Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach w roku szkolnym 2018/2019

.:pobierz:.

 


Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

.:pobierz:.

 


Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

.:pobierz:.

 


Załącznik nr 3 Oświadczenie

.:pobierz:.


 


 

Zasady rekrutacji do Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach
na rok szkolny 2018/2019

.:pobierz:.

 


Załącznik nr 1 DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU

.:pobierz:.

 


Załącznik nr 2 WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

.:pobierz:.


Załącznik nr 3 Oświadczenie

.:pobierz:.