Gminny konkurs historyczny – Kościół Świętego Jana Chrzciciela:

perła architektury romańskiej

Konkurs zorganizowany przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  w Siewierzu odbył się w dniu 23.10.2014r. Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach,  przygotowani przez P. B. Będkowską - Magdalena Bijak i Kamil Borówka zdobyli pierwsze miejsce.

Czytaj więcej: Gminny konkurs historyczny –Kościół Świętego Jana Chrzciciela: perła architektury romańskiej

Spotkanie autorskie z Arkadiuszem Niemirskim w MGBP w Siewierzu

 

23 września w bibliotece Miejsko Gminnej w Siewierzu odbyło się spotkanie z pisarzem Arkadiuszem Niemirskim. Jest on autorem wielu ciekawych książek, takich jak Pojedynek DetektywówczyTajemnica Fabritiusa. Arkadiusz Niemirski był również kontynuatorem Serii książek „Pan Samochodzik”. Jako wieloletni uczestnik  gólnopolskiej akcji „Z książką na walizkach” (2003-2008) zdobył spore doświadczenie w popularyzacji Czytelnictwa w naszym kraju. Pisarz zabawnie opowiadał o swoim dzieciństwie i zachęcał do czytania ciekawych i przygodowych książek.

           Po spotkaniu z Arkadiuszem Niemirskim uświadomiliśmy sobie jak bogaty może być świat książek.

Małgorzata Szczotarska

V Jurajski Konkurs Ortograficzny

28 października w Szkole Podstawowej w Gniazdowie odbył się V Konkurs Wani Ortograficzny zorganizowany przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych. Naszą szkołę reprezentowali przygotowani przez P. Małgorzatę Miłoch i wyłonieni w szkolnych eliminacjach uczniowie: Mikołaj Broncel oraz Zuzanna Farnicka.

Czytaj więcej: V Jurajski Konkurs Ortograficzny

„Wakacje Mikołajka”

22 października uczniowie klasy IV i V wraz z wychowawcami i opiekunami wybrali się do kona Cinema City             w Sosnowcu na film „Wakacje Mikołajka”, będący ekranizacją opowiadań autorstwa Rene Goscinnego i Jean-Jacquesa Sempego. Mikołajek – bohater filmu - jest uczniom w Żelisławicach znany, bowiem jedna z cyklu książek jest w kanonie ich lektur. Po seansie wypełnionym śmiechem uczniowie udali się na „małe Conieco”  w popularnej wśród dzieci restauracji.

Czytaj więcej: "Wakacje Mikołajka"

Kamerzysta. Telewizyjne epizody i historyczne zdrapki

26 września 2014r.  młodzi adepci dziennikarstwa z ZSP w Żelisławicach wzięli udział w spotkaniu autorskim             z Mirosławem Słomczyńskim i Mieczysławem Chudzikiem, autorem i bohaterem książki  ,, Kamerzysta. Telewizyjne epizody i historyczne zdrapki ”. Na spotkanie przybyli również: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu P. Joanna Krzykawska, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu: P. Celina Janas, P. Roman Zięba, P. Bernard Sołtysik, P. Edward Sołtysik, nauczycieli uczniowie z lokalnych szkół.

Czytaj więcej: Kamerzysta. Telewizyjne epizody i historyczne zdrapki

Wyjazd edukacyjny uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Żelisławicach do  Ravensbrück

       W dniach od 22 do 25 września 2014 r. uczniowie klasy II i III Gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach wraz z opiekunami p. Aleksandrą Bułą i p. Anną Skwarą brali udział w wyjeździe edukacyjnym do Ravensbrück organizowanym przez Zespół Szkół w Pińczycach. Jak mówi Dyrektor ZS w Pińczycach, pani Joanna Sularz, data wyjazdu nie jest przypadkowa, bowiem 23 września 1941 r. do obozu  w Ravensbrück dotarł transport Polek, a wraz z nim dr Wanda Półtawska (Wojtasik), która objęła honorowy patronat nad ogólnopolskim konkursem „Polskie więźniarki w  Ravensbrück” organizowanym już po raz trzeci w Pińczycach. Wyjazd ten jest główną nagrodą dla laureatów konkursu, a także możliwością wyjazdu innych uczniów, którzy mogą  poszerzyć swoje wiadomości w zakresie wydarzeń, które kiedyś wstrząsnęły światem. Obóz w Ravensbrück był przeznaczony wyłącznie dla kobiet. Założono go w marcu 1939 r. Liczba Polek w obozie sięgała 40 tys. Trafiały tu kobiety i młode dziewczyny, które przeżyły tutaj prawdziwe piekło. O  tych i innych równie dramatycznych zdarzeniach uczniowie dowiedzieli się od pani przewodnik, która oprowadzała ich po miejscu zbrodni  pierwszego dnia pobytu.  Spośród nielicznych świadectw tych okrutnych lat mogliśmy zobaczyć pozostały jeszcze budynek więzienny, krematorium oraz budynki mieszkalne byłych SS-manów, które obecnie przekształcone są  w bazę noclegową. W budynku dawnego więzienia  stworzono muzeum, w którym gromadzone są pamiątki, rysunki, dokumenty z okresu pobytu w obozie. Poświęcono temu wiele narodowych izb pamięci, wśród których znajduje się również ta  poświęcona Polkom. Pod koniec zwiedzania wszyscy przeszli nad jezioro Schwedt, przy którego brzegu znajduje się pomnik - rzeźba z brązu "Niosąca". Pomnik ten stanowi centrum miejsca pamięci, a  jezioro sprawia wrażenie bardzo spokojnego, milczącego, skrywającego wielkie i okrutne tajemnice czasów wojny. Na fragmencie muru pozostałego po jednym z budynków obozowych widnieje tablica pamiątkowa ufundowana przez ocalałe więźniarki. Tablica ta została poświęcona przez papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Berlina.

Czytaj więcej: Wyjazd edukacyjny uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach do Ravensbrück

Aktywnie współpracujemy z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i wychowankom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

          Poza działaniami prewencyjnymi prowadzonymi dotychczas, służącymi podniesieniu bezpieczeństwa naszych wychowanków, które organizujemy i prowadzimy przy udziale Policji, wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom środowiska wiejskiego,  zorganizowaliśmy po raz kolejny profilaktyczno-edukacyjne spotkanie z przedstawicielką Wydziału Ruchu Drogowego będzińskiej Policji.

Czytaj więcej: Współpraca z Policja

75. rocznica wybuchu II wojny światowej

 

MDP w pełnym umundurowaniu dnia 1 września uczestniczyła w uroczystościach upamiętniających 75. Rocznicę wybuchu II wojny światowej. Przed pomnikiem znajdującym się na placu Wojska Polskiego w Siewierzu, ku czci mieszkańców miasta i gminy Siewierz poległych w czasie II wojny światowej, rozpoczęła się główna część obchodów. Przedstawiciele władz urzędów, instytucji i organizacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów, oddając hołd ofiarom wojny.

Całość obchodów wzbogacił program artystyczny przygotowany przez uczniów ZS w Siewierzu i ZSP w Wojkowicach Kościelnych.

Małgorzata Szczotarska

 Podsumowanie roku szkolnego 2013-14

 

Sprzątanie Świata

Akcja „Sprzątanie Świata” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

odbędzie się 19 września br. wg następującego harmonogramu:

Przedszkole:po śniadaniu - sprzątanie terenu wokół budynku szkolnego oraz udział w Święcie Pieczonego Ziemniaka

Czytaj więcej: Sprzątanie Świata

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15

 

1 września 2014 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się inauguracja roku szkolnego 2014/2015. Oprócz uczniów, rodziców i grona pedagogicznego  w uroczystościach udział wzięli zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się: Poseł na Sejm RP P. Witold Klepacz, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, Ksiądz Proboszcz Marek Majchrzak, Radny Rady Miejskiej w Siewierzu P. Andrzej Machura, Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Jan Machura, Radny Rady Miejskiej w Siewierzu P. Andrzej Machura.

W oficjalnej części uroczystości, po wprowadzeniu pocztu sztandarowego  i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zagrała Dyrektor Szkoły, P. Ewa Stelmach, która powitała uczniów, rodziców i zaproszonych gości, życząc wszystkim owocnej i przyjemnej pracy oraz wielu sukcesów. Swoje słowa do społeczności szkolnej skierowali także zaproszeni goście, którzy przywitali rozpoczynających nowy rok uczniów, ich rodziców   oraz nauczycieli i pracowników szkoły. Tego dnia naukę w klasie pierwszej rozpoczęło  dwudziestu uczniów, którzy z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisława Banasia, otrzymali pamiątkowe birety.

Po oficjalnych przemówieniach nadszedł czas na program artystyczny  przygotowany przez uczniów klasy V, którzy nawiązali do 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej  i oddali hołd tym, którzy polegli w obronie ojczyzny. Podczas występów  nie zabrakło też odniesień do wakacji oraz rozpoczynającego się właśnie roku szkolnego. Na zakończenie wszyscy uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkania  z wychowawcami.