Uwaga Rodzice!

 

Prosimy o dokonywanie wpłat za obiady za miesiąc marzec.

Płatności można dokonywać w sekretariacie szkoły

w godzinach od 7.00 – 15.00.

 

 

 

OGŁOSZENIE

DO UCZNIÓW I RODZICÓW KLAS V,VI I VII

 

            W związku z czynnym uczestnictwem nauczycieli naszej placówki w strajku pracowników oświaty wyjazd do Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie na spektakl teatralny „Kwiat paproci” w dniu 16 kwietnia 2019 roku zostaje odwołany.

            Jednocześnie informuję, że termin wyjazdu został przeniesiony na 31 maja 2019 r.

O szczegółach wyjazdu uczniowie i rodzice zostaną poinformowani przez wychowawców klas.

           Za zaistniałe zmiany i utrudnienia bardzo przepraszam.

 

 

              Z poważaniem organizator wyjazdu- Dorota Grzesiak

 

 

 

 

Uwaga Rodzice i Uczniowie

klasy VIII !!!

 

Informujemy,

że w dniach od 15.04.2019r. do 17.04.2019r.

egzaminy ósmoklasisty

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

w Żelisławicach

odbędą się zgodnie z podanym wcześniej planem.

 

15.04.2019r.- język polski

16.04.2019r.- matematyka

17.04.2019r.- język obcy(język angielski)

 

Uczniów zapraszamy

na godzinę 8.00 w dniu 15.04.2019r.

 

 

 

Uwaga 

Rodzice i Uczniowie

klasy III Gimnazjum !!!

 

Informujemy, że w dniach

od 10.04.2019r. do 12.04.2019r.

egzaminy gimnazjalne

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym

w Żelisławicach

odbędą się zgodnie z podanym wcześniej planem.

Uczniów zapraszamy na godzinę 8.30

w dniu 10.04.2019r.

 

HARMONOGRAM

DOWOZÓW UCZNIÓW

W CZASIE TRWANIA EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

10-12 KWIETNIA 2019 r.

 

Nazwa Przystanku

Godzina

 1. 1.Rynek

7.45

 1. Gołuchowice Komorniki

7.55

 1. 3.Gołuchowice Górka

7.57

 1. Gołuchowice Szkoła

7.59

 1. Skrzyżowanie

8.01

 1. 6.

8.03

 1. SP nr 2

8.08

 1. SP nr 1

8.12

 1. Czekanka

8.18

 1. Leśniaki

8.25

 1. ZSP Żelisławice

8.30

 1. Nowa Wioska

8.40

 1. SP nr 1

8.47

Harmonogram obowiązuje w czasie trwania STRAJKU oraz EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH.

 

 

HARMONOGRAM

ODWOZÓW UCZNIÓW

W CZASIE TRWANIA EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

10-12 KWIETNIA 2019 r.

Nazwa Przystanku

Godzina

 1. 1.Szkoła Podstawowa nr 1

13.35

 1. Łysa Góra

13.40

 1. 3.ZSP Żelisławice

13.50

 1. Podrzaże

13.57

 1. Nowa Wioska

14.00

 1. 6.SP nr 2

14.10

 

14.14

 1. Gołuchowice Skrzyżowanie

14.15

 1. Gołuchowice Szkoła

14.17

 1. Gołuchowice Górka

14.19

 1. Gołuchowice Komorniki

14.21

 1. Siewierz Rynek

14.30

W tych dniach drugi kurs o godz. 15.35 dla SP nr 1 oraz dla SP nr 2   

o godz. 15.45, się nie odbywa.

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią listów

Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

 

List MEN i GIS do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

 

 

List MEN i GIS do Rodziców, Opiekunów

 

 

Uwaga

Rodzice i Uczniowie!

 

 

Informujemy, że dzień

12 listopada 2018 roku

jest dniem wolnym.

 

Uwaga Rodzice!

 

Informujemy, że w dniu 13 września 2018 r. (czwartek)

odbędą się w naszej szkole zebrania z rodzicami wg harmonogramu:

Klasy I-II SP - godz. 16.30

Pozostałe klasy – godz. 17.15

 

Ponadto o godz. 18.00 w Sali nr 7

odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

Harmonogram dowozu uczniów na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa w Brudzowicach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Źelisławicach

Opiekun: Janina Dyrda

Nazwa przystanku

Godzina przyjazdu

 1. Siewierz Rynek

08.00

 1. Kazimierówka dół

08.05

 1. Kazimierówka górka

08.10

 1. Dziewki Remiza

08.12

 1. Brudzowice Kościół

08.15

 1. Brudzowice Skrzyżowanie

08.17

 1. 7) Brudzowice Szkoła

08.25

 1. Brudzowice Kumorne

08.30

 1. Brudzowice skrzyż.

08.35

 1. Brudzowice Kościół

08.37

 1. Remiza Dziewki

08.40

 1. Dziewki Szkoła

08.43

 1. Podbagnie

08.45

 1. Podrzaże

08.47

 1. 15)ZSP Żelisławice

08.50

Odwóz uczniów (SP Brudzowice, ZSP Żelisławice) oraz dowóz uczniów na Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

Opiekun: Janina Dyrda

Nazwa przystanku

Godzina odjazdu

 1. 1) SP Brudzowice

10.30

 1. Brudzowice Kumorne

10.33

 1. Brudzowice skrzyż.

10.35

 1. Brudzowice Kościół

10.37

 1. Dziewki Remiza

10.40

 1. Kazimierówka górka

10.43

 1. Kazimierówka dół

10.45

 1. Nowa Wioska

10.47

 1. Podrzaże

10.50

 1. 10)Szkoła Żelisławice

10.55

 1. Leśniaki skrzyżowanie

11.00

 1. Leśniaki Remiza

11.10

 1. Czekanka

11.15

 1. Czekanka skrzyż.

11.17

 1. Łysa Góra

11.20

 1. 16)SP nr 1

11.25

Harmonogram dowozu uczniów na Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Szkoła Podstawowa nr 2 w Siewierzu oraz Zespoł Szkolno-Przedszkolny   w Żelisławicach.

Opiekun: Piotr Czoik

Nazwa przystanku

Godzina przyjazdu

 1. Siewierz Rynek

07.40

 1. Siewierz ul. Ludowa

07.43

 1. Gołuchowice Komorniki

07.53

 1. Gołuchowice Górka

07.56

 1. Gołuchowice Szkoła

07.59

 1. Gołuchowice Ośrodek

08.01

 1. Gołuchowice Skrzyżowanie

08.03

 1. Siewierz ul. Słoneczna

08.05

 1. Siewierz ul. Rzeczna

08.06

 1. 25)SP nr 2

08.10

 1. Czekanka (sklep)

08.20

 1. Leśniaki remiza

08.30

 1. Huby Leśniackie

08.32

 1. Skrzyżowanie

08.34

 1. 30)ZSP Żelisławice

08.36

Odwóz uczniów (SP nr 2, ZSP Żelisławice) oraz dowóz uczniów na Rozpoczęcie Roku Szkolnego dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w Siewierzu.

Opiekun: Piotr Czoik

Nazwa przystanku

Godzina odjazdu

 1. 17) SP nr 2

10.30

 1. Siewierz ul. Rzeczna

10.35

 1. Siewierz ul. Słoneczna

10.38

 1. Gołuchowice Skrzyżowanie

10.40

 1. Gołuchowice Ośrodek

10.42

 1. Gołuchowice Szkoła

10.45

 1. Gołuchowice Górka

10.47

 1. Gołuchowice Komorniki

10.50

 1. Siewierz Rynek

11.00

 1. 26)SP nr 1

11.05

 1. 27)ZSP Żelisławice

11.15

 1. Podrzaże

11.22

 1. Nowa Wioska

11.27

 1. 30)SP nr 1

11.35

 

 

 

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opiekun: Janina Dyrda

DOWÓZ DO SZKOŁY

L.p.

