Oferta edukacyjna dla uczniów

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach

 

Rok szkolny 2021/2022

 

Lp.

Rodzaj zajęć

Nauczyciel prowadzący

Stanowisko

Termin realizacji zajęć

1.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu

mgr Małgorzata Szczotarska

Terapeuta pedagogiczny

Poniedziałek 1 h

(co II tydzień)

2.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

mgr Aneta Tyburkiewicz

Logopeda

Poniedziałek                 10.50-11.35

3.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

mgr Aneta Tyburkiewicz

Logopeda

Poniedziałek            13.35 – 14.10

4.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

mgr Aneta Tyburkiewicz

Logopeda

Piątek 11.15-12.00

5.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w SP

mgr Małgorzata Szczotarska

Terapeuta pedagogiczny

Poniedziałek 8 h

(co II tygodnie)

6.

Zajęcia logopedyczne w SP

mgr Aneta Tyburkiewicz

Logopeda

Wtorek 13.15-14.00

7.

Koło polonistyczne

mgr Małgorzata Miłoch

Nauczyciel

Piątek 0 h

8.

Koło edukacji regionalnej

mgr Małgorzata Miłoch

Nauczyciel

Czwartek 8 h

9.

Koło medialne

mgr Małgorzata Miłoch

Nauczyciel

Poniedziałek 0 h

10.

„Z matematyką za pan brat”

mgr Ilona Kurzak-Szewczyk

Nauczyciel

Wtorek 1h

11.

„Młody informatyk”

mgr Ilona Kurzak-Szewczyk

Nauczyciel

Poniedziałek 8 h

12.

Edukacja polonistyczna                     dla kl. I – III – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Anna Pastwa

Nauczyciel

Piątek 1 h

13.

Edukacja polonistyczna                       dla kl. I – III – zajęcia rozwijające

mgr Anna Pastwa

Nauczyciel

Czwartek 1 h

14.

Edukacja matematyczno-przyrodnicza                      dla kl. I – III – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

mgr Beata Sarnecka

Nauczyciel

Czwartek 1 h

15.

Edukacja matematyczno - przyrodnicza dla kl. I-III – zajęcia rozwijające

mgr Beata Sarnecka

Nauczyciel

Piątek 1 h

16.

Koło fizyczno-chemiczne

mgr Ilona Śmigas

Nauczyciel

Piątek 8 h

17.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

mgr Agnieszka Sieradzka

Pedagog

Wtorek 1 h

(przedszkole)

Środa 1 h

18.

Zajęcia terapeutyczne z pedagogiem

mgr Agnieszka Sieradzka

Pedagog

Piątek 1 h

19.

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w kl. I SP

mgr Beata Sarnecka

Nauczyciel

Środa 1 h

20.

Rytmika w kl. II SP

mgr Aleksandra Buła

Nauczyciel

Piątek 6 h

21.

Gry i zabawy ogólnorozwojowe w kl. III SP

mgr Dariusz Guzy

Nauczyciel

Poniedziałek 7 h

22.

Koło „Rozśpiewana szkoła” w kl. IV SP

mgr Małgorzata Ziaja

Nauczyciel

Piątek 7 h

23.

Koło rozwijające umiejętności polonistyczne                           w kl. VII a SP

mgr Dorota Grzesiak

Nauczyciel

Piątek 7 h

24.

Koło rozwijające umiejętności polonistyczne w kl. VII b SP

mgr Małgorzata Miłoch

Nauczyciel

Czwartek 7 h

25.

Koło rozwijające umiejętności matematyczne w kl. VIII SP

mgr Alicja NImirska

Nauczyciel

Poniedziałek 1 h

26.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr I

mgr Małgorzata Szczotarska

Terapeuta pedagogiczny

Wtorek 1 h

Gr I

27.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr II

mgr Małgorzata Szczotarska

Terapeuta pedagogiczny

Czwartek 8 h

Gr II

28.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki kl. VII b

mgr Ilona Kurzak-Szewczyk

Nauczyciel

Wtorek 8 h

29.

Zajęcia rozwijające z matematyki kl. VII b

mgr Ilona Kurzak-Szewczyk

Nauczyciel

Środa 8 h

30.

Kreatywny uczeń gr. I kl. VII a

mgr Ilona Kurzak-Szewczyk

Nauczyciel

Piątek 8 h

31.

Kreatywny uczeń gr. II kl. VIII

mgr Ilona Kurzak-Szewczyk

Nauczyciel

Wtorek 7 h

32.

Fizyka w doświadczeniach

mgr Ilona Śmigas

Nauczyciel

Poniedziałek 8 h

33.

Matematyka w doświadczeniach

mgr Ilona Śmigas

Nauczyciel

Środa 8 h

34.

Zajęcia wyrównawcze z biologii

mgr Alicja Nimirska

Nauczyciel

Środa 8 h

35.

Zajęcia rozwijające z biologii

mgr Alicja Nimirska

Nauczyciel

Wtorek 0 h

36.

Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego

mgr Anna Bijak

Nauczyciel

Czwartek 8 h

37.

Zajęcia rozwijające             z j. angielskiego

mgr Anna Bijak

Nauczyciel

Piątek 8 h

38.

Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego

mgr Anna Bijak

Nauczyciel

Wtorek 8 h