uczestniczyliśmy w tych szkoleniach. Życzymy naszym uczniom zwycięstwa w etapie gminnym, by zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Trzymamy kciuki 10 marca.

mgr Jolanta Machura

„Smocze opowieści" –

realizacja ogólnopolskiego programu CEO „Poczytaj mi przyjacielu"

     W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach po raz kolejny przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Poczytaj mi, przyjacielu". Tym razem chęć przeprowadzania spotkań zgłosili uczniowie klasy V, którzy z p. bibliotekarką, przed i po lekcjach, odwiedzali grupy przedszkolne, aby głośno czytać swoim młodszym kolegom.

Czytaj więcej: „Smocze opowieści”

„Spotkanie kolędowe w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

w Żelisławicach"


    18 stycznia 2015r o godz. 10.00 na zaproszenie ks. proboszcza Marka Majchrzaka dzieci i młodzież ZSP w Żelisławicach przedstawiły tradycyjne Jasełka. Na spotkanie przybyła pani dyrektor Ewa Stelmach z mężem, rodzice, ciocie i wujkowie , dziadkowie naszym małych artystów. Piękne śpiewy i narracje wzbudziły wiele wzruszeń i w niejednym oku zakręciły się łzy. Na pochwałę zasługują piękne stroje , które przygotowywane zostały przez nauczycieli i rodziców. Przedstawienie się udało i bardzo podobało, czego dowodem były gromkie brawa publiczności. Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwały panie : Małgorzata Ziaja i Jolanta Machura. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zamieszczonej w galerii.


Jolanta Machura

Akcja "Góra Grosza"


     Nasza szkoła uczestniczyła w akcji "Góra Grosza", której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom            z siedzibą w Warszawie. Celem akcji jest zbiórka funduszy na rzecz dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza z domów dziecka. Akcja przeprowadzona była od listopada do grudnia 2014 roku. Dzieci z całej szkoły oraz z przedszkola przynosiły monety 1,2,5 groszowe i inne, których łączna suma wyniosła 139,83zł . Kwota ta została następnie przekazana do organizatorów akcji. Działanie takie ma na celu uwrażliwienie dzieci na krzywdę innych i pomoc najbiedniejszym, to doskonała lekcja empatii.

Samorząd Uczniowski
ZSP Żelisławice

Konkurs „ SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2014"

   Konkurs odbył się już po raz 20 i jak zwykle adresowany był do uczniów klasy VI. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek w wykonanie mogli włączać się członkowie rodziny.

Czytaj więcej: Konkurs „ SZOPKA BOŻONARODZENIOWA 2014”

Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu

     8 grudnia uczestnicy chóru szkolnego, pod opieką P. Małgorzaty Ziai, P. Jolanty Machury i P. Aleksandry Buły, wyjechali do Opery Śląskiej w Bytomiu na spektakl baletowy pt. ,,Dziadek do orzechów" w choreografii Henryka Konwińskiego.

Czytaj więcej: Wyjazd do Opery Śląskiej w Bytomiu

Jasełka

     19 grudnia był wyjątkowym dniem dla całej społeczności szkolnej. W tym czasie każda z klas z pomocą rodziców zorganizowała swoją Wigilię. Aby tradycji stało się zadość samorząd uczniowski rozesłał pocztę świąteczną, adresowaną do pracowników szkoły oraz uczniów.
     Tego dnia odbyły się również jasełka zorganizowane tradycyjnie przez klasę VI pod okiem p. J. Machury. Scenariusz, oprawę muzyczną i elementy dekoracji przygotowała p. M. Ziaja, a piękną scenografię wykonali: p. D. Grzesiak i p. D. Guzy.
     Przedstawiona przez uczniów historia narodzin Jezusa przeplatana była nastrojowymi kolędami i pastorałkami w wykonaniu szkolnego chóru.
     Tego dnia uczniowie odebrali mnóstwo nagród i upominków za udział w wielu konkursach, m.in.: na szopkę bożonarodzeniową, na dynię, na ozdobę świąteczną oraz w konkursie na najpiękniejszą klasową choinkę.

