UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLASY II

 

Informujemy uprzejmie, że w związku z nieobecnością wychowawcy klasy II zaplanowane na 15 września 2021 r. zebranie z rodzicami uczniów klasy II nie odbędzie się. Zostanie ono zaplanowane w innym terminie, o czym powiadomi Państwa wychowawca klasy.

 

                                                                                                                      Ewa Stelmach

 

 

 

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

 

Klasa

Nr sali

Data/godzina

Imię i nazwisko nauczyciela

Wejście do szkoły

I

3

14 września 2021

16.30

Beata Sarnecka

główne

III

4

14 września 2021

godz. 17.00

Jolanta Machura

główne

V

12

14 września 2021

godz.16.30

Alicja Nimirska

boczne

IV

7

14 września 2021 godz. 17.30

Ilona Kurzak-Szewczyk

główne

II

5

15 września 2021

godz. 17.00

Anna Pastwa

główne

VII b

10

15 września 2021

godz. 17.00

Ilona Śmigas

boczne

VII a

8

15 września 2021

17.30

Anna Bijak

główne

VIII

11

15 września 2021

17.30

Barbara Będkowska

boczne

 

 

INFORMACJA O DOŻYWIANIU DZIECI KLAS I-VIII W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

 

Dyrektor ZSP w Żelisławicach uprzejmie informuje, że chętni uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach będą mogli korzystać z dożywiania w szkolnej stołówce w postaci dwudaniowych obiadów od dnia 13 września 2021 r. Stosowną deklarację na dożywianie należy pobrać w sekretariacie szkoły lub u intendenta P. Agnieszki Sornik.

                                                                                               Ewa Stelmach

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE  NR 6/2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie   podjęcia szczególnych środków ostrożności w związku ze zlokalizowaniem przez PSP Będzin gniazd owadów błonkoskrzydłych ( os) w elewacji budynku    przedszkola

 

§ 1

W związku ze stwierdzeniem zagrożenia przez PSP Będzin wynikającego   z umiejscowienia się owadów błonkoskrzydłych (os) w elewacji budynku Przedszkola na podstawie protokołu przekazania terenu  objętego działaniem ratowniczym, zobowiązuję uczniów, nauczycieli i rodziców do bezwzględnego przestrzegania do odwołania  następujących  zaleceń:

 1. Zakaz otwierania okien w budynku szkoły i przedszkola,
 2. Zakaz prowadzenia zajęć poza budynkiem szkoły i przedszkola,
 3. Zakaz poruszania się uczniów, nauczycieli i rodziców w terenie oznaczonym     i odgrodzonym,
 4. Zakaz przechodzenia przez rodziców do przedszkola i z przedszkola przez teren poza budynkiem szkoły i przedszkola ( wejście do przedszkola wyłącznie przez teren budynku szkolnego,
 5. Zakaz zbliżania się do oznaczonych miejsc.

 

§ 2

Zobowiązuję nauczycieli i wychowawców klas do pisemnego poinformowania uczniów i ich rodziców o w/w sytuacji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

 

Na stronie internetowej naszej placówki

w zakładce  "Rekrutacja" umieszczona została  

Lista kandydatów przyjętych oraz Lista kandydatów  nieprzyjętych

do Przedszkola w ZSP w Żelisławicach

na rok szkolny 2021/2022.

 

 

 

 

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

 

INFORMUJEMY UPRZEJMIE,

ŻE W DNIU 1 WRZEŚNIA 2021 r.

AUTOBUSY SZKOLNE NIE BĘDĄ KURSOWAŁY.

 

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW

OBOWIĄZUJE OD DNIA  2 WRZEŚNIA 2021 r.

 

 

ORGANIZACJA PRACY W DNIU 1 WRZEŚNIA 2021 R. 

 W ZSP W ŻELISŁAWICACH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 

 1. W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą ze stanu pandemii COVID-19 ( obowiązujące wytyczne MZ, MEN i GIS) informuję, że w dniu 01 września 2021 r. rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 dla uczniów i rodziców oraz pracowników ZSP w Żelisławicach nie odbędzie sięw dotychczasowej, utrwalonej tradycją, formie.
 2. W związku z powyższym oraz w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ustalam następujący harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas I-VIII Szkoły Podstawowej                       im. H. Sienkiewicza   w ZSP  w Żelisławicach:

KLASA

GODZINA

SALA

WYCHOWAWCA

UWAGI

I

9.00

sala nr 3

Beata Sarnecka

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

II

9.15

sala nr 5

Anna Pastwa

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

III

9.30

sala nr 4

Jolanta Machura

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

IV

9.45

sala nr 7

Ilona Kurzak-Szewczyk

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

V

9.00

sala nr 12

Alicja Nimirska

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym

VII a

10.00

sala nr 8

Anna Gnacik

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym

VII b

9.15

sala nr 10

Ilona Śmigas

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym

VIII

9.30

sala nr 11

Barbara Będkowska

Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem bocznym

 

3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach zobowiązuje uczniów do punktualnego przyjścia do wyznaczonych sal w celu zapoznania się z organizacją roku szkolnego 2021/22. Uczniowie powinni zająć wyznaczone miejsca w salach. Uczeń przebywa w sali wyłącznie z wychowawcą klasy, Rodziców uczniów klas I-VIII uprasza się  o niewchodzenie do budynku szkoły.

W trakcie spotkań z wychowawcami w dniu 1 września 2021 r.

w szkole  uczniów   klas I-VIII obowiązują następujące ZASADY:

 1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez jakichkolwiek oznak infekcji.
 2. Uczniowie z poszczególnych klas przychodzą do szkoły w dniu 1 września o wyznaczonej godzinie– nie ma możliwości, aby uczniowie przemieszczali się po terenie szkoły.
 3. Każda klasa ma wyznaczoną salę, w której wychowawca zapozna uczniów    z organizacją nowego roku szkolnego.
 4. Przychodząc do szkoły, uczniowie nie zbierają się w grupach - zachowują odległość 1,5- metrowego odstępu od siebie.
 5. Do szkoły uczniowie wchodzą obowiązkowo w maseczkach, przebywają w nich do momentu wyjścia ze szkoły.
 6. Przy wejściu do szkoły uczniowie dezynfekują ręce.
 7. Każdy z uczniów przed wejściem na teren szkoły zostanie poddany pomiarowi temperatury.

4. Zarządzam, że w dniu 1 września 2021 r. Żelisławicach w wyznaczonych salach mogą przebywać wyłącznie nauczyciele-wychowawcy, którzy zgodnie z powyższym harmonogramem są odpowiedzialni za przekazanie uczniom zasad organizacji nowego roku szkolnego. W tym dniu uczniowie również otrzymają komplety szkolnych podręczników, dlatego zobowiązuje się uczniów do przyjścia do szkoły z plecakami, w których będą mogli zabrać podręczniki. Zobowiązuję wychowawców do przestrzegania zasad związanych z obowiązującym reżimem sanitarnym oraz nadzoru nad przestrzeganiem zasad sanitarnych przez uczniów.

5. W dniu 1 września 2021 r. rozpoczyna swoją pracę, po wakacyjnej przerwie, Przedszkole w Żelisławicach, które jest czynne od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7.00 do 16.00.

6.Zasady obowiązujące wychowanków Przedszkola w Żelisławicach i ich rodziców:

A) W trosce o bezpieczeństwo wychowanków przedszkola, rodziców i pracowników uprasza się rodziców o pozostawienie dzieci uczęszczających do przedszkola  w przestrzeni wspólnej, z której będą odbierane przez pracownika przedszkola.

B)Zobowiązuje się rodziców do zakładania maseczek oraz dezynfekowania rąk podczas przebywania w przestrzeni wspólnej przedszkola.

C)Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak infekcji.

D)Każdy z wychowanków przed wejściem na teren przedszkola zostanie poddany pomiarowi temperatury.

Ewa Stelmach

 

 

 

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW PRZYJETYCH DO KLASY PIERWSZEJ   

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W ŻELISŁAWICACH   

W ROKU SZKOLNYM 2021/22

 

Dyrektor ZSP w Żelisławicach informuje, że spotkanie rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach na rok szkolny 2021/22 odbędzie się w poniedziałek 30 sierpnia 2021 r. o godz. 17.00 w sali nr 7. Zapraszamy.

 

                                                                                               Ewa Stelmach - dyrektor

 

 

 

 

 

Zyczenia 2021