W Zespole Szkolno-Przedszolnym w Żelisławicach

trwa akcja „Opatrunek na Ratunek”.

Samorząd uczniowski ogłasza,

że misyjne szpitale w Afryce potrzebują:

 

-bandaży,

-gaz i plastrów,

-igieł i strzykawek,

-rękawiczek jednorazowych.

 

Akcja trwa do listopada.

 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI!

Nikola Jaworska

Przemysław Merta

uczniowie klasy VIII

Informacja nt. wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

Ogłoszenie konkurs plastyczny Pożegnanie wkacji 2019

Ogłoszenie zbiórka makulatury 20192020

 

 

Informacja dla Rodziców

 

Szanowni Państwo informujemy, że w ramach porozumienia podpisanego dnia 12.09.2019r. o świadczeniach w zakresie opieki stomatologicznej będzie świadczył dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Żelisławicach :

Niepubliczny

Zakład Opieki Stomatologicznej

„Aria- Dent” Artur Kubica,

42-470 Siewierz

przy Placu Ogrójeckim 19

w dniach od poniedziałku do piątku

od godz. 8.00 do godz. 18.00

 

 

 

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

 

W związku ze stwierdzeniem zagrożenia przez PSP Będzin wynikającego  z umiejscowienia się owadów błonkoskrzydłych (os) w elewacji budynku i niemożności usunięcia gniazd (brak dostępu), na podstawie protokołu przekazania terenu objętego działaniem ratowniczym, zobowiązuję uczniów, nauczycieli i rodziców do bezwzględnego przestrzegania do odwołania następujących zaleceń:

  1. Zakaz otwierania okien w budynku szkoły i przedszkola,
  2. Zakaz prowadzenia zajęć poza budynkiem szkoły i przedszkola,
  3. Zakaz poruszania się uczniów, nauczycieli i rodziców w terenie oznaczonym i odgrodzonym,
  4. Zakaz przechodzenia przez rodziców do przedszkola i z przedszkola przez teren poza budynkiem szkoły i przedszkola (wejście do przedszkola wyłącznie przez teren budynku szkolnego,
  5. Zakaz zbliżania się do oznaczonych miejsc.

 

 

Uwaga Uczniowie i Rodzice!

 

Informujemy uprzejmie,

że autobus szkolny Leśniaki-Czekanka

odjeżdża sprzed szkoły o godz. 14.40

(w harmonogramie zapisano o 14.30).

Zmiana ta jest spowodowana tym,

że szkoła chce umożliwić uczniom udział

w zajęciach pozalekcyjnych, które kończą się o godz. 14.40.

 

 

Uwaga Rodzice!

 

Informujemy, że w dniu 12 września 2019 r. (czwartek)

odbędą się w naszej szkole zebrania z rodzicami wg harmonogramu:

Klasy I-III SP - godz. 16.30

Pozostałe klasy – godz. 17.15

 

Po zebraniach o godz. 18.00 w Sali nr 7

odbędzie się spotkanie

Rady Rodziców nowowybranej podczas spotkań w klasach.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!

W ROKU SZKOLNYM 2019/20 ZMIANA ORGANIZACJI PRACY

ROZKŁAD DZWONKÓW

 

Nr lekcji

Godzina

0

7.00-7.45

1

7.45-8.30

 

8.30-8.35-przerwa

2

8.35-9.20

 

9.20-9.30-przerwa

3

9.30-10.15

 

10.15-10.20 przerwa

4

10.20-11.05

 

11.05-11.10 przerwa

5

11.10-11.55

 

11.55-12.10 przerwa

6

12.10-12.55

 

12.55-13.05 przerwa

7

13.05-13.50

 

13.50-13.55 przerwa

8

13.55-14.40

 

SZKOLNA ŚWIETLICA JEST CZYNNA OD GODZ. 6.45   DO GODZ. 15.15.