Informacja
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Żelisławicach informuje, że zebranie Rady Rodziców, które miało odbyć się 20.09. 2022r. odbędzie się w innym terminie.Informacja

 Prosimy rodziców o dokonywanie wpłat na ubezpieczenie dzieci do dnia  25.09.2022r.
 
 

UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żelisławicach zaprasza wszystkich rodziców dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/23 do Publicznego Przedszkola w Żelisławicach na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 września 2022 r. ( wtorek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej ZSP w Żelisławicach.

                                                                                                                                    Ewa Stelmach


 

 

Sznowi Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią skieowanego do Państwa Listu Ministra Zdrowia i Ministra Edkacji i Nauki:

List Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki

 

 

 

 roze

 

Wspomnienie o zmarłej nauczycielce naszej szkoły

ŚP Zofii Oparze

 

Kiedy w roku szkolnym 1967/68 przyszła do naszej szkoły, była młodą, energiczną osobą pełną zapału do pracy. Uczyła języka polskiego i historii. Była wychowawcą wielu klas. Budziła respekt i szacunek wśród uczniów i rodziców. Była wyrozumiała i cierpliwa. My darzyliśmy Ją zaufaniem. Razem z Zosią Oparą pracowaliśmy 24 lata. Będziemy Ją wspominać jako ciepłą, wspaniałą osobę.

Spoczywaj w pokoju.

Elżbieta i Jan Grefkowiczowie

 

 

 

 

Wiadomość o śmierci wieloletniej nauczycielki naszej szkoły ŚP Zofii Opary dotarła do mnie przed dniem Wszystkich Świętych, w czasie zadumy, refleksji, wspominania tych, którzy już odeszli, odwiedzania cmentarzy i grobów bliskich i znajomych. I jak każda taka wiadomość była przedwczesna, nie w porę.

Panią Zofię wspominam jako osobę niezwykle skromną, pracowitą, oddaną w pracy z dziećmi i młodzieżą, serdeczną, życzliwą, otwartą na kontakty z otoczeniem. Nie było w Pani Zofii niczego sztucznego, nienaturalnego, fałszywego. Pani Zofia szanowała i ceniła innych. Zasługiwała na szacunek i zewsząd go otrzymywała. Zabiegała o sprawy zwykłe, ale ważne. Wydobywała ze swych uczniów pokłady miłości do języka ojczystego, do literatury, poezji, poprawnej polszczyzny. Zaszczepiała miłość do kultury i uczyła jej odbioru. Była wychowawcą rzeszy młodych ludzi. Chętnie dzieliła się swoim doświadczeniem z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w szkole. Była nauczycielem z powołania, pełnym pasji i zaangażowania.Była dobrym człowiekiem. Żyła skromnie, ale godnie, pięknie, w przyjaźni z innymi. Pozostawiła dłużników: wdzięcznych współpracowników, dzieci i młodzież oraz rodziców.

Oprócz pracy z dziećmi i młodzieżąw szkole, łączył nas czas dojazdu autobusem do pracy i droga przez wieś do szkoły. To był codzienny czas na rozmowy, zazwyczaj o pracy, często o nas samych, o życiu osobistym, o problemach i radościach. Po przejściu Pani Zofii na emeryturę nasze kontakty były już rzadkie, ale zawsze serdeczne.

Pani Zofia pozostanie w mojej pamięci. Niech spoczywa w pokoju!

Anna Pastwa

 

 

 

 

NEK

 

 

UWAGA

RODZICE I UCZNIOWIE/DZIECI PRZEDSZKOLNE

 

 

W ZWIĄZKU Z REMONTEM SZAMBA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ PRZY DRODZE WJAZDOWEJ DO SZKOŁY OD PONIEDZIAŁKU 25.10. 2021 R. DO ODWOŁANIA PROSZĘ STOSOWAĆ SIĘ DO OZNACZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BRAMIE WJZADOWEJ W CELU WEJŚCIA NA TEREN PLACU SZKOLNEGO. PROSZĘ ZACHOWAĆ WSZELKIE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I NIE WCHODZIĆ NA TEREN, NA KTÓRYM BĘDA TRWAŁY PRACE REMONTOWE.

 

 

 

 

 

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLASY II

 

Informujemy uprzejmie, że w związku z nieobecnością wychowawcy klasy II zaplanowane na 15 września 2021 r. zebranie z rodzicami uczniów klasy II nie odbędzie się. Zostanie ono zaplanowane w innym terminie, o czym powiadomi Państwa wychowawca klasy.

 

                                                                                                                      Ewa Stelmach

 

 

 

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami:

 

Klasa

Nr sali

Data/godzina

Imię i nazwisko nauczyciela

Wejście do szkoły

I

3

14 września 2021

16.30

Beata Sarnecka

główne

III

4

14 września 2021

godz. 17.00

Jolanta Machura

główne

V

12

14 września 2021

godz.16.30

Alicja Nimirska

boczne

IV

7

14 września 2021 godz. 17.30

Ilona Kurzak-Szewczyk

główne

II

5

15 września 2021

godz. 17.00

Anna Pastwa

główne

VII b

10

15 września 2021

godz. 17.00

Ilona Śmigas

boczne

VII a

8

15 września 2021

17.30

Anna Bijak

główne

VIII

11

15 września 2021

17.30

Barbara Będkowska

boczne

 

 

INFORMACJA O DOŻYWIANIU DZIECI KLAS I-VIII W SZKOLNEJ STOŁÓWCE

 

Dyrektor ZSP w Żelisławicach uprzejmie informuje, że chętni uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żelisławicach będą mogli korzystać z dożywiania w szkolnej stołówce w postaci dwudaniowych obiadów od dnia 13 września 2021 r. Stosowną deklarację na dożywianie należy pobrać w sekretariacie szkoły lub u intendenta P. Agnieszki Sornik.

                                                                                               Ewa Stelmach

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE  NR 6/2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelisławicach

z dnia 3 września 2021 r.

w sprawie   podjęcia szczególnych środków ostrożności w związku ze zlokalizowaniem przez PSP Będzin gniazd owadów błonkoskrzydłych ( os) w elewacji budynku    przedszkola

 

§ 1

W związku ze stwierdzeniem zagrożenia przez PSP Będzin wynikającego   z umiejscowienia się owadów błonkoskrzydłych (os) w elewacji budynku Przedszkola na podstawie protokołu przekazania terenu  objętego działaniem ratowniczym, zobowiązuję uczniów, nauczycieli i rodziców do bezwzględnego przestrzegania do odwołania  następujących  zaleceń:

  1. Zakaz otwierania okien w budynku szkoły i przedszkola,
  2. Zakaz prowadzenia zajęć poza budynkiem szkoły i przedszkola,
  3. Zakaz poruszania się uczniów, nauczycieli i rodziców w terenie oznaczonym     i odgrodzonym,
  4. Zakaz przechodzenia przez rodziców do przedszkola i z przedszkola przez teren poza budynkiem szkoły i przedszkola ( wejście do przedszkola wyłącznie przez teren budynku szkolnego,
  5. Zakaz zbliżania się do oznaczonych miejsc.

 

§ 2

Zobowiązuję nauczycieli i wychowawców klas do pisemnego poinformowania uczniów i ich rodziców o w/w sytuacji.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.