Oferta edukacyjna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Żelisławicach

Na rok szkolny 2017/2019

 


 

ZESPÓL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻELISŁAWICACH

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

Termin

Godziny

Bednarczyk  Magdalena

Zajęcia  rozwijające z języka angielskiego

piątek

12.20 - 13.05

Będkowska Barbara

Zajęcia rozwijające w świetlicy szkolnej

Koło historyczne

Koło plastyczne

czwartek

piątek

poniedziałek

środa

14.05-14.50

7.55-8.40

14.05-14.50

7.00-7.45

Bryła Katarzyna

Zajęcia rozwijające / zajęcia wyrównawcze z przyrody

Zajęcia rozwijające / zajęcia wyrównawcze z biologii

poniedziałek

czwartek

7.00  -  7.45

14.05 – 14.50

Buła Aleksandra

Zajęcia rozwijające w świetlicy

Koło taneczne

czwartek, piątek

poniedziałek

14.05 – 14.50

14.05 – 14.50

14.05-14.50

Gnacik Anna

Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Koło j. angielskiego

środa

czwartek

czwartek

12.20 – 13.05

13.15  - 14.00

14.05-14.50

Grzesiak Dorota

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego V – VI

Koło teatralne

Koło j. polskiego

wtorek

wtorek

wtorek

13.15 - 14.00

14.05 - 14.50

7.55-8.40

Guzy Dariusz

Nauka gry w szachy-szkoła podstawowa

SKS-szkoła podstawowa i gimnazjum

poniedziałek

środa

piątek

14.05 - 14.50

14.05 - 14.50

14.05-15.35

Korusiewicz Paweł

Koło informatyczne

piątek

7.00-7.45

Kurzak – Szewczyk Ilona

     

Machura Jolanta

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia rozwijające

poniedziałek

wtorek

12.20 – 13.05

12.20 – 13.05

Miłoch Małgorzata

Zajęcia wyrównawcze  z języka polskiego

Zajęcia rozwijające  z języka polskiego

wtorek

czwartek

7.00 – 7.45

7.00 – 7.45

Mostowska Agnieszka

Kolo geograficzne

Koło geograficzne w świetlicy szkolnej

wtorek

środa

14.05 – 14.50

11.20-12.05

Nimirska Alicja

Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia  rozwijające

Koło matematyczne

piątek

piątek

piątek

14.05 – 14.50

7.55-8.40

8.45-9.30

Pastwa Anna

Zajęcia  wyrównawcze

Zajęcia rozwijające

środa

piątek

7.55 - 8.40

11.20 – 12.05

Przybyłka Marzena

Koło biblijne

Koło biblijne

Poniedziałek

środa

14.05 – 14.50

7.55 – 8.40

Rucińska Elżbieta

Gimnastyka korekcyjna

SKS

wtorek

środa

czwartek

12.20-13.05

13.15 – 14.00

14.05 – 14.50

Sarnecka Beata

Zajęcia  wyrównawcze

Zajęcia rozwijające

środa

czwartek

11.20 – 12.05

11.20 – 12.05

Sieradzka Agnieszka

Zajęcia rozwijające w świetlicy

wtorek

piątek

13.15-14.00

12.20-13.05

Szczotarska Małgorzata

Koło Przyjaciół Książki

wtorek

środa

14.05-14.50

12.20-13.05

Śmigas Ilona

Zajęcia rozwijające i wyrównawcze z fizyki i chemii

Koło ‘Młody fizyk” i „ Młody chemik”

wtorek

czwartek

13.15 – 14.00

7.00-7.45

Ziaja Małgorzata

Gry i zabawy w świetlicy szkolnej

Zajęcia umuzykalniające-chór szkolny

poniedziałek

środa

14.05-14.50

13.15-14.50

Stelmach Ewa

Koło regionalno-dziennikarskie

środa

12.20-14.00