Sprawozdanie z realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2017”

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

SAM 2989

 

         W bieżącym roku szkolnym, po raz kolejny, byliśmy uczestnikami ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Hasłem przewodnim tegorocznej kampanii była „Na skrzydłach przyjaźni, czyli o relacjach”

         W ramach realizacji założeń tegorocznej edycji w naszej szkole, jej koordynatorka, przygotowała i zorganizowała akcję informującą uczniów i rodziców, a także przedstawicieli środowiska lokalnego o założeniach projektu. W tym celu przygotowała szkolną gazetkę informacyjną z wykorzystaniem materiałów (plakatów, ulotek profilaktycznych). Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone dodatkowo: materiały informacyjne na temat założeń i zasad uczestniczenia w kampanii, materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców/opiekunów dotyczące realizowanego w szkole konkursu. Szkolna koordynatorka Kampanii zapoznała uczniów wszystkich klas z założeniami projektu. Przygotowując uczniów do udziału w konkursie i jednocześnie uświadamiając im wagę i znaczenie wspólnego działania na rzecz przyjaźni, zorganizowano w szkole tydzień profilaktyki,   w czasie którego wychowawcy i pedagog szkolny prowadzili na zajęciach wychowawczych pogadanki na temat profilaktyki uzależnień, w oparciu o materiały; karty pracy, ulotki i scenariusze zajęć. W czasie zajęć pedagog i wychowawcy klas zwracali uczniom szczególną uwagę na skutki zachowań ryzykownych i przedstawiali możliwości dokonywania racjonalnych wyborów, przekazywali informacje na temat zdrowego odżywiania się, na temat właściwego zagospodarowywania wolnego czasu, na temat właściwych relacji rodzinnych i rówieśniczych.

         W ramach realizacji programów profilaktycznych zaproszono uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjum do udziału w konkursie plastyczno-literackim „Na skrzydłach przyjaźni”.

         Rodzice uczniów zostali zapoznani z bogatymi materiałami informacyjnymi uzyskanymi dzięki uczestniczeniu szkoły w programie od Gminnego Koordynatora Kampanii. Materiały mają zachęcić rodziców do spędzania swojego wolnego czasu wspólnie z dziećmi, do pomocy młodym ludziom w zagospodarowaniu czasu, do aktywnego wsłuchiwania się w problemy swojego dziecka.

         Wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni do udziału w internetowych kursach realizowanych w ramach Akademii Profesjonalnego Nauczyciela, których celem będzie podniesienie ich umiejętności i kompetencji wychowawczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów.

         Konkurs realizowany w szkole spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Do konkursu plastycznego zgłoszono 38 prac. Komisja oceniająca prace w konkursie plastyczno-literackim stanęła wobec tego przed trudnym wyborem wybrania prac najlepszych. Oceniano przede wszystkim: zgodność pracy z tematem, zaangażowanie ucznia w wykonanie pracy, samodzielność wykonania pracy i jej wartość estetyczną. Po wnikliwej analizie przygotowanego przez uczniów materiału, wobec wyrównanego poziomu artystycznego prac, postanowiono przyznać 38 nagród, którymi były: gry edukacyjne, zestawy plastyczne, przybory naukowe i drobne upominki.

Po zakończenia konkursu na etapie szkolnym prace zostały przez szkolnego koordynatora kampanii przygotowane i przekazane do Gminnego Koordynatora Kampanii w celu wysłania do konkursu na szczeblu ogólnopolskim.

         Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach i szkolna koordynatorka kampanii składają na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Pana Zdzisława Banasia i jego współpracowników serdeczne podziękowanie za zorganizowanie kampanii na terenie naszej placówki i sfinansowanie nagród konkursowych.

Opracowała: Agnieszka Sieradzka – szkolny koordynator kampanii

 

 

 

Odlotowa lekcja

 

 

Obraz 1342

  

W dniu 2 czerwca 2017 r. w naszej szkole odbyła się „odlotowa lekcja", na którą zawitały sowy, jastrzębie i sokoły. Zajęcia prowadzone były przez stowarzyszenie „Ptaszyniec”, które zajmuje się organizacją pokazów sokolniczych i ochroną dzikich ptaków. Nasi goście opowiadali o życiu i zwyczajach tych pięknych, drapieżnych ptaków oraz o ochronie gatunkowej. Dzieci miały również bezpośredni kontakt z prezentowanymi ptakami, aktywnie uczestniczyły w pokazach. Uczniowie mogli je dotknąć, obserwować ich lot, a nawet potrzymać na specjalnie przystosowanej do tego rękawicy. Nie mogło oczywiście zabraknąć pokazu lotów.