Małgorzata Ziaja

Wyniki konkursu plastycznego na ozdobę choinkową


     19 grudnia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny na ozdobę choinkową, którego uczestnikami mogli być uczniowie klas I SP - III G. Celem konkursu było przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i przestrzennej oraz prezentacja talentów plastycznych. Każdy z uczestników miał za zadanie wykonać jedną ozdobę choinkową, która powinna spełnić wszystkie „normy" choinkowe, tzn. powinna być lekka, dekoracyjna i posiadać odpowiednie zawieszenie. Organizatorzy nagrodzili następujące prace:

Im: - Martyna Masłyka klasa I
Natalia Latos klasa III
Konrad Nowak klasa I
Wiktoria Sarnik - klasa II


Wyróżnienia: Bartosz Kaczmarczyk III SP
Aleksandra Połeć I
Emilia Dworak I
Mateusz Rajczyk III

Małgorzata Ziaja

     Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny

     Konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny adresowany był do wszystkich przedszkolaków i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach. Wybór najpiękniejszych stroików był niezwykle trudny, ponieważ prac było wiele i wszystkie były niezwykle wyjątkowe. Szkoła w Żelisławicach zyskała dzięki nim niepowtarzalny, świąteczny wygląd, bowiem stroiki w okresie przedświątecznym eksponowane były na głównym korytarzu placówki.
     Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 grudnia w sali gimnastycznej po jasełkach. Pamiątkowe dyplomy i upominki z rąk Pani Dyrektor Ewy Stelmach - pomysłodawczyni i organizatorki konkursu, otrzymali:


I miejsce - Natalia Walo (lat 6)
II miejsce - Filip Nowak (lat 4)
III miejsce - Adrian Pawełek (kl. I SP)
Wyróżnienie - Przemysław Merta (kl. III SP)


     Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

        W poniedziałek 15 grudnia 2014r., w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Żelisławicach,  został zrealizowany spektakl profilaktyczny sfinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Siewierzu, mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,  szczególnie uzależnieniom od  „środków psychoaktywnych” ,  z wykorzystaniem środków  artystycznych  i kontaktu    z „żywym słowem”.

Wychowankowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej  mieli okazję podziwiać  i uczestniczyćw spektaklu  pt. „Nad przepaścią”. Historia przedstawiona przez aktorów odnosiła się do stylu życia lansowanego przez media i wymuszanej przez grupę rówieśniczą presji, która  sprawia, że dla młodych ludzi spotkania towarzyskie i zabawa, nieodłącznie kojarzą się z alkoholem  i sięganiem po narkotyki.  Przedstawienie  miało za zadanie uświadomić im konsekwencje takich "eksperymentów" i nauczyć postawy asertywnej,  w sugestywny sposób zachęcić do podjęcia wysiłku w sztuce radzenia sobie z problemem używek i nałogów.  W myśl starej maksymy alpinistów - "Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl,   że jak będziesz stał i czekał, to zrobi się ona mniejsza".

Czytaj więcej: Spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

   Apel z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

 7 listopada 2014 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie klasy II G, pod kierunkiem P. Doroty Grzesiak, zaprezentowali wiersze i pieśni patriotyczne, aby uczcić tak ważny dzień dla kraju.
     Zebrani w sali gimnastycznej uczniowie z zainteresowaniem i w skupieniu słuchały tej szczególnej lekcji historii.

Konkurs na dynię z okazji Halloween
Co roku w październiku odbywa się Konkurs na dynię z okazji Halloween. Laureatami tegorocznego konkursu, organizowanego przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego P. Annę Gnacik i Małgorzatę Ziaję, zostali:


I miejsce – Konrad Nowak (kl. I SP)
II miejsce – Amelia Feliszewska (Przedszkole)
III Miejsce – Mikołaj Pasek (kl. I SP)
Wyróżnienia:
Emilia Dworak (kl. I SP)
Remigiusz Dziuba (Przedszkole)
Martyna Golda (Przedszkole)
Bartosz Hwastek (Przedszkole)
Zwycięzcom gratulujemy!

Anna Gnacik

11 listopada – Święto Niepodległości

Dzisiaj w mojej Małej Ojczyźnie – w Żelisławicach uczciliśmy Dzień Niepodległości. 11 listopada to bardzo ważna data w naszym kalendarzu. W tym dniu 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Wyzwoliła się spod zaborów i staliśmy się wolnym krajem. Jak co roku, w tym dniu zebraliśmy się wszyscy w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Żelisławicach i wspólnie z mieszkańcami naszej miejscowości brałem czynny udział we mszy świętej o godz.9.00, która była odprawiona przez księdza Marka Majchrzaka. Nasz proboszcz pokrótce przypomniał dzieje Polski, która wiele przeszła i wycierpiała, zanim stała się wolnym krajem – to była prawdziwa lekcja historii. We mszy brali udział druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z Żelisławic i Leśniaków oraz my – uczniowie szkoły w Żelisławicach którzy niedawno składaliśmy ślubowanie i staliśmy się pełnoprawnymi członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Po mszy wyruszyliśmy w orszaku, przy dźwiękach orkiestry dętej w stronę kaplicy św. Floriana która znajduje się obok remizy. Tam delegacje strażaków i władz samorządowych złożyły wiązanki kwiatów na symbolicznych grobach poległych mieszkańcach naszej miejscowości. W ten sposób oddaliśmy hołd  tym, którzy walczyli za naszą wolność. Myślę że jest to piękna tradycja, że w naszej miejscowości pamięta się o tamtych wydarzeniach. W ten sposób my – młode pokolenie możemy brać czynny udział w życiu mojej Małej Ojczyzny, a w przyszłości to my będziemy opowiadać i przekazywać tradycje naszym dzieciom.

