Aktualności

XX Powiatowy Konkurs Mitologiczny: „W świecie bogów i herosów greckich” – rozstrzygnięty.

 XX Powiatowy Konkurs Mitologiczny: „W świecie bogów i herosów greckich” – rozstrzygnięty.

 

W dniu 7 maja 2024 roku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach był miejscem rozegrania - XX Powiatowego Konkursu Mitologicznego pod hasłem "W świecie bogów i herosów greckich". To już dwudziesta edycja tego znanego w gminie i okolicznych miejscowościach konkursu, który od lat buduje mosty między uczniami, literaturą oraz dziedzictwem kulturowym starożytnej Grecji.

Konkurs, który z biegiem czasu stał się nieodłącznym elementem kalendarza edukacyjnego naszej szkoły, ponownie zgromadził młodych entuzjastów mitologii greckiej. Uczniowie szkół podstawowych, podzieleni na dwie kategorie wiekowe: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII, stanęli do rywalizacji w grupach dwuosobowych. Ich zadaniem było zmierzyć się z różnorodnymi konkurencjami, obejmującymi krzyżówki, testy, teksty mitów z lukami do uzupełnienia, związki frazeologiczne, dobieranki wyrazowe oraz zgadywanie podobizn greckich bogów na podstawie ilustracji. Pytania te opierały się na lekturach takich jak "Mitologia" Jana Parandowskiego oraz "Mity Greków i Rzymian" Wandy Markowskiej.

Organizatorki konkursu - Dorota Grzesiak, Barbara Będkowska oraz Małgorzata Szczotarska -przy zaangażowaniu i pomocy pracowników szkoły, starannie przygotowały każdy aspekt wydarzenia, dbając o jego merytoryczną i organizacyjną jakość.

W tym roku szczególną uwagę zwrócono na podkreślenie wartości edukacyjnych konkursu, który nie tylko rozwija wiedzę uczniów na temat mitologii greckiej, ale także kształtuje umiejętności analityczne, logiczne myślenie oraz umiejętność pracy z tekstem literackim.

 

Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami konkursu w kategorii klas IV-VI zostali:

1. Maria Przemyk i Sebastian Leszczyński ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu,

2. Zofia Walasek i Tomasz Kuźniak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Porębie,

3. Hanna Wróbel i Lena Zaręba ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu.

 

Natomiast w kategorii klas VII-VIII triumfowali:

1. Klaudia Cembala i Katarzyna Skrzypiec ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siewierzu,

2. Lena Słowikowska i Amelia Sroka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Siewierzu,

3. Antonina Dąbek i Filip Pętak ze Szkoły Podstawowej w Pińczycach.

 

Ich wysiłek i determinacja zostały uhonorowane nagrodami książkowymi, ufundowanymi przez dyrektora szkoły, Panią Ewę Stelmach , która wsparła i uhonorowaławszystkich uczestników wraz z nauczycielami przygotowującymi ich do konkursu.

XX Powiatowy Konkurs Mitologiczny nie tylko pozwolił młodym adeptom wiedzy lepiej poznać tajniki mitologii greckiej, ale również dał im szansę na rozwój pasji i zainteresowań literackich. To cykliczne wydarzenie nie tylko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, ale również stanowiło doskonałą okazję do promocji naszej placówki, czytelnictwa oraz kultury antycznej wśród młodego pokolenia.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięzcom, uczestnikom oraz ich opiekunom.

Niech kolejne edycje konkursu kontynuują tę piękną tradycję, łącząc młodych ludzi z fascynującym światem mitologii greckiej i inspirując do dalszej eksploracji tego bogatego dziedzictwa kulturowego.

                                                                                                                     Dorota Grzesiak