 

Opracowała: Katarzyna Bryła

 

 

 

 

„13-stka w lesie nie musi być pechowa”,

czyli Spartakiada Leśna 2017

 

20170531 133952 resized

 

31 maja 2017r. reprezentacje naszej szkoły: Adrian Pawełek wraz z mamą, Małgorzata Borówka, Aleksandra Pisarek, Wiktor Sornik (kl.VI), (kl. III G), wyruszyły na XIII Spartakiadę Leśną pod hasłem „13-stka w lesie nie musi być pechowa”, organizowaną przez Nadleśnictwo Siewierz.

Konkurs odbywał się na terenie leśnictwa Kuźnica i dotyczył znajomości szeroko pojętej wiedzy o przyrodzie ojczystej, a także ochronie przyrody, znajomości podstawowych gatunków drzew i krzewów leśnych, gatunków runa leśnego oraz zwierząt występujących    w naszych lasach.

Drużyny samodzielnie pokonały trasę marszobiegu, poruszając się po szlaku wyznaczonym zgodnie z wydaną mapą na której czekały na nich zadania do rozwiązania.

Po zmaganiach intelektualnych i po powrocie na metę rozpalono ognisko, na którym wszyscy uczestnicy zabawy i ich opiekunowie mogli upiec sobie kiełbaski.

Reprezentacja naszej szkoły z klasy III G (Wiktoria Baran, Magdalena Bijak, Milena Żyszkowska), wywalczyła II miejsce.

Opracowała: Katarzyna Bryła

 

 

 

Dzień Mamy w klasie VI 

IMAG0740   IMAG0745

W dniu 25.05.2017 r. pod kierunkiem Pani Małgorzaty Miłoch klasa 6 zorganizowała klasowy Dzień Matki, podczas którego zaprezentowaliśmy przedstawienie artystyczno-wokalne. Spotkanie urozmaicił  taniec naszej koleżanki Dominiki Nuckowskiej. Przygotowaliśmy także prezentację, w której pokazaliśmy, jak nasze mamy wyglądały   w naszym wieku. Była to dla nich duża niespodzianka, oczywiście pozytywna. Julia Górska pokazała nam swój talent, przygotowując piękne rysunki. Mamy dostały od nas również małe upominki. Na spotkaniu była  obecna Pani Dyrektor Ewa Stelmach, której jesteśmy wdzięczni za obecność. Wspólne spotkanie umilił także drobny poczęstunek.

Klasowy Dzień Matki spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze. Bardzo dziękujemy pani Małgorzacie Miłoch za włożony trud.

Magdalena Borówka

 

 

Podsumowanie

Wojewódzkiego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza

 

 

PODSUMOWANIE KONKURSU O SIENKIEWICZU 1

 

PODSUMOWANIE KONKURSU O SIENKIEWICZU 2   PODSUMOWANIE KONKURSU O SIENKIEWICZU 4

 

Czy wśród koleżanek i kolegów można odnaleźć bohaterów powieści „W pustyni   i w puszczy”? A czy we współczesnych: sztuce, literaturze, filmie lub grze komputerowej można odszukać bohatera z powieści Henryka Sienkiewicza? Bohatera pozytywnego, walecznego, odważnego w działaniu, ceniącego dobro, posiadającego liczne zalety, ale również drobne wady (bo któż ich nie ma?) lub wręcz przeciwnie – bohatera negatywnego, pełnego nienawiści, gotowego do zdrady i ugody z wrogiem? Okazuje się, że „rysy” Sienkiewiczowskich bohaterów były i nadal są obecne w sztuce, są również obecne wśród nas, wśród zwykłych ludzi, którzy borykają się z codziennymi obowiązkami, cieszą się     z małych i wielkich sukcesów w życiu szkolnym, zawodowym i osobistym. Wystarczy dobrze się rozejrzeć, aby dostrzec w koledze z klasy Dominiku - Stasia Tarkowskiego, w koleżance Kai – Nel, a we Franku, dzięki któremu często nudne „szkolne życie zamienia się   w niezwykłą podróż pełną blasku” - Kalego. Wystarczy równie uważnie zastanowić się nad przeczytanymi książkami, obejrzanymi filmami, czy nabytymi grami, aby Zbyszka  z Bogdańca dostrzec w Horace z utworu „Zwiadowcy” lub w Joelu z gry komputerowej, natomiast księcia Bogusława Radziwiłła z kart „Potopu” w pierwszoplanowej postaci serialu telewizyjnego „Breaking Bad”. Udowodnili to uczestnicy tegorocznego Wojewódzkiego  i Powiatowego Konkursu o Życiu i Twórczości Henryka Sienkiewicza zorganizowanego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach.

Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja twórczości pisarza, rozbudzenie zainteresowań literackich, kształcenie wyobraźni oraz rozwijanie postaw twórczych. Od trzech lat konkurs ma nową formułę i jest rozdzielony na dwa konkursy – powiatowy dla uczniów szkół podstawowych i wojewódzki dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

W tym roku do organizatorów spłynęło 76 prac o bardzo wysokim poziomie, spośród których jury wyłoniło następujących laureatów:

 

POWIATOWY KONKURS O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Kategoria: praca plastyczna;

Staś i Nel oczami Twojej wyobraźni.

 

I miejsce                     Zuzanna Słowik

Opiekun: mgr Elżbieta Pałuchowska

Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

II miejsce                    Joanna Maślanka

Opiekun: mgr Anetta Jąderko

Zespół Szkół w Brudzowicach

III miejsce                  Patrycja Skowronek

Opiekun: mgr Anita Fajt

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie

 

Kategoria: praca literacka

Czy wśród swoich koleżanek i kolegów odnajdujesz bohaterów powieści „W pustyni i w puszczy”?

 

I miejsce                     Maria Chwist

Opiekun: mgr Małgorzata Knapik

Szkoła Podstawowa w Siedlcu Dużym

Kamil Marszałek

Opiekun: mgr Anetta Jąderko

Zespół Szkół w Brudzowicach

II miejsce                   Aleksandra Karolczyk

                                   Opiekun: mgr Elżbieta Stępczyńska

                                   Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

III miejsce                  Wiktoria Rogala

                                   Opiekun: mgr Joanna Krzykawska

                             Szkoła Podstawowa im. Księstwa Siewierskiego w Zespole Szkół w Siewierzu

                                   Zuzanna Rychter

                                   Opiekun: mgr Aneta Bednarz

                                   Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu

 

WOJEWÓDZKI KONKURS O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA

DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna

Czy w współczesnych: sztuce, literaturze, filmie lub grze odnajdujesz bohatera, którego mógłbyś nazwać współczesnym Kmicicem?-reportaż filmowy

 

Laureat                             Mateusz Dyrda

                                          Opiekun: mgr Ewelina Owczarek

                                         Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Siewierzu

 

Kategoria: praca komputerowa –prezentacja multimedialna

Czy we współczesnych: sztuce, literaturze, filmie lub grze komputerowej odnajdujesz bohatera z powieści Henryka Sienkiewicza?

 

I miejsce                     Jakub Mizera

                                   Opiekun: mgr Magdalena Mysur

                                   Gimnazjum im. St. Staszica w MZS w Porębie

II miejsce                   Dominik Rabsztyn

                                   Opiekun: mgr Małgorzata Miłoch

                                   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach

III miejsce                  Mikołaj Legawiec

                                   Opiekun: mgr Jolanta Tomsia

                                   Zespół Szkół w Siewierzu

 

Kategoria: praca literacka

Czy we współczesnych: sztuce, literaturze, filmie lub grze komputerowej odnajdujesz bohatera z powieści Henryka Sienkiewicza? Przedstaw go i dokonaj jego charakterystyki. Odpowiedź uzasadnij.

 

I miejsce                     Jakub Kulik

                                   Opiekun: mgr Agnieszka Łaszczyca

                                   Zespół Szkół w Siewierzu

II miejsce                   Jakub Jąderko

                                   Opiekun: mgr Bożena Kańtoch

                                   Zespół Szkół w Brudzowicach

Martyna Gołda

                                   Opiekun: mgr Jolanta Tomsia

                                   Zespół Szkół w Siewierzu

III miejsce                  Kamil Klecz

                                   Opiekun: mgr Katarzyna Reda

                                   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych                     

Od trzech lat uroczystości podsumowujące zmagania uczestników zmieniły swój charakter, bowiem są przeprowadzane w miejscach, które są związane z życiem i twórczością Henryka Sienkiewicza lub w których promuje się twórczość Noblisty. I tak laureaci, ich opiekunowie oraz wszystkie osoby wspierające przedsięwzięcie uczestniczyli już   w warsztatach o pisarzu przeprowadzonych przez pracownika Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu, odwiedzili też Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku i Sanktuarium Jasnogórskie  w Częstochowie.