                                                                                       druh Radek Machura

                                                                                              kl. II G

                                                                                         

                                                                                              

W  dniu 11 listopada 1918  roku Polska odzyskała niepodległość. W mojej parafii co roku odbywa się uroczystość w kościele, w której biorą udział mieszkańcy Żelisławic, zaproszeni goście, poczty sztandarowe, orkiestra oraz straż, do której ja należę .Przed Mszą św. zebraliśmy się przed kościołem , aby omówić sobie dzisiejszą uroczystość. Gdy wybiła godzina 9.00, weszliśmy do kościoła i zajęliśmy swoje miejsca. Modliliśmy się za naszą ojczyznę. Po mszy św. wraz z uczestnikami uroczystości przeszliśmy pod kapliczkę św. Floriana, aby oddać hołd mieszkańcom naszej miejscowości , którzy oddali swoje życie za niepodległość naszej ojczyzny. Zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Po zakończeniu uroczystości otrzymaliśmy słodki upominek i tak zakończyliśmy pozytywnie obchody Dnia Niepodległości.

druhna Kaja Kurzeja

Dnia 11 listopada wraz z kolegami i koleżankami z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej brałem udział w uroczystych obchodach Dnia Niepodległości. Uroczystość rozpoczęliśmy zbiórką przed kościołem parafialnym w Żelisławicach o godz. 8.45. Następnie uczestniczyliśmy we mszy świętej ofiarowanej za ojczyznę. Po mszy wraz ze starszymi druhami strażakami, orkiestrą, księdzem proboszczem a także przedstawicielami władz przemaszerowaliśmy pod kapliczkę św. Floriana gdzie,  znajdują się płyty upamiętniające naszych mieszkańców , którzy oddali życie za niepodległą Polskę. Po przybyciu na miejsce przy akompaniamencie orkiestry dętej przedstawiciele władz wraz ze strażakami złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze przy tablicach upamiętniających poległych. Po oddaniu hołdu poległym zakończyliśmy uroczystości słodkim poczęstunkiem.

druh Kamil Borówka

Zebranie z rodzicami

Informujemy, że spotkania wychowawców z rodzicami odbędą się w dniu 26 listopada (środa)
 16 00 – PRZEDSZKOLE I GIMNAZJUM
17 00– KLASY I-III SP
17 00 – KLASA VI SP
Dla klasy IV i V Szkoły Podstawowej odbędą się spotkania indywidualne wg ustalonego przez wychowawców harmonogramu

Szkoła Odkrywców Talentów

     Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach w roku szkolnym 2014/15 dołączył do sieci „Szkół Odkrywców Talentów". Jest to wyróżnienie przyznawane szkołom, które podejmują systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych. Projekt „Szkoły Odkrywców Talentów" organizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Aby otrzymać wyróżnienie należało udokumentować podejmowane działania i sukcesy uczniów w trzech różnych dziedzinach. W naszej szkole nauczyciele wspierają rozwój uczniów w różnorodnych obszarach: przedmiotowych, językowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych i  bywatelskich. Szkoła, której przyznano powyższy tytuł, zostaje umieszczona na ogólnopolskiej mapie szkół, na stronie  http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1248&Itemid=1499
Znakiem rozpoznawczym wszystkich wyróżnionych szkół są pamiątkowe tablice umiejscowione na budynku szkoły oraz certyfikaty. Akcję przystąpienia do programu „Szkół Odkrywców Talentów" koordynowała P. Aleksandra Buła.

"Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko" 

   W dniu 21 października w ramach akcji „Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko", uczniowie należący do Koła Przyjaciół Książki odwiedzili przedszkolaków. Akcja ta miała na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Uczniowie kl. II i III przygotowali inscenizację wierszy J. Brzechwy – „ZOO", „Koziołeczek", „Na straganie".

Czytaj więcej: Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko