Dzień Kariery Zawodowej


     W dniu 27 marca uczestnicy koła dziennikarskiego brali udział w Dniu Kariery Zawodowej w Zespole Szkół w Porębie. Głównym celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc w planowaniu kariery zawodowej czy też przekazywanie informacji na temat rynku pracy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz, dyrektorzy szkół, młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna oraz społeczność lokalna. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracodawców (praktyki, staże, zatrudnienie), funduszami europejskimi (stażami i praktykami zagranicznymi, wolontariatem), kierunkami rozwoju lokalnego rynku pracy. Dla uczestników przygotowane zostały pokazowe zajęcia edukacyjne (m.in. lekcja języka angielskiego), spotkanie z doradcą zawodowym, porady psychologów i pedagogów.


Kamila Woźniak,
uczennica kl. II G

 

 

XX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

 

„ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu"( MK 16,15)

     W dniu 9 kwietnia 2015r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu odbył się finał diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej. Celem konkursu było:

·  zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi Życia,

· propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,

· kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,

· stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,

· promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują.

     Miło nam  poinformować, że uczeń Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Żelisławicach Mikołaj Broncel zdobył III miejsce . Mikołaj  musiał pokonać wielu uczestników tego konkursu w etapie szkolnym, dekanalnym i  oczywiście diecezjalnym. Poziom konkursu był bardzo wysoki ,co podkreśliła komisja etapu diecezjalnego- nasz Mikołaj zdobył 28 punktów na 30 możliwych.
     Wszyscy cieszymy się z sukcesu Mikołaja i życzymy mu by wiedza zdobyta przy  przygotowaniach do tego konkursu zaowocowała w jego dalszym życiu.

mgr Jolanta Machura

ZSP w Żelisławicach

 

 

XX KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ

dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2014/2015

 

„ Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu"( MK 16,15)

     W dniu 9 kwietnia 2015r. w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu odbył się finał diecezjalny Konkursu Wiedzy Biblijnej. Celem konkursu było:

·  zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego i uczynienia z Niego Księgi Życia,

· propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,

· kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,

· stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień,

· promocja najzdolniejszych i najbardziej pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują.

     Miło nam  poinformować, że uczeń Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Żelisławicach Mikołaj Broncel zdobył III miejsce . Mikołaj  musiał pokonać wielu uczestników tego konkursu w etapie szkolnym, dekanalnym i  oczywiście diecezjalnym. Poziom konkursu był bardzo wysoki ,co podkreśliła komisja etapu diecezjalnego- nasz Mikołaj zdobył 28 punktów na 30 możliwych.
     Wszyscy cieszymy się z sukcesu Mikołaja i życzymy mu by wiedza zdobyta przy  przygotowaniach do tego konkursu zaowocowała w jego dalszym życiu.

mgr Jolanta Machura

ZSP w Żelisławicach

 

„Jak to drzewiej na Wielkanoc u nas bywało, czyli rodzinne biesiadowanie"

 

     „Jak to drzewiej na Wielkanoc u nas bywało..." to kolejne spotkanie z cyklu „Rodzinne biesiadowanie" przygotowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach. Ubiegłoroczna uroczystość „Wiwat pączki, wiwat chrusty, niechaj żyje czwartek tłusty" poświęcona zwyczajom karnawałowym doczekała się wyróżnienia w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach na najlepsze przedsięwzięcie promujące tradycje regionalne.
     Naszą tegoroczną imprezę środowiskową swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Pan Zdzisław Banaś z małżonką, zastępca Burmistrza Pan Dariusz Waluszczyk, Radni Powiatu Będzińskiego- Pani Lidia Maltazar- Czerczak oraz Pan Jan Mucha, Radni Rady Miejskiej w Siewierzu- Panie pełniące również funkcję sołtysów sołectwa: Żelisławice- P. Alicja Bieniek oraz sołectwa Leśniaki- P. Zofia Machura, ksiądz proboszcz Marek Majchrzak, dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych gminy Siewierz oraz gminy Koziegłowy, przewodnicząca Rady Rodziców- P. Katarzyna Ziętek, prezes Zarządu Promag P. Piotr Wosinek, kierownik artystyczny ZPiT „Silesianie" w Katowicach- P. Jerzy Stasica, prezesi i dyrektorzy oraz władze lokalnych organizacji i stowarzyszeń, przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, sponsorzy i przyjaciele placówki. Gościliśmy również przedstawicieli Stowarzyszenia „Banku Życzliwych Serc" działającego na terenie gminy na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
     Bohaterami spotkania były Panie z Kół Gospodyń Wiejskich działających w Żelisławicach i Leśniakach oraz Chór Męski z Żelisławic. Uświetnili oni swoimi występami nasze spotkanie.
     Na początku uczniowie prowadzący uroczystość , przypomnieli zebranym fragmenty filmu nakręconego podczas ubiegłorocznego spotkania, a dotyczącego zwyczajów karnawałowych, następnie zaprezentowano informacje na temat tradycji i zwyczajów wielkanocnych przygotowane w formie prezentacji multimedialnej. Goście mieli okazję obejrzeć fragment filmu „Chłopi" na podstawie książki Władysława Reymonta, a także przedstawienie najważniejszych motywów świątecznych w malarstwie i literaturze.
Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie przez Koło Gospodyń Wiejskich z Żelisławic tradycji związanych z Wielkim Piątkiem, kiedy to wszyscy musieli być obowiązkowo być w kościele zgodnie ze staropolskim powiedzeniem „Co to za syn, co to za córka, co nie jest na pogrzebie ojca", święceniem pokarmów, dniem Zmartwychwstania i oczywiście lanym poniedziałkiem. Opowieściom towarzyszyły ludowe przyśpiewki i mnóstwo śmiechu, kiedy przybliżano wszystkim zwyczaje śmigusa – dyngusa. Niejeden z widzów poczuł je na własnej skórze. Następnie wystąpił Chór Męski z Żelisławic, prezentując wiązankę przebojów charakterystycznych dla wielkanocnych zabaw i potańcówek organizowanych z okazji zakończenia wielotygodniowego postu. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Leśniaków przybliżyły zebranym w bardzo humorystyczny sposób tradycje dotyczące rodzinnych spotkań, wzajemnych śpiewów, rodzinnych żartów i figli, które sobie robiono przy okazji lanego poniedziałku. Wielkanoc przecież to czas wiosny, radości, i ogólnego wesela oraz życzliwości.
      Program artystyczny w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich oraz Chóru Męskiego przeplatany był występami szkolnego chóru oraz szkolnego zespołu tanecznego Żelieśniaki. Publiczność radośnie podchwyciła wesołe nuty takich przebojów jak „Oj, szalała, szalała", czy „Szła dzieweczka..." .
Całej uroczystości towarzyszyła świąteczna, niezwykle kolorowa i nawiązująca do tradycji dekoracja. Składała się ona przede wszystkim z kolorowych palm, które związane są z obchodami Niedzieli Palmowej. Wszystkie wykonane zostały przez uczniów i zapewniły niepowtarzalny klimat Wielkanocy. Oczywiście głównym elementem wystroju był także stół wielkanocny, podobnie jak w każdym domu staje się on centrum obchodów Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i jest symbolem zgody, rodzinnego ciepła, wzajemnej życzliwości. Przy okazji spotkania można było także obejrzeć wystawę okolicznościową pod hasłem „Polskie zwyczaje i tradycje wielkanocne", a po uroczystości można było złożyć pamiątkowy wpis w Kronice Szkoły.
     Zakończeniem całego spotkania wielkanocnego stało się, jak poprzednio przy okazji karnawału, wspólne rodzinne biesiadowanie i śpiewanie znanych, ludowych piosenek. Wszyscy zebrani radośnie i chętnie podchwycili znajome dźwięki, byli nawet i tacy, którzy odważnie ruszyli w tany. Całe przedsięwzięcie zakończyło się w wesołej i radosnej atmosferze, a po śpiewie i tańcu zebrani mogli skosztować pysznych ciast upieczonych przez rodziców uczniów, czynnie zaangażowanych w całą uroczystość. Mamy nadzieję, że podobnie będzie znów za rok.
     Organizatorzy składają serdeczne podziękowania sponsorom uroczystości: P. Janowi Musze- za bezinteresowną pomoc materialną, P. Wiesławie Kopczyńskiej- za nieodpłatne uszycie dodatkowych strojów dla zespołu tanecznego, P.Alicji Nowak- właścicielce restauracji Zamkowa w Siewierzu oraz P. Joannie Machurze- właścicielce PH „ Severiana" z Żelisławic, a także rodzicom uczniów ZSP w Żelisławicach i pracownikom obsługi szkoły za przygotowanie potraw na świąteczny, wielkanocny stół. Podziękowania kierujemy również do dyrekcji Zespołu Szkół w Siewierzu i Zespołu Szkół w Brudzowicach za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania.
     Dyrekcja szkoły składa gorące podziękowania Gronu Pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi i administracji za ogromne zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie Rodzinnego Biesiadowania.
      W szczególny sposób pragniemy podziękować naszym uczniom, którzy po raz kolejny wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-taneczne i wykazali się zdolnościami artystycznymi.


Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Żelisławicach

 

 

 

SUKCES UCZENNICY Zespołu Szkolno-Przedszkolnego            

 w Żelisławicach


     Uczennica klasy IV Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach Magdalena Borówka została laureatką II Myszkowskiego Konkursu z języka angielskiego „Big Ben" pod Patronatem Burmistrza Miasta Myszkowa. Spośród 77 uczniów ze szkół powiatu myszkowskiego, zawierciańskiego i będzińskiego wyłoniono 3 laureatów, wśród których znalazła się nasza uczennica. Po zakwalifikowaniu się do drugiego etapu konkursu pokonała swoich przeciwników, zdobywając tytuł laureata. Nagrodą główną w konkursie jest trzymiesięczny kurs języka angielskiego w szkole językowej „Success" w Myszkowie. Oprócz tego otrzymała także dyplom i nagrody książkowe z wydawnictwa Macmillan. Cieszymy się bardzo z sukcesu naszej uczennicy i gratulujemy zdobycia tak cennej nagrody, którą jest kurs językowy. Pozwoli to na dalsze zdobywanie i pogłębianie wiedzy w zakresie języka angielskiego.

Anna Gnacik

W konkursie na pisankę wielkanocną przyznano następujące miejsca:

I Miejsce - Emilia Dworak – I
Mirabella Sułecka – VI

II Miejsce – Maksymilian Łucka – V
Róża Seweryn – III

III Miejsce – Sylwia Wojdała – II G
Marta Sierka – II

Wyróżnienia: Kamila Wojdała
Dominika Wojdała
Aleksandra Połeć
Dominik Nowak
Martyna Masłyka
Oliver Hunt
Konrad Nowak
Przemysław Merta

Serdecznie gratulujemy!
Samorząd uczniowski

 

"A to kto?" - wizyta przedszkolaków w bibliotece szkolnej


     Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
     Przedszkolaki z grupy średniej wraz ze swoją panią odwiedziły bibliotekę szkolną. Pani bibliotekarka zapoznała dzieci z podstawami funkcjonowania biblioteki, jej zbiorami oraz zasadami korzystania z wypożyczalni i czytelni. Ponadto zwróciła szczególną uwagę na reguły dotyczące postępowania z książką. Przedszkolaki obejrzały zbiory biblioteki, szczególnie półki z bajkami, wierszykami i opowiadaniami dla dzieci młodszych. Spotkanie nie mogło obyć się bez głośnego czytania. Z dużym zainteresowaniem dzieci wysłuchały „A to kto?". Następnie pani bibliotekarka zachęciła do pokolorowania motylka – głównego bohatera książeczki. Wizyta przebiegała w miłej atmosferze, a dzieci umówiły się z panią bibliotekarką na następne spotkanie.


Oprac.Renata Hetmańczyk

Gminny Konkurs Ortograficzny


      Już po raz 16. uczniowie klas III gminy Siewierz stanęli w szranki z polską ortografią w Gminnym Konkursie o Tytuł Mistrza Ortografii Klas III, organizowanym dorocznie przez nauczycielki nauczania zintegrowanego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach.
      Zadaniem każdego uczestnika było napisanie dyktanda, a następnie rozwiązanie testu składającego się z uzupełnianek, krzyżówek, zagadek itp.
      Mistrzem Ortografii gminy Siewierz została Marlena Czarnecka z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Żelisławicach,      II miejsce zajęła Aleksandra Stępień z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojkowicach Kościelnych, a III – Marcel Gala ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu.

Organizator:
Beata Sarnecka

 

 

Bezpieczna i przyjazna szkoła – Program Rządowy

 

Czytaj więcej: Bezpieczna i przyjazna szkoła – Program Rządowy

 

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„ Młodzież Zapobiega Pożarom"

     W dniu 10 marca br. w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu odbyły się coroczne eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których brali udział przedstawiciele naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz kandydaci do MDP. Turniej przeprowadzany jest w trzech grupach wiekowych. W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe) udział wzięli kandydaci do drużyny ,którzy niebawem zostaną przyjęci w jej szeregi: Krystian Las, Daniel Machura oraz Mateusz Świeboda. W II grupie wiekowej (szkoły gimnazjalne) naszą szkołę reprezentowało czterech członków MDP: Wiktoria Baran, Patrycja Gajczowska, Dawid Kacperski i Kamil Syrek. Pierwszą cześć turnieju tzw. pisemną stanowiły testy jednokrotnego wyboru. Do drugiego etapu – części ustnej zakwalifikowali się Mateusz Świeboda i Kamil Syrek. Miło nam poinformować ,że Mateusz Świeboda zajął II miejsce w swojej grupie wiekowej i będzie reprezentował naszą gminę w Eliminacjach Powiatowych OTWP. Kamil Syrek zajął V miejsce w swojej grupie wiekowej . Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

mgr Jolanta Machura

„Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko"

      W dniu 24.02.2015r. biblioteka szkolna zorganizowała głośne czytanie przedszkolakom. Uczniowie należący do Koła Przyjaciół Książki pod opieką bibliotekarki p. M. Szczotarskiej przygotowali spotkanie pod hasłem: "Poczytaj mi starszy kolego, koleżanko". Członkowie Koła wybrali książki Wiesława Drabika, które czytali najmłodszym. Przedszkolaki z zainteresowaniem słuchały prezentowanych utworów, a następnie opowiadały o przygodach bohaterów. Nie zabrakło też zagadek dotyczących prezentowanych książek.
      W czasie spotkania najmłodsi czytelnicy zapoznali się z książkami, gdzie kolorowe i barwne obwoluty przykuły uwagę przedszkolaków. Z przygotowanych dla milusińskich publikacji wybrane zostały książki Wiesława Drabika, które przedszkolaki z zainteresowaniem wysłuchały w wykonaniu starszych kolegów i koleżanek z Koła. Następnie opowiadały o przygodach bohaterów, rozwiązywały i zagadki dotyczące prezentowanych utworów.
      Celem spotkania było ukazanie, jaką wartość stanowi słowo pisane i w szczególny sposób uczula najmłodszych na potencjał, jaki daje im książka i spotkania biblioteczne.

Małgorzata Szczotarska

 

Lekcje biblioteczne w Filii bibliotecznej w Żelisławicach


     W dniu 28. 01. 2015 r uczniowie kl. I i II Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach uczestniczyli w lekcji bibliotecznej. Spotkania biblioteczne to czas radości, dobrej zabawy, kontaktu z książką, tekstem i wiedzą. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem słuchali pani bibliotekarki, która przygotowała ciekawe zajęcia pt: „Baśnie i bajki znane i lubiane". Potem chętni brali udział w dyskusji dotyczących problemów poruszanych w utworach, Nie zabrakło również baśniowych krzyżówek i zagadek. Następnie uczniowie wykonali ilustrację ulubionego bohatera baśni lub bajki. Zajęcia zakończyły słodkim poczęstunkiem.

Małgorzata Szczotarska

     "Droga książki od pisarza do czytelnika"

     W dniu 27.01.2015r. uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego pod opieką p. M. Szczotarskiej brali udział w spotkaniu w Filii bibliotecznej w Żelisławicach. Lekcja biblioteczna „Droga książki od pisarza do czytelnika" adresowana była do uczniów z Koła Przyjaciół Książki. Celem przeprowa-dzonych zajęć było zapoznanie dzieci z kolejnymi etapami powstawania książki , również przybliżenia zmian, jakie zachodziły na przestrzeni wieków w sposobach zapisu myśli, wydarzeń zanim książka przybrała obecny kształt. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali ciekawostek dotyczących książki, oglądali przygotowaną przez P. Justynę Madejską prezentację. Zajęcia zakończyły się słodkim poczęstunkiem, a następnie chętni uczniowie mogli zapisać się do Filii bibliotecznej i zostać jej nowymi czytelnikami.

