Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny organizowany jest zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo-gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby metaloplastyki, itp.

Uczniowie ZSP  w Żelisławicach chętnie wzięli udział w konkursie i osiągnęli sukcesy w grupie przedszkolnej :

I miejsce – Kacper Kułach 

II miejsce – Monika Brych 

III miejsce – Antonina Rok 

IV miejsce - Magdalena Gruszka 

A w grupie klas 1-4 szkoły podstawowej IV miejsce – Natalia Brych 

 Wręczenie nagród nastąpiło  19 marca w Miejsko Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki podczas Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Gratulujemy laureatom zdolności, kreatywności oraz wkładu pracy.

opracowała : Jolanta Machura

 

Related Articles