ZESPÓL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W ŻELISŁAWICACH

Oferta edukacyjna w II półroczu roku szkolnego 2019/2020

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin

Godziny

Chór szkolny

Małgorzata Ziaja

środa

8 lekcja

Koło recytatorsko-teatralne

Anna Pastwa

czwartek

5 lekcja

Omnibus matematyczny

Justyna Felis

wtorek

5 lekcja

Koło odkrywców przyrody

Jolanta Machura

poniedziałek

6 lekcja

Koło języka angielskiego

Magdalena Bednarczyk

piątek

6 lekcja

Koło fizyczno-chemiczne

Ilona Śmigas

piątek

8 lekcja

Szkolne Koło Sportowe

Dariusz Guzy

piątek

7 lekcja

 

Gimnastyka korekcyjna w kl. I SP

Elżbieta Rucińska

czwartek

5 lekcja

Rytmika w klasie II SP

Aleksandra Buła

czwartek

1 lekcja

Koło informatyczne w kl. III SP

Ilona Kurzak-Szewczyk

wtorek

6 lekcja

Koło dziennikarskie w kl. V a SP

Dorota Grzesiak

piątek

7 lekcja

Koło europejskie w kl. V b SP

Magdalena Bednarczyk

piątek

7 lekcja

Koło wiedzy o regionie w kl. VI SP

Małgorzata Miłoch

wtorek

7 lekcja

Koło odkrywców świata w kl. VII SP

Agnieszka Mostowska

piątek

8 lekcja

Koło medialne w kl. VIII SP

Aleksandra Buła

wtorek

8 lekcja

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Małgorzata Szczotarska

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

1 lekcja

6 lekcja

8 lekcja

7 lekcja

Zajęcia logopedyczne

Aneta Tyburkiewicz

czwartek

piątek

11.20 – 13.35

13.30 – 14.15

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas V - VIII

Dorota Grzesiak

czwartek

7 lekcja

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas V - VIII

Ilona Kurzak-Szewczyk

poniedziałek

7 lekcja

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klas V - VIII

Anna Gnacik

poniedziałek

7 lekcja

Edukacja polonistyczna – zajęcia wyrównawcze dla klas I – III SP

Anna Pastwa

poniedziałek

6 lekcja

Edukacja matematyczna – zajęcia wyrównawcze dla klas I – III SP

Justyna Felis

piątek

6 lekcja

Zajęcia indywidualne z pedagogiem

Agnieszka Sieradzka

poniedziałek

środa

piątek

7 lekcja

7 lekcja

8 lekcja

 


ZESPÓL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

W ŻELISŁAWICACH

Oferta edukacyjna na I semestr

rok szkolny 2019/2020

Rodzaj zajęć

Imię i nazwisko nauczyciela

Termin

Godziny

Chór szkolny

Małgorzata Ziaja

środa

8 lekcja

Koło recytatorsko-teatralne

Anna Pastwa

czwartek

5 lekcja

Omnibus matematyczny

Beata Sarnecka

wtorek

5 lekcja

Gry i zabawy ruchowe

Elżbieta Rucińska

Czwartek

poniedziałek

6 lekcja

6 lekcja

Koło odkrywców przyrody

Jolanta Machura

poniedziałek

6 lekcja

Koło języka angielskiego

Magdalena Bednarczyk

piątek

6 lekcja

Koło filmowo-fotograficzne

Paweł Korusiewicz

poniedziałek

8 lekcja

Z komputerem za pan brat

Paweł Korusiewicz

piątek

8 lekcja

Koło fizyczno-chemiczne

Ilona Śmigas

piątek

8 lekcja

Koło taneczno-ruchowe

Aleksandra Buła

czwartek

8 lekcja

Szkolne Koło Sportowe

Dariusz Guzy

piątek

7, 8 lekcja

 

Gimnastyka korekcyjna w kl. I SP

Elżbieta Rucińska

czwartek

5 lekcja

Rytmika w klasie II SP

Aleksandra Buła

czwartek

1 lekcja

Koło informatyczne w kl. III SP

Ilona Kurzak-Szewczyk

wtorek

środa

6 lekcja

6 lekcja

Koło dziennikarskie w kl. V a SP

Dorota Grzesiak

piątek

7 lekcja

Koło europejskie w kl. V b SP

Magdalena Bednarczyk

piątek

7 lekcja

Koło wiedzy o regionie w kl. VI SP

Małgorzata Miłoch

wtorek

7 lekcja

Koło odkrywców świata w kl. VII SP

Agnieszka Mostowska

piątek

8 lekcja

Koło medialne w kl. VIII SP

Aleksandra Buła

wtorek

8 lekcja

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Małgorzata Szczotarska

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

1 lekcja

6 lekcja

8 lekcja

7 lekcja

Zajęcia logopedyczne

Aneta Tyburkiewicz

czwartek

piątek

11.20 – 13.35

13.30 – 14.15

Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla klas V - VIII

Dorota Grzesiak

czwartek

7 lekcja

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas V - VIII

Ilona Kurzak-Szewczyk

poniedziałek

7 lekcja

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego dla klas V - VIII

Anna Gnacik

poniedziałek

7 lekcja

Edukacja polonistyczna – zajęcia wyrównawcze dla klas I – III SP

Anna Pastwa

poniedziałek

6 lekcja

Edukacja matematyczna – zajęcia wyrównawcze dla klas I – III SP

Beata Sarnecka

piątek

6 lekcja

Zajęcia indywidualne z pedagogiem

Agnieszka Sieradzka

poniedziałek

środa

piątek

7 lekcja

7 lekcja

8 lekcja

 

Profilaktyczno-edukacyjne spotkanie z Policjantem

 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

spotkanie z policjantem  listopad 2018 3 

        

  W naszej szkole kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo oraz edukację związaną    z bezpieczeństwem dzieci, dlatego 27 listopada 2018 roku gościła u nas Pani Policjantka aspirant Iwona Bajan.

          Głównym celem spotkania było przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze, bezpiecznych kontaktów z dorosłymi, a także sposobów reagowania na sytuacje zagrożenie. W czasie wizyty, współpracującej z nami od lat policjantki, przybliżono naszym najmłodszym wychowankom zawód i pracę policjanta. Uczestniczące w spotkaniu dzieci z klas młodszych szkoły podstawowej     i przedszkolaki bardzo szybko nawiązały kontakt z funkcjonariuszką Policji, chętnie zadawały pytania dotyczące pracy policjanta oraz, z zapałem, odpowiadały na pytania zadawane przez zaproszonego gościa.

 

Opracowała: Agnieszka Sieradzka – pedagog szkolny

spotkanie z policjantem  listopad 2018 1

spotkanie z policjantem  listopad 2018 2