Godzina

Przystanek

 

06.45

Siewierz Urząd Miasta i Gminy/ Rynek

 

06.55

Kazimierówka dół

 

06.57

Kazimierówka krzyż

 

07.00

Dziewki remiza

 

07.05

Brudzowice Kościół

 

07.07

Brudzowice skrzyżowanie

 

07.10

SP Brudzowice

 

07.15

Brudzowice Komorne

 

07.20

Brudzowice Kościół

 

07.23

Dziewki remiza

 

07.25

Dziewki szkoła

 

07.27

Podrzaże

 

07.30

Podrzaże skrzyżowanie

 

07.35

ZSP Żelisławice

 

07.37

Leśniaki skrzyżowanie

 

07.40

Łysa Góra

 

07.45

SP 1 Siewierz

Prosimy o przybycie na miejsca przystanków autobusowych 5 minut wcześniej.

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opiekun: Piotr Czoik

DOWÓZ DO SZKOŁY

L.p.

Godzina

Przystanek

 

06.45

Siewierz Rynek

 

06.46

Siewierz Ludowa

 

06.56

Gołuchowice Komorniki

 

06.58

Gołuchowice Górka

 

07.02

Gołuchowice Szkoła

 

07.03

Gołuchowice Ośrodek

 

07.05

Gołuchowice skrzyżowanie

 

07.06

ul. Słoneczna

 

07.07

ul. Zagłębiowska

 

07.11

SP nr 2

 

07.16

SP nr 1

 

07.22

Czekanka (sklep)

 

07.30

Leśniaki remiza

 

07.32

Huby Lesniackie

 

07.34

Żelisławice skrzyżowanie

 

07.36

ZSP Żelisławice

 

07.44

Nowa Wioska

 

07.55

SP nr 1 Siewierz

Prosimy o przybycie na miejsca przystanków autobusowych 5 minut wcześniej.

Harmonogram dowozu uczniów do miejsca zamieszkania autobusem szkolnym w roku szkolnym 2018/2019

Opiekun: Janina Dyrda

Powrót do miejsca zamieszkania

L.p.

Godzina

Przystanek

 

13.40

SP 1 Siewierz

 

13.55

SP Brudzowice

 

13.58

Brudzowice Komorne

 

14.05

Brudzowice skrzyżowanie (światła)

 

14.07

Brudzowice Kościół

 

14.12

Dziewki remiza

 

14.15

Kazimierówka krzyż

 

14.18

Kazimierówka dół

 

14.22

Nowa Wioska

 

14.25

Podrzaże

 

14.30

ZSP Żelisławice

 

14.35

Leśniaki skrzyżowanie

 

14.40

Huby Leśniackie

 

14.43

Leśniaki remiza

 

14.50

Czekanka

 

14.55

SP 1 Siewierz

 

15.45

SP 1 Siewierz

 

15.55

Brudzowice komorne

 

15.59

Brudzowice skrzyżowanie

 

16.00

Brudzowice Kościół

 

16.04

Dziewki remiza

 

16.08

Dziewki szkoła

 

16.12

Podrzaże

 

16.17

Nowa Wioska

 

16.25

SP 1 Siewierz

HARMONOGRAM DOWOZU UCZNIÓW DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA                      W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Opiekun: Piotr Czoik

POWRÓT DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA

L.p.

Godzina

Przystanek

 

13.40

SP 1 Siewierz

 

13.47

Łysa Góra

 

13.55

SP nr 2

 

14.00

ul. Zagłębiowska

 

14.02

ul. Słoneczna

 

14.03

Gołuchowice skrzyżowanie

 

14.05

Gołuchowice Ośrodek

 

14.08

Gołuchowice Szkoła

 

14.10

Gołuchowice Komorniki

 

14.20

Siewierz Rynek

 

14.30

ZSP Żelisławice

 

14.40

Podrzaże

 

14.45

Nowa Wioska

 

14.55

SP 1 Siewierz

 

15.45

SP 1 Siewierz

 

15.53

Sulików

 

15.55

SP nr 2 Siewierz

 

15.58

ul. Zagłębiowska

 

16.00

ul. Słoneczna

 

16.02

Gołuchowice skrzyżowanie

 

16.05

Gołuchowice Ośrodek

 

16.08

Gołuchowice Szkoła

 

16.11

Gołuchowice Górka

 

16.15

Gołuchowice Komorniki

 

16.25

Siewierz Rynek

 

 

Uwaga uczniowie i rodzice!

 

Informujemy,

że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

odbędzie się 03.09.2018r. o godzinie 9.00

w sali gimnastycznej.

 

Serdecznie zapraszamy