Małgorzata Szczotarska

Uczniowie z naszej gminy z wizytą w Pałacu Prezydenckim


     W roku 2014 przypadała 70. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Z tej okazji Stowarzyszenie Szarych Szeregów oraz Związek Harcerstwa Polskiego ogłosiły ogólnopolski konkurs literacki pod hasłem „Mój Arsenał", który skierowany był do młodzieży gimnazjalnej oraz do uczniów szkół średnich. Celem konkursu stała się idea popularyzacji wśród młodzieży szkolnej dewizy Szarych Szeregów: braterstwa i służby Ojczyźnie, ale przede wszystkim wspomnienie o walczących o wolność stolicy i kraju: batalionie „Zośka", kompani „Rudy" i plutonie „Alek" oraz uczczenie działań harcerzy w Akcji pod Arsenałem. Tematyka prac koncentrowała się na losach bohaterów książek Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec" oraz „Zośka i parasol" . Zainteresowani konkursem uczniowie mogli także wyrazić swoje uczucia na temat samego powstania, jego historycznych aspektów lub przeprowadzić wywiad z instruktorem harcerskim albo członkiem Szarych Szeregów na temat sierpniowego zrywu w stolicy.
Do konkursu przystąpili także uczniowie naszej gminy. Pod opieką merytoryczną polonistki Agnieszki Łaszczycy uczeń III klasy Gimnazjum w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Żelisławicach Dominik Machura napisał pracę, w której zaprezentował współczesne spojrzenie na problem wolności i konieczności walki w obronie własnej suwerenności w kontekście powstania warszawskiego.
     Ostatecznie 4 marca 2015 roku w Pałacu Prezydenckim nastąpiło uroczyste rozstrzygniecie konkursu, którego honorowym patronem był sam Prezydent RP Bronisław Komorowski. Nasi uczniowie otrzymali specjalne imienne zaproszenia z Kancelarii Prezydenckiej i znaleźli się w gronie 214 laureatów literackich zmagań. Podczas uroczystej gali zostały przyznane 3 główne nagrody oraz 10 wyróżnień, wśród których znalazła się praca ucznia z Żelisławic Dominika Machury.
     Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpiło w obecności Prezydenta oraz zaproszonych gości, wśród których byli weterani walk powstańczych oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Wojciech Wolski. Uczniowie mogli porozmawiać z gośćmi, zadawać pytania dotyczące czasów dla nich tak odległych, ale jednocześnie niezmiernie interesujących. Mogli dowiedzieć się szczegółów na temat idei, którymi kierowali się młodzi harcerze siedemdziesiąt lat temu i porównać je ze światem wartości współczesnej młodzieży. Spotkanie uświetnił występ muzyczny zespołu młodych działaczy ZHP.
     Na zakończenie spotkania z młodzieżą Prezydent Bronisław Komorowski wygłosił przemówienie i zaznaczył, że cieszy się z możliwości spotkania się z ludźmi rozumiejącymi znaczenie wartości wyznawanych przez harcerzy. Wyraził wdzięczność organizatorom i uczestnikom konkursu za „przypomnienie i utrwalenie pamięci o Akcji pod Arsenałem, o dokonaniach Szarych Szeregów, ale także umocnienie w nas wszystkich głębokiego przekonania, że etos Szarych Szeregów jest ważny dzisiaj dla nas wszystkich, w dalszym ciągu."
     Laureatom i uczestnikom literackich zmagań serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Agnieszka Łaszczyca
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Żelisławicach

Rekolekcje Wielkopostne 2015


     Najlepszą porą do zastanowienia się nad swoim życiem jest okres Wielkiego Postu. Jest to czas czterdziestodniowego przygotowania do świąt Wielkanocy, czyli Paschy Chrystusa. Jest on czasem pokuty i przemiany życia, zgodnie z przyrzeczeniami złożonymi na chrzcie św., kiedy to wyrzekliśmy się grzechu i przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. Jest także czasem szczególnej mobilizacji, wytężonego wysiłku, pracy nad sobą dla zbawienia własnego i innych. Jest to także czas rekolekcji wielkopostnych. Odbyły się one w naszej szkole w dniach od 2 do 4marca2015r. Rozważania rekolekcyjne poprowadził ks. mgr Arkadiusz Witkowski. Ksiądz rekolekcjonista poprzez swoje nauki wskazywał na wartość miłości bliźniego i miłości Boga we współczesnym świecie, gdy dziś powszechnie króluje Internet. Zachęcał nas do kontaktów z rówieśnikami w realnym, a nie wirtualnym świecie.
      Rekolekcjonista przypomniał, czym jest sakrament pojednania i dlaczego jest tak ważny. Zachęcał do regularnej pracy nad sobą i formowania samego siebie poprzez spowiedź i codzienny rachunek sumienia.
       We wtorek, 3 marca mogliśmy pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, mając nadzieję, że wytrwamy w stanie łaski uświęcającej aż do świąt Wielkiej Nocy.
     Niewątpliwie rekolekcje były czasem potrzebnym do spojrzenia w głąb siebie, ożywienia wiary i dobrego przygotowania się na święta Wielkiej Nocy. Dziękujemy księdzu proboszczowi za ich zorganizowanie, ks. Arkadiuszowi za głoszone nauki, a nauczycielom za zapewnienie bezpieczeństwa naszej młodzieży w czasie ich trwania.


mgr Jolanta Machura

Przygotowania do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej


     W dniach od 2-4 marca, w godzinach porannych druhowie i druhny z klasy I i II gimnazjum oraz kandydaci do MDP z klasy VI szkoły podstawowej, którzy zakwalifikowali się do etapu gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież zapobiega pożarom", poszerzali swoją wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności, ekologii, ratownictwa, techniki pożarniczej oraz znajomości zasad postępowania na wypadek pożaru, jak również historii i tradycji ruchu strażackiego.
     Pod czujnym okiem opiekunów MDP uczyliśmy się z różnych dostępnych materiałów szkoleniowych, takich jak: ustawy, rozporządzenia oraz prezentacje multimedialne dostępnych w Internecie. Rozwiązywaliśmy testy, zadania i omawialiśmy trudniejsze zagadnienia.
     Spotkania odbywały się w miłej atmosferze , toteż aktywnie uczestniczyliśmy w tych szkoleniach. Życzymy naszym uczniom zwycięstwa w etapie gminnym, by zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Trzymamy kciuki 10 marca.

mgr Jolanta Machura

„Smocze opowieści" –

realizacja ogólnopolskiego programu CEO „Poczytaj mi przyjacielu"

     W pierwszym półroczu roku szkolnego 2014/2015 uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach po raz kolejny przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Poczytaj mi, przyjacielu". Tym razem chęć przeprowadzania spotkań zgłosili uczniowie klasy V, którzy z p. bibliotekarką, przed i po lekcjach, odwiedzali grupy przedszkolne, aby głośno czytać swoim młodszym kolegom.

Czytaj więcej: „Smocze opowieści”

„Spotkanie kolędowe w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela

w Żelisławicach"


    18 stycznia 2015r o godz. 10.00 na zaproszenie ks. proboszcza Marka Majchrzaka dzieci i młodzież ZSP w Żelisławicach przedstawiły tradycyjne Jasełka. Na spotkanie przybyła pani dyrektor Ewa Stelmach z mężem, rodzice, ciocie i wujkowie , dziadkowie naszym małych artystów. Piękne śpiewy i narracje wzbudziły wiele wzruszeń i w niejednym oku zakręciły się łzy. Na pochwałę zasługują piękne stroje , które przygotowywane zostały przez nauczycieli i rodziców. Przedstawienie się udało i bardzo podobało, czego dowodem były gromkie brawa publiczności. Nad sprawnym przebiegiem spotkania czuwały panie : Małgorzata Ziaja i Jolanta Machura. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji zamieszczonej w galerii.


Jolanta Machura

Akcja "Góra Grosza"


     Nasza szkoła uczestniczyła w akcji "Góra Grosza", której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom            z siedzibą w Warszawie. Celem akcji jest zbiórka funduszy na rzecz dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza z domów dziecka. Akcja przeprowadzona była od listopada do grudnia 2014 roku. Dzieci z całej szkoły oraz z przedszkola przynosiły monety 1,2,5 groszowe i inne, których łączna suma wyniosła 139,83zł . Kwota ta została następnie przekazana do organizatorów akcji. Działanie takie ma na celu uwrażliwienie dzieci na krzywdę innych i pomoc najbiedniejszym, to doskonała lekcja empatii.

Samorząd Uczniowski
ZSP Żelisławice