Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 23.08.2021r. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach wystawiła listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  do Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Żelisławicach w ZSP w Żelisławicach na rok szkolny 2021/2022.

Lista ta także zamieszczona jest w zakładce Rekrutacja.

Przypominamy o składaniu oświadczeń woli przyjęcia dziecka (załącznik nr 3) do dnia 30.08.2021r.    Brak złożenia takiego oświadczenia skutkuje rezygnacją z rekrutacji dziecka.

 

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 23.08.2021r. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach wystawiła listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  do Przedszkola w ZSP w Żelisławicach na rok szkolny 2021/2022.

Lista ta także zamieszczona jest w zakładce Rekrutacja.

Przypominamy o składaniu oświadczeń woli przyjęcia dziecka (załącznik nr 3) do dnia 30.08.2021r.    Brak złożenia takiego oświadczenia skutkuje rezygnacją z rekrutacji dziecka.

 

 

 

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w dniu 01.04.2021r. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Żelisławicach wystawiła listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  do Przedszkola w ZSP w Żelisławicach na rok szkolny 2021/2022.

Lista 

Przypominamy o składaniu oświadczeń woli przyjęcia dziecka (załącznik nr 3) do dnia 23.04.2021r.Brak złożenia takiego oświadczenia skutkuje rezygnacją z rekrutacji dziecka.


 

Szanowni Państwo

Informujemy, że w dniu 22.03.2021r. Komisja Rekrutacyjna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Żelisławicach wystawiła listę kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym  do klasy I SP im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach na rok szkolny 2021/2022.

Lista 

Przypominamy o składaniu oświadczeń woli przyjęcia dziecka (załącznik nr 3) do dnia 16.04.2021r. Brak złożenia takiego oświadczenia skutkuje rezygnacją z rekrutacji dziecka.