Tegoroczne podsumowanie konkursowych zmagań odbyło się 18 maja. W tym dniu laureaci, ich opiekunowie oraz goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu P. Joanna Krzykawska, Prezes PHU Promag P. Piotr Wosinek, Sołtys Sołectwa Żelisławice i Radna Rady Miejskiej w Siewierzu P. Alicja Bieniek, Sołtys Sołectwa Leśniaki i Radna Rady Miejskiej w Siewierzu P. Zofia Machura, Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP w Żelisławicach P. Małgorzata Sierka oraz z-ca Przewodniczącej P. Anna Machura, Pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Siewierzu P. Jolanta Jakubczyk, zaproszeni zostali do Biblioteki Śląskiej,  w której w pierwszej części podsumowania zwiedzili czytelnię   (m.in. czytelnię główną), zostali zapoznani z historią biblioteki oraz zasadami korzystania z jej zbiorów, zobaczyli, jak wyglądają katalogi tradycyjne (m.in. katalog klamrowy) oraz nowoczesny system katalogowy oraz uczestniczyli w pokazie o Henryku Sienkiewiczu.

 W drugiej części podsumowania nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników, podczas którego laureaci odebrali gratulacje oraz nagrody z rąk ich Fundatora, Burmistrza Miasta   i Gminy Siewierz  P. Zdzisława Banasia. Na zakończenie uczestnicy zaproszeni zostali  w drodze powrotnej na poczęstunek do Restauracji Zamkowa w Siewierzu.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach składa serdeczne podziękowania: Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisławowi Banasiowi za coroczne wsparcie udzielane podczas organizacji konkursu, sponsorom :     P. Piotrowi Wosinkowi - Prezesowi PHU Promag, P. Janowi Musze- Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Będzińskiego, Radzie Rodziców ZSP w Żelisławicach, Dyrektorowi Biblioteki Śląskiej prof. zw. dr hab. Janowi Malickiemu oraz  jejpracownikom za umożliwienie zwiedzania, oprowadzenie i pokaz  o pisarzu, organizatorom i członkom jury:  P. Aleksandrze Bule, P. Jolancie Jakubczyk, P. Barbarze Będkowskiej, P. Pawłowi Korusiewiczowi, P. Małgorzacie Szczotarskiej, opiekunom uczestników konkursu za udział w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięcia, jakim była ta uroczystość.

Wszystkim laureatom i nauczycielom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.

mgr Aleksandra Buła

 

 

XV uczniowska wyprawa po „złote runo”- zakończona.

 

KONKURS MITOLOGICZNY 1  KONKURS MITOLOGICZNY 2

12 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Żelisławicach odbyła się XV edycja Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem „W świecie bogów i herosów greckich”. Uczestniczyło w nim siedem drużyn ze szkół z terenu Gminy Siewierz oraz powiatu myszkowskiego i zawierciańskiego.

Tematyka ściśle związana z wierzeniami starożytnych Greków i Rzymian od lat jest źródłem zainteresowania dzieci i młodzieży z naszego powiatu. Rządni poznania historii stworzonych przez Hezjoda i Homera ci młodzi ludzie zaczytują się w mitycznych opowieściach, zapamiętując imiona bohaterów, bóstw i nazwy miejsc, w których rozgrywały się antyczne dramaty. Wspierani przez nauczycieli i rodziców stają się prawdziwymi specjalistami od hellenistycznych wierzeń.

Podstawowym atutem tego konkursu są ciekawe i urozmaicone zadania, które zachęcają do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Niesztampowe podejście organizatorów do rywalizacji, powoduje, że udział w nim jest inspirującym wyzwaniem dla konkursowiczów. Dwuosobowe drużyny wyłonione na poziomie etapu szkolnego udzielają pisemnych odpowiedzi w siedmiu nietuzinkowych konkurencjach. Tekstami źródłowymi są mity w opracowaniu Jana Parandowskiego i Wandy Markowskiej na podstawie, których opracowano wspomniane zdania.

Tegorocznymi zwycięzcami konkursu została drużyna z Miejskiego Zespołu Szkół w Porębie przygotowywana przez panią Jadwigę Bergier w składzie: Amelia Skop, Jakub Marczyk. Drugie miejsce zajęły uczennice z Zespołu Szkół w Siewierzu- Amelia Sularz i Maria Kicińska pod opieką pań: Moniki Kicińskiej i Małgorzaty Kopij. Trzecie miejsce przypadło drużynie pani Katarzyny Redy z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych- Karolinie Barczyk i Robertowi Paciorkowi.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i dyplomy, a zwycięzcy- przepiękne wydawnictwa ufundowane przez panią Dyrektor Ewę Stelmach.

Finalistom i uczestnikom Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach wraz z organizatorkami: Dorotą Grzesiak, Barbarą Będkowską i Małgorzatą Szczotarską serdecznie gratuluje i dziękuje za udział w konkursie. Gorąco zapraszamy na kolejny w następnym roku szkolnym.

 

KONKURS MITOLOGICZNY 3

                                                                           Dorota Grzesiak

 

Akcja „Góra Grosza”

XVII-góra-grosza-1024x427

Uczniowie naszej szkoły brali udział w zbiórce monet ( 1,2,5 groszowych) w ramach akcji „Góra Grosza”, organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. W sumie zebraliśmy 131,87 zł, które następnie przekazaliśmy organizatorowi akcji. Celem przedsięwzięcia jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, czyli w domach dziecka lub rodzinach zastępczych. Poprzez udział w takich akcjach dzieci uczą się pomocy swoim rówieśnikom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej, uwrażliwiają się na krzywdę innych, uczą empatii.

Cieszymy się, że chociaż w taki sposób możemy komuś pomóc.

                                                                                                             Anna Gnacik

 

 

 

„Poetycki zawrót głowy”- Katowice 2017 r.

 

22 marca 2017 roku zakończyły się w Katowicach regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Organizatorami konkursu, jak co roku, jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach przy współpracy  z Teatrem „Korez”. Właśnie na jego deskach wystąpili uczestnicy - finaliści powiatowych eliminacji, które odbywały się w domach kultury naszego województwa- pod hasłem „Mały OKR 2017”.

Celami konkursu było:

- pielęgnowanie kultury języka polskiego,

- rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań sztuką recytatorską,

- poznanie dokonań innych uczestników,

- przygotowanie do uczestnictwa w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

         Wśród nich znalazł się przedstawiciel naszej szkoły uczeń klasy II gimnazjum Krystian Las oraz Karina Sornik z klasy III gimnazjum, która startowała w kategorii - „Wywiedzione ze słowa”. Poziom prezentowanych przez uczestników tekstów, w kategorii - „Recytacja”, był wyrównany.   Każdy miał do przedstawienia fragment prozy oraz wiersz o dowolnej tematyce. Długość prezentacji nie mogła przekraczać siedmiu minut. Niestety nie wszyscy dostosowali się do regulaminowych wymogów, dlatego przesłuchania zakończyły się w późnych godzinach popołudniowych. Nasz reprezentant, chociaż występował jako ostatni, bardzo dobrze poradził sobie z tym zadaniem   i mimo tremy, i zmęczenia bezbłędnie zadeklamował przygotowane teksty. Były to: fragment prozy Arthura Conana Doyle`a „Sherlock Holmes. Pies Baskerville`ów” oraz liryk A.E. Housmana pt : „Ponieważ lubiłem cię bardziej”.

Niestety tym razem nie udało się zająć miejsca na podium. Mimo to jesteśmy dumni z naszego reprezentanta i będziemy gorąco dopingować go  w recytatorskich zmaganiach w następnym roku. A Karinie życzymy udanych wystąpień w nowej placówce edukacyjnej, w której naukę rozpocznie  w następnym roku szkolnym.

                                                                          

Dorota Grzesiak

 

Wyróżnienie

w XI Regionalnym Konkursie Piosenki Angielskiej

 

SAM 2718

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wojkowicach Kościelnych odbył się XI Konkurs Piosenki Angielskiej. Tegoroczna edycja podzielona była na dwa etapy – przesłuchania konkursowe oraz koncert laureatów. Nasi uczniowie znaleźli się w gronie Laureatów. Byli to uczniowie klasy III SP – Martyna Woźniak i Oliver Hunt, którzy zaśpiewali w duecie piosenkę pt. „Hallelujah”, słynny przebój z filmu „Shrek”. Na uwagę zasługuje fakt, iż nasi uczniowie konkurowali z uczestnikami  ze szkół muzycznych oraz stowarzyszeń. Poziom konkursu był zatem bardzo wysoki, a walka z profesjonalistami zacięta. Jednakże nasi przedstawiciele wywalczyli wyróżnienie i cieszą się ze swojego sukcesu. Ponadto, oprócz talentu wokalnego, zaprezentowali również świetną charakteryzację – Fiony i Shreka, głównych bohaterów filmu.

