OGÓLNOPOLSKI  KONKURS „ZUCH”

  W dniu 12 marca 2015r.  już po raz drugi siedemnastu uczniów ZSP w Żelisławicach z klas I-III wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie „ZUCH” organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Konkurs obejmował zagadnienia z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów zintegrowanego testu zróżnicowanego w zależności od klasy.

Dzieci musiały wykazać się wiedzą ogólną, a zwłaszcza bardzo dobrą umiejętnością czytania ze zrozumieniem i liczenia. Testy konkursowe zawierały 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe mogły zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi. Treść testów była dostosowana do obowiązującej podstawy programowej i uwzględniała elementy edukacji polonistycznej, społeczno-przyrodniczej i matematycznej. Każdy uczeń biorący udział w konkursie otrzymał dyplom.

     W tym roku laureatem z naszej szkoły z zakresu edukacji wczesnoszkolnej został  Przemysław Merta uczeń klasy III. Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy uznania. Wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Maksymalna liczba Zdobytych punktów

Średnia  krajowa

Liczba uczestników

Klasa I

210

149

5053

Klasa II

210

146

4877

Klasa III

210

148

4307

                                                                                               Organizator:  Ilona Ludwik

„Bogowie i herosi" po raz XIII w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach.


      30 kwietnia bieżącego roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich". To już trzynaste spotkanie, które zgromadziło miłośników starożytnych wierzeń. Na miejsce licznie przybyły drużyny ze szkół gminy Siewierz oraz Myszkowa, Poręby, Pińczyc i Koziegłówek wraz z opiekunami. Zmagania odbywały się w siedmiu konkurencjach. Uczestnicy niczym mitologiczni herosi zmierzyli się między innymi z takimi zadaniami jak: testy, krzyżówki, wykreślanki wyrazowe, czy puzzle mitologiczne. W szlachetnej rywalizacji wyłonione zostały drużyny zwycięzców. I tak laur przypadł w udziale zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Pińczycach: Emilii Cichopek i Filipowi Skwarze. Należy wspomnieć, że ci młodzi ludzie z klasy V obronili tytuł z ubiegłego roku. Zaraz za nimi uplasowali się uczniowie naszej szkoły: Patrycja Poznańska i Mikołaj Broncel, a miejsce trzecie przypadło drużynie z Zespołu Szkół w Siewierzu w składzie: Michał Skalski i Radosław Czapla. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.
      Najbardziej cieszy nas fakt, że z każdym rokiem rośnie liczba chętnych uczniów biorących udział w konkursie. Świadczy to dobrze nie tylko o nas jako organizatorach, ale przede wszystkim wskazuje na kierunek zainteresowań tych młodych ludzi kibicujących naszemu przedsięwzięciu. Kultura śródziemnomorska dalej inspiruje poszukiwanie własnej drogi życiowej, daje możliwość rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży. Prawdą jest co napisał Joseph Campbell, że dzięki mitom można uświadomić sobie, jakim cudem jest wszechświat, jego kształt oraz tajemnica jaka się w nim kryje. Mity pokazują, że ład świata polega na podtrzymaniu i uzasadnianiu pewnego porządku społecznego. Wskazują w jaki sposób żyć po ludzku w każdych okolicznościach.
      Mam nadzieję, że te głęboko humanistyczne wartości będą przyświecać dalszym edycjom naszego konkursu i wpływać na wychowanie kolejnych pokoleń miłośników wierzeń starożytnych Hellenów. Umocniona takimi nadziejami czekam z niecierpliwością na następny rok.


Dorota Grzesiak


      Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach składa gratulacje laureatom konkursu i ich opiekunom oraz nauczycielom naszej szkoły: mgr Dorocie Grzesiak, mgr Barbarze Będkowskiej, mgr Małgorzacie Szczotarskiej za wzorową organizację konkursu.


Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego mgr Ewa Stelmach

Zajęcia w bibliotece w Żelisławicach

        28.04.2015r. już po raz kolejny Koło Przyjaciół Książki pod opieką p. M. Szczotarskiej odwiedziło Filię Biblioteczną w Żelisławicach. Tematem lekcji bibliotecznej była 60 rocznica wydania książki A. Lindgren „Pipi i przyjaciele". Pani bibliotekarka J. Madejska zapoznała członków Koła z historią powstania tej pełnej humoru i przygód książki. Potem uczniowie obejrzeli najbardziej zabawne historie rudowłosej dziewczynki i jej przyjaciół. Na zakończenie wykonali ilustracje do wybranego fragmentu filmu.
     Członkowie Koła Przyjaciół Książki byli zadowoleni z ciekawych zajęć i zapowiedzieli, że nadal będą uczestniczyć w takich spotkaniach.

M. Szczotarska

 

Święta, święta...

      Ostatnie dni przed wiosenną przerwą świąteczną upłynęły społeczności szkolnej w szczególnej atmosferze, którą pomogły zbudować działania podjęte przez uczniów, rodziców i nauczycieli. Już w marcu Dyrektor szkoły, P. Ewa Stelmach, ogłosiła konkurs na Palmę Wielkanocną, który zaowocował ogromną ilością pięknych i oryginalnych prac konkursowych, które można było podziwiać podczas uroczystości „Jak to drzewiej u nas na Wielkanoc bywało, czyli rodzinne biesiadowanie". Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonania swoich palm, włączając w ich przygotowanie rodziców i dziadków. Aktywnie w przygotowanie włączył się Samorząd Uczniowski ogłaszają konkurs na Najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną oraz organizując Kiermasz Wielkanocny.
     31 marca 2015 r. każda klasa wraz z wychowawcą przygotowała śniadanie wielkanocne. Na stołach nie mogło zabraknąć tradycyjnych, świątecznych potraw, tj. wielkanocnego jajka i białego barszczu, które wszyscy spożyli ze smakiem i uśmiechem na ustach. Po wspólnym posiłku wszyscy udali się do sali gimnastycznej na uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy III szkoły podstawowej pod kierunkiem P. Beaty Sarneckiej. Występujący uczniowie zaprezentowali zebranym zwyczaje i tradycje świąteczne naszego regionu. Na zakończenie P. Dyrektor ogłosiła wyniki ogłoszonych konkursów, przypomniała wszystkim o bezpiecznym zachowaniu podczas nadchodzącej wiosennej przerwy i złożyła życzenia zdrowych, radosnych świąt.

Natalia Bereza i Łukasz Ziętek
uczniowie kl. II G

Turniej piłki nożnej


W dniu 15 kwietnia 2015 (środa) odbyły się gminne zawody piłki nożnej w Zespole Szkół w Siewierzu. W turnieju brały udział cztery drużyny ze szkół z Siewierza, Żelisławic, Wojkowic Kościelnych oraz Brudzowic. Pierwsze miejsce zajął Siewierz, drugie Wojkowice Kościelne, trzecie Brudzowice a czwarte Żelisławice. Siewierz zakwalifikował się do zawodów powiatowych.


Kamil Syrek
uczeń kl. II G

 

Sprawdzian szóstoklasistów

    1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas szóstych szkół podstawowych przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu, który obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch pierwszych etapach edukacyjnych. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. W naszej szkole sprawdzian napisało 19 szóstoklasistów. Sprawdzian ma formę pisemną i od roku szkolnego 2014/2015 składa się z dwóch części – pierwsza obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎natomiast druga zadania z języka obcego nowożytnego. Obie części przeprowadzane są jednego dnia. Część pierwsza trwała 80 minut, ‎a część druga – 45 minut. Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej.
      Oficjalne wyniki sprawdzianu zostaną ogłoszone 29 maja 2015 r. Życzymy, aby wysiłek szóstoklasistów zaowocował wysokimi wynikami.

Sylwia Nowak,
uczennica kl. II G

Dzień Kariery Zawodowej


     W dniu 27 marca uczestnicy koła dziennikarskiego brali udział w Dniu Kariery Zawodowej w Zespole Szkół w Porębie. Głównym celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc w planowaniu kariery zawodowej czy też przekazywanie informacji na temat rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz, dyrektorzy szkół, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz społeczność lokalna. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracodawców (praktyki, staże, zatrudnienie), funduszami europejskimi (stażami i praktykami zagranicznymi, wolontariatem), kierunkami rozwoju lokalnego rynku pracy. Dla uczestników przygotowane zostały pokazowe zajęcia edukacyjne (m.in. lekcja języka angielskiego), spotkanie z doradcą zawodowym, porady psychologów i pedagogów.


Kamila Woźniak,
uczennica kl. II G

 

 

XX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

 

„ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu"( MK 16,15)

     W dniu 9 kwietnia 2015r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu odbył się finał diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej. Celem konkursu było:

·  zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi Życia,

· propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,

· kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,

· stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,

· promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują.

     Miło nam  poinformować, że uczeń Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Żelisławicach Mikołaj Broncel zdobył III miejsce . Mikołaj  musiał pokonać wielu uczestników tego konkursu w etapie szkolnym, dekanalnym i  oczywiście diecezjalnym. Poziom konkursu był bardzo wysoki ,co podkreśliła komisja etapu diecezjalnego- nasz Mikołaj zdobył 28 punktów na 30 możliwych.
     Wszyscy cieszymy się z sukcesu Mikołaja i życzymy mu by wiedza zdobyta przy  przygotowaniach do tego konkursu zaowocowała w jego dalszym życiu.

mgr Jolanta Machura

ZSP w Żelisławicach

 

 

XX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

 

„ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu"( MK 16,15)

     W dniu 9 kwietnia 2015r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu odbył się finał diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej. Celem konkursu było:

·  zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi Życia,

· propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,

· kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,

· stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,

· promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują.

     Miło nam  poinformować, że uczeń Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Żelisławicach Mikołaj Broncel zdobył III miejsce . Mikołaj  musiał pokonać wielu uczestników tego konkursu w etapie szkolnym, dekanalnym i  oczywiście diecezjalnym. Poziom konkursu był bardzo wysoki ,co podkreśliła komisja etapu diecezjalnego- nasz Mikołaj zdobył 28 punktów na 30 możliwych.
     Wszyscy cieszymy się z sukcesu Mikołaja i życzymy mu by wiedza zdobyta przy  przygotowaniach do tego konkursu zaowocowała w jego dalszym życiu.

mgr Jolanta Machura

ZSP w Żelisławicach

 

„Jak to drzewiej na Wielkanoc u nas bywało, czyli rodzinne biesiadowanie"

 

     „Jak to drzewiej na Wielkanoc u nas bywało..." to kolejne spotkanie z cyklu „Rodzinne biesiadowanie" przygotowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach. Ubiegłoroczna uroczystość „Wiwat pączki, wiwat chrusty, niechaj żyje czwartek tłusty" poświęcona zwyczajom karnawałowym doczekała się wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na najlepsze przedsięwzięcie promujące tradycje regionalne.
     Naszą tegoroczną imprezę środowiskową swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś z małżonką, zastępca Burmistrza Pan Dariusz Waluszczyk, Radni Powiatu Będzińskiego- Pani Lidia Maltazar- Czerczak oraz Pan Jan Mucha, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu- Panie pełniące również funkcję sołtysów sołectwa: Żelisławice- P. Alicja Bieniek oraz sołectwa Leśniaki- P. Zofia Machura, ksiądz proboszcz Marek Majchrzak, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych gminy Siewierz oraz gminy Koziegłowy, przewodnicząca Rady Rodziców- P. Katarzyna Ziętek, prezes Zarządu Promag P. Piotr Wosinek, kierownik artystyczny ZPiT „Silesianie" w Katowicach- P. Jerzy Stasica, prezesi i dyrektorzy oraz władze lokalnych organizacji i stowarzyszeń, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, sponsorzy i przyjaciele placówki. Gościliśmy również przedstawicieli Stowarzyszenia „Banku Życzliwych Serc" działającego na terenie gminy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
     Bohaterami spotkania były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających w Żelisławicach i Leśniakach oraz Chór Męski z Żelisławic. Uświetnili oni swoimi występami nasze spotkanie.
     Na początku uczniowie prowadzący uroczystość , przypomnieli zebranym fragmenty filmu nakręconego podczas ubiegłorocznego spotkania, a dotyczącego zwyczajów karnawałowych, następnie zaprezentowano informacje na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych przygotowane w formie prezentacji multimedialnej. Goście mieli okazję obejrzeć fragment filmu „Chłopi" na podstawie książki Władysława Reymonta, a także przedstawienie najważniejszych motywów świątecznych w malarstwie i literaturze.
Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie przez Koło Gospodyń Wiejskich z Żelisławic tradycji związanych z Wielkim Piątkiem, kiedy to wszyscy musieli być obowiązkowo być w kościele zgodnie ze staropolskim powiedzeniem „Co to za syn, co to za córka, co nie jest na pogrzebie ojca", święceniem pokarmów, dniem Zmartwychwstania i oczywiście lanym poniedziałkiem. Opowieściom towarzyszyły ludowe przyśpiewki i mnóstwo śmiechu, kiedy przybliżano wszystkim zwyczaje śmigusa – dyngusa. Niejeden z widzów poczuł je na własnej skórze. Następnie wystąpił Chór Męski z Żelisławic, prezentując wiązankę przebojów charakterystycznych dla wielkanocnych zabaw i potańcówek organizowanych z okazji zakończenia wielotygodniowego postu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leśniaków przybliżyły zebranym w bardzo humorystyczny sposób tradycje dotyczące rodzinnych spotkań, wzajemnych śpiewów, rodzinnych żartów i figli, które sobie robiono przy okazji lanego poniedziałku. Wielkanoc przecież to czas wiosny, radości, i ogólnego wesela oraz życzliwości.
      Program artystyczny w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich oraz Chóru Męskiego przeplatany był występami szkolnego chóru oraz szkolnego zespołu tanecznego Żelieśniaki. Publiczność radośnie podchwyciła wesołe nuty takich przebojów jak „Oj, szalała, szalała", czy „Szła dzieweczka..." .
Całej uroczystości towarzyszyła świąteczna, niezwykle kolorowa i nawiązująca do tradycji dekoracja. Składała się ona przede wszystkim z kolorowych palm, które związane są z obchodami Niedzieli Palmowej. Wszystkie wykonane zostały przez uczniów i zapewniły niepowtarzalny klimat Wielkanocy. Oczywiście głównym elementem wystroju był także stół wielkanocny, podobnie jak w każdym domu staje się on centrum obchodów Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i jest symbolem zgody, rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości. Przy okazji spotkania można było także obejrzeć wystawę okolicznościową pod hasłem „Polskie zwyczaje i tradycje wielkanocne", a po uroczystości można było złożyć pamiątkowy wpis w Kronice Szkoły.
     Zakończeniem całego spotkania wielkanocnego stało się, jak poprzednio przy okazji karnawału, wspólne rodzinne biesiadowanie i śpiewanie znanych, ludowych piosenek. Wszyscy zebrani radośnie i chętnie podchwycili znajome dźwięki, byli nawet i tacy, którzy odważnie ruszyli w tany. Całe przedsięwzięcie zakończyło się w wesołej i radosnej atmosferze, a po śpiewie i tańcu zebrani mogli skosztować pysznych ciast upieczonych przez rodziców uczniów, czynnie zaangażowanych w całą uroczystość. Mamy nadzieję, że podobnie będzie znów za rok.
     Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom uroczystości: P. Janowi Musze- za bezinteresowną pomoc materialną, P. Wiesławie Kopczyńskiej- za nieodpłatne uszycie dodatkowych strojów dla zespołu tanecznego, P.Alicji Nowak- właścicielce restauracji Zamkowa w Siewierzu oraz P. Joannie Machurze- właścicielce PH „ Severiana" z Żelisławic, a także rodzicom uczniów ZSP w Żelisławicach i pracownikom obsługi szkoły za przygotowanie potraw na świąteczny, wielkanocny stół. Podziękowania kierujemy również do dyrekcji Zespołu Szkół w Siewierzu i Zespołu Szkół w Brudzowicach za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.
     Dyrekcja szkoły składa gorące podziękowania Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi i administracji za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie Rodzinnego Biesiadowania.
      W szczególny sposób pragniemy podziękować naszym uczniom, którzy po raz kolejny wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-taneczne i wykazali się zdolnościami artystycznymi.


Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Żelisławicach

 

 

 

SUKCES UCZENNICY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego            

 w Żelisławicach


     Uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach Magdalena Borówka została laureatką II Myszkowskiego Konkursu z języka angielskiego „Big Ben" pod Patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa. Spośród 77 uczniów ze szkół powiatu myszkowskiego, zawierciańskiego i będzińskiego wyłoniono 3 laureatów, wśród których znalazła się nasza uczennica. Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu pokonała swoich przeciwników, zdobywając tytuł laureata. Nagrodą główną w konkursie jest trzymiesięczny kurs języka angielskiego w szkole językowej „Success" w Myszkowie. Oprócz tego otrzymała także dyplom i nagrody książkowe z wydawnictwa Macmillan. Cieszymy się bardzo z sukcesu naszej uczennicy i gratulujemy zdobycia tak cennej nagrody, którą jest kurs językowy. Pozwoli to na dalsze zdobywanie i pogłębianie wiedzy w zakresie języka angielskiego.

Anna Gnacik

W konkursie na pisankę wielkanocną przyznano następujące miejsca:

I Miejsce - Emilia Dworak – I
Mirabella Sułecka – VI

II Miejsce – Maksymilian Łucka – V
Róża Seweryn – III

III Miejsce – Sylwia Wojdała – II G
Marta Sierka – II

Wyróżnienia: Kamila Wojdała
Dominika Wojdała
Aleksandra Połeć
Dominik Nowak
Martyna Masłyka
Oliver Hunt
Konrad Nowak
Przemysław Merta

Serdecznie gratulujemy!
Samorząd uczniowski

 

"A to kto?" - wizyta przedszkolaków w bibliotece szkolnej


     Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
     Przedszkolaki z grupy średniej wraz ze swoją panią odwiedziły bibliotekę szkolną. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z podstawami funkcjonowania biblioteki, jej zbiorami oraz zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni. Ponadto zwróciła szczególną uwagę na reguły dotyczące postępowania z książką. Przedszkolaki obejrzały zbiory biblioteki, szczególnie półki z bajkami, wierszykami i opowiadaniami dla dzieci młodszych. Spotkanie nie mogło obyć się bez głośnego czytania. Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały „A to kto?". Następnie pani bibliotekarka zachęciła do pokolorowania motylka – głównego bohatera książeczki. Wizyta przebiegała w miłej atmosferze, a dzieci umówiły się z panią bibliotekarką na następne spotkanie.


Oprac.Renata Hetmańczyk

Gminny Konkurs Ortograficzny


      Już po raz 16. uczniowie klas III gminy Siewierz stanęli w szranki z polską ortografią w Gminnym Konkursie o Tytuł Mistrza Ortografii Klas III, organizowanym dorocznie przez nauczycielki nauczania zintegrowanego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach.
      Zadaniem każdego uczestnika było napisanie dyktanda, a następnie rozwiązanie testu składającego się z uzupełnianek, krzyżówek, zagadek itp.
      Mistrzem Ortografii gminy Siewierz została Marlena Czarnecka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach,      II miejsce zajęła Aleksandra Stępień z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, a III – Marcel Gala ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu.

Organizator:
Beata Sarnecka

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła – Program Rządowy

 

Czytaj więcej: Bezpieczna i przyjazna szkoła – Program Rządowy

 

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„ Młodzież Zapobiega Pożarom"

     W dniu 10 marca br. w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyły się coroczne eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których brali udział przedstawiciele naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz kandydaci do MDP. Turniej przeprowadzany jest w trzech grupach wiekowych. W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) udział wzięli kandydaci do drużyny ,którzy niebawem zostaną przyjęci w jej szeregi: Krystian Las, Daniel Machura oraz Mateusz Świeboda. W II grupie wiekowej (szkoły gimnazjalne) naszą szkołę reprezentowało czterech członków MDP: Wiktoria Baran, Patrycja Gajczowska, Dawid Kacperski i Kamil Syrek. Pierwszą cześć turnieju tzw. pisemną stanowiły testy jednokrotnego wyboru. Do drugiego etapu – części ustnej zakwalifikowali się Mateusz Świeboda i Kamil Syrek. Miło nam poinformować ,że Mateusz Świeboda zajął II miejsce w swojej grupie wiekowej i będzie reprezentował naszą gminę w Eliminacjach Powiatowych OTWP. Kamil Syrek zajął V miejsce w swojej grupie wiekowej . Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Jolanta Machura

„Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko"

      W dniu 24.02.2015r. biblioteka szkolna zorganizowała głośne czytanie przedszkolakom. Uczniowie należący do Koła Przyjaciół Książki pod opieką bibliotekarki p. M. Szczotarskiej przygotowali spotkanie pod hasłem: "Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko". Członkowie Koła wybrali książki Wiesława Drabika, które czytali najmłodszym. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały prezentowanych utworów, a następnie opowiadały o przygodach bohaterów. Nie zabrakło też zagadek dotyczących prezentowanych książek.
      W czasie spotkania najmłodsi czytelnicy zapoznali się z książkami, gdzie kolorowe i barwne obwoluty przykuły uwagę przedszkolaków. Z przygotowanych dla milusińskich publikacji wybrane zostały książki Wiesława Drabika, które przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały w wykonaniu starszych kolegów i koleżanek z Koła. Następnie opowiadały o przygodach bohaterów, rozwiązywały i zagadki dotyczące prezentowanych utworów.
      Celem spotkania było ukazanie, jaką wartość stanowi słowo pisane i w szczególny sposób uczula najmłodszych na potencjał, jaki daje im książka i spotkania biblioteczne.

Małgorzata Szczotarska

 

Lekcje biblioteczne w Filii bibliotecznej w Żelisławicach


     W dniu 28. 01. 2015 r uczniowie kl. I i II Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Spotkania biblioteczne to czas radości, dobrej zabawy, kontaktu z książką, tekstem i wiedzą. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali pani bibliotekarki, która przygotowała ciekawe zajęcia pt: „Baśnie i bajki znane i lubiane". Potem chętni brali udział w dyskusji dotyczących problemów poruszanych w utworach, Nie zabrakło również baśniowych krzyżówek i zagadek. Następnie uczniowie wykonali ilustrację ulubionego bohatera baśni lub bajki. Zajęcia zakończyły słodkim poczęstunkiem.

Małgorzata Szczotarska