Listaprzedszkole2022

rekrutacjaprzedszkola2022-3

Zarządzenie Nr 0050.7.2022

Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz

z dnia 19 stycznia 2022 r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siewierz

.:Czytaj więcej:.