Martynie i Oliverowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Gnacik

SAM 2727

    

Jak powstaje sztuka?

 

 20170324 083811

Uczniowie klas II ZSP w Żelisławicach mieli okazję dwukrotnie       w tym roku szkolnym uczestniczyć w imprezach edukacyjnych, które odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu. Spektakle te wykonywane były przez aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie.

Pierwszy z nich, pod tytułem „Baśnie braci Grimm” mieli okazję obejrzeć 28 listopada 2016r. Spektakl ten kształtuje u dzieci postawy moralne, dzięki czemu uczą się one rozróżniać dobro od zła, a także mogą przyswoić pozytywne wzorce postępowania. Dzieciom podobała się ruchoma i kolorowa scenografia. Przedstawienie ubarwione było piosenkami, które pobudzają umysł dziecka do aktywnego działania i sprzyjają rozwojowi muzycznemu najmłodszych. Aktorzy używali masek scenicznych, co pozwoliło dzieciom oswoić się z różnymi formami teatru.

Drugi spektakl „ Doktor Dolittle i Przyjaciele” oglądaliśmy 24 marca 2017r. Przedstawienie podkreśla istotną rolę przyjaźni w życiu człowieka. Uwrażliwia na otaczający nas świat dzięki ukazaniu życzliwej postawy głównego bohatera, zarówno w stosunku do ludzi, jak i zwierząt. Kształtuje postawy tolerancji i szacunku. Ruchoma scenografia pozwoliła dzieciom łatwiej przyswoić informacje na temat miejsc, odwiedzanych przez doktora. Aktorzy posługiwali się oryginalnymi instrumentami muzycznymi, co przybliżyło młodemu widzowi pojęcie na temat kultury afrykańskiej. W spektaklu pojawiły się również podstawowe formy lalek teatralnych,          co pozwoliło dzieciom w łatwy sposób wskazać cechy charakterystyczne ptaków i ssaków.

Uczniowie miło wspominają te spektakle i niecierpliwie czekają na następne.

 

opracowała Jolanta Machura

20170324 083904

 

 

 

„Mistrz Ortografii” został wybrany

 

20170313 093240    20170313 111022

13 marca 2017r. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach po raz osiemnasty zaprosiła trzecioklasistów ze szkół gminy Siewierz do udziału w Gminnym Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii”.  Uczestnicy konkursu pisali dyktando, a następnie uzupełniali test, w którym popisywali się znajomością zasad poprawnej pisowni. Jury sprawdziło prace uczniów i wyłoniło laureatów. Tytuł „Mistrza Ortografii” zdobyła Olivia Romanowska z Zespołu Szkół w Siewierzu. Drugie miejsce zajęła uczennica Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu – Michalina Góral. Po dogrywce trzecie miejsce zajęła Klara Dyk z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych.  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Laureatki otrzymały dyplomy i nagrody – gry ortograficzne. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za podjęty trud w przygotowaniu do udziału w konkursie. Laureatkom serdecznie gratulujemy!

 

Anna Pastwa

 

II Etap Konkursu Biblijnego

 

W Zespole Szkół w Siewierzu 9 marca 2017 r. odbył się II etap Konkursu Biblijnego. W konkursie wzięło udział trzynastu gimnazjalistów z dekanatu siewierskiego, którzy pisali test z wiedzy na temat 1 i 2 Listu do Koryntian. Uczeń naszej szkoły Mikołaj Broncel zajął   I miejsce. Finał konkursu odbędzie się 27 kwietnia w Bielsku. Teraz Wydział Katechetyczny   w Sosnowcu wybierze dziesięć najlepszych osób z diecezji, którzy wezmą udział w finale. Czekamy na odpowiedź i mamy nadzieję, że Mikołaj weźmie udział w ścisłym finale.

 

Marzena Przybyłka

 

 

 

Gimnazjaliści w Bibliotece Śląskiej

 

 

IMAG0176

  

 

10 marca uczniowie Gimnazjum w Żelisławicach wzięli udział  w  nietypowej lekcji zorganizowanej przez Bibliotekę Śląską w Katowicach.

W ramach wyjazdu uczniowie zwiedzili gmach największej w regionie Książnicy, zapoznali się  z działalnością biblioteki, z nowoczesnym sposobem wypożyczania książek, obsługą katalogu bibliotecznego.

     Pierwszym punktem było zwiedzanie czytelni Głównej. Gimnazjaliści poznali tam działanie elektronicznego systemu transportu wewnętrznego Telelift – UniCar, który za pomocą wózków jeżdżących na specjalnych torach rozsyła książki do odpowiednich pomieszczeń biblioteki.

    Podczas zajęć „Najmniejsze i największe – od miniaturowej książki  do olbrzymiego tomu”, które odbyły się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej, wycieczkowicze zobaczyli najmniejsze w zbiorach biblioteki książki min.  biografię W. Korfantego, jak również podziwiali największą książkę zdobioną pięknymi ilustracjami „Ptaki Ameryki”.

   Trzecim punktem wycieczki było zwiedzanie Czytelni Muzycznej, w której uczniowie wysłuchali krótką prelekcję o dawnych i współczesnych nośnikach  dźwięku, mieli również okazję wysłuchać kilkudziesięcioletnich nagrań z płyt (min. zarejestrowanego odgłosu wystrzelenia rosyjskiego statku kosmicznego  w roku 1961) znajdujących się w posiadaniu biblioteki.

   Duża przestrzeń, bogaty wybór literatury i nowoczesność– to atuty Książnicy, które dostrzegli uczestnicy wycieczki.

 

Małgorzata Szczotarska

 

 

wojewodzki

powiatowy

Regulamin XV Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem

„W świecie bogów i herosów greckich”

dla uczniów szkół podstawowych

 

 

Organizator konkursu:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach, ul. Przyszłości 9, 42-470 Siewierz.

Adresaci konkursu:

Uczniowie  klas IV-VI szkół podstawowych.

Cele konkursu:

- pogłębianie wiedzy z zakresu mitologii greckiej,

- poznawanie wybranych mitów rzymskich,

- zapoznanie z dziełami sztuki przedstawiającymi bogów olimpijskich,

- zainteresowanie dorobkiem kultury śródziemnomorskiej,

- pobudzanie do samokształcenia dzieci i młodzieży,

- ukazanie wartości religijnych w społeczeństwie starożytnej Grecji i Rzymu.

Etapy konkursu:

 

Za organizację etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele historii i poloniści w poszczególnych szkołach. Etap ten ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych uczestników. Laureaci będą tworzyli drużynę i reprezentowali szkołę w etapie powiatowym.

Etap powiatowy

Etap powiatowy odbędzie się 12 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach przy ul. Przyszłości 9.

Będzie on miał formę turnieju pytań pisemnych i ustnych związanych z tematyką mitologiczną.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie jury powołane przez dyrektora szkoły.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.

Literatura:

Zakres materiału obejmuje wiadomości związane z mitologią Greków objęte podstawą programową z języka polskiego i historii szkoły podstawowej.

Parandowski Jan. Mitologia. Wyd. I. Londyn: Puls, 1992, ISBN 0 907587 85 2 (część pierwsza- Grecja; rozdział: „Wiadomości wstępne”, „Narodziny świata”, „Bogowie olimpijscy”, „Bohaterowie”, ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów greckich znajdujące się w lekturze).

Parandowski Jan. Wojna trojańska. Warszawa: Iskry, 1958.

Markowska Wanda. Mity Greków i Rzymian. Wyd. VI. Warszawa: Iskry, 1990, ISBN 83 207 1359 5 ( Wierzenia Rzymian – „Najdawniejsi bogowie Rzymu”, „Geniusze, Lary i Penaty”, „ Jupiter- Jowisz”, Mars”, „Kwirynus”, „Westa”, „Herkules” ryciny, reprodukcje malarstwa i rzeźb przedstawiających bogów i herosów rzymskich znajdujące się w lekturze).

 Mapa fizyczna Grecji.

 

Nagrody:

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

Opiekunowie konkursu: mgr Dorota Grzesiak, mgr Barbara Będkowska, mgr Małgorzata Szczotarska.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu oraz oświadczenia przyjmowane będą drogą pocztową, elektroniczną lub faksem do 08 maja 2017 r.

Adres korespondencyjny:

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Żelisławicach

ul. Przyszłości 9

 42-470 Siewierz

tel./ faks 32/67-41-750

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.:POBIERZ ZGŁOSZENIE:.


 

W karnawale same bale,

czyli rodzinne biesiadowanie w ZSP w Żelisławicach

 

42    47

 

Już po raz czwarty w ZSP w Żelisławicach zorganizowano uroczystość środowiskową z  cyklu Rodzinne Biesiadowanie. W tym roku tematem przewodnim był karnawał, bal karnawałowy i zabawy mu towarzyszące. 23 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej ZSP w Żelisławicach zebrała się społeczność lokalna, zaproszeni goście, rodzice, uczniowie, przedszkolaki, nauczyciele oraz pracownicy szkoły, aby wspólnie uczestniczyć w imprezie środowiskowej „W karnawale same bale, czyli rodzinne biesiadowanie” prowadzonej przez P. Justynę Felis i  P. Aleksandrę Bułę- nauczycielki naszej szkoły. Bohaterkami uroczystości były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich   z Leśniaków i  Żelisławic oraz Panowie z Chóru Męskiego w Żelisławicach, a także uczniowie i przedszkolaki z naszej szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas Goście: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz P. Zdzisław Banaś, zastępca Burmistrza P. Dariusz Waluszczyk wraz  z Małżonką, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu P. Barbara Bochenek, Ksiądz Proboszcz Marek Majchrzak, Ksiądz Proboszcz z Parafii w Brudzowicach Stanisław Straż, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, a jednocześnie sponsor naszej uroczystości P. Jan Mucha, Radna Rady Miejskiej  w Siewierzu i Sołtys Sołectwa Żelisławice P. Alicja Bieniek, Radna Rady Miejskiej   w Siewierzu i Sołtys Sołectwa Leśniaki P. Zofia Machura, Gminny Komendant OSP P. Andrzej Machura,  Przewodnicząca Rady Rodziców P. Małgorzata Sierka wraz  z Radą Rodziców,  Podopieczni Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc, Prezesi Stowarzyszeń działających w środowisku lokalnym, Prezesi Zakładowych Organizacji Związkowych, Dyrektorzy Placówek Kulturalno-Oświatowych z gminy Siewierz, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, sponsorzy i przyjaciele szkoły, a wśród nich  dr n. med. Jacek Kocot. Tegoroczna uroczystość, oprócz wspólnej zabawy, miała jeszcze jeden cel- zorganizowaliśmy kiermasz, z którego całkowity dochód został przekazany na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc w Siewierzu. W organizację kiermaszu włączyły się: Stowarzyszenie Art. Eco plus w Siewierzu, Stowarzyszenie Wspólnie dla Mieszkańców Żelisławic, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Leśniaki. Środki pieniężne na konto stowarzyszenia przekazały również osoby prywatne. Za wsparcie naszej inicjatywy serdecznie dziękujemy.

Na program artystyczny złożyły się występy przedszkolaków, uczniów klas II i III szkoły podstawowej, Kół Gospodyń Wiejskich z Żelisławic i Leśniaków, Chóru Męskiego z Żelisławic. W pokazie tańców towarzyskich mogliśmy zobaczyć Dawida Będkowskiego  (absolwenta naszej szkoły) wraz z partnerką taneczną Anną Łopatą oraz uczennicę klasy VI naszej szkoły Dominikę Nuckowską z partnerem tanecznym Piotrem Trząskim.  Na zakończenie wszyscy zebrani zatańczyli wspólnie walczyka, ugi-bugi i makarenę.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie uroczystości oraz włączyli się w kiermasz zorganizowany na rzecz Stowarzyszenia Bank Życzliwych Serc.

 

Oprac. Ewa Stelmach

 

 

Jasełka w kościele parafialnym w Żelisławicach

 

   W niedzielę 5 lutego 2017 r. w kościele parafialnym w Żelisławicach po Mszy św. o godz.11.00 uczniowie klasy VI  zaprezentowali przedstawienie jasełkowe , na które zaprosili rodziców, krewnych i znajomych. Przedstawienie  miało skłonić wszystkich oglądających do refleksji, czy w swoim życiu codziennym kierują się miłością, czy inne wartości stawiają na pierwszym miejscu. Szkolny chór pod kierunkiem pani Małgorzaty Ziai uświetnił wszystko kolędami i pastorałkami, które świetnie dopełniły głównego wątku przedstawienia. Jasełka bardzo się podobały i zrobiły na wszystkich duże wrażenie. Ksiądz Proboszcz Marek Majchrzak oraz pani Dyrektor Ewa Stelmach podziękowali za włożony trud w przygotowanie jasełek nauczycielom, wszystkim aktorom i śpiewającym.

                                                                      

Oprac. M. Przybyłka

 

 

20170202 090724

 

 

Klasy III zabawy na śniegu

 

 

 Ulepiły sobie dzieci ze śniegu bałwana,
Gdy ich pani na podwórze wypuściła z rana.
Nos i oczy dały z węgla, a ręce z patyków,
Dużo śmiechów na podwórzu było, radosnych okrzyków!

 

20170202 091015      20170202 091200 20170202 091448      20